ons referentieoverzicht downloaden

AlphaConsultancy
Referenties van onze werkzaamheden
Wie zijn wij?
AlphaConsultancy is een bureau voor bouwmanagement & advies op gebied van beheer en onderhoud
van vastgoed. Wij leveren kennis en capaciteit om bouwkundige -, (civiel)technische - en energetische
(onderhouds-)vraagstukken op te lossen, in samenwerking met de opdrachtgever. Het deskundige team
van AlphaConsultancy ondersteunt en ontzorgt de opdrachtgever waar nodig en zorgt voor vakkundige
afhandeling van uw vraag en project.
Missie van AlphaConsultancy
Wij leveren kennis en capaciteit voor het efficiënt en verantwoord beheren en onderhouden van vastgoed.
Praktische oplossingen voor bouwkundige en civieltechnische objecten, energetisch verantwoord. Wij doen
dit op Transparante wijze, Onafhankelijk en Flexibel.
“Vast goed voor elkaar”
Visie van AlphaConsultancy
In het bestaande vastgoed worden duurzaamheid & rendement steeds meer kernbegrippen. Wij spelen in
op de continu veranderende maatschappij en omgeving om ons heen. Daarom willen wij proactief
maatwerkoplossingen bieden voor het beheer en onderhoud van vastgoed. Zodoende zijn wij in ons
werkgebied dé nr. 1 partner voor onze opdrachtgevers.
Bedrijfsprofiel
Onze werkzaamheden zijn kort samengevat in onderstaand profiel.
Onderscheidend
 Wij werken vanuit Zwolle. Ons kantoor a/d Burgemeester Drijbersingel, ligt centraal in uw werkgebied.
 Bouwkundige, energetische en verftechnische expertise onder één dak!
 ‘Maatwerk’ betekent voor ons altijd pragmatische oplossingen bieden, op die wijze uitgevoerd zodat het
volledig past in de werkwijze van u als opdrachtgever.
1
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
1
PROJECTMANAGEMENT
Object | diverse wooncomplexen
Opdrachtgever | Omnia Wonen, vanaf 2010
Opdracht | Voorbereiden + begeleiden diverse
schilderprojecten
Werkzaamheden | Inspectie / inventarisatie
noodzakelijke herstel- en
schilderwerkzaamheden, opstellen
PVE, aanbesteding en
contractvorming, gehele toezicht,
budgetbewaking en oplevering.
Object | Hogeschool Artez, Rheinvis Feithlaan Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012
Opdracht | Gehele projectmanagement t.b.v.
schilderwerk gevels
Werkzaamheden | Inspectie / inventarisatie
noodzakelijke herstel- en
schilderwerkzaamheden, opstellen
PVE, aanbesteding en
contractvorming, gehele toezicht,
budgetbewaking en oplevering.
Object | Diverse woningen en wooncomplexen in de
Noordoostpolder
Opdrachtgever | Mercatus, Emmeloord
Opdracht | Voorbereiden + begeleiden diverse
schilderprojecten
Werkzaamheden | Inspectie / inventarisatie
noodzakelijke herstel- en
schilderwerkzaamheden, opstellen
PVE, aanbesteding en
contractvorming, gehele toezicht,
budgetbewaking en oplevering.
Object | Landelijk diverse senioren wooncomplexen
Opdrachtgever | De Woonplaats, Enschede
Opdracht | Voorbereiden en begeleiden renovaties en
onderhoudsprojecten
Werkzaamheden | Inspectie/inventarisatie, opstellen
PVE aanbesteding, toezicht en
oplevering.
2
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
2
BIJZONDERE PROJECTEN
Object | Complex van 8 blokken, Dieze Oost, o.a.
Simon Slingelandtplein
Opdrachtgever | DeltaWonen, Zwolle, 2012/2013
Opdracht | Ondersteuning en advies
Uitvoering | Bouwbedrijf Salverda, ‘t Harde
Werkzaamheden | Energetisch advies m.b.t.
doelstelling labelverbetering,
bestekvorming, ondersteuning en
advies bij vergunningaanvraag /
bouwfysica / bouwkundig,
coördineren asbest-inventarisatie,
energielabels maken en afmelden na
afronding.
