tterpraat - Helmondse Zwemvereniging Lutra

helmondse zwemvereniging
LUTRA
Het is lente en Lutra komt het
zwembad uit ...
Benieuwd? Kijk op pagina 3
en kom kijken!
tterpraat
mei 2014
2
INHOUD
11
DIPLOMA
00
SYNCHROON
00
WATERPOLO
13
WEDSTRIJD
ALGEMEEN
2|agenda
16| mijn Lutra lidmaatschap
starten, stoppen, wijzigen
16| contributie 2014
18| contactpersonen disciplines
aan-/afmelden training/les
19| adressen bestuur
19|colofon
NIEUWS
3|jubileumkalender
4| 50 jaar Lutra, 50 jaar Kees Maas
6| en de otterbeker gaat naar ...
6| vrijwilligerspenning Helmond
8|vrijwilligersavond
10| oud (doet het) goed
SPECIALS
11| diplomazwemmen januari 2014
KOPIJ INLEVEREN
Uiterlijk 1 september 2014 in de brievenbus naast het verenigingslokaal of via een e-mail aan [email protected]
AGENDA
do 29 mei|hemelvaartsdag, geen trainingen
ma 9 juni|2e pinksterdag, geen trainingen
za 12 juli|start zomervakantie
zo 24 augustus|einde zomervakantie
Otterpraat mei 2014
NIEUWS
1964-2014
Lutra 50 jaar
mis ‘m niet:
LUTRA zeskamp
zaterdag 7 juni
braakse
bosdijk 1A
De volgende activiteiten staan nog op het programma:
Zeskamp en barbecue
Zwemwedstrijd wedstrijdploeg
Waterpolo(reünie)toernooi
en waterpoloclinic voor de jeugd
Wandelpuzzeltocht
Synchroonzwemshow
Kamp
t/m
Jubileumavond
Clubkampioenschappen
zaterdag
zondag
07-06-2014
07-09-2014
zaterdag
zondag
zondag
vrijdag
maandag
zaterdag
zaterdag
13-09-2014
28-09-2014
12-10-2014
17-10-2014
20-10-2014
22-11-2014
20-12-2014
Noteer deze data alvast in je agenda zodat je ze niet mist!
3
4
NIEUWS
50 JAAR LUTRA - 50 JAAR KEES MAAS
Na meer dan de helft van zijn leven actief te zijn geweest als vrijwilliger bij
HZV Lutra heeft Kees woensdag 30 april 2014 voor de laatste keer instructies
gegeven.
Kees stond aan het begin van de vereniging. In de Lutra-archieven zit bijvoorbeeld onderstaande foto, waar Kees, weliswaar wat jaartjes jonger, is te herkennen als bestuurslid. Kort daarna is Kees ook 15 jaar lang voorzitter geweest
van de club. In die beginperiode is de kiem gelegd voor wat Lutra nu is.
Behalve besturen van de club
is Kees ook jarenlang actief
geweest als trainer/instructeur op woensdag avond. In
die periode heb ikzelf voor
het eerst kennisgemaakt met
Kees. Toendertijd (al weer
25 jaar geleden) was hij een
fanatieke instructeur die met
volle inzet ook van zijn zwemmers volle inzet vroeg. Hij
lette goed op de basis van het
zwemmen en wist je haarfijn te vertellen wat je moest
verbeteren.
Die inzet wil hij nu eigenlijk
nog steeds kunnen geven,
maar helaas laat zijn lichaam
dat (na ruim 91 jaar) niet
meer toe. Vandaar dat hij het
jubileumjaar heeft aangegrepen om zijn instructeurs taken
over te dragen aan zijn opvolger. Wel is hij van plan om de
gezelligheid van de woensdagavond te blijven bezoeken
maar dan als zwemmer.
Otterpraat mei 2014
NIEUWS
5
Kees, nadat je jongstleden 12 april de KNZB Vrijwilligersprijs 2014 mocht ontvangen ben je op 30 april ook door de zwemmers en collega instructeurs in
het zonnetje gezet.
Dat alles om je oprecht en hartelijk te danken voor alle jaren dat je je hebt
ingezet voor zwemmen in het algemeen en HZV Lutra in het bijzonder.
Kees, nogmaals alle dank daarvoor en ik ga ervan uit dat je nog vele jaren lekker zult komen zwemmen.
Jack Hendriks
Bestuurslid
6
NIEUWS
EN DE OTTERBEKER GAAT NAAR ....
