Plaag van de Taxuskever in Koningshof

Plaag van de Taxuskever in Koningshof
Zo laten?
Beste wijkbewoner,
Al enige tijd maken we ons zorgen om de planten in onze voortuin. We hebben de voor- en ook achtertuin opnieuw
laten aanleggen, vandaar deze aandacht. Van diverse planten zijn de bladeren aangebeten. Ik heb een paar foto’s
van de kevers gemaakt die daarvoor verantwoordelijk zijn. Volgens mijn bevindingen gaat het hier om de
(uitheemse) Taxuskever. Die vreet ’s nachts de bladeren aan en de larven hiervan vreten de wortels op. Bovendien
hebben we ook veel last van de Groene stinkwants.
De taxuskever is te bestrijden. Dit is mogelijk met biologische bestrijdingsmiddelen, nl. aaltjes die de larven opeten.
Zodat deze het volgende jaar niet meer schadelijk zijn als kever. De kever is moelijker te bestrijden.
Ik was van plan om dit middel aan te schaffen. Daarbij keek ik eerst nog even in de groenstroken en tuinen om ons
heen. Hier ben ik behoorlijk van geschrokken. De hele groenstrook van de gemeente tussen Baaienburg, Driehuizen,
Duivestein, Eikenduinen en de Delflanddreef is aangetast. Met name aan de westkant en in mindere mate ook
andere straten zoals Hogenburg, Hofzicht, Achterburg, Dijkerwaal en ook Oranjelaan. Verder heb ik geen onderzoek
gedaan. In de honderden struiken die aan de Delflandreef staan is bijna geen blad meer te vinden die niet
aangevreten is. Maar ook in vele privétuinen is sprake van een plaag. En
blijkbaar breidt dit zich uit.
Ik heb contact gehad met de gemeente en heb op verzoek een paar
kevers overhandigd. Een medewerker heeft de schade in de groenstroken
en tuinen gezien. Bevestigd wordt dat het gaat om de genoemde kevers.
Na intern overleg vertelde hij me dat de gemeente hier niets aan gaat
doen. Geen prioriteit en ook geen budget.
Nu kan ik wel mijn eigen tuin behandelen, alleen dat helpt natuurlijk niet.
Bovendien breidt de plaag zich uit. Vandaar mijn poging om de buurt
hierover te informeren en steun te krijgen om de gemeente deze plaag in
samenwerking met de bewoners te laten bestrijden. De bestrijding van de
larven dient in augustus/september plaats te vinden, anders zijn er volgende jaar weer vele kevers.
Als u zich ook zorgen maakt om deze plaag en bestrijding wilt, dan kunt u dit melden op het gemeentekantoor of
via https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/meldpunt-leefomgeving/bomen.htm.
Wilt u dit dan ook even per e-mail of evt. telefonisch aan ondergetekende doorgeven.
Klaas Munneke, Driehuizen 3, 2641 LE Pijnacker. 06-25065895, [email protected]
Meer info:
Taxuskevers lokken en bestrijden
http://edepot.wur.nl/277829
Nieuwe bestrijding van de Taxuskever
http://www.tuinvragen.com/ (Zoeken naar Taxuskever)
Groene stinkwants
http://www.wikipedia.nl/ ( groene stinkwants of taxuskever)
Taxuskever gaat te keer
http://mijntuingeheim.nl/taxuskever-gaat-flink-tekeer-in-nederlandse-tuinen/
Hoveniersbedrijf
http://www.baaij-hoveniers.nl/informatie/taxuskever.htm