Download achtergrondinformatie

Inside Innovation
APP-AANGESTUURDE PIJNVERLICHTING
Hulpmiddelen voor pijnverlichting beheren via uw
iPhone of iPad
Een app die het gebruik van de pijnverlichtingshulpmiddelen PulseRelief
en BlueTouch optimaliseert
Met de geneesmiddelvrije hulpmiddelen PulseRelief en BlueTouch van Philips kunnen
patiënten met chronische pijn hun pijnhulpmiddelen discreet en flexibel beheren. Deze
hulpmiddelen zijn draadloos en gebruiksvriendelijk en de app helpt om er zo veel
mogelijk baat bij te hebben. Met BlueTouch en PulseRelief in combinatie met de
behandel-app kunnen gebruikers hun pijn voor en na behandeling en in de loop van de
tijd bijhouden. De hulpmiddelen zijn met een mobiel apparaat te bedienen en kunnen
zo een actievere levensstijl helpen bevorderen.
Wat is het?
De behandel-app is ontworpen om mensen te helpen hun pijn beter te bestrijden en subjectief de
effectiviteit van de behandelingen te meten door hun pijn in de loop van de tijd bij te houden.
Patiënten met chronische pijn kunnen met de app hun pijnverlichtingshulpmiddel bedienen, hun
behandeling kiezen en hun behandelingen in een dagboek bijhouden.
PulseRelief: maakt gebruik van TENS-therapie (transcutane elektronische zenuwstimulatie) om lichte
tot matige chronische skeletspierstelselpijn te verlichten. Tijdens een TENS-behandeling stimuleren
elektroden de sensibele zenuwen in de huid. Deze elektrische pulsen stimuleren het natuurlijke
vermogen van het lichaam om pijn te onderdrukken door geen pijnsignalen meer naar de hersenen te
sturen en endorfine af te geven.
BlueTouch: maakt gebruik van blauwlichttherapie om spierpijn in de rug te verlichten met een
tweeledig effect: de afgifte van weldadige warmte en het stimuleren van de afgifte van stikstofoxide
door het lichaam zelf. Dit leidt tot een plaatselijke toename van de bloedtoevoer die de natuurlijke
herstelprocessen van het lichaam ondersteunt.
Wat is er vernieuwend aan?
• Wanneer de PulseRelief en de BlueTouch via de behandel-app worden bediend, is het heel
gemakkelijk om pijnverlichtingsprogramma’s te beheren en te kiezen. Zo kan pijn op een flexibelere
manier worden verminderd.
• Pijnpatiënten kunnen met de app voor een persoonlijker behandeling van hun pijn kiezen.
Gebruikers kunnen bijhouden hoe hevig de door hen waargenomen pijn is, zowel voor en na
behandeling als in de loop van de tijd.
• Het feit dat pijnpatiënten de pijnverlichtingshulpmiddelen op afstand via een iPhone of iPad kunnen
bedienen, helpt hen om actief te blijven.
Wat is het voordeel van deze vernieuwing voor ‘u’?
Pijn kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en het vermogen de normale dagelijkse
activiteiten te verrichten. Zowel PulseRelief als BlueTouch maakt verlichting van chronische pijn
mogelijk zonder geneesmiddelen en de bediening via de app geeft patiënten meer controle en
flexibiliteit om hun pijn op een gepersonaliseerde manier te bestrijden. Patiënten die voor specifieke
delen van hun lichaam (rug, schouder, elleboog, armen, benen) verschillende PulseRelief-programma’s
gebruiken, kunnen elke behandeling met de app bijhouden, zodat ze een duidelijk verslag hebben van
wat voor hen het beste werkt.
De app kan worden gebruikt om de progressie van pijn in de loop van de tijd te volgen, wat een
belangrijke factor in goede pijnbestrijding is gebleken. Mensen die voortdurend pijn hebben, vinden
het vaak moeilijk om hun pijn te beoordelen en aan anderen te omschrijven; het is dan heel handig als
ze een verslag van hun pijn hebben. De app geeft mensen met chronische pijn ook meer inzicht in hun
fysieke mogelijkheden, om een actievere levensstijl te bevorderen.
Hoe hebben we dit gedaan?
Bij het ontwikkelen van deze verbonden hulpmiddelen heeft Philips rekening gehouden met wat er in
de wetenschappelijke en klinische wereld bekend is over pijnbehandeling en pijnbestrijding. Mensen
willen doorgaans bijvoorbeeld graag weten hoe hun pijn van dag tot dag en week tot week varieert en
een subjectieve maatstaf hebben voor hoe ze zich voor en na behandeling voelen.
De ontwikkelaars hebben de prototypen tijdens de ontwikkelingsfase regelmatig getest om te
controleren of mensen de pictogrammen begrepen en of het ontwerp intuïtief en gebruiksvriendelijk
was en paste bij wat zij belangrijk vonden bij het bestrijden van hun pijn.
“Wat we hebben geleerd is dat mensen hun pijn op een gecontroleerde en geïntegreerde manier willen
kunnen verlichten”, aldus Golo von Basum, Innovation Lead voor pijnbestrijding.
“Onze hulpmiddelen die je via een app kan bedienen voegen aan pijnverlichting nieuwe en spannende
aspecten als personalisering en vrijheid toe.” Jasper Vervoort, Category Leader voor Philips Pain Relief.
Wist u dit al?
1. Skeletspierstelselpijn als gevolg van overbelasting treft 33% van de volwassenen en is de oorzaak
1
van 29% van de ziekteverzuimdagen .
2. Lage rugpijn is het meest voorkomende werkgerelateerde letsel in de westerse maatschappij, en de
2
kostbaarste werkgerelateerde skeletspierstelselaandoening .
3. Mensen die lijden aan chronische skeletspierstelselpijn, zoals artrose van de knie, hebben baat bij
lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging kan de pijn helpen verlichten en de mobiliteit in stand
houden.
Meer weten?
Persbericht: app voor Philips BlueTouch en PulseRelief (IFA 2014)
Video: introductie van de app voor Philips BlueTouch en PulseRelief tijdens IFA 2014
Contactgegevens
Ingrid Van Langhendonck, Email: [email protected]
1
2
International Association for the Study of Pain – Musculoskeletal Pain factsheet 2009
International Association for the Study of Pain – Musculoskeletal Pain factsheet 2009
ININ024 – september 2014
Philips Innovation & Design Communications
High Tech Campus, Gebouw HTC-33, 5656 AE Eindhoven, tel. +31 40 27 49200, www.philips.com