Object | Nieuw- en verbouw Alliander, Duiven
Opdrachtgever | Alliander Arnhem, 2013/2014
Opdracht | Interim toezichthouder
Werkzaamheden | Toezicht tijdens uitvoering, met het
accent op haalbaarheid v.w.b.
flexplekken binnen de gestelde
doelstelling en toetsen en bewaken
waardecreatie.
Object | 3 basisscholen in Raamsdonk en
Raamsdonkveer
Opdrachtgever | ICS adviseurs / gemeente
Geertruidenberg, 2013
Opdracht | Beoordelen en adviseren over ingediende
renovatieaanvragen
Werkzaamheden | Bouwkundige inspectie van in- en
exterieur incl. kelder en daken,
beoordeling van de aangevraagde
renovatieonderdelen,
inspectierapport + advies voor
opdrachtgever.
Object | Winkelcentrum Stadshart, Zoetermeer
Opdrachtgever | Unibail Rodamco, 2011, 2012 en 2013
Opdracht | Diverse onderzoeken, adviezen en
bestekken.
Werkzaamheden | Inspecties t.b.v. voorbereiding
verbeteringsmaatregelen op diverse
gebieden; ketelvervanging,
aanpassen verlichting in parkeergarages, dakrenovaties. Opstellen
advies en uitwerken bestek t.b.v.
aanbestedingen.
3
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
3
CONSERVERING GEBOUWEN EN KUNSTWERKEN
Object | Theater de Spiegel
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2013
Opdracht | Voorbereiding schilderwerk buitenschil
Werkzaamheden | Inspectie en opname van benodigd
schilderwerk, schrijven van PVE en
uitvoeren van de aanbesteding.
Object | Multifuntioneel Wijkcentrum de Weijenbelt,
Berkum Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012
Opdracht | Voorbereiding + toezicht en oplevering
schilderwerk buitenschil
Werkzaamheden | Inspectie / inventarisatie
noodzakelijk herstel- en
schilderwerkzaamheden, opstellen
PVE, aanbesteding, gehele toezicht
en oplevering.
Object | Museum de Fundatie
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2013
Opdracht | Inspectie schilderwerk en opstellen PVE
Werkzaamheden | Ondergronden gevels inspecteren
op gebreken en opstellen PVE t.b.v.
noodzakelijk herstel- en
schilderwerk. Uitvoering tijdens
verbouwing/nieuwbouw museum.
Object | Mastenbroekenbrug Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012
Opdracht | Opstellen PVE, aanbesteding en toezicht
Werkzaamheden | Voorbereiding schilderwerkzaamheden door opstellen PVE, incl.
verkeersvoorzieningen, het houden
van een aanbesteding en toezicht +
oplevering van het werk.
4
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
4
MJOP EN CONDITIEMETING
Object | 11 scholen + gymzalen in Zwolle e.o.
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012
Opdracht | Het opstellen van een inspectierapport en
MJOP van de scholen en gymzalen
Werkzaamheden | Het schouwen en inspecteren van
de scholen en gymzalen, vervolgd
door het opstellen van een
inspectierapport en een MJOP.
Object | Poppodium Hedon, Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2013
Opdracht | Samenstellen van een MJOP van het nieuw
te bouwen Poppodium Hedon
Werkzaamheden | Bouwkundig en installatietechnisch
onderhoud in meerjarenplan
vastleggen.
Object | Twentse Welle, Enschede
Opdrachtgever | De Woonplaats, Enschede, 2012/2013
Opdracht | 0-meting en conditiemeting Twentse Welle
Werkzaamheden | Het gehele complex, de oud- en
nieuwbouw, van binnen en buiten
inmeten en conditie bepalen van
materialen en onderdelen, een
zogenoemde 0-meting.
De Twente Welle staat midden in de wijk Roombeek in
Enschede, waar in mei 200 de vuurwerkramp
genadeloos toeslag. Een groot deel van de wijk werd
weggevaagd. Delen die bleven staan zijn o.a. de
monumentale onderdelen van de Twentse Welle.
Object | 1/3 van gehele vastgoedbezit
Opdrachtgever | Ieder1 Deventer, 2011
Opdracht | Conditiemeting en aanleveren opnamelijsten
Werkzaamheden | De conditie van het huidige vastgoed
in kaart brengen, waaronder ruim
4.000 woningen en diverse garages.
