OSHO INTERNATIONAL MEDITATION RESORT

OSHO INTERNATIONAL MEDITATION RESORT
PUNE, INDIA
(www.osho.com)
Als je deze Nieuwsbrief thuisgestuurd wilt krijgen kan dat.
Hij kost slechts € 12,- per jaar (verzendkosten).
Je bent dan altijd op de hoogte!
Geef je naam en adres per e-mail op aan Puja Sturm:
[email protected]
The Dancing Buddhas
YYYYY
Programma
YYYYY
Het volgende swingfeest is op
zaterdag 10 mei 2014
in “Het HeerenHuis”
aan de Spilsluizen NZ 9 te Groningen.
Meditatie
We beginnen om 19:30 uur met een actieve meditatie.
Deze keer is dat de “Our S acred Earth Med itatie”.
(zie blz. 26)
Swingfeest
Van 21:00 - 01.00 is het Swingfeest van de
“Da ncing Bud dhas”
Met muziek gepresenteerd door
Arka
lekkere hapjes en de traditionele verloting van leuke prijzen. De
versiering en de geest van het feest zijn geïnspireerd door de tarotkaart “Co nd itioning” uit de Osho Zen Tarot met de kleuren oranje, oker, bruin en wit. (zie blz. 8 voor uitleg)
Videolezing
Om ongeveer 21:00 uur start er in de bovenzaal
een video met een lezing van Osho, met ondertiteling.
Het entreegeld is 9,50
De volgende Swingfeesten zijn op 14 juni, 13 sept en 11 okt.
2
De sluitingsdatum voor het inzenden van kopij of
advertenties voor het juni nummer is:
dinsdag 27 mei
ADMINISTRATIE
Het abonnementsgeld voor 10 Osho Marut Nieuwsbrieven
bedraagt € 12,- . Je wordt abonnee door dit bedrag over
te maken op rekening NL54ABNA0403723191 van Stichting Prakash,
en een mail te sturen aan Puja Sturm.
Voor opzegging en facturering advertenties
neem eveneens contact op met:
Puja Sturm, Voermanstraat 10-C, 9742 VC Groningen
e-mail: [email protected] 050 3137158
Mededelingen, oproepen, enz. plaatsen?
Als je in de Nieuwsbrief van Osho Marut een mededeling
wilt plaatsen, een ervaring wilt delen of een hartekreet
wilt laten horen, dan kan dat.
Adverteren?
De kosten hiervoor bedragen € 12,50 voor een 1/2 pagina,
€ 25,- voor een hele pagina; enz.
Een pagina heeft de afmetingen van A5 - formaat (1/2 A-4)
De sluitingsdatum voor het toesturen van kopij staat hierboven.
redactie van de Marut Nieuwsbrief:
p/a Binnenhof 33, 9301 RR Roden
Telefoon: 050 5013135, e-mail: [email protected]
De redactie is vrij in het al dan niet plaatsen.
www.oshomarut.nl
Folder meesturen kan ook; informeer naar de tarieven.
Neem contact op met Puja, telefoon 050-3137158.
e-mail: [email protected]
27
OUR SACRED EARTH MEDITATIE
Deze meditatie is gemaakt door Veeresh, de oprichter van de Humaniversity in
Egmond aan Zee. Veeresh zag een documentaire over ijsberen, die door de opwarming
van de aarde de zeehonden (hun hoofdvoedsel), niet meer kunnen bereiken en
nu elkaar beginnen op te eten.....
Toen besloot hij deze meditatie te
creëren.....
De boodschap van deze meditatie:
De aarde behoort niet aan ons toe,
maar wij behoren aan de aarde. Alles
is van elkaar afhankelijk. De grootste
ster is even belangrijk als de kleinste grasspriet. We hebben een grote verantwoordelijkheid om voor onze prachtige planeet te zorgen.
Ieder van ons kan een kleine golf van transformatie bewerkstelligen door naar
binnen te gaan en het hart te openen voor onszelf, voor de ander en voor
Moeder Aarde.
Eerste fase:
7 minuten dansen. Het dansen kun je alleen doen of met elkaar.
Tweede fase:
7 minuten schudden als in de Kundalini.
Derde tot en met zesde fase:
Afwisselend dansen en schudden.
Lieve allemaal,
De laatste tijd zijn er drie dj’s in plaats van vier, omdat Kamada met zijn
vrouw Nirava een huis gekocht heeft in de Vogezen, en
dat aan het opknappen is. Het is een oude mairie (een
oud gemeentehuis) waar zéér veel onderhoud aan te
doen valt. Ze hopen er een mooi centrum van te maken,
zodat Kamada zijn bio-energetisch werk en Nirava haar
Reiki in eigen huis kunnen geven. Kamada wil graag
weer draaien als hij de boel op orde heeft. Tot die tijd
hebben we drie dj’s: Mahasukh, Arka en Ingrid.
Er zijn inmiddels meer mensen in het bestuur gekomen.
Dat bestaat nu uit Theo, Sadaya, Renuka, Nijta en Vasu. Deze laatste is
“linking pin” tussen het bestuur en de Swingcommissie. Zo, nu zijn jullie
weer op de hoogte. Later zal ik de nieuwe mensen eens gaan voorstellen.
Inmiddels is het alweer mei. In deze tijd zijn er mooie dingen te doen. Jan
van Delden komt weer. Dat is genieten.
En er zijn volop meditaties. Kijk maar in de meditatiekalender en in de
advertenties. Misschien tot ziens op het feest. Het ga jullie goed!
Puja, namens Marut
Titel en inhoud van de video:
“The Hidden Splendor” # 15, vraag 2.
Osho beantwoordt hierin een vraag over leven in het hier en nu in relatie tot de wereld die
mogelijk vergaat als gevolg van allerlei rampen die door
de mensheid worden veroorzaakt.
Duur 40 minuten, ondertiteld.
De video begint om 21.00 uur, begeleid door Siebo.
Achtste fase:
6 minuten stil zitten met de ogen gesloten. Tijdens deze fase spreekt Osho
over Moeder Aarde.
Negende fase:
13 minuten huggen. In deze fase zeg je tegen elkaar: ”De aarde hoort niet aan
ons toe; wij behoren tot de aarde”.
Vervolgens geef je elkaar een hug.
26
Jaya Jaya Devi Mata
Tot besluit van de Swingavond zal tijdens het ritueel de mantra
Jaya Jaya Devi Mata worden gezongen. Devi is in het Hindoeisme de godin
van alle leven. Deze mantra is om haar te eren.
3
De OSHO International Meditation Resort,
een weerzien na 12 jaar… deel 3
In deze laatste aflevering zal ik iets vertellen over de stad waarin de Resort zich
bevindt, Pune. Niet zozeer bedoeld als een reisgids, maar meer over mijn persoonlijke ervaringen.
