Opleidingsaanbod voor magistraten en gerechtelijke stagiairs

Opleidingsaanbod voor magistraten en gerechtelijke stagiairs
september - december 2014
Gelieve hierbij ons digitale opleidingsaanbod voor de maanden september tot december 2014 aan te
treffen. Via dit digitaal aanbod wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u in staat stellen
om de opleidingen van het IGO beter in uw dagelijkse beroepspraktijk in te plannen. Op deze manier
hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.
Belangrijke noot

Het opleidingsaanbod wordt u om de vier maanden overgemaakt. Voor sommige
programma’s zal nog een aparte aankondiging volgen. Deze worden in dit opleidingsaanbod
aangeduid met een asterisk (*).

Binnen dit opleidingsaanbod vindt u naast de opleidingen die het IGO aanbiedt eveneens
internationale opleidingen. Gezien op geregelde basis nieuwe opleidingen toegevoegd
worden aan dit internationaal aanbod, raadt het IGO u met stip aan om regelmatig de
internationale opleidingspagina te raadplegen, zodat u niets hoeft te missen.

Daarnaast vinden de gerechtelijke stagiairs in dit opleidingsaanbod het volledige
stageprogramma (oktober 2014- juni 2015) terug.

Als een opleiding volzet is, leggen wij een wachtlijst aan. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen kan het IGO een nieuwe sessie inlassen.
Gelieve te klikken op de titel van de opleiding om het gedetailleerde programma en het
inschrijvingsformulier te downloaden.
I.
Technisch-justitiële competenties
diverse data; zie de
desbetreffende programma’s
Initiële opleiding voor de magistraten benoemd op grond van het
examen inzake beroepsbekwaamheid of het mondelinge evaluatieexamen
diverse data; zie de
desbetreffende programma’s
Opleiding van de gerechtelijke stagiairs – algemeen overzicht
17, 24 september en 1
oktober 2014
Boekhouding en jaarrekening
23 september 2014
Het internet
24 september 2014
Initiële opleiding voor rechters in handelszaken
26 september, 24 oktober, 11
december 2014
Fiscaal recht
1 oktober 2014
Studiedag Verkeer
2-3 oktober 2014
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO)
3 oktober 2014; 13 oktober
2014; 13 januari 2015
De gerechtskosten in strafzaken
5-10 oktober 2014
Herfstseminarie van de gerechtelijke stagiairs
13-17 oktober 2014
Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de
strafuitvoeringsrechtbanken
14 oktober 2014
Seksuele delinquentie (basisopleiding)
14 oktober en 8 december
2014
Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten van de
arbeidsgerechten
20 oktober 2014
De wapenwetgeving
20, 22 oktober, 6 november
en 10 december 2014
Redactie van vonnissen
20-24 oktober 2014
De politiediensten
22-24 oktober 2014
EJTN-seminar: Cooperation between
members of the judiciary and other actors
dealing with cross-border insolvency
proceedings *
-2-
3-4 november 2014
Cybercrime (grondige opleiding)
4 november 2014
Bevoegdheden, organisatie, werking en procedure van de
strafuitvoeringsrechtbanken
4 november 2014
Activiteiten, organisatie en werking van Child Focus
6 november 2014
Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over
specifieke problemen van gerechtelijk recht
7 november 2014
Gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (basisopleiding)
12-14 november 2014
EJTN-seminar: Judicial response to terrorism
in the EU: strengthening cooperation to better
prevent and react *
12-14 november 2014 en 2-4
februari 2015 en 26-27
februari 2015
Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de
familie- en jeugdrechtbanken
14 en 17 november 2014
Initiële opleiding voor plaatsvervangende rechters
17-21 november 2014 en 1-5
december 2014
AIAKOS (Europese uitwisseling van
gerechtelijke stagiairs) *
24-25 november 2014; 23-24
maart 2015
Inbeslagneming en verbeurdverklaring
26 november 2014
Kapitalisatie van lichamelijke schade
28 november 2014
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
30 november - 3 december en
11-12 december 2014; 25-28
januari en 5-6 februari 2015
Bewijs in strafzaken en technische en wetenschappelijke
vooruitgang
3-4 december 2014
Strijd tegen het terrorisme
17-18 december 2014
Partnergeweld
Najaar 2014 (datum nog te
bepalen)
De uitvoering van geldstraffen
12, 19 en 26 januari 2015
Internationale samenwerking in strafzaken
-3-
14 en 21 januari en 4 februari
2015
Kwalificatie van misdrijven en opstelling van eindvorderingen
29-30 januari 2015
Plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk bestel
2, 9 en 23 februari 2015
Alternatieve wijzen voor de regeling van strafrechtelijke conflicten
10 OF 25 februari 2015
Plichtenleer
25-27 februari 2015
Cybercrime (basisopleiding)
22-27 maart 2015
Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs
22 en 29 april 2015
Verdovende middelen
30 april en 8 mei 2015
Mensenhandel en -smokkel
11-13 mei en 3-5 juni 2015
Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters
september 2014 - juni 2015
Taalopleidingen
/
II.
E-learning : Juridisch Frans en Engels in
strafzaken
Bestuurlijk-organisatorische competenties
najaar 2014 (data nog te
bepalen)
Intervisie voor korpschefs *
september 2014
De nieuwe evaluatiecycli voor personeelsleden RO: e-learning
16 september; 16 oktober
2014; 9 december 2014
Omgaan met verandering
9-10 oktober 2014
Projectbeheer
15 oktober en 12 november
2014; 26 november en 10
december 2014
Ontwikkelen van charisma en leiderschap
20 november; 3 december
2014
Tijdsbeheer
najaar 2014 (data nog te
bepalen)
Business Process Management voor korpschefs, leidinggevende
magistraten en medewerkers van het openbaar ministerie
-4-
III.
Sociaal-communicatieve competenties
2, 9 en 16 september 2014; 5,
17 en 24 november 2014; 4, 9
en 16 december 2014
Interpersoonlijke communicatie, teamwerk en groepsdynamica
8-9 september 2014; 16-17
oktober 2014
Voorkomen van en omgaan met agressiviteit en conflicten
10 september, 9 oktober, 5
november 2014
Vergadertechnieken
24-26 september 2014
EJTN-seminar: Secondary Traumatic Stress
within the Judiciary and Judicial Staff: What
measures to be taken? *
20, 25 november, 4, 8
december 2014, 3, 10 februari
2015
Stressbeheer
28 november en 16 december
2014
Bemiddeling
19-21 januari 2015
Communicatie ter terechtzitting
2-6 februari 2015; 16-20
maart 2015; 8-12 juni 2015
Verhoortechnieken
-5-