E.e.a. op basis van de NEN 2767
inclusief aanleveren van opnamelijst
van alle gegevens aan Ieder1 en het
invoeren van de gegevens in de
MJOP-software.
5
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
5
BOUWKUNDIGE INSPECTIES
Object | Voormalig schoolgebouw, Hygiëaplein 7
Amsterdam
Opdrachtgever | ICS adviseurs Amsterdam, 2013
Opdracht | Opstellen kostenraming o.b.v. bouwkundige
inspectie
Werkzaamheden | Uitvoeren van een bouwkundige
inspectie a.d.h.v. voorgenomen
verbouwing- en onderhoudwerkzaamheden in het gebouw, en op
basis van deze gegevens een
kostenraming opstellen voor de
noodzakelijke kosten van de
verbouwing.
Object | Woonhuis
Opdrachtgever | Particulier, 2013
Opdracht | Bouwkundige inspectie + (advies) rapport
Werkzaamheden | Het uitvoeren van een bouwkundige
inspectie van het woonhuis, om de
huidige schade in de gevels in kaart
te brengen, en uitwerken van
benodigd hersteladvies in een
rapportage.
Object | Multifunctioneel centrum “De Werft” te
Kaatsheuvel
Opdrachtgever | Gemeente Loon op Zand, 2013
Opdracht | Bouwkundige inspectie t.b.v. haalbaarheidsonderzoek
Werkzaamheden | Bouwkundige inspectie en uitwerken
kostenraming m.b.t. onderhoudsverwachting
Object | School
Opdrachtgever | Greijdanus college Meppel
Opdracht | Bouwkundige inspectie + (advies) rapport
Werkzaamheden | Het uitvoeren van een bouwkundige
inspectie van de Rechterenschool te
Meppel + uitbrengen (kosten)advies
in verband met mogelijke
herbestemming.
6
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
6
EXPERTISE
Object | Hogeschool Artez
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012/2013
Opdracht | Onderzoek vochtproblemen in vloer school
Werkzaamheden | Om tot oorzaak van de
vochtproblemen te komen zijn een
3-tal kernen geboord (extern bedrijf),
waarna onderzoek uitgevoerd is,
advies is gegeven en een
onderzoeksrapportage geschreven
is.
Object | Hofvlietbrug
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012
Opdracht | PVE opstellen en aanbesteden n.a.v.
benodigd onderhoud aan de lagerstoelen
van de brug
Werkzaamheden | A.d.h.v. een inspectierapport en
visuele inspectie een PVE opstellen
voor herstelwerkzaamheden aan de
lagerstoelen en beton van de brug,
het PVE aanbesteden, en het
toezicht en de oplevering begeleiden
van de werkzaamheden.
Object | Appartementencomplex
Opdrachtgever | V.v.E.
Opdracht | Onderzoek i.v.m. problemen riolering
Werkzaamheden | Onderzoek naar verstoppingsproblemen riolering appartementencomplex.
Coördineren afgraving.
Object | Woning te Oldenzaal
Opdrachtgever | De Woonplaats Enschede
Opdracht | Onderzoek i.v.m. lekkage
Werkzaamheden | Onderzoek naar daklekkage en
geven van hersteladvies.
7
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
7
BRANDVEILIGHEID
Object | Meander College en Van Der Capellen
Scholengemeenschap Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle, 2012/2013
Opdracht | Opstellen PVE’s , uitvoeren aanbestedingen
en toezicht tijdens uitvoering
Werkzaamheden | Inventariseren huidige
brandveiligheid in de scholen,
noodzakelijke veranderingen
vastleggen in PVE’s, deze PVE’s
aanbesteden en houden van toezicht
tijdens uitvoering.
Sinds 2009 ondersteunen we de Gemeente Zwolle al bij
vele brandveiligheidsvraagstukken.
Object | 3 wooncomplexen in Amersfoort
Opdrachtgever | Omnia Wonen, Harderwijk, 2011/2013
Opdracht | Inspectie en beoordeling wooncomplexen op
gebied van brandveiligheid
Werkzaamheden | Inspectie van de complexen en
toetsen in het kader van
brandveiligheid. Ondersteuning en
advisering bij de uitvoering van
verbeteringsmaatregelen.