Bij de door voornamelijk vrouwelijke leden bezochte jaarvergadering op
donderdag 20 februari jl. is de Otterbeker weer uitgereikt. De Otterbeker is dé
verenigingsbeker die elk jaar uitgereikt wordt aan iemand voor zijn of haar
vrijwillige inzet voor de vereniging.
Dit jaar is de keuze gevallen op Mieke Jacobs. Mieke is coördinator van de
woensdagavond groep voor het recreatief zwemmen van onze volwassen
leden. Ze doet dit vol enthousiasme elke week weer. Mieke was deze keer
helaas niet aanwezig (anders is ze altijd aanwezig) op de jaarvergadering,
maar waardering gaat ver. Dus zijn wij, de voorzitter, een bestuurslid en ik als
vrijwilligers-coördinator na afloop van de jaarvergadering Mieke alsnog thuis
gaan verrassen met de beker
en een mooie bos bloemen.
Ze was blij verrast, was graag
op de vergadering geweest,
maar wel heel blij met de Otterbeker.
Mieke, we hopen nog vele jaren van jouw enthousiasme te
kunnen genieten en feliciteren
je met de Otterbeker.
Orthe Maas-Meeuws
vrijwilligerscoördinator
VRIJWILLIGERSPENNING HELMOND
Op ons jaarlijkse feest voor de vrijwilligers, de vrijwilligersavond op zaterdag 29 maart
jl., zijn er drie vrijwilligers intens verrast met bijzonder bezoek van wethouder van den
Heuvel. Hij gaf aan dat hij tijdens dit bijzondere jubileum jaar voor Lutra het erg waardeerde 3 vrijwilligerspenningen vanuit de gemeente Helmond uit te mogen reiken
aan drie van onze vrijwilligers.
De betreffende vrijwilligers zijn: Piet Gielen, Elma Bogers-Janssen en Tineke van
Asten.
Otterpraat mei 2014
NIEUWS
7
Piet wordt onderscheiden
voor zijn reeds jarenlange
inzet als secretaris binnen
het bestuur (vanaf 1996),
maar ook voor zijn in het
verleden uitgevoerde taken
voor het synchroonzwemmen en zijn in het verleden
ondersteuning als actieve
ouder van zijn drie dochters
bij het waterpolo.
Elma is ruim 25 jaar geleden als zweminstructrice
begonnen bij Lutra en is daarna “doorgestroomd” naar het synchroonzwemmen.
Daar heeft ze nu nog zitting in de synchroonzwemcommissie, is jurylid en verleent
allerlei hand en span diensten voor het synchroonzwemmen. Daarnaast is ze al
jarenlang lid van het algemene bestuur van onze vereniging.
En Tineke krijgt de vrijwilligerspenning toegekend voor haar jarenlange inzet bij het
diploma- en gehandicaptenzwemmen. Verder heeft Tineke ook jarenlang de wedstrijdploeg mee getraind en helpt ze bij de organisatie van de clubkampioenschappen en andere activiteiten die we als vereniging organiseren.
Het officiële gedeelte wordt afgerond met een mooie penning voor ieder van hen,
een mooie oorkonde en natuurlijk de bijbehorende bloemen.
Piet, Elma en Tineke van harte gefeliciteerd met je vrijwilligerspenning vanuit de
gemeente Helmond. We danken jullie als vereniging voor jullie jarenlange inzet en
hopen nog lang jullie enthousiaste vrijwilligerswerk binnen onze vereniging te mogen
ervaren.
Orthe Maas-Meeuws
vrijwilligerscoördinator
8
NIEUWS
VRIJWILLIGERSAVOND
De vrijwilligersavond van Lutra werd gehouden op zaterdag 29 maart jl. Dit jaar waren we te gast bij HSV de Helm, de schietvereniging in Helmond.
Na het uitreiken van de vrijwilligerspenningen ging de avond van start en kon er
geschoten worden onder de goede begeleiding van leden van de schietvereniging.
Tijdens de avond was er tevens een wedstrijdelement ingebouwd. Wie de meeste
punten verzamelde bij het op de schietschijf schieten, won. Aan het eind van de
avond bleek dat Jack Hendriks de beste schutter was waarmee hij de 1e plaats veroverde. De 2e plaats werd gedeeld door Peter Stassar en Delphie Meeuws. En op de
3e plaats eindigde Lusanne Rutjens. Het was een hele gezellige avond, op een leuke
locatie, met volop mogelijkheden om bij te kletsen onder genot van voldoende drank
en lekker hapjes.
