sTN Teleflits – editie 01-2014

sTN Teleflits
Februari 2014
In deze sTN Teleflits vindt u o.a.:
Dataverbruik bij iOS7 / 500 MB de meest gebruikte mobiele databundel /
Resultaten klanttevredenheids­onderzoek 2013 / Nieuw zakelijk abonnement van T-Mobile: ‘Helder’
Dataverbruik bij iOS7.
Bijvoorbeeld bij nu.nl wordt het nieuws regelmatig
De update iOS7 blijkt, naast de verbetering van een
aangepast. Dit vergt een dataverbinding en heeft
aantal functionaliteiten en een nieuwe vormgeving,
dus ook een toename van datagebruik tot gevolg.
ook een hoger datagebruik met zich mee te brengen.
Ook dit is aan te passen op uw toestel. Ga hiervoor
Om het datagebruik zelf te beheersen, onderstaand
naar I­nstellingen -> Algemeen -> Ververs apps op
een tweetal tips.
­achtergrond.
• Met iOS7 is het datagebruik per app te bekijken op
uw toestel. Ga hiervoor naar Instellingen -> Mobiel
Een andere manier om het datagebruik te beperken is
netwerk -> Gebruik mobiele Data . Hier kan dan
gebruik te maken van zogenoemde HotSpots. Zowel
per app ingesteld worden of er mobiele data voor
KPN als T-mobile hebben op meer dan 1.000 locaties
gebruikt mag worden.
door heel Nederland wifi HotSpots. Wil je hiervan
• Een aantal apps worden op de achtergrond auto­
gebruik maken, is een aanmelding vooraf nodig. Ga
matisch ververst zonder dat hier echt per keer
hier voor naar kpn.com/gratishotspots of t-mobile.nl/
toestemming voor wordt gegeven. Dat wil zeggen
mobiel-internet/hotspots voor respectievelijk KPN en
dat als je je apps of safari sessie niet volledig afsluit,
T-mobile.
de app continue ververst als er wat veranderd.
500 MB de meest gebruikte mobiele
databundel
De meest gebruikte mobiele databundel in Nederland is
die van 500 MB per maand. 33% van de ­Nederlanders
met een mobiele databundel heeft zo’n bundel.
Dat blijkt uit onderzoek onder het Telecompaper
­Consumerpanel.
Een KPN spraak/data abonnement incl. 500MB is al
te verkrijgen vanaf € 35,- per maand, waar u bij sTN
uiteraard nog korting op krijgt. Voor meer informatie
over dit abonnement of andere (aanvullende) data
abonnementen kunt u uiteraard contact opnemen met
onze helpdesk, zij staan u graag te woord.
Bron: Telecompaper
sTN Teleflits
Februari 2014
Resultaten klanttevredenheids­
onderzoek 2013
bieden tot 4G. Vodafone wil de 50% dekking al in april
Uit ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is
landelijk dekkend te zijn. KPN verwacht april 2014
gebleken dat we wederom een 8 gehaald hebben voor
al landelijk dekkend te zijn.
2014 hebben bereikt met als doelstelling april 2015
onze service. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. Wat
nemers gebruik maken van de helpdesk, maar mede
Nieuw zakelijk abonnement van
T-Mobile: ‘Helder’
door de laatste ontwikkelingen op vaste telefonie
T-Mobile heeft het abonnement ‘Helder’ voor de
constateren wij ook een lichte stijging in het gebruik
zakelijke markt geïntroduceerd. Er zijn vijf bel­
van de helpdesk bij vaste telefonie deelnemers ten
profielen, de abonnementen komen op één factuur
opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast is uit het
en m
­ edewerkers kunnen onderling gratis bellen. Dit
onderzoek gebleken dat onder de mobiele telefonie
abonnement van T-Mobile is er voor ondernemingen
deelnemers onduidelijkheid heerst over het 4G net-
met 1 of meer medewerkers. Het biedt gratis toegang
werk. 4G betekent voor datacommunicatie een flinke
tot het 4G-netwerk, met stabieler en sneller internet.
verhoging van de maximale bandbreedte waardoor
Zakelijke klanten kunnen in twee eenvoudige stappen
bijvoorbeeld surfen sneller gaat en HD mobiele video
voor elke medewerker het ideale persoonlijke profiel
mogelijk worden. In Nederland is via de operators KPN,
aanmaken waarbij diverse combinaties van minuten,
Vodafone, T-Mobile en Tele2 gebruik te maken van het
MB’s en voordeelbundels mogelijk zijn. Na verbruik van
4G netwerk. Onderstaande smartphones kunnen in
de internetbundel, blijft de mogelijkheid om gebruik
ieder geval gebruik maken van 4G:
te maken van internet, maar dan met lagere snelheid.
opvalt is dat voornamelijk mobiele telefonie deel­
• Samsung
- Galaxy S3,
Galaxy S4,
Galaxy S4 mini
en Galaxy Express
• HTC
- One 4G en
One SV 4G
Kortom altijd internet en geen onverwachte kosten.
• Sony Xperia
- Z 4G en SP 4G
• Nokia
- Lumia 820 4G en
Lumia 920 4G
• Blackberry Q10 4G
• LG Optimus F5
Onduidelijkheid over EU ­bundels
van KPN voor spraak en data
KPN heeft al enige tijd EU Bundels voor
spraak en data in het portfolio; daar is onduidelijk over; hoe komt dit? Met de EU wordt
Europese Unie bedoeld en niet Europa, dit
• Iphone 5s of 5c
wil zeggen dat bijvoorbeeld Turkije en Albanië
hier niet bijhoren. Uitzonderingen zijn
Zit uw mobiele toestel er niet bij en vraagt u zich af of
Zwitserland en Andorra, hier is de
deze wel op het 4G netwerk kan? Neem gerust contact
belbundel wel van toepassing.
op met onze helpdesk. Ook is het zo dat bepaalde
toestellen met de ene operator wel op 4G kan en met
Maar let op: deze uitzondering
de andere niet. Zo kan een Iphone 5 bijvoorbeeld bij
is alleen als u een bundel heeft
Vodafone wel op 4G, maar bij KPN niet. Dit heeft te
en niet als u zonder bundel in een
maken met de frequenties die de operators hebben
van deze landen belt. Dan worden
aangeschaft.
de tarieven van ‘rest van de wereld’
berekend.
Momenteel bieden wij de KPN Zakelijk Mobiel abonnementen, de Vodafone Red Zakelijk abonnementen en
de (nieuwe) T-Mobile Zakelijk abonnementen op het
4G netwerk. T-Mobile is van plan om eind 2014 een
Volg ons nu via Twitter.
www.twitter.com/stnnl
meerderheid van T-Mobile klanten toegang te
sTN Dienstencentrum
Postbus 627
3447 GW Woerden
Antwoordnummer 2241
3440 VB Woerden
Telefoon: 0348-495051
E-mail: [email protected]
Web: www.stn.nl
Twitter: twitter.com/stnnl