Jaarrooster master 2014-2015

Jarenoverzicht Master Geneeskunde
Masterjaar 1
Masterfase 1
1
ma
di
wo
Introductie
Master Gen.
2
3
4
5
6
Pre Derma Coschap Derma Pre Oog
7
8
Coschap
Oogheelkunde
*/◊
do
9
10
11
12
Pre
KNO
Vrij
13
14
Masterfase 2
15
16
17
19
Vrij
Vrij
*/◊
↘
20
21
22
23
24
25
26
27
28
↘
↘
↘
●
●
●
●
●
●
●
30
31
32
⃝
⃝
●
33
34
35
36
37
38
39
40
Vrij
Vrij
Vrij
Coschap Interne geneeskunde, Heelkunde
Kindergeneeskunde 2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vrij
Vrij
Coschap Interne geneeskunde, Heelkunde
of Kindergeneeskunde 3
51
52
Vrij Vrij
⃝
◊
vrij
29
⃝
Coschap Interne geneeskunde, Heelkunde of
Kindergeneeskunde 1
Pre IHK
Coschap KNO
*/◊
18
◊
⃝
◊
Masterjaar 2
Masterfase 2
53
ma
di
wo
do
vrij
ᵎ
ᵎ
ᵎ
ᵎ
ᵎ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
#
#
64
#
Masterfase 3
65
#
66
#
67
68
69
↨
Vrij
Coschap Psychiatrie
Vrij
◊
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝
←
Coschap Neurologie
70
#
Coschap Verloskunde / Gynaecologie
Vrij
◊
Vrij
Vrij
97
98
99 100
Poli Interne
geneeskunde
Poli Heelkunde
◊
Vrij
Huisartsgeneeskunde
⌂
⌂
⌂
Ω
Ω
Ω
101 102 103 104
#
!!
Sociale Genees - !!
kunde
Vrij
!!
#
Vrij Vrij Vrij
□
□
#
Verbredend Coschap
!!
□
#
!!
Variabel
Masterjaar 3
Masterfase 4
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126 127
128 129 130 131 132
133
134
135
136 137 138 139 140 141
142 143 144
145
146
147
148 149 150 151
152
153 154 155 156
⃝⃝⃝ ⃝⃝⃝
ma
di
wo
do
vrij
Semi-artsstage (SAS)
Vrij
Keuzeonderwijs
Wetenschappelijke stage
Vrije weken
Zie programma individueel coschappen pakket
Tijdsduur
Sis- code
Module
4514MC001Y
4514MC002Y
Introductie Master geneeskunde 1 week
Pre Derma
SIS-code
ᵎ
1 week
4514MC002Y
Coschap Dermatologie
3 weken
*
↘
4514MC014Y
Pre Oog
1 week
4514MC003Y
Coschap Oogheelkunde
3 weken
4514MC004Y
Coschap KNO, incl. pre KNO
4 weken
●
⃝
Goede Vrijdag: 3 april 2015
6 weken
Pasen: 5 en 6 april 2015
5x maandag
(middag)
Koningsdag: 27 april 2015
8 weken
Dag van de Arbeid: 1 mei 2015
1ste dinsdag
Bevrijdingsdag: 5 mei 2015
4 weken
Hemelvaartsdag: 14 mei 2015
4 weken
Pinksteren: 24 en 25 mei 2015
Coschap Psychiatrie
Onderwijs Psychiatrie en Verbredend
coschap maandagmiddag
4524MC005Y
↨
Coschap Verloskunde / Gynaecologie
Instuctie Gynaecologisch onderzoek
4534MC001Y
4 x donderdag
4534MC002Y
4524MA0024
Poli interne geneeskunde
Poli Heelkunde
POPII te bespreken in week 79 t/m 82
1 gesprek
4514MC005Y
10 weken
Coschap Huisartsgeneeskunde
5 weken
4514MC007Y
10 weken
⌂
Terugkomdag oneven groepen
3x donderdag
8 x donderdag
Ω
Terugkomdag even groepen
3x vrijdag
Coschap Sociale geneeskunde
3 weken
Coschap IHK 1 Heelkunde
Coschap IHK 1
Kindergeneeskunde
4514MC013Y IHK overstijgend II
4534MC003Y
4524MA0024
Mentoraat POPI
1 week
4524MC001Y
Coschap IHK 2 Interne
geneeskunde
8 weken
□
4524MC002Y
Coschap IHK 2 Heelkunde
8 weken
!!
8 weken
◊
4524MC001Y
Coschap IHK 2
Kindergeneeskunde
Coschap IHK 3 Interne
geneeskunde
4524MC002Y
4524MC006Y
4524MC006Y
4534MC004Y
Onderwijs Sociale geneeskunde vrijdag 3 x vrijdag
4534MA001
Studieweek + Toets Klinisch rederen II 1x vrijdag
Kennistoets
8 weken
Diverse
Verbredend coschap
4 weken
Coschap IHK 3 Heelkunde
8 weken
Diverse
SAS
16 weken
Coschap IHK 3
Kindergeneeskunde
8 weken
Onderwijssupport 23 juli 2014
⃝⃝⃝
Nieuwjaarsdag 1 januari 2015
1ste dinsdag
#
⃝⃝
Kerstdagen: 25 en 26 december 2014
16 of 24
weken
Neurologisch Onderzoek
2 wk x 4 dagen
10 weken
Feestdagen 2014/2015:
8 of 0
weken
6 weken
4514MC456Y IHK overstijgend I
4514MC006Y
Tijdsduur
Keuzeonderwijs
Coschap Neurologie
4524MC004Y
POPIII gesprekken in week 119 of 120
Diverse
Module
4524MC003Y
4514MC654Y Pre IHK
Coschap IHK 1 Interne
Geneeskunde
SIS-code
1 week
DOK-dagen, incl. kennistoets
4514MC003Y
Tijdsduur
Studieweek + Toets Klinisch rederen I
←
3 x donderdag
Module
4524MA001Y
4544MWS01Y Wetenschappelijke stage