Activiteiten- en jubileumcommissie, bedankt voor deze leuke avond!
Orthe Maas-Meeuws
Vrijwilligerscoördinator
Otterpraat mei 2014
ADVERTENTIE
PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg
Nieuwveld 19, 5702 HW Helmond
T: 0492-520046
F: 0492-520235
E: [email protected]
Openingstijden:
Ma. t/m do.: 8.30 - 20.00
Vrijdag:
8.30 - 21.00
Zaterdag: 8.30 - 20.00
9
10
NIEUWS
OUD (DOET HET) GOED
Zaterdag 17 mei a.s. organiseert Lutra weer een kleding- en textielinzameling.
Deze kleding wordt verstuurd naar wat minder bedeelde mensen in OostEuropa en Afrika. Dat gebeurt via een gespecialiseerd bedrijf, Ovu Recycling in
Giessen, dat per maand niet minder dan 800.000 kilo aan kleding distribueert.
Door de veranderende omstandigheden in Oost-Europa gaat er de laatste tijd
ook veel weg naar opkopers, waardoor de kleding een echt 2e leven krijgt.
HZV Lutra ontvangt een (kleine) vergoeding die in de clubkas gaat en waarmee diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld het Lutra jeugdkamp, worden
gefinancierd.
De vorige keer hebben we 1100 kg aan kleding, schoenen en textiel opgehaald!
2 x per jaar organiseren wij een kleding en textielinzameling. Eenmaal in het
voorjaar en eenmaal in het najaar. Gooi kleding/schoenen/textiel tussentijds
dus niet weg, maar bewaar ze tot de volgende inzameling.
De volgende inzameling vindt plaats
op zaterdag 11 oktober 2014.
Op deze dagen kun je tussen 9.00 en
12.00 uur kleding en textiel inleveren
op de parkeerplaats van Zwembad de
Wissen.
Dus noteer deze data alvast in je
agenda en geef het door aan
vrienden en familie!!!
Groetjes, Antje van de Nieuwenhof
Ga voor meer info over OVU Recycling naar
www.ovurecycling.nl.
Otterpraat mei 2014
DIPLOMA
DIPLOMAZWEMMEN
DAG
Zaterdag 25 januari 2014 - Jack Hendriks
Een van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar
is het diplomazwemmen geweest bij het Elementair Zwemmen.
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Lekker vroeg begonnen de kandidaten aan de
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 programma’s. Onder
het toeziend oog van de examinatoren werkten
allen het programma succesvol af. Sommigen
piekten zelfs op deze examendag en lieten zien
dat ze alle onderdelen gewoon goed beheersen.
Aan het einde van hun programma kregen ze
dan ook het zwemvaardigheid certificaat uitgereikt door Coby.
Zwemvaardigheid 1
Alez Figueira
& TIJD
wo| 20.00 - 20.30 uur
20.30 - 21.10 uur
volwassenen
verstandelijk
gehandicapt
wo| 20.30 - 21.50 uur
volwassenen
za| 09.00 - 10.00 uur
jeugd
verstandelijk
gehandicapt
za| 10.05 - 12.05 uur
jeugd
Zwemvaardigheid 2
Paxton Brouwers
Jamie Dekkers
Kenza Gammoun
Jula Jacobs
Melissa Sobral Lopes
Zwemvaardigheid 3
Baran Akkaya
Elise Bergkamp
Baris Buba
Janneke Hendriks
Marijn Lenders
Loes Verberne
11
D
GE
FELICI
TEER
12
DIPLOMA
vervolg DIPLOMAZWEMMEN
Daarna waren de ABC-tjes aan de beurt. Er moest nog even
geimproviseerd worden, want 2 zwemmertjes hadden zich
‘verslapen’. Uiteindelijk was ook hier iedereen lekker en
goed bezig en waren de examinatoren overtuigd van hun
kunnen.
Ook deze groep ging lekker weekend vieren met voor sommigen hun eerste echte diploma op zak.