Algemeen
Meteen al bij aankomst in India, op het vliegveld van Delhi, merkten we dat dit land
echt heel anders ingesteld is dan wij gewend zijn. In de aankomsthal was een wand
helemaal gevuld met reusachtige mudra’s, handen met een symbolische stand van
de vingers die een bepaalde religieuze geestesgesteldheid oproept. Even verderop,
in de overstaphal naar Pune, was een bronzen groep van yogi’s te zien die alle stadia van de zonnegroet uitbeeldden. Ook in de mondaine contreien
van een moderne luchthaven presenteert India’s culturele en
religieuze erfgoed zich dus op nadrukkelijke wijze.
Pune, op twee uur vliegen van Delhi gelegen, is een zich snel
moderniserende stad van 4,5 miljoen inwoners. Het schijnt
een van de meest Westers georiënteerde steden van India te
zijn, met een open, kosmopolitische sfeer. Het heeft een hele
grote universiteit, veel industrie (electronica, software, auto’s,
chemie), mediabedrijven en culturele voorzieningen. Vanouds
lopen er veel westerlingen rond: op de universiteit, bij de Westerse
bedrijven, in en rondom de Osho Resort en het Iyengar Yoga Institute. Ook is in
Pune de Southern Command van het Indiase leger gevestigd, wat duidelijk wordt
als je langs de grote kazerneterreinen rijdt. Vanwege zijn ligging op het Deccan
Plateau bevindt de stad zich enkele honderden meters boven de zeespiegel, waardoor het klimaat er veel aangenamer is dan in het vochtig-warme Mumbai. In de
koloniale tijd, tijdens de ‘British Raj’ (spreek uit radzj = heerschappij), was het een
stad waar de hogere officieren en ambtenaren en rijke Indiërs (zoals de fameuze
prins Aga Khan) hun fraaie huizen bezaten. Die sfeer vind je terug in Koregaon Park,
het Wassenaar van Pune. Met de aankoop van enkele van deze villa’s en omliggende tuinen, richtten Osho’s vrienden begin jaren 70 de ashram op, zoals de Resort
toen nog op traditionele wijze werd aangeduid. Ook in het oude stadshart (omgeving M.G.Road) is nog mooie architectuur te vinden, maar om monumentenzorg
lijkt men niet veel te geven. Alom verrijzen daarentegen hypermoderne winkel- en
kantoorpanden. India moet nu eenmaal andere prioriteiten stellen. De stad maakte
op mij een schonere indruk dan voorheen. Kleine, in hun sari gehulde vrouwtjes
lopen de hele dag gebukt met hun handveger in het rond en er rijden tegenwoordig
vuilniswagens. Niet dat die alles ophalen, want ik heb op veel plekken nog steeds
4
“We all come from the same root, but the leaves are all different”
John Fire Lame Deer (sr)
23 - 25 mei 2014
driedaags seminar met John Fire Lame Deer
dagelijks zweethutten en teachings
John Fire Lame Deer is een leraar uit de Lakota traditie. Jaarlijks komt
hij naar Smalhoorn, een prachtige locatie in Drenthe. Het mooie van
John is dat hij gewoon John is, krachtig in teachings en zweethutten
en gewoon in samenzijn.
Datum: vrijdag 23 mei 10 uur – zondag 25 mei 14.30 uur
Locatie: centrum Smalhoorn te Orvelte, www.smalhoorn.nl
Info en opgave: [email protected]
Kosten: € 240 all in, kinderen € 25
“Creëer Liefde voor je Leven”
Op woensdag 21 mei organiseert Sophia’s Light een
groepscoachingsavond. We behandelen het verschil tussen
karmisch bewustzijn en liefdesbewustzijn. Tijdens een geleide meditatie zullen
we onze levenslust gaan (her)vinden. Bij de bespreking ervan gaan we op zoek
naar wat ons belemmert in het uitvoeren ervan. We verwijderen oude programmeringen die ons niet meer dienen door energy clearing toe te passen. Er zullen
vervolgens kleine en grote verschuivingen in het energieveld plaatsvinden waardoor je je hernieuwd voelt. Dat kan met recht ‘transformatie’ genoemd worden.
Als je je geroepen voelt, kom langs en voel je welkom!
Aanvang: 19.30 uur.
Vanaf 19.00 is de deur aan de Hereweg 9 te Groningen open.
Investering: € 15,- (introductieprijs) of € 10,- bij opgave vóór 15 mei.
Opgave bij Esther Hoffmann via [email protected]
of www.sophiaslight.nl
25
Ik zal de laatste zijn die een monnik van je wil maken – waarom zijn de monniken
en de nonnen anders zo fel tegen mij? Ik zou graag willen dat je geworteld raakt in
de aarde.
Ik ben het helemaal met Friedrich Nietzsche eens als hij zegt: ‘Ik smeek u, mijn
broeders, blijf trouw aan de aarde en geloof niet in diegenen die over een hoop op
het hiernamaals spreken!’ Leer je eerste les van vertrouwen door de aarde te vertrouwen. Die is op dit moment je thuis. Hunker niet naar de andere wereld. Beleef
deze wereld, en beleef haar met intensiteit, met hartstocht. Beleef haar totaal,
met je hele wezen. En vanuit dat totale vertrouwen, vanuit dat leven vol
hartstocht, liefde en blijdschap, zul je in staat zijn haar te overstijgen.
De andere wereld ligt in deze wereld verborgen. De boeddha slaapt in de zorba.
Hij moet wakker gemaakt worden. En niemand kan je wakker maken, alleen het
leven zelf. Ik ben hier om je te helpen totaal te zijn, waar je ook bent: in welke toestand je je ook bevindt – leef die toestand totaal uit. Alleen door iets totaal te
beleven, kun je het transcenderen.
Word eerst een zorba, een bloem van deze aarde, en verdien de mogelijkheid een
boeddha te worden – de bloem van de andere wereld. De andere wereld is niet
gescheiden van deze wereld; de andere wereld is niet tegen deze wereld, de andere wereld ligt erin verscholen. Dit is alleen een manifestatie van het andere, en het
andere is het ongemanifesteerde deel van dit.
Uit: Osho: Leven, liefde, lachen
mensen in de weer gezien om vuil te verbranden of illegaal te dumpen.
Verkeer
Tussen Mumbai en Pune is een moderne snelweg aangelegd, de eerste van zijn
soort in India, en ook de wegen in de stad zijn verbreed. Toch is het verkeer er
tamelijk chaotisch, stoplichten worden vaak genegeerd, dus het oversteken van
een drukke weg als de North
Main Road (500 m. van de
Resort) vergt enige onverschrokkenheid, hoewel ik
nooit agressief rijgedrag ben
tegengekomen. Een goede
awareness exercise! Wees
niet verbaasd als plotseling
een groepje koeien de weg
oversteekt; de Indische automobilist rijdt er keurig zachtjes omheen. Ook het verkeer
is schoner geworden. De duizenden riksha’s met hun stinkende tweetaktmotortjes, en
veel andere voertuigen rijden
tegenwoordig op gas.
