Frank Ponsaert (MyCareNet)

MyCareNet
NIC – Frank Ponsaert
IFB eHealthdag
15 mei 2014 - MyCareNet - F. Ponsaert - NIC
Overzicht
MyCareNet = reeks eHealth diensten met toegevoegde waarde aangeboden door de ziekenfondsen:
•  Dienst Verzekerbaarheid
•  Dienst Facturatie Derde Betaler
•  Medico-administratieve dienst
•  Beheer van de hospitalisatie
•  Administratie van het GMD
Voor zorgverstrekkers en vandaag gebruikt door:
•  Apotheken
•  Thuisverpleging
•  Labo’s
•  RVT, ROB
•  Ziekenhuizen
•  Artsen
•  Tandartsen
•  Tariferingsdiensten van apotheken
Dankzij MyCareNet:
• Vereenvoudiging van de administratieve
procedures.
• Modernisering van de informatieuitwisselingen tussen de professionelen van
de gezondheidszorg en de ziekenfondsen.
• Creatie van nieuwe meerwaarden, zowel
voor de zorgverlener/instelling als voor de
ziekenfondsen als voor de patiënten
• (op termijn) afschaffing papieren facturen
Aangeboden via:
•  via zijn businesstoepassing die door zijn softwareleverancier werd aangepast om de
verschillende MyCareNet-diensten op te roepen die beschikbaar zijn voor zijn sector,
•  via het MyCareNet portaal.
15 mei 2014 - MyCareNet - F. Ponsaert - NIC
Geplande nieuwe rollout
2014: verzekerbaarheid naar nieuwe sectoren
2014: hoofdstuk4 naar apotheken
2014: eGMD
2015: eFacturatie en eTarificatie voor huisartsen
2016: eFacturatie naar nieuwe sectoren
15 mei 2014 - MyCareNet - F. Ponsaert - NIC
Medicijnen Hoofdstuk 4 met MyCareNet
1
3
Akkoorden
Doorlooptijd:
7
enkele seconden (70%)
tot 1 week (30%)
15 mei 2014 - MyCareNet - F. Ponsaert - NIC
5
Aflevering
2
Voorschrift
4
6
FLOW
SECTOR
CHAP IV-aanvraag DOCTOR_GENER
CHAP IVconsultatie
DOCTOR_GENER
FACTURATIE
LABO
NURSE
RETIREMENT
PACKAGE
Rec Count
15
166
1
2
3
15
23
166
428
1
3
4
26
3
32
1
11
23
34
7486
10
7530
147
352
428
6.358.170
9.989.902
1.463
16.349.535
8.366
20.363
157
37.316
15
671
10
10
9
9
31
3729
29
8
3797
11
4963
140.261
206.306
396.368
396.368
2.865.505
2.865.505
738.026
102.891
14.767
120
855.804
0
6.659.059
4974
1
1817
6
1825
4725
4725
13922
6.659.059
71.879
314.175
545
386.599
40.231
40.231
27.760.001
3
MyCareNet
huidig gebruik
in cijfers
(maart ‘14)
ENTITY
2
Verzekerbaarheid DENTIST
DOCTOR_GENERAL
IST
DOCTOR_SPECIALI
10
ST
HOSPITAL
4
4
19
Ziekenhuis
HOSPITAL
1
Administratie
1
1
Ziekenhuis
HOSPITAL
1
Facturatie
1
1
Verzekerbaarheid LABO
3
NURSE
16
OTD_PHARMACY
1
RETIREMENT
3
4
20
Verzekerbaarheid PHARMACIST
5
PHARMACY_HOLD
10
ER
2
10
Verzekerbaarheid LABO
1
– asynch
NURSE
18
RETIREMENT
1
3
20
Medico-admin
NURSE
15 mei 2014
- MyCareNet - F. Ponsaert -24
NIC
1
24
Total
10
61