Dit object maakte onderdeel uit van de opdracht het
gehele bezit van Omnia Wonen te inspecteren in het
kader van brandveiligheid.
Object | Gemeentehuis
Opdrachtgever | Gemeente Steenwijkerland
Opdracht | Inspectie huidige brandveiligheid en
opstellen PVE
Werkzaamheden | Inventariseren van huidige
brandveiligheid in het pand en
toetsen aan regelgeving, incl.
opstellen PVE met de noodzakelijke
brandveiligheidsmaatregelen.
8
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
8
ENERGETISCHE VRAAGSTUKKEN
Object | 6 diverse gebouwen
Opdrachtgever | Gemeente Oldenbroek, 2013
Opdracht | Maken van 6 stuks EPA-U
Werkzaamheden | Opnemen en inmeten van de
panden, inclusief het uitwerken en
genereren van bijbehorende
energielabels utiliteit.
Object | Diverse wooncomplexen te Zwolle en Wezep
Opdrachtgever | deltaWonen, 2012/2013
Opdracht | Energetisch advies voorafgaand aan
Renovatie + labeling
Werkzaamheden | Inspectie, energetisch advies en
verbeteringsmogelijkheden voor de
woningen om up te graden naar een
energielabel B. Na doorvoering verbeteringsmaatregelen maken nieuwe
energielabels.
Object | N.v.t.
Opdrachtgever | Diverse gemeenten, bedrijven en
scholen (schoolgemeenschappen)
Opdracht | Uitvoeren Energienotacontrole
Werkzaamheden | Energienota’s en contracten screenen en analyseren. De, door de
energiebedrijven, gemaakte fouten
laten herstellen/aanpassen en teveel
betaalde bedragen terugvorderen.
Object | Diverse bedrijfsgebouwen
Opdrachtgever | Lekkerland
Opdracht | Uitvoeren energiebesparingsonderzoek in
het kader van de Wet Milieubeheer
/ Activiteitenbesluit.
Werkzaamheden | Inventeriseren bouwkundig en
installatietechnisch. Hoeveelheden
en materialen bepalen. Constructies
en isolatiewaarden vaststellen.
Doorrekenen en uitwerken energiebesparingsadvies.
9
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
9
OVERIG
Object | Diverse
Opdrachtgever | Alliander 2011 t/m heden
Opdracht | Adviseur Vastgoed a.i.
Werkzaamheden | Projectcoördinatie m.b.t. begroten,
voorbereiden en aanbesteden
groot onderhoudprojecten.
Aansturen projectleiders.
Object | n.v.t.
Opdrachtgever | Lefier
Opdracht | Implementeren conditiemeten conform de
NEN 2767 en enthousiasmeren medewerwerkers
Werkzaamheden | Presenteren en instrueren conditie
Meten conform de NEN 2767.
Object | diverse
Opdrachtgever | Omnia Wonen
Opdracht | Onafhankelijke kwaliteitstoetsen
schilderwerk
Werkzaamheden | Bepalen prestatie-eisen en gewenst
resultaat.
Schouwen diverse complexen voor/
na uitvoering werkzaamheden.
Presenteren eindresultaat.
Object | Burchtappartementen en schuurwoningen
Opdrachtgever | Wst. Vechthorst, Nieuwleusen
Opdracht | Schaduwbegroting maken voor nieuwbouwproject 20 appartementen en 6 woningen
Werkzaamheden | Op basis van aangeleverde werktekeningen, kleuren- en
materialenstaat en installatieadvies
een complete schaduwbegroting
maken.
Object | Parkeergarages Zwolle
Opdrachtgever | Gemeente Zwolle
Opdracht | Schouwen parkeergarages en actualiseren
MJOP’s
Werkzaamheden | Schouwen parkeergarages
Verifiëren hoeveelheden en
materialen. Actualiseren MJOP’s
na uitvoering renovaties en/of
onderhoudswerkzaamheden.
10
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V.
1
0
| : Patrijs 23, 7951 VG Staphorst
 038 453 25 35 |  06 52 54 74 00 | E: [email protected] | www.alphaconsultancy.nl
AlphaConsultancy | Burg. Drijbersingel 25 Zwolle
AlphaConsultancy is onderdeel van AlphaEnergy B.V. | www.alphaenergy.nl | www.epau.nl