Doelstelling en opbrengst

Themamiddag Zuivelacademie
Opleiden in bedrijf en school met benutting van online zuivelvakkennis
Doelstelling en opbrengst
Jac König (Van waarde HR advies), dagvoorzitter
Elspeet, 4 november 2014
De problematiek
Hernieuwde samenwerking
tussen bedrijfsleven en
opleiders als deel van de
oplossing
Zuivelacademie
Website zuivelwerkt.nl
Zuivel Werkt! is ook te volgen op:
(Zuivel Werkt) en
(@zuivelwerkt)
Veranderingen in de context
Geen Productschap Zuivel meer
Publieke PZ taken (o.a. uitvoering Brusselse regelgeving) naar de
overheid (EZ/RVO)
Niet-publieke PZ taken grotendeels door zuivelsector belegd in een
nieuwe, private ketenorganisatie:
Wat is ZuivelNL?
• Vereniging met als leden: NZO, LTO en NMV;
• Gemzu als partnerorganisatie;
• Privaat, andere setting, dus géén productschap
nieuwe stijl;
• Doelstellingen:
- Het realiseren van meerwaarde door samenwerking tussen de
schakels in de zuivelketen op specifieke thema’s.
- Fungeren als aanspreekpunt van de zuivelsector voor de overheid en
derden.
- Platform voor afspraken over gezamenlijke regelingen en financiering
(inmiddels bij de overheid IBO erkenning aangevraagd conform
Europees recht).
Takenpakket
ZuivelNL richt zich in haar activiteiten op de volgende thema’s:
• Voedselveiligheid
• Diergezondheid
• Duurzaamheid
• Onderzoek & innovatie
• Arbeid
• Export
Meer informatie: www.zuivelnl.org
ZuivelNL in relatie tot Zuivelacademie
• Eigenaarschap
• Financiering
(bestuur ZuivelNL heeft ingestemd met
financiering tot tenminste juli 2016)
• Bijdrage zuivel vakmanschap
(voorzet naar de Themagroep Arbeid)
Doel van vanmiddag
Input leveren aan optimaal gebruik van
de Zuivelacademie door:
• Context geven van opleiden in het
sociaal-economisch speelveld
• Ervaringsuitwisseling opleiders en
bedrijven
• In workshop ideeën genereren
• Mee laten nemen eigen voornemens
korte en langere termijn