Download - Light for the World

Dit spel is gebaseerd op de ‘World Game’ uit het boek ‘Change your view – A toolkit for global learning’
van Dr. Franz Halbartschlager (2011, pag. 24-25). Het spel is aangepast door de verdeling van handicaps
in de wereld toe te voegen.
Dit simulatie spel duurt ongeveer 40 minuten en is geschikt voor 10-30 deelnemers vanaf 12 jaar.
Doelen




Bewustwording over het verschil tussen de schattingen van de deelnemers en de daadwerkelijke
gegevens over de wereldbevolking, welvaart en handicaps.
Bewustwording over de oneerlijke verdeling van welvaart in de wereld.
Bewustwording over de verdeling van handicaps (blindheid) in de wereld en de redenen hiervan.
Bewustwording over het verband tussen armoede en handicaps.
Materialen




Continentkaarten: 6 A4 vellen papier met elk één van de volgende continenten er op geprint:
1. Europa & Russische Federatie
2. Noord-Amerika (VS, Canada)
3. Zuid- en Centraal-Amerika
4. Azië
5. Afrika
6. Australië en Oceanië
Stoelen: dezelfde hoeveelheid als het aantal deelnemers
Ooglapjes (of iets dergelijks om één oog af te dekken): dezelfde hoeveelheid als het aantal
deelnemers
Statistische gegevens (aan het eind van dit document)
De spelregels
Leg de continentkaarten verspreid over de vloer met genoeg ruimte ertussen. Leg de deelnemers uit dat
de continentkaarten symbool staan voor de continenten op de wereld.
Stap 1: Wereldbevolking
Vraag de deelnemers zich voor te stellen dat ze de gehele bevolking van de wereld zijn (100%). Vraag hen
zich te verdelen rond de continentkaarten zodat ze de echte verhoudingen van de bevolking in elk
continent representeren. Met 10 deelnemers staat elke deelnemer voor 10% van de wereldbevolking.
Vergelijk de uitkomst van de groep met de getallen in de statistische tabel. Als dit niet overeenkomt vraag
hen om van plek te veranderen zodat het klopt met de tabel. Bespreek de verschillen in hun schattingen
van de wereldbevolking en de statistieken. Zijn er opmerkelijke verschillen? Wat is de reden voor deze
verschillen?
Stap 2: Welvaart in de wereld
Vraag de deelnemers te onthouden in welk continent ze staan. Vraag ze dan om zich voor te stellen dat
de stoelen de welvaart (het Bruto Nationaal Product) in de wereld representeren. Met 20 deelnemers heb
je 20 stoelen en elke stoel staat dan voor 5% van de welvaart in de wereld. Vraag hen om de stoelen te
verdelen rond de continentkaarten zodat het overeenkomt met de verdeling van de welvaart in de wereld.
Vergelijk wederom de uitkomsten met de statistische tabel.
Als alle stoelen op de juiste plek staan, vraag je de deelnemers om terug te gaan naar het continent waar
ze in stap 1 stonden en om te gaan zitten. Sommige deelnemers zullen erg comfortabel zitten.
Bijvoorbeeld in Europa zijn er veel stoelen om op te zitten. In andere continenten zullen er niet voldoende
stoelen zijn voor alle deelnemers. Op deze manier kunnen de deelnemers de ongelijke verdeling van
welvaart meemaken. Vraag hen wat ze ervan vinden.
Stap 3: Handicaps in de wereld
Vertel de deelnemers dat de ooglapjes symbool staan voor het aantal handicaps in de wereld (in dit geval
blindheid). Maak een keuze of je de gegevens wil gebruiken van ‘blindheid ten gevolge van oogziektes’ of
het meer specifieke ‘blindheid ten gevolge van staar’. Vraag de deelnemers om de ooglapjes te verdelen
over de continenten. Laat hen terug gaan naar de continenten waar ze stonden bij stap 1.
Vertel hen de werkelijke verdeling van blindheid en laat ze de ooglapjes verdelen volgens de statistische
tabel. Met deze laatste stap kunnen de deelnemers het verband zien tussen handicaps en armoede. In
de rijke landen dragen de deelnemers geen ooglapje; in armere continenten zoals Azië draagt iedere
deelnemer één of zelfs twee ooglapjes. Praat met hen over het verband tussen het aantal stoelen
(welvaart) en het aantal ooglapjes (handicaps) in elk continent. Wat kan de reden zijn?
Reflectie
Mogelijkheden voor verdere reflectie en discussie:






Leg uit waarom je deze oefening gekozen hebt.
Bespreek het verband tussen armoede en handicaps.
Geef meer informatie over blindheid ten gevolge van oogziektes aan de hand van de
achtergrondinformatie hieronder.
Bespreek mogelijke redenen voor de oneerlijke verdeling van welvaart.
Bespreek de generalisatiefactor van het spel. Niet iedereen in Afrika is arm en er zijn ook
personen die blind zijn in Australië.
Presenteer verdere statistische gegevens of een aangepaste kaart van: www.worldmapper.org
Achtergrondinformatie over blindheid Bron: World Health Organization (2007)



Oogziektes die blindheid veroorzaken: staar (47%), glaucoma (12%), leeftijd-gerelateerde macula
degeneratie, opaciteit van het hoornvlies, diabetische retinopathie, kinderblindheid, trachoom en
ochocerciasis.
Preventie van blindheid: Tot driekwart van de blindheid in de wereld is te vermijden door
preventieve maatregelen (goede hygiëne/sanitaire voorzieningen en voeding) of medische
behandeling.
Staar: De grootste oorzaak van blindheid. De meeste gevallen van staar zijn gerelateerd aan
ouderdom en kunnen niet voorkomen worden, maar een staaroperatie behoort tot de meest
kosteneffectieve gezondheidsinterventies. Staar is daardoor eenvoudig te behandelen.
End Exclusion
Het door de EU gefinancierde “END EXCLUSION – Let’s Enable the Millennium Development Goals”
project richt zich op bewustwording van de situatie van personen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Vaak worden personen met een handicap niet betrokken bij programma’s rondom
armoedebestrijding. Wij streven naar het creëren van meer inclusieve programma’s.
Wij vinden het belangrijk om te werken aan een inclusieve maatschappij en geloven dat jonge mensen
een belangrijke drijvende kracht zijn achter verandering. Dit project geeft ze de kans om op te komen
voor zowel inclusie als de eliminatie van armoede.
Statistische gegevens voor het spel
Wereldbevolk ing
Continent
Aantal deelnemers
B evolk ing (in miljoenen)
%
10
15
20
25
30
Europa & Russische Federatie
739
11%
1
2
2
3
3
Noord-Amerika (VS, Canada)
Zuid- en Centraal-Amerika
348
5%
0
1
1
1
1
597
9%
1
1
2
2
3
Azië
4207
60%
6
9
12
15
18
Afrika
1046
15%
2
2
3
4
4
Australië en Oceanië
Wereld
37
1%
6974
100%
0
0
0
0
0
10
15
20
25
30
Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision.
Welvaart in de w ereld (B ruto Nationaal Product)
Continent
B NP (in miljoenen $)
%
Aantal deelnemers
10
15
20
25
30
Europa & Russische Federatie
20.480.838
29%
3
4
6
7
9
Noord-Amerika (VS, Canada)
17.480.025
24%
2
4
5
6
7
5.691.558
8%
1
1
2
2
2
23.968.506
34%
3
5
7
8
10
Afrika
2.037.067
3%
0
0
1
1
1
Australië en Oceanië
1.777.245
2%
0
0
0
1
1
71. 435. 239
100%
10
15
20
25
30
Zuid- en Centraal-Amerika
Azië
Wereld
Bron: United Nations Conference on Trade and Development (2013). UNCTAD Handbook of Statistics 2013.
Schatting van blindheid ten gevolge van oogziek tes
Aantal personen blind
Continent
door oogziek tes (in
duizenden)
Europa & Russische Federatie
2.732
%
10
15
20
25
30
7%
1
1
2
2
2
Noord-Amerika (VS, Canada)
2%
0
0
0
1
1
Zuid- en Centraal-Amerika
Azië
Afrika
Australië en Oceanië
Wereld
694
Aantal deelnemers
1.724
5%
0
1
1
1
1
24.025
65%
7
10
13
16
20
7.288
20%
2
3
4
5
6
393
1%
0
0
0
0
0
36. 856
100%
10
15
20
25
30
Bron: World Health Organization (2007). Vision 2020 Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness: Action Plan 2006-2011.
Schatting van blindheid ten gevolge van staar
Aantal personen blind
Continent
door staar (in
duizenden)
Europa & Russische Federatie
521
%
10
15
20
25
30
3%
0
0
1
1
1
Noord-Amerika (VS, Canada)
35
0%
0
0
0
0
0
751
4%
1
1
1
1
1
12.480
71%
7
11
14
18
21
3.826
22%
2
3
4
5
7
20
0%
0
0
0
0
0
17. 633
100%
10
15
20
25
30
Zuid- en Centraal-Amerika
Azië
Afrika
Australië en Oceanië
Wereld
Aantal deelnemers
Bron: World Health Organization (2007). Vision 2020 Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness: Action Plan 2006-2011.
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of
Light for the World and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union