Opvallend vond ik het toegenomen aantal luxe-auto’s en
scooters. Er rijden stadsbussen, maar onmisbaar voor het openbaar vervoer zijn
toch wel de overal, altijd aanwezige riksha’s die plaats bieden aan max. drie personen. “Pay by meter”: de eerste 10 minuten betaal je INR 17 (€ 0,21).
Veilgheid
In februari 2010 is er een bomaanslag geweest bij een bekende uitspanning,
German Bakery, op enkele honderden meters van de Resort. Ook hebben zich
sindsdien elders in India geruchtmakende verkrachtingszaken voorgedaan. Dit zou
potentiële bezoekers kunnen afschrikken. Maar je merkt dat zowel de stad Pune
als de Resort zich er alles aan gelegen laten liggen om de veiligheid in en rond
Koregoan Park te garanderen. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld in Pune – in tegendeel - en dat was ook deze keer het geval.
Bij de ingangen tot de Resort zijn electronische personen- en bagagepoortjes
geplaatst die door vriendelijke doch zeer alerte bewakers in de gaten worden
gehouden, maar ook verderop, bij de toegang tot de in India altijd ommuurde
villa’s en appartementencomplexen, bij hotels en restaurants, overal staan
24
5
bewakers. Je kunt ook als vrouw alleen in het donker tussen je hotel en de Resort
gewoon over straat. Pas na 11 uur wordt het ’s avonds buiten rustiger.
Er zijn altijd veel mensen op straat in India. Soms tot in de nacht, bijvoorbeeld als er
een trouwerij wordt gevierd, in een tent op de straat naast je hotelkamer…
Geld
Wees erop bedacht dat jij als Westerling in de ogen van de Indiërs per definitie rijk
bent en dat je vaak de werkelijke prijzen niet kent. In de straathandel moet je dus
afdingen. Ook bij de riksha’s moet je een beetje oppassen: sommige chauffeurs noemen een prijs zonder de meter aan te zetten. Dat kan goed gaan als je uit ervaring
bekend bent met het traject en de prijs ervan, maar anders is het beter om vast te
houden aan ‘pay by meter’ plus een fooitje. Als je een paar uurtjes gaat sightsee-en
en de chauffeur ergens een tijd moet laten wachten, kun je daarvoor een vaste prijs
afspreken (ik betaalde ca. INR 200 per uur). Ook in de restaurants wordt een fooi
van ca. 10% op prijs gesteld. Ik sprak met een van de obers van Yogi Tree Garden
(aanrader!), waar in het hoogseizoen veel jongens uit Kashmir werken; hij ging na
vier maanden hard werken met een spaarpotje van INR 8.000 (€ 100,-) terug naar
huis… India’s economie mag dan ‘booming’ zijn, talloze mensen moeten van alles
doen om het hoofd boven water te houden. Het bedelen lijkt me wat te zijn afgenomen, maar je moet toch altijd bedacht zijn op situaties waarin men een slaatje uit je
probeert te slaan.
Awareness! Het
werk wordt erg laag
betaald. Overal tref
je dus veel, heel
veel personeel aan.
Burning ghats
Dwars door Pune,
niet zo ver van de
Resort, loopt een
brede rivier, de
Mula – Mutha. Aan
de oever daarvan
heb je een mooi uitzicht op de soms heuvelachtige delen van de stad. Aan de oever liggen ook de burning ghats, de plek waar de doden worden verbrand. Ook Osho’s lichaam is hier in
1990 gecremeerd. Toen een oude Indiase sannyasin uit Pune tijdens ons verblijf
overleed, organiseerde de Resort zijn uitvaart en zo konden wij op een avond het
hele gebeuren bijwonen. Met honderden sannyasins vierden we rond zijn met bloemen overdekte baar in de grote piramide van Osho Auditorium zijn ‘leaving the
body’ en liepen we over straat achter de baar aan, richting de ghats. Het was een
6
lang... Al spoedig had hij er genoeg van.
De ervaring van het leven is heel bitter. Het is alleen zoet in de verbeelding. In
werkelijkheid is het heel bitter. Hij ontsnapte uit het paleis, van de vrouwen, de
rijkdom, de luxe, weg van alles...
Ik ben dus niet tegen Zorba de Griek, omdat Zorba de Griek de basis is van Zorba
de Boeddha. Boeddha komt uit die ervaring voort. Ik ben dus helemaal voor deze
wereld, omdat ik weet dat de andere wereld alleen ervaren kan worden via deze
wereld. Ik zeg dus niet: ontsnap eruit, ik zeg je niet: word een monnik. Een monnik is iemand die zich tegen de zorba gekeerd heeft. Hij is een escapist, een lafaard, hij heeft iets overhaast gedaan uit gebrek aan intelligentie. Hij is niet volwassen. Een monnik is onvolwassen, hebzuchtig – hebzuchtig naar een andere
wereld, en hij wil het te vroeg, maar het seizoen is nog niet aangebroken en hij is
er nog niet rijp voor.
Leef in deze wereld, want deze wereld maakt je rijp, volwassen, integer. De uitdagingen van deze wereld geven je een centrum, een bewustzijn. En dat bewustzijn wordt de ladder. Dan kun je doorgroeien van zorba naar boeddha. Maar laat
me het nog een keer herhalen: alleen zorba’s worden boeddha’s – en Boeddha is
nooit monnik geweest. Een monnik is iemand die nooit een zorba is geweest,
maar in verrukking is geraakt door de woorden van Boeddha. Een monnik is een
na-aper, hij is vals, pseudo. Hij imiteert boeddha’s. Hij mag een christen zijn, hij
mag een boeddhist zijn of een jaïn, dat maakt niet veel verschil, maar hij imiteert
boeddha’s.
Wanneer een monnik uit de wereld weggaat, gaat hij ertegen vechten. Het is
geen ontspannen vertrek. Zijn hele wezen wordt naar de wereld toegetrokken.
Hij worstelt ermee. Hij wordt gespleten. De helft van zijn wezen is vóór de
wereld, en de andere helft is begerig geworden naar het andere. Hij wordt uiteengereten. Een monnik is in feite schizofreen, een gespleten persoonlijkheid,
verdeeld in het lagere en het hogere. En het lagere blijft aan hem trekken, en het
lagere wordt steeds aantrekkelijker naarmate het onderdrukt wordt. En omdat
hij niet in het lagere heeft geleefd, kan hij niet in het hogere komen.