D
GE
FELICI
TEER
Diploma A
Hajar Annouri, Robin Crox, Mina Curkovic, Jurre van Dael, Yasar Kaan Ekiz, Ismaël Bonito El Ghrarib, Job Hendriks,
Robin Hoenderkamp, Melanie de Kloe, Emelia Mandagi, Elias Omar, Abdulsamed Omar, Soufian Sallami, Indy Verrijt,
Jay Verrijt en Martijn Vlemmings
Diploma B
Chaïmae Afellah, Fabiënne van Hagen, Senna van der
Heijden, Lisa van Helmond, Helen Hoenderkamp, Vincent
Koppier, Thomas Lenders, Indy Loupias, Tijs Sauren,
Ravinder Singh en Lieka Vorstenbosch
Otterpraat mei 2014
Diploma C
Touria Benaddi, Rosanna van Extel,
Jolina van Extel, Rowin van der
Geld, Ingeborg van Hagen, Nina
Rodriguez, Dehan Sallami en Nora
Smits
MAAK KENNIS MET
commissielid
trainer
zwemmer
official
TRIJD
WEDS
Johan
Brouwer
Ik ben Johan Brouwer, 60
jaar jong. Ik ben zwemtrainer A bij het wedstrijdzwemmen.
In 2008 heb ik een herseninfarct gehad en kreeg ik te horen: dit is wat je kunt, meer zal het
niet worden. In 2010 ben ik uitgerevalideerd in Blixembosch. Nu hoop ik in 2014 mijn zwemtrainer niveau 3 te
halen, dus opgeven, daar heb ik geen tijd voor.
Ik ben als trainer aan de slag gegaan doordat mijn
zoon en dochter bij de HWV (Helmondse Watervrienden) zwommen. Ik was daar secretaris in de wedstrijdcommissie en op een gegeven moment werd er
gezegd: “Jij hebt ervaring met trainen, hè?” Ja, ik heb
jaren getraind bij IJsclub Eindhoven en daar op vrij
hoog niveau geschaatst. “Mooi, dan zou jij de wedstrijdzwemmers training kunnen geven”, kreeg ik toen
te horen. Uhh, ik kan zwemmen, diploma ,A en dan
houdt het op. “Je hoeft niet te zwemmen alleen maar
training te geven.”
WEDSTRIJD
DAG
13
& TIJD
di| 18,00 - 18.30 uur
jeugd
techniektraining
do| 18.00 - 19.00 uur
jeugd
conditietraining
za| 08.25 - 09.25 uur
jeugd
conditietraining
training jeugd:
15 minuten vóór
elke training
aanwezig zijn i.v.m.
warming-up
di| 21.30 - 22.15 uur
volwassenen
techniek- &
conditietraining
vr| 20.30 - 21.15 uur
volwassenen
techniek- &
conditietraining
trainingen
volwassenen:
op dinsdag zijn
zwemmers van alle
disciplines welkom
Afijn, ik ben daar dus mee begonnen om de vereniging
vooruit te helpen.
Ik heb veel boeken gelezen over slagen technieken
enz. Ik had in 1998 mijn trainerlicentie willen halen,
maar dat kon toen niet omdat HWV geen KNZB vereniging is. Een zwemster van
mij destijds ging naar PSV en ik dacht: ik ga daar een keer meekijken. Ik heb daar
met een trainer van PSV staan praten en die had zo iets van, ik zal kijken wat ik kan
doen voor je zodat jij je trainer A kan gaan halen. Die deed navraag bij de andere
14
WEDSTRIJD
trainers, Jacco Verharen en Eric Landa. Eric Landa werd mijn coach toen ik aan de
opleiding begon en Cees Lavrijsen mijn praktijk begeleider. Voor vragen moest ik
naar Jacco Verharen. Die haalde dan een zwemmer uit het water die hij een opdracht gaf om bijvoorbeeld iets fout te doen. Ik moest dit dan corrigeren en zo heb
ik heel veel geleerd.
Ik zou bij PSV komen voor 10 stagelessen en dat zou dan in 1 à 2 weken rond zijn.
Na die tijd kwamen Cees en Erik met wil je niet een eigen baan hebben? Zo kreeg
ik een eigen baan bij PSV. 10 lessen werden 10 weken en 10 weken werden 11
maanden. In die tijd heb ik mijn trainerslicentie gehaald (1999) met hoge punten.
Mijn zoon en dochter zwommen toen ook nog. Toen ik mijn trainerslicentie gehaald
had wilden Jacco en Eric en Cees dat ik bleef, maar het bestuur wilde iets anders,
afijn ik werd het niet, te weinig ervaring enz. en ik moest dus weg. Mijn dochter
stopte met zwemmen. Mijn zoon heeft nog een tijdje doorgezwommen. Ik ging nog
kijken bij Lutra maar die hadden geen wedstrijdploeg meer, dus helaas.
