KWaliteitshandboeK

Kwaliteitshandboek
Uw kwaliteitshandboek altijd up-to-date!
kwaliteitshandboek
Pakketprijs:
Onze fixed price aanbieding gaat uit van een
overeen te komen aantal actieve gebruikers.
Vanaf het 2e jaar betaalt u een gebruiks- en
onderhoudsfee per gebruiker per maand.
Wat krijgt u voor deze aanbieding?
o Licentie voor afgestemd aantal gebruikers
o 1 dag inrichting & training door senior
business consultant
o Templates voor verschillende documenten
o.b.v. normeringseisen
o Duidelijke werkinstructies
o Telefonische support (4 uur per jaar)
o Jaarlijks 2 dagdelen consultancy/advies op
locatie
Voor het bestellen van deze module, klik hier.
De ingebruikname van kwaliteitszorgsystemen, ofwel vanuit het
bedrijf zelf ofwel opgelegd vanuit de overheid, heeft de laatste
jaren een grote vlucht genomen. Vaak kost het de nodige moeite
en inspanningen om het kwaliteitskeurmerk te krijgen, maar als
het dan zo ver is, dan is er gepaste trots. Terecht! Maar feitelijk
begint het dan pas. Want hoe houd je alles up-to-date? Menig
bedrijf worstelt er mee om de audits voor te blijven. Het op uniforme wijze doorvoeren van wijzigingen en het hebben de juiste
versie in het handboek blijken vaak bottlenecks. Te laat en te
reactief wordt er actie ondernomen, dit met alle gevolgen van
dien bij een audit.
De (online) module Kwaliteitshandboek van KonnektIT maakt
een einde aan voornoemde hectiek. Het stelt u in staat om in
alle rust te werken aan de noodzakelijk kwaliteitsverbetering
volgens het Plan-Do-Check-Act principe. Dit omdat alle documenten op eenduidige wijze en steeds in de juiste versie
worden beheerd. Tevens omdat vervaltermijnen en evaluatiemomenten volledig automatisch en dus proactief, gebaseerd
op uw workflow leiden tot acties in de agenda’s van de portefeuillehouders. De inrichting van de module kent templates
volgens verschillende normeringen (o.m. NEN, ISO, HKZ,
KIWA, TüV).
Enkele voordelen:
o
o
o
o
o
Gestructureerde en uniforme ingave in 1 omgeving.
Versiebeheer altijd up-to-date.
Proactieve, rolgebaseerde afhandeling van workflows.
Nauwkeurig monitoren van alle afspraken.
Templates gebaseerd op kwaliteitsnormeringen (o.m. NEN,
ISO, HKZ, KIWA, TüV).
o Naadloze integratie met Office365 en Outlook.
www.konnektit.nl