Je kunt alleen in het hogere komen als je het lagere hebt doorleefd. Je kunt het
hogere alleen verdienen door alle pijn en alle extase van het lagere te ondergaan. Voordat de lotus een lotus wordt, moet ze door de modder heen – die
modder is de wereld. De monnik heeft de modder ontvlucht, hij zal nooit een
lotus worden. Het is alsof een lotuszaadje bang is om in de modder te vallen –
misschien door zijn ego: ik ben een lotuszaadje! Ik kan toch niet in de modder vallen! Maar dan zal het een zaadje blijven en nooit als lotus tot bloei komen. Als
het als lotus wil bloeien, moet het zaadje in de modder vallen, het moet deze
tegenstrijdigheid doorleven. Zonder deze tegenstrijdigheid van het in de modder
leven, is het onmogelijk deze te overstijgen.
23
En één ding moet je goed onthouden: het zijn niet de arme mensen, niet zij die
hongerlijden die gefrustreerd raken met het leven, nee. Zij kunnen niet gefrustreerd raken. Zij hebben nog niet geleefd, hoe kunnen ze gefrustreerd zijn? Zij
hebben hoop. Een arme man heeft altijd hoop. Een arme verlangt er altijd naar dat
er iets gaat gebeuren, hoopt dat er iets gaat gebeuren – is het niet vandaag, dan
wel morgen of overmorgen; zo niet in dit leven dan wel in het volgende.
Wat denk je? Wie zijn de mensen die de hemel afgeschilderd hebben als een
Playboyclub – wie zijn deze mensen? Hongerig, arm, ze hebben het leven misgelopen en projecteren hun verlangens
op de hemel. Er zijn rivieren van wijn
in de hemel... wie zijn die mensen die
fantasieën hebben van rivieren vol
wijn? Ze moeten hier iets tekort
gekomen zijn. En er zijn bomen die je
wensen in vervulling doen gaan. Je
zit eronder, doet een wens en zodra
je de wens doet, gaat die meteen in
vervulling. Er gaat zelfs geen
moment voorbij tussen de wens en
haar vervulling, geen schaduw ligt
tussen de wens en haar vervulling.
Het gebeurt onmiddellijk, het is een
kant-en-klaar product!
Wie zijn die mensen? Ze lijden
honger, ze hebben hun leven niet
echt kunnen leven. Hoe kunnen ze
gefrustreerd zijn met het leven? Ze
hebben niet geëxperimenteerd –
alleen door ervaring kun je de zinloosheid van alles te weten komen.
Alleen zorba’s komen de volmaakte zinloosheid van alles te weten.
Boeddha zelf was een zorba. Alle mooie vrouwen in zijn land stonden tot zijn
beschikking. Zijn vader had ervoor gezorgd dat hij omringd was door de mooiste
meisjes. Hij had de prachtigste paleizen, verschillende paleizen voor verschillende
seizoenen. Hij bezat alle luxe die maar mogelijk is, of die mogelijk was in die tijd.
Hij leefde het leven van een Zorba de Griek – vandaar dat hij op zijn negenentwintigste al volkomen gefrustreerd was. Als hij een middelmatig mens was
geweest, zou hij erin geleefd hebben. Maar hij zag al spoedig in waar het om
draaide, alles herhaalt zich, het is hetzelfde. Elke dag eet je, elke dag vrij je met
een vrouw... en hij had elke dag nieuwe vrouwen om mee te vrijen. Maar hoe
22
echte death celebration Osho style, met zang en muziek. Nadat er dikke takken over
het lijk waren gelegd mocht de oudste zoon van de overledene het vuur aansteken.
Een directe confrontatie met de dood, zó in de open lucht op een wat vervallen
locatie, in plaats van in zo’n steriele aula die we hier in het Westen gewend zijn.
Onvergetelijk.
Slot
Een bezoek aan de Osho Meditation Resort brengt onvermijdelijk mee, dat je je ook
tot India moet verhouden. Soms is dat lastig, vanwege het enorme cultuurverschil.
Maar het heeft zeker ook een charme. Ten slotte is dit het land met de diepste en
langste spirituele traditie.
Men leze Osho’s ‘India my love’:
“Many Buddhas have walked on this land, under these trees; the very earth has
become sacred. To be here is totally different than to be anywhere else, and what I
am trying to bring you is more easily possible here than anywhere else.”
Ik ben blij dat de Resort in Pune, India, en nergens anders, gelegen is. Thank you,
beloved Master!
Sw. Anand Frank
7
Osho
Meditatief ademen zaterdag 17 mei 2014
Zen
Het Hortus Huys – Grote Kruisstraat 3 – bij het Noorderplantsoen – Groningen
Intensief ademen is een oude en beproefde techniek die diep doorwerkt:
- fysiek komt je lichaam in (diepere) ontspanning
- (oude vastzittende) emoties kunnen losgelaten en geheeld
- mentaal word je je bewust van gedachtes die voorbij komen
- spiritueel neem je waar dat je zoveel meer bent…..
Tarot
Adem je vrij van wat je niet langer ondersteunt!
Ervaar de helende werking van intensief ademen!
Conditioning - Conditionering
De Grote Arcana
Deze kaart brengt een oud zen-verhaal in herinnering, over een leeuw die was grootgebracht door schapen en dacht dat hij zelf een schaap was totdat een oude leeuw
hem greep en meenam naar een vijver, waar hij hem zijn eigen spiegelbeeld liet zien.
Velen van ons zijn als deze leeuw - het beeld dat we van onszelf hebben is niet
ontleend aan onze eigen directe ervaring maar aan de mening van anderen. De individualiteit die van binnenuit had kunnen groeien is vervangen door een van buitenaf
opgelegde 'persoonlijkheid'. We worden zomaar een schaap in de kudde, niet in staat
ons vrij te bewegen en onbewust van onze eigen ware identiteit.
Het wordt tijd om je eigen spiegelbeeld in de vijver eens te bekijken en je te bevrijden
van het zelfbeeld dat door anderen is geconditioneerd. Ga dansen, rennen, loggen,
wartaal praten - wat er maar nodig is om de slapende leeuw van binnen wakker te
schudden.
Pas als je je persoonlijkheid laat varen ben je in staat je individualiteit te vinden. Je
individualiteit krijg je van het bestaan; je persoonlijkheid is opgelegd door de
maatschappij. De persoonlijkheid is een maatschappelijk nut.