Toen ben ik naar de Punderman in Asten gegaan, heb daar een aantal jaren training gegeven aan de wedstrijdzwemploeg en aan de triatlonploeg.
Maar een paar maanden later kwam Lutra of ik een wedstrijdploeg op wilde zetten.
Ik heb toen ja gezegd. Dat wilde ik wel en heb toen met Frits Sleegers de zaak op
poten gezet. Eerst tijdens het diplomazwemmen, maar al snel kwamen we ruimte
te kort, dus moesten we extra ruimte hebben. Zo is er iedere keer iets meer tijd bij
gekomen. Mijn zoon is ondertussen ook gestopt met zwemmen, maar ik doe het
nog steeds met veel plezier, en hoop nog heel veel jaren. 16 tot 20 uur zwemtraining in de week wordt het nooit, zou het wel willen, maar nu moeten we het er mee
doen. De eerste wedstrijden zwommen we in D3 in 2003/2004, de eerste wedstrijd
in D2 zwommen we in 2008/2009 en de eerste wedstrijd in D1 in 2013/2014, afgelopen jaar dus. Of we komend seizoen in D1 blijven? Nee, daar reken ik niet op. Maar
eerst deze 5 jaar wisselen, ervaring opdoen, dan 5 jaar continu in D1 blijven en rustig opklimmen en dan hopen dat we in die 5 jaar kampioen worden en dan verder
in de C competitie zit er wel in, denk ik.
Als ik nu terug kijk ben ik heel erg trots op de zwemmers van Lutra. Hun inzet en
doorzettingsvermogen gecombineerd met een grote gezelligheid, maken van de
wedstrijdploeg een ploeg die er voor gaat en gezellig is. Mensen gaan en komen
terug voor de ploeg, dat zegt genoeg.
Otterpraat mei 2014
WEDSTRIJD
15
Andere trainers zeggen, wat jij vraagt van jouw zwemmers vraag ik niet, dat weigeren ze gewoon. Dat is de ploeg waar ik trots op ben en nog steeds, anders was ik al
opgehouden. Ik probeer nog steeds nieuwe dingen te bedenken om de ploeg op te
krikken. Je moet blijven bouwen. Nieuwe trainers kweken, de ploeg breder maken
zodat hij verder kan, ook zonder mij. Dat is de eerste 20 tot 25 jaar nog niet, hoop ik.
En ik hoop dat ik het al die tijd kan blijven doen met net zo veel plezier. Hoop dat de
andere trainers het ook met net zo veel plezier blijven doen.
Groetjes, ...
en heb je een keer zin om mee te zwemmen, meld jezelf aan, dan kijken we of je
het aan kan.
Johan
Bloemenmagazijn
“De Schuur” Paul Martens
Meester Strikstraat 7 (Stiphout) 5708 GA Helmond
Telefoon 0492-525527
Parkeerterrein Elkerliek ziekenhuis
ook op zondag geopend
16
ALGEMEEN
MIJN LUTRA LIDMAATSCHAP
Geïnteresseerd in het Lutra lidmaatschap? Voor meer info kun je terecht
bij de contactpersonen van de disciplines (volgende pagina).
Wil je je Lutra lidmaatschap beëindigen of zijn er wijzigingen in je persoons-/adresgegevens of zwemactiviteit(en)? Geef deze dan uiterlijk 7
dagen vóór het aflopen van de betaaltermijn (31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december) als volgt door:
•
stuur een e-mail naar [email protected] Vermeld in deze
e-mail altijd de naam en geboortedatum van het lid en uiteraard de
gewenste veranderingen.
•
vul een mutatieformulier in dat je van je instructeur, trainer of coördinator kunt krijgen of via de website (Info\Mutatieformulier) kunt
downloaden. Het ingevulde formulier kun je afgeven aan je trainer/
CONTRIBUTIE 2014
Met ingang 1 januari 2014 gelden de volgende bedragen voor contributie
en inschrijfgeld:
• € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden en plaatsing op wachtlijst voor
zwemlessen,
• € 35,50 per kwartaal voor leden die 1x per week zwemmen en geen
startvergunning hebben,
• € 61,50 per kwartaal voor alle overige (zwemmende) leden.
De betaling van de contributie wordt aan het begin van elk kwartaal (dus
1e week van januari, april, juli en oktober) gedaan via de afgegeven automatische incasso.
