NIEUWSBRIEF OP DE HEIDE

NIEUWSBRIEF OP DE HEIDE
Jaargang 2
■
nr.1
■
januari 2014
Toekomst wijkraad Op de Heide
In de afgelopen jaren heeft de wijkraad met volle
overtuiging en 100% inzet de leefbaarheid in en op de Hei
bevorderd. Veel goede resultaten werden behaald, vaak
in samenwerking met haar partners in de wijk. Door het
vertrek van 4 bestuursleden in de afgelopen maanden is het
bestuur van de wijkraad meer dan gehalveerd.
Omdat de afgelopen jaren het nauwelijks is gelukt om nieuwe
bestuursleden te vinden, hebben er enkele gesprekken
plaats gevonden over de toekomst van de wijkraad. Bij die
gesprekken waren aanwezig de resterende leden van de
wijkraad, een vertegenwoordiger van de gemeente Venlo
en een vertegenwoordiger van Ontmoetingscentrum De
Glazenap.
Conclusie van die gesprekken was, dat – gelet op de huidige
bestuursproblemen en de ervaringen van de laatste jaren – er
geen toekomst meer is voor de wijkraad in de huidige vorm.
In plaats daarvan is de intentie uitgesproken om de belangen
van de wijk te laten behartigen door Ontmoetingscentrum
De Glazenap. Deze rol past ook precies in de doelstelling
van het ontmoetingscentrum, dat er immers is vóór en
door wijkbewoners. Deze ontwikkeling past ook prima
in het gemeentelijk beleid, dat er op is gericht om Huizen
van de Wijk te creëren, die het kloppend hart van de wijk
moeten vormen. En Ontmoetingscentrum De Glazenap is
het beoogde Huis van de Wijk in Op de Heide.
De komende maanden wordt gericht gewerkt aan en naar die
nieuwe situatie. De huidige wijkraad zal worden opgeheven
en wordt een pool van wijkbewoners gevormd die als
vrijwilliger onder de vlag van het Ontmoetingscentrum een
specifieke en heldere taak krijgen toebedeeld.
Ook is uitgesproken dat de huidige overleg-cultuur wordt
omgebouwd naar een doe- cultuur.
De wijkbewoners moeten zo snel mogelijk merken dat de
vrijwilligers daadwerkelijk iets doen voor en in de wijk. De
huidige openbare vergaderingen verdwijnen dus, alleen
bij echt belangrijke zaken die de hele wijk aangaan volgt
incidenteel een openbare vergadering.
Of het gaat lukken om die nieuwe situatie te realiseren is
met name afhankelijk van de vraag of de wijkbewoners een
actieve rol willen spelen in en voor de wijk. Zonder actieve
wijkbewoners kunnen de belangen van de hele wijk Op de
Heide niet langer worden behartigd bij de gemeente.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
free-ar t-fun
schilderen en tekenen
Elke donderdagmiddag in Ontmoeting Centrum
De Glazenap, Spechtstraat 58, Tegelen.
Tijd: van 14:00 uur - 17:00 uur
Docent: Rita Koolstra
info:[email protected]
website: www.artslook.nl of
www.artslookrita.wordpress.com
Tel.: 077-3735521 / 0658872588
(sms-en of whatsapp)
Kom eens vrijblijvend langs en laat je verrassen. Iedereen kan
een gevoeligheid ontwikkelen om min of meer ‘echt’ kunstenaar te worden door middel van creatieve ontspanningsoefeningen. Tekenen en schilderen wordt gecombineerd volgens
de methode van Betty Edwards en het vrije schilderen van Jonas Gerards = methode Rita Koolstra.
Hopelijk gauw tot ziens……
planten Koningsboom
Burgemeester Scholten met Alexandra Stevanovic (midden) en
Katja Dauphin (wijkraad) bij het planten van de Koningsboom
in het Wilhelminapark in Venlo op zaterdag 30 november 2013.
Tijdelijke invulling braakliggend terrein Spechtstraat?
Bij gesprekken over dit terrein waren de afgelopen
maanden betrokken: Antares, de gemeente Venlo,
Stichting Wel.kom (Picus), wijkraad Op de Heide en
Ontmoetingscentrum De Glazenap.