De maatschappij kan geen individualiteit toestaan, want de individualiteit is niet zo
volgzaam als schapen zijn. De individualiteit heeft de eigenschappen van een leeuw;
8
De dag start met bewegen met muziek en lichaamswerk. In de eerste ademsessie
nodigen we je uit ruimte te maken voor wat in je leeft. In de tweede meditatieve
adem-sessie is de uitnodiging te (leren) ontspannen in alle gevoelens, emoties,
lichamelijke sensaties en beelden die in je naar boven komen. Dit bewust - mindful - zijn met je aandacht in/bij je lichaam met alles wat is waar te nemen in het
hier en nu, zonder je ermee te identificeren of het te onderdrukken, is een sleutel
tot diepgaande heling & ontspanning. Gedurende de dag is er voldoende gelegenheid ervaringen te delen en te integreren.
Deze dag is geschikt voor een eerste kennismaking met ademwerk. Je ervaart wat
lichaamswerk en meer ademen gedurende de ademsessies je geven. Als je ervaring hebt, is het een uitstekende gelegenheid je persoonlijke ontwikkeling
verder te verdiepen.
De ademdag wordt met assistenten gegeven door Froukje de Wilde, ademtrainer,
trainer Emotioneel Lichaamswerk & Rebalancer, verbonden aan het ademteam van
centrum Venwoude te Lage Vuursche.
Datum & tijd: zaterdag 17 mei 2014 van 9:30 tot 17:30 uur.
Locatie: Het Hortus Huys, Grote Kruisstraat 3 in Groningen.
Kosten: € 75,— (€60,— minimum) / Inclusief thee (zelf lunch meebrengen). Maximaal aantal deelnemers: 10 (vooraf aanmelden).
Aanmelden en info: per email: [email protected] of 0594 641235
of via de website: www.vanharteleven.nl
Kom ook meditatief ademen zaterdag
17 mei 2014!
Of op zaterdag 20 september | 22 november 2014
Je bent van harte welkom.
21
Zorba, de Boeddha
Osho, soms krijg ik, als u spreekt, een visioen van een leven als Zorba de Griek –
eet, drink en wees vrolijk – aards en hartstochtelijk, en dan denk ik dat dit de weg
is. Op andere momenten krijg ik de indruk dat u zegt dat stilzitten de weg is, oplettend en onbeweeglijk als een monnik.
Wie moeten we nu zijn – Zorba’s of monniken – en hoe kan een vermenging van
beiden mogelijk zijn? Ik voel aan dat u erin geslaagd bent de tegenstrijdigheden te
integreren, maar kunnen wij zowel Zorba’s, gedreven door hartstocht en begeerte,
als Boeddha’s zijn, onbewogen, koel en kalm?
Dat is de uiteindelijke synthese: als
Zorba een boeddha wordt. Ik probeer hier niet Zorba de Griek te
creëren, maar Zorba de
Boeddha.
Zorba is prachtig, maar er
ontbreekt iets. De aarde is
van hem, maar de hemel
ontbreekt. Hij is aards,
geworteld, als een
gigantische ceder, maar
hij heeft geen vleugels. Hij
kan niet de lucht in
vliegen. Hij heeft wortels,
maar geen vleugels.
Eet, drink en wees vrolijk is op
zich prima; er is niets verkeerds
aan. Maar het is niet genoeg.
Daar word je gauw moe van. Je kunt
niet altijd maar doorgaan met eten,
drinken en vrolijk zijn. Spoedig verandert de
draaimolen van plezier in een rad van droefheid, want het herhaalt zich. Alleen
een echt middelmatige geest kan er gelukkig mee blijven.
Als je een beetje intelligentie hebt, zul je vroeg of laat de volstrekte futiliteit
ervan inzien. Hoe lang kun je doorgaan met eten, drinken en vrolijk zijn? Vroeg
of laat komt beslist de vraag op: waar dient het allemaal voor? Waartoe? Het is
onmogelijk die vraag voor lange tijd te vermijden. En als je heel intelligent bent
is die er altijd, hardnekkig; ze hamert op je hart om antwoord: Geef me antwoord! Waartoe?
20
een leeuw gaat zijn weg alleen.
Schapen bevinden zich altijd in de massa, in de hoop dat de massa ze een knus
gevoel geeft. In de massa voelt men zich beter beschermd, veiliger. Als er iemand
aanvalt, bestaat er in een menigte altijd een goede kans jezelf te redden. Maar
alleen? - alleen leeuwen gaan hun weg alleen. En ieder van jullie wordt als leeuw
geboren, maar de maatschappij conditioneert iedereen, ze programmeert je denken
als een schaap. Ze geeft je een persoonlijkheid, een gezellige, aardige, heel nuttige,
heel gehoorzame persoonlijkheid.
De maatschappij wil slaven en geen mensen die vrijheid boven alles stellen. De
maatschappij wil slaven, want de hele gevestigde orde eist gehoorzaamheid.
Uit: One seed makes the whole earth green, hoofdstuk 4
Je bent niet wat je van anderen hebt geleerd. Dat is je persoonlijkheid, jij moet je
onschuld weer terugvinden. Je moet je essentie terugvinden van voordat mensen
begonnen je allerlei dingen op te leggen, van voordat mensen begonnen je
beschaving bij te brengen.
Een oud zinnebeeldig verhaal uit het Oosten vertelt dat een leeuwin, toen ze van het
ene heuveltje naar het andere sprong, in het midden van de sprong beviel van een
jong. De welp kwam door de val in een kudde schapen terecht. De schapen voedden
de welp, niet wetend dat het een leeuw was, hun vijand. En de welp kwam nooit te
weten dat hij een leeuw was, omdat iedereen om hem heen
een schaap was. Dus liep hij precies als een schaap
mee in de kudde schapen. Schapen lopen nooit
alleen. Ze lopen in een kudde, bijna op elkaars
pootjes trappend, terwijl ze hun lichamen langs
elkaar schuren. Ze zijn bang alleen te zijn. Het
is gevaarlijk voor ze om alleen te zijn, elk wild
dier kan ze grijpen. Ze moeten bij elkaar
blijven. Leeuwen lopen alleen, nooit in een
kudde. Leeuwen hebben een heel groot territorium. Zij willen niet dat iemand hun territorium
betreedt. Soms is het een gebied van vele mijlen
dat een leeuw als zijn territorium heeft. Geen
andere leeuw lukt het dat gebied binnen te dringen
zonder dat er een woest gevecht ontstaat, zo lang tot
er één dood is of misschien beide dood zijn. En ze
leven alleen. Maar deze arme leeuw had geen idee dat hij
een leeuw was, hij had geen idee hoe hij er uitzag. Hij werd groter en groter maar de
schapen waren aan hem gewend geraakt, ze hadden hem van jongs af aan grootge9
bracht. Alhoewel hij een vreemd schaap was, was hij een schaap omdat hij gewend
was gras te eten, wat leeuwen niet doen. Zij eten geen gras, ze gaan nog liever dood.