De extra kosten voor leden met een startvergunning zijn voor 2014 als
volgt:
• geboren voor 1 januari 2002: (€ 44,95 - € 12,25 =) € 32,70 per jaar,
• geboren op of na 1 januari 2002: (€ 13,95 - € 12,25 =) € 1,70 per jaar.
Deze kosten worden met de incasso van het 1e kwartaal verrekend. Bij
aanvragen van een startvergunning in het kalenderjaar worden de kosten
het eerstvolgende kwartaal verrekend.
Otterpraat mei 2014
ADVERTENTIE
17
18
ALGEMEEN
ADRESSEN BESTUUR
Voorzitter
René van Lierop
Duindoorbeek 5, 5709 PG
Helmond, tel. 0492-510528
Synchroonzwemmen
Elma Janssen
Windmolenstraat 45, 5706 AS
Helmond, tel. 0492-526106
Bestuurslid Alg./Vice-voorzitter
Peter Stassar
Rooseindsestraat 55, 5705 BP
Helmond, tel. 0492-546363
Waterpolo
Daniëlle Derksen
Elandlaan 36, 5704 DG Helmond
tel. 06-24868866
Secretaris
Piet Gielen
Harmoniestraat 79, 5702 JD
Helmond, tel. 0492-539316
Wedstrijdzwemmen
Jeroen Kocken
Ardennen 37, 5706 RC Helmond
tel. 06-13180356
Penningmeester
Truus Verbakel-Aarts
Basstraat 116, 5702 SK Helmond
tel. 0492-547493
Recreatief en diplomazwemmen
(CREZ)
Jack Hendriks
Windmolenstraat 81, 5706 AS
Helmond
tel. 0492-548465, 06-23210765
Interieurverzorging
A. MANSVELDERS
Voor al uw vloerbedekking, vinyl, vitrage, overgordijnen,
vouw- en rolgordijnen, lamellen en wollen vloer- en tafelkleden
OOK: SPIEGELS, SCHILDERIJEN EN
DIVERSE WOONDECORATIE-ARTIKELEN
Heistraat 17 - 5701 HG Helmond - Tel. 0492-525386
Otterpraat mei 2014
ALGEMEEN
19
CONTACTPERSONEN DISCIPLINES
Kleuterzwemmen
zaterdagmorgen
Daniëlle Ermes-Derksen,
tel.: 06-24868866
Diplomazwemmen kinderen
zaterdagmorgen
Jack Hendriks,
tel: 0492-548465, 06-23210765
Zwemmen verstandelijk
gehandicapten - kinderen
zaterdagmorgen
Marjorie Winters, tel: 06-41495913
Zwemmen verstandelijk
gehandicapten - volwassenen
woensdagavond
Roger en Anneke van Lieshout,
tel: 0492-515180
Zwemmen volwassenen
woensdagavond
Mieke Jacobs, tel: 0492-542144
Trim / Masterzwemmen
volwassenen dinsdag en vrijdag
Ton van Mierlo, tel: 0492-550811
Synchroonzwemmen
Ingrid Kocken,
tel: 0492-534874 / 06-11714420
Waterpolo
Lusanne Rutjens,
tel. 0492-516148
Wedstrijdzwemmen
Johan Brouwer, tel: 06-18462957
COLOFON
Redactie & vormgeving
Chérie Vloet
Advertenties
Kosten bedragen € 40,- per
jaar. Aanmelden via:
Truus Verbakel-Aarts
(tel. 0492-547493)
Aanleverspecificaties
Advertenties, logo’s, beelden:
jpeg, pdf, eps, psd.
Teksten: word.
Rekeningnummer
ING-bank 12.12.352
Ameidestraat 8 - 5701 NP Helmond
tel. 0492-522460
Wij zijn er voor ú
IAK Verzekeringen biedt u meer zekerheid in het leven. Daardoor kunt u zich richten op wat
u daadwerkelijk belangrijk vindt. Op uw gezin bijvoorbeeld. Op uw werk. Uw gezondheid.
Uw hobby. Onze aanpak is wezenlijk anders. Wij werken samen. Met onze klanten,
ondernemers, hun medewerkers en gezinnen. Met verzekeraars. En met elkaar. Samen
dragen we de juiste oplossingen aan. Oplossingen voor een perfect verzekerde toekomst.
Daar gaat het ons om. Al meer dan 85 jaar. Ook voor u?
Samen voor een perfect verzekerde toekomst
Beukenlaan 70, Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven, T (040) 261 19 11, F (040) 261 12 05, [email protected]
www.iak.nl