Conclusie van die gesprekken is dat een tijdelijke
invulling mogelijk is, mits het uit te werken plan
gedragen en mede uitgewerkt wordt door buurtbewoners. Het Ontmoetingscentrum is bereid de
trekkersrol op zich te nemen.
Op maandag 27 januari 2014 om 19.00u zal in
Ontmoetingscentrum De Glazenap een informatie bijeenkomst worden gehouden voor de
direct aanwonenden. Ook andere geïnteresseerden uit onze wijk zijn van harte welkom.
Doelstelling van de avond is antwoord te krijgen op 2 vragen:
a.Is een tijdelijke invulling van het
braakliggend terrein wenselijk?
b.Zo ja, welke invulling kunnen en willen
we er aan geven?
De agendapunten zijn:
1. Planning Antares.
2. Resultaten wenskaarten actie.
3. Week van de Amateurkunst.
4. Vormen van een werkgroep
(ca. 5 personen).
Kunstwerk “Blik Op de Hei”
Al langere tijd wordt iedere vrijdag door de Groene
Brigade met ondersteuning van kinderen van de
basisschool in onze wijk het zwerfafval opgeruimd. Er
wordt dan heel veel rommel opgehaald, waaronder
ook heel veel blikjes en dáár gaan wij binnenkort iets
heel bijzonders mee doen.
Wij zijn van plan om mee te doen aan de Week voor
de Amateurkunst van 17 tot en met 24 mei.
“Blik Op de Hei” wordt een van de kunstplekken op de
kunstroute die door heel Venlo loopt.
Maar voor dat het zover is, moet er nog een heleboel
gebeuren. Er moeten heel veel blikjes ingezameld
worden. U kunt bij inzamelpunten, liefst schone
blikjes deponeren in de containers met het speciaal
Onze collectanten
zijn herkenbaar
aan een badge van
Jantje Beton en van
Stng Kindervakantiewerk Tegelen.
Wij hopen op uw gulheid zodat wij
de basisschool jeugd dit jaar op een
extra activiteit kunnen trakteren.
Op de Heide
is een uitgave van
Stichting Wijkraad
Op de Heide en
Ontmoetingscentrum
De Glazenap
redactie
Har Bloemers
Wijkraad Op de Heide
Piet Hoeben
Ontmoetingscentrum
DRUK EN LAYOUT
Drukkerij de Boskamp
Tegelen
Oplage
1.000 stuks
Volgende nieuwsbrief
1 april 2014
Aanleveren kopij
daarvoor ontworpen logo. Deze zijn
te vinden bij de basisscholen Cocon
en Toermalijn, Picus, Plusmarkt en
Ontmoetingscentrum De Glazenap.
Het is de bedoeling dat wij in februari
hiermee starten.
Met de begeleidende kunstenaar zijn
al afspraken gemaakt. De basisscholen
doen mee, Wel.Kom en een ondernemer
in metaal recycling eveneens; zo ook een
docent van Den Hulster voor technische
ondersteuning.
Informatie over WAK 2014 en/of opgave om
mee te doen bij Rose-Marie van de Laar
077-3260449.
Verdere activiteiten in Ontmoetingscentrum De Glazenap
■
■
■
■
Nieuwsbrief
De Glazenap
Collecte Jantje Beton door
Stichting Kindervakantiewerk Tegelen
Onze vrijwilligers collecteren van 10 tot en met 15
februari aanstaande. Van de opbrengst is 50% voor
de collecterende vereniging en 50% voor Jantje
Beton, zij gebruiken de binnen komende gelden
voor projecten om kinderen buiten te laten spelen.
Kindervakantiewerk Tegelen zal het geld gebruiken
om ons 40 jarig bestaan te vieren, 1974 - 2014.
colofon
zaterdag 1 februari open dag Stichting Seniorweb van 11.00 – 15.00 uur
zaterdag 15 februari toep- en riktoernooi vanaf 19.30 uur
vrijdag 21 februari kien avond; zaal open vanaf 19.00 uur
vrijdag 28 februari vastelaovesoptocht van de basisscholen Cocon en Toermalijn eindigt in
Ontmoetingscentrum De Glazenap
uiterlijk 15 maart 2014
Stichting Wijkraad
Op de Heide
Nachtegaalstraat 192
5932 CH Tegelen
www.opdeheide.nl
[email protected]
Ontmoetingscentrum
De Glazenap
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen
www.glazenap.nl
[email protected]