Hij was gewend gras te eten — hij bleef vegetarisch. Hij was gewend zich binnen de
kudde op te houden, precies in het midden, om veilig te zijn, alhoewel hij groter en
dikker was, maar zonder dat hij daar enig idee van had. En hij brulde geen enkele
keer als een leeuw, want als je dat besef niet hebt, hoe kun je dan brullen? Hij
droomde als een schaap, was bang als een schaap, was bang voor wilde dieren voor
wie hij niets te vrezen had.
Op een dag zag een oude leeuw dit tafereel. Hij kon zijn ogen niet geloven! De jonge
leeuw was zo groot en de oude leeuw had nog nooit een leeuw en schapen met
elkaar zien omgaan. Tussen die twee heeft nooit vriendschap bestaan, dat is niet
mogelijk. De schapen gingen zonder angst met de leeuw om en de leeuw ging ook
met de schapen om, bang om alleen
te zijn.
De oude leeuw kon zijn ogen niet
geloven. Hij rende de kudde achterna. Natuurlijk begonnen alle schapen
te rennen en het geluid te maken dat
schapen maken. En de jonge leeuw
maakte ook dat geluid. Slechts met
grote inspanning, en het kostte veel
moeite, kon de oude leeuw de jonge
leeuw te pakken krijgen. En de jonge
leeuw blaatte en huilde net als een
schaap.
De oude leeuw sleepte de jonge knaap mee naar de dichtstbijzijnde vijver. De jonge
leeuw was erg bang. Hij wilde niet mee, hij verzette zich hevig. En hij was sterker
dan de oude leeuw. Als de jonge leeuw had geweten dat hij een leeuw was, zou de
oude leeuw niet in staat geweest zijn hem mee te trekken naar de vijver; hij zou hem
hebben gedood. Maar hij was een schaap, dus liet hij het toe dat de oude leeuw hem
meetrok, alhoewel met tegenzin, onwillig, zich verzettend, wetend dat dit een zekere
dood betekende, omdat veel schapen waren gedood, waren afgemaakt door de
leeuwen. Nu was het zijn beurt Maar bij de vijver gebeurde er een wonder. De oude
leeuw zei tegen de jonge: 'Mijn zoon, kijk eens in de vijver.' De vijver waarin ze
beide werden weerspiegeld. En er vond een plotselinge transformatie plaats, omdat
het schaap geen realiteit was. Het was gewoon een verkeerd idee dat hem door de
maatschappij waarin de jonge leeuw was grootgebracht, was ingeprent. Het was zijn
persoonlijkheid, maar niet zijn individualiteit. Het was zijn ego, maar niet zijn eigen
werkelijkheid. Het was alleen maar een masker, maar niet zijn oorspronkelijke
gezicht. Voor het eerst keek hij naar de beide gezichten. En toen klonk plotseling een
brul. Uit het diepst van zijn wezen kwam een enorme brul die de omringende
heuvels deed trillen.
10
Adressen bij de Meditatiekalender:
Shanti-Niket en De Lichtmakers
NH kerk Kloosterburen
Sint Jansstraat 8
Opgave en info:
Annemiek Knottnerus
06-15201133
e-mail: [email protected]
Hereweg 9, Groningen
Vasu, tel. 0598-795241
e-mail: [email protected]
www.shanti-niket.nl
De Bloeiende Lotus
Noorderhaven NZ 57,
Groningen
Divya, tel. 06-30469151
e-mail: [email protected]
Inloop 15 min. van te voren.
Ontmoetingen
Ik ken Maartje uit de tijd dat ze bij de “Nieuweweg”, biologische winkel
in Groningen, werkte.
De laatste 2 jaar zie ik haar vaak. Ze is er bijna elke
keer. Vroeger kwam ze ook al dansen op ons
Swingfeest, in de jaren 80, in de Tuin (het pand
dat nu o.a. door Humanitas wordt gebruikt).
Ze houdt vreselijk veel van dansen.
Wat ze leuk vindt? Dat de muziek zo afwisselend
is. Vooral deze avond. En dat de avond zo lekker
vroeg begint. En dat er van die enthousiaste mensen
rondlopen die zelfs na hun bezoek aan de Mattheus Passion nog komen
swingen (echt waar!). De sfeer vindt ze open, warm en hartelijk. Zelf
werkt ze daar vrolijk aan mee!
Bedankt, Maartje!
Puja
19
Osho Meditatiekalender mei - juni 2014
Datum
Zaterdag 10 mei
19.30 - 20.30 uur
Woensdag 14 mei
19.30 - 21.00 uur
Meditatie
Sacred Earth meditatie
voorafgaand aan het
Swingfeest
Wisselende actieve
meditatie
Plaats
Het HeerenHuis
Groningen
NH Kerk
Kloosterburen
Shanti Niket en de
Lichtmakers
Groningen
Donderdag 15 mei
20.00 - 22.00 uur
Spiritueel Café: Geleide
meditatie o.l.v. Sarin
Zaterdag 17 mei
10.15 - 14.30 uur
AUM meditatie
Shanti Niket, Beijum
Actieve meditatie
De Bloeiende Lotus
Groningen
Zondag 18 mei
10.30 - 11.30 uur
(inclusief broodjes na afloop) Heratemaheerd 24
Donderdag 22 mei
20.00 - 22.00 uur
Spiritueel Café:
Runendans/trance o.l.v.
Nynke en Sarin
Zondag 25 mei
10.00 - 11.30 uur
Euro
5,00
5,00
20,00
6,00
Shanti Niket en de
Lichtmakers
Groningen
5,00
Hartchakra meditatie
NH Kerk
Kloosterburen
5,00
Donderdag 29 mei
20.00 - 22.00 uur
Klankschalenmeditatie
o.l.v. Frides
5,00
Donderdag 5 juni
20.00 - 22.00 uur
Intentie meditatie, o.l.v.
Esther
Shanti Niket en de
Lichtmakers
Groningen
Woensdag 11 juni
19.30 - 21.00 uur
Wisselende actieve
meditatie
Donderdag 12 juni
20.00 - 22.00 uur
Waving Tantra meditatie
o.l.v. Vasu
Zaterdag 14 juni
19.30 - 20.30 uur
Biodanza workshop vooraf- Het HeerenHuis
gaand aan het Swingfeest Groningen
18
Shanti Niket en de
Lichtmakers
Groningen
5,00
NH Kerk
Kloosterburen
5,00
Shanti Niket en de
Lichtmakers
Groningen
5,00
De oude leeuw zei: 'Mijn werk is gedaan. Meer kon ik niet voor je doen. Nu komt het
op jezelf aan. Nu weet je wie je bent.' Je persoonlijkheid ontleen je aan de
maatschappij, de cultuur, de beschaving, de opvoeding, met andere woorden, aan
anderen. De mensen geven je hun mening en jij verzamelt die meningen. Die
meningen vormen jouw persoonlijkheid.
