Download presentatie

Succesvolle automatisering van
moleculaire technieken op een
waterlaboratorium
Adrie Atsma, hoofdanalist afdeling microbiologie
Vitens laboratorium te Leeuwarden
Introductie
•
Vitens in cijfers:
•
•
•
•
Klanten
: 5,4 miljoen
Aansluitingen
: 2,4 miljoen
Productie lokaties : 100
Distributie netwerk : 46.500 km
Introductie
Dagelijks worden er meer dan 1500 monsters verwerkt op 469 verschillende analyses!
Kweek naar moleculair
• Steeds meer een trend van klassieke microbiologie naar
moleculair, ook binnen de waterlabs.
• Voordelen van moleculair ten opzichte van klassiek:
 Sneller uitslag van het onderzoek.
 Toont naast de kweekbare ook de niet kweekbare microorganismen aan.
 Mogelijkheid om analyses verder te automatiseren.
 Etc..
Kweek naar moleculair
Routine:
E.coli PCR (met voorkweek).
PMA qPCR voor Legionella (pneumophila).
Projecten:
Hydrochip
DNA-fingerprinting
Biomarker studies
Kweek naar moleculair
Nadelen van handmatig inzetten moleculaire technieken:
• Grote spreiding onderlinge meetresultaten (VC >50%)!
• Beperkt aantal monsters!
• ‘Pipetteer fouten’.
• Soms analyses herhalen.
Kosten reductie
BC: effect van robotisering moleculaire technieken op kostprijs .
Y-as= kosten/analyse
X-as= analyses/jaar
Automatisering
• Plan van Eisen aanschaf robot
 Flexibel
 Chemicaliën/werkwijze die we gebruiken voor
handwerk moeten hierop kunnen worden gebruikt.
 Moet 96 monsters in een keer kunnen verwerken.
 Niet te duur zijn.
 Te koppelen zijn aan systemen zoals PCR systemen, LIMS.
FiltratieLysisDNA-opzuiveren PCR plaatsetupPCR
Eerste stap
Automatisering
• Hamilton Star
let.
Resultaten
• Doorlooptijd van 20 monsters is ongeveer 80 minuten; het
kan sneller.
• Lagere spreiding onderlinge PCR resultaten.
• Geen pipetteerfouten.
• Simpele workflow voor moleculaire analyses.
FiltratieLysisDNA-opzuiveren PCR plaatsetupPCR
Tweede stap: automatisering
voorbewerking
Eerste stap (bijna)gereed
Automatisering
Voorbeeld van workflow: detectie E.coli en coliformen in drinkwater
Voorkweek (5 uur)
Thermische lysis
Isolatie DNA en
PCR plaatsetup
voorbewerking handmatig (fase 2)
Resultaten verwerken
PCR
In constructie
Concentreren
Automatisering voorbewerking
Autolysis tube
Custom made
maken
Automatisering voorbewerking
•
•
•
•
•
Tangentiële Flow Filtratie.
Concentratie van watermonster (bijv. 100 ml  150 l).
Geconcentreerde cellen in vloeistof, niet in op filter.
Reductie in handelingstijd.
Automatiseren.
Biotrack
Conclusie
• Meer toename van moleculaire technieken
• Robot is een belangrijke schakel voor automatisering
van moleculaire technieken.
• Robot brengt kostprijs per analyse naar beneden.
• Inzet robot  indirect minder FTE.
• 24/7
Automatisering van moleculaire technieken
Levert een belangrijke bijdrage aan de
productie van schoon drinkwater