verdeling op basis van Wet Surface Area (WSA)

8) Naam: toedeling naar locatie, havens: verdeling op basis van Wet Surface Area (WSA)
Beschrijving
Deze verdeling (met de havens als puntlocatie!) geldt voor emissies via uitloging en corrosie, veroorzaakt door
visserschepen in havens. Bepalend is de oppervlakte scheeepshuid onder het wateroppervlak (Wet Surface
Area, WSA). Gegevens over het totale aantal vissersschepen wat per jaar de haven binnenkomt zijn afkomstig
van het LEI en komen uit de zogenaamde VIRIS database. In deze database worden (sinds 1990) alle vangsten
geregistreerd die in Nederlandse havens worden aangeland, met de bijbehorende schepen.
MARIN (Marine Research Institute Netherlands) levert bijbehorende WSA’s. Levering aan de ER loopt via
TNO.
Voorbeeld
Kaart 8: verdeling Wet Surface Area vissersschepen in havens
Betrokken instituten
CBS
LEI
MARIN
TNO Bouw en ondergrond
Actualiteit basisgegevens verdeling
2004
Achtergronddocument(en)
Oostenbrugge, van H. et al (2010)
Verspreidingskaarten voor de Noordzeevisserij
Methodiek en toepassing voor de Natura 2000-gebieden
LEI-rapport 2010-066
LEI, den Haag
Meijerink, J. (2003)
EMS protocol Emissies door Zeescheepvaart en Visserij
Uitloging van coatings in havens
Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rotterdam
Website MARIN: www.marin.nl