Je hebt vast wel eens hele kleine kinderen gadegeslagen, bij wie zich nog geen persoonlijkheid heeft gevormd. Die vorming vraagt tijd. Tenminste drie of vier jaar lang
blijft het kind meer een individu dan het misschien ooit weer zal zijn. Het is authentiek, oprecht. Het besteedt geen aandacht aan de meningen van anderen. Hierdoor
komt het dat, als je je verleden wilt herinneren, je maar tot een bepaald moment kunt
teruggaan en dat moment is de leeftijd van vier of drie jaar, maximaal drie jaar.
Verder terug valt een groot gat. Je moet er die drie jaar geweest zijn, maar je herinnert je er niets van. Je zat negen maanden in de schoot van je moeder, je herinnert je
daar helemaal niets van. Dat je je die drie jaren niet meer kunt herinneren, komt doordat je toen geen persoonlijkheid had. Het is de persoonlijkheid die meningen van
anderen verzamelt en die een valse identiteit creëert, een bepaald beeld van 'Wie ik
ben'. Je weet niet precies wie je bent, want om te weten wie je bent, moet je diep in je
binnenste graven, dwars door de hele troep heen die zich daar
heeft opgestapeld in de naam van de persoonlijkheid.
Je zult weer een kind moeten worden. Wat je over jezelf
weet is je persoonlijkheid. Je weet dat je een bepaalde naam
hebt. Ben je je ervan bewust dat je zonder naam op deze
wereld bent gekomen? Je hebt een bepaalde opleiding, een
bepaald beroep. Je weet dat je niet als dokter of ingenieur of
leraar geboren bent. Deze dingen zijn erbij gekomen. Je titels, je
naam, je reputatie... al deze dingen zijn aan je toegevoegd. Maar dat is wat je bent.
Wat ben je, wat jou betreft, als je al deze dingen afgenomen worden? Gewoon een
nul... Een schone lei: alles wat erop heeft gestaan is weg. Je persoonlijkheid is alles
wat je weet over jezelf- ik formuleer het heel eenvoudig opdat je het helder ziet - en
je individualiteit is dat wat je niet kent en dat je toch bent. Meditatie is een poging
om je persoonlijkheid kwijt te raken en bij je vitale levensbronnen, je individualiteit,
je vlam te komen, die je hebt meegebracht uit de schoot van je moeder, en die je had
voor je geboorte, zelfs voordat je in de schoot van je moeder werd ontvangen. Je hebt
je individualiteit eeuwig gehad. Het is je essentiële bewustzijn dat bedekt is met
zoveel lagen van zoveel levens, dat het volledig uit het zicht is verdwenen. En je bent
vergeten hoe je daar weer komt. Onthoud dus: alles wat je van anderen hebt geleerd,
ben jij niet.
Dat is jouw persona, en je moet je onschuld terugvinden. Je moet je essentie vinden
van voordat de mensen zijn begonnen met je onder van alles te bedelven, voordat de
mensen zijn begonnen je beschaving bij te brengen, je meer te cultiveren, je meer te
vormen. En om je individualiteit te ontdekken is er geen andere weg dan meditatie.
Uit: Het Osho Zentarot handboek
11
CONDITIONING
Ik val door ruimte en tijd
door de ondergrond van mijn eigen leven.
In die gordel van naakte aarde begint
het kolkende stof omhoog te spuiten
in pluimen zo hoog als golvende beukenkronen.
Er doorheen en ertussen stemmen van ouders
leraren, paters, pastoors,
vroegere vrienden en geliefden.
Ze zien me niet zoals ik ben
Ze bekijken mij zoals ze zichzelf zien en willen zien.
Hun woorden heel even uitvergroot tegen een dieper geel
dan de dikke wolken die rondom mij zichtbaar worden
Ik luister niet meer als deelnemer
Ik wil hun tekst niet steeds opnieuw regel voor regel moeten leren
Ik luister als de stille open waarnemer.
AUM MEDITATIE GRONIN GEN
Op zaterdagochtend 17 mei 2014 is er een AUM meditatie bij
Shanti-Niket. De AUM meditatie is een 2,5 uur durende dynamische
reis in je emotioneel bewustzijn d.m.v. sociale interactie en meditatie;
een uitstekende methode om jezelf fris, levendig en open te houden
en ruimte voor liefde en vriendschap te creëren.
Je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen!
Locatie: Shanti-Niket, Heratemaheerd 24, Beijum, Groningen.
Start 10.15 uur, einde ca. 14.30 uur.
Kosten: 20,00 euro (inclusief broodjes na afloop).
Aanmelden: Vasu, Tel. 0598-795241
e-mail: [email protected]
En jij mijn lief, je spreekt tot mij met je engelenstem
Geen oordeel, geen verwachting, geen advies
Wonderlijk ritmisch in je eigen taal
die ook mijn eigen taal zou kunnen zijn
De aanzet tot een melodieuze scheppingssymfonie.
Zo dansen onze woorden als levende lucht
en niet als droge dorre achterhaalde inkt
langs de geesten in de bruine beuken
Luister, luister mijn lief hoe zelfs de wortels
en de stenen brommen, grinniken en gelukkig zijn.
Vasu
12
17
kwettert. En voor velen betekent zoiets
dan meer een ware reünie om bekenden
weer eens te ontmoeten.
Het boek “De Laatste Illusie” van Osho
geeft veel nieuwe inzichten omtrent sterven die het waard zijn om tot je door te
laten dringen. Gaan we door met het toch
enigszins huichelachtig omgaan met de
dood of proberen we meer oprechte
manieren te vinden?
Het eerste hoofdstuk in dit boek
“De laatste illusie” is al zo mooi om te
lezen. Het bevat de beschrijving van
Osho’s ervaring van zijn stervende grootvader. Ze waren met paard en
wagen onderweg omdat er sprake was van ernstige ziekte. En op ontroerende wijze vertelt Osho hoe hij als opgroeiende jongeman de laatste
reis van zijn grootvader beleefde.
Alleen op een ten volle geleefd leven kan een menswaardige dood volgen. Osho geeft meermalen aan, dat mensen al voor het tijdstip van hun
dood gestorven zijn. Met laat zich zo inkapselen, dat alle levenssappen al
uit iemand gestroomd zijn.
Kinderen kijken zo ook wel tegen volwassenen aan, zoals uit het volgende grapje blijkt: een meisje heeft het over dansen en ze doet allerlei
dansjes aan haar moeder voor. De moeder kijkt blij, lacht en begint te
vertellen over de tijd dat ze zelf danste. Eenmaal op dit spoor gekomen,
vertelt ze allerlei avontuurtjes die ze daar bij had.
