DIACONALE ENGAGEMENTEN MET VORMELINGEN

DIACONALE ENGAGEMENTEN
MET VORMELINGEN
INLEIDING
Jongeren begeleiden naar hun vormsel is hen initiëren in het geloof en de geloofsgemeenschap. Het
is maar in de geloofsgemeenschap dat je proeft hoe mensen leven van en met hun geloof. De
brochure ‘Pastoraal bij het vormsel, Catechese en gemeenschap’, uitgave van de ICC in 2010, zette
ons op weg om te werken aan een initiërende pastoraal.
Het leven van de gemeenschap uit zich in vier dimensies.
- Vieren
- Verkondigen
- Gemeenschap
- Diaconie
In de voorbije jaren is er gewerkt aan samen vieren. Intussen hebben bijna alle catechesegroepen
meerdere vieringen op hun programma staan.
Er wordt gewerkt aan verkondigen. We voelen dat we niet meer kunnen voortbouwen op voorkennis
maar heel basic aan eerste verkondiging moeten doen.
Vele groepen zoeken hoe de band met de geloofsgemeenschap sterker kan worden. Niet evident
want het verlangen moet van beide zijden komen. In diaconie liggen mogelijkheden om de band met
de gemeenschap te versterken. Hoe pak je dat aan?
DIACONIE EN VORMELINGEN
In heel wat programma’s zien we reeds diaconale engagementen. Meestal gaat het om een of twee
groepsengagementen.
- Vormelingen zorgen voor soep op de stoep/koffiestop
- Vormelingen op bezoek in het rusthuis
- …
Een actie met de hele groep is niet altijd evident.
Diaconie proeven mag meer zijn dan toekijken hoe anderen zich inzetten.
Vele kleine engagementen lijkt een heleboel werk…
Wat kan je doen met vormelingen van 12, 13 jaar?
Zijn er in onze gemeenschap wel mogelijkheden?
Kunnen wij als kleine catechistenploeg dat wel aan?
Waar moet je op letten?
Het kan!
Het werkt al op sommige plaatsen…
Een catechiste van Zonhoven getuigt hiervan.
De info over diaconale engagementen in Zonhoven vind je op:
http://www.federatiezonhoven.be/evenementen/categorieen/vormsel/keuze-activiteiten/
Inspiratiedag 2014 – Diaconale engagementen met vormelingen
1