Het belang van engagement

Het belang van engagement
De betrokkenheid vergroten van medewerkers is één van de slimste dingen die
een organisatie kan doen. Dit vergroot het succes van de organisatie en zorgt voor
innovatie en continuïteit. Hoe vergroot je de betrokkenheid van medewerkers?
Foto: StockXchng
Betrokken en ondernemende medewerkers leveren een toegevoegde waarde aan de
organisatie door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge
productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn
zij minder geneigd om de organisatie te verlaten. Niet betrokken medewerkers kunnen
de organisatie en het succes remmen. Het vergroten van betrokkenheid is dus
belangrijk.
Missie, visie, strategie
Iedere medewerker wil constructief bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dat lukt
alleen als de organisatie een duidelijke missie, visie en strategie heeft. Geef de
medewerkers de mogelijkheid om zelf input te geven over hoe zij willen bijdragen aan de
organisatiedoelstellingen. Je krijgt hiermee inzicht over het ambitieniveau van de
doelstellingen en kan daarover uitspraken doen. Op deze manier stimuleer je ook de
persoonlijke tevredenheid.
Performance management
Performance management is de lijm tussen strategie en uitvoering. Hiermee laat je de
persoonlijke prestaties en ontwikkelingen aansluiten bij de missie, visie en strategie van
de organisatie. Je verbindt de organisatiedoelstellingen met de talenten en ambities van
de individuele medewerkers. Met performance management zie je in één oogopslag hoe
de organisatie, de afdeling of een team presteert. Hierdoor is de organisatie veel
effectiever en wendbaarder. Daarnaast begrijpen medewerkers beter de drijvende
krachten achter de financiële resultaten. Hierdoor gaan ze beter op deze drijvende
krachten sturen en samenwerken. Uiteindelijk ontstaat er een betere beheersing van de
kritieke succesfactoren binnen de organisatie. De medewerkers zien welke invloed ze
hebben en dat stimuleert hun motivatie en betrokkenheid.
Groei
Werken is leren. Deel succeservaringen onder de medewerkers. Zorg ervoor dat ze
voortdurend leren en zichzelf verder ontplooien en hun capaciteiten ten volle kunnen
benutten. Sta toe dat medewerkers fouten maken en help hen om hiervan te leren.
Cultuur
Creëer een werkomgeving waarbij het welzijn van medewerkers centraal staat en waarbij
je oog hebt voor de work-life balance van de medewerkers. Communiceer op een
informele, eerlijke en open manier met je medewerkers. Deel zoveel mogelijk kennis met
ze en zorg voor een organisatiestructuur die de participatie en de samenwerking
bevordert. Laat zien dat je je medewerkers vertrouwt door hen meer
verantwoordelijkheid te geven en laat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen projecten.
Erkenning
Medewerkers willen vooral gehoord worden en feedback krijgen op het werk dat ze
doen. Geef onderbouwde en opbouwende kritiek, maar ook tips om het werk beter of
efficiënter te kunnen doen. Ze willen echt leren van de baas, maar ook van collega's.
Niet een keer per jaar in een jaargesprek, maar elke week door met collega's te praten
hoe het werk nog beter kan. Continu verbeteren door goede horizontale communicatie.
Aantrekkelijke werkgever
Behandel medewerkers als hoogste goed binnen de organisatie en handel daar ook
naar. Dat maakt de organisatie aantrekkelijk om voor te werken. Aantrekkelijke
werkgevers weten hoe ze talent naar zich toe moeten trekken en hoe ze talent weten te
binden en boeien. Aantrekkelijke werkgevers streven goed werkgeverschap na en dat
maakt hen zo uniek.
door BOB JANSSEN 16 sep 2014
P&O Actueel