Het meisje luistert aandachtig en na het verhaal zegt ze: “O, dat was
zeker in de tijd dat je nog niet dood was?!”
Volledig leven is volledig sterven. Er is in dat opzicht geen tijd te verliezen.
Ma Donna
www.oshoboeken-besproken.nl
www.ma-donna.nl
Zorba de Boeddha
O S H O MEDITATIE WEEKEND
voor levensgenieters met diepgang
13 - 15 juni
Je even terugtrekken uit de drukte van alledag. Genieten van de rust en de ruimte van
het Friese platteland. Je thuis en op je gemak voelen met jezelf en in contact met
anderen. Samen actieve en stille meditaties van Osho doen.
Een weekend om onszelf onze boeddha natuur te herinneren.
‘ZORBA de BOEDDHA’ is de metafoor van Osho voor de nieuwe mens. Leef het leven
totaal, zodat je het plezier… en de stilte ervan kunt ervaren.
Start: vrijdag 13 juni 19.30 uur tot zondag 15 juni 16.00 uur.
Plaats: Kirtan, Wijnjewoude, Friesland
Kosten: € 165,- (incl. overnachten en verzorging)
Opgave en info: Elly Groot 06-45633867 of [email protected]
OSHO Vipassana stilte retraite
vrijdag 11 juli t/m woensdag 16 juli
”Wat je ook doet – lopen, zitten, eten, of als je niets doet, gewoon maar ademen, rusten,
ontspannen in het gras – vergeet nooit dat je een waarnemer bent. Je vergeet het
steeds weer. Je raakt verwikkeld in een bepaalde gedachte, een gevoel, een emotie, een
sentiment –van alles zal je afleiden van de waarnemer. Onthoud het, en keer terug naar
je waarnemingscentrum.”
OSHO
De Vipassana meditatie wordt afgewisseld met actieve Osho meditaties en
lezingen van Osho.
Plaats: Kirtan, Wijnjewoude, Friesland
Start: vrijdag 11 juli 19.30 uur t/m woensdag 16 juli 16.00 uur.
Kosten: € 295,-(incl. overnachten en verzorging)
Opgave en info: 0516 471688 of [email protected]
Meer info op www.kirtan.nl
De laatste illusie, uitgegeven bij Osho Publikaties, ISBN 978-90-5980-105-9
16
13
DE LAATSTE ILLUSIE
een andere kijk op leven en sterven
Door Ma Donna.
Er wordt nog altijd niet gemakkelijk met de dood omgegaan door mensen. Of zij wordt weggemoffeld en zo snel
mogelijk na het gebeuren vergeten. Of
iemand wordt na zijn dood buitensporig verheerlijkt, zoals we dat bij
bekende en beroemde mensen, via
de media, vaak in een eindeloze
stortvloed, over ons heen krijgen.
Dood is een moeilijk hoofdstuk dat
maar het liefst tot het laatst
bewaard wordt en dan is het meestal te laat voor een vruchtbare voorbereiding.
In Tibet doet men dit al eeuwenlang
anders. Daar heeft men de zogenaamde
Bardo, een begeleiding van de stervende naar het volgende leven. En
hieraan gaat een bewust sterven vooraf.
Er worden frasen voorgelezen aan het sterfbed die de stervende ondersteunen bij het verlaten van zijn of haar fysieke lichaam. En er wordt
gewezen op wat het astrale en etherische lichaam kunnen gaan ervaren.
Er kan onder andere op verschillende manieren licht worden gezien dat
in diverse kleuren verschijnt. In Nederland bestaat er nu ook al enige
jaren een Bardocursus. Hierin worden verschillende zaken aangereikt
vanuit het Tibetaanse inzicht. Ook zitten er fragmenten van Osho´s visie
op Leven en Sterven in.
Osho spreekt meermalen zijn respect en ondersteuning uit ten aanzien
van de Tibetaanse Bardo.
Osho´s visie op de dood is onder andere in het opnieuw uitgegeven
boek “De Laatste illusie” een andere kijk op sterven, weergegeven.
Hij heeft het er in dit boek over, dat de dood niet bestaat.
Aan het einde van het aardse leven ga je een deur door en dan bevind je
je aan de zogenaamde andere oever, aan de overkant.
14
Het fysieke is gestorven, maar dat ben jij niet. Je bent veel meer dan dat.
Wat eeuwig is in jou, is je bewustzijn. En tijdens het aardse leven kun je
‘aan de dood werken’ door je bewustzijn zoveel mogelijk te vergroten.
Alleen dat wat eeuwig is, kun je meenemen en dat is je gegroeide bewustzijn. Het stoffelijk sterft af.
Hebben we ons tijdens het leven vaak alleen met het stoffelijke bezig
gehouden, dan zal onze dood ook die kwaliteit kennen.
In die zin hebben we de manier waarop we sterven zelf in handen.
Want onze manier en intensiteit van leven hebben daar alles mee te
maken.
Osho heeft in menig opzicht de meest radicale visie ten aanzien van de
dood. “De dood is de piek van het leven”, zo geeft hij aan.
“Als iemand sterft, betekent het, dat hij of zij bevrijd wordt van de
beperking van het fysieke lichaam. En dat is in alle gevallen een feestelijke
gebeurtenis”, zo betoogt hij. Iemand is tot een veel weidsere staat van zijn
overgegaan.
We kunnen een geliefde heel erg missen, als die sterft. Dat is begrijpelijk
en menselijk. Maar als we elke dag treuren om iemand anders die overleden is en die we mogelijk wel missen, betekent dat een leven in doorlopende misère. En dat kan nooit de bedoeling van het leven zijn.
Het leven is een geschenk en is het waard om in volle uitbundigheid
geleefd te worden.
“Alles kunnen we vieren en daarom ook de dood”, is Osho’s uitgangspunt.
En hij heeft dat in zijn internationale meditatiecentra ook weten te
realiseren. De mensen die op zo’n plaats het lichaam verlaten, krijgen een
ware viering van hun afscheid. Muziek en dans begeleiden de gestorvene
naar de plek waar het lichaam uiteindelijk verbrand wordt.
Verdriet en vreugde betreffen dezelfde energie. Het is daarom zo mooi, dat
door de uitbundige viering de stroom van verdriet omgezet wordt in een
golf van vreugde.
Misschien dat deze benadering van de dood wel wennen is…
Maar begrafenissen waar het er uitermate droevig aan toe gaat, zijn ook
niet helemaal overeenkomstig de menselijke natuur. Uiteraard is het verdrietig voor de naastbetrokkenen.
Maar bij anderen kan het droevige gevoel heel oppervlakkig zijn. Dat blijkt
uit de aansluitende koffiebijeenkomsten waar men dikwijls honderduit
15