De Kattenbel - De Breede Hei

R . K .B A S I S S C H O O L
Datum :
Jaargang:
Aflevering:
Redactie:
11-06-2014
22
19
[email protected]
www.breedehei.nl
Agenda
19-jun
9-juli
02 t/m 04 juli
07 juli
9-jul
15-jul
17-jul
18-jul
21-juli t/m 29-aug
Spreekavond 4
Kennismakingsochtend
nieuwe groep
Jaarafsluiting op Hoofdgebouw
Kamp groep 8
Verkiezing MR
Jaarafsluiting
Musical groep 8
Rapport 2 en continurooster
Studiedag - alle kinderen vrij
Zomervakantie
Gezonde voeding Tip 16
Fruit verdient een mooie plek in huis.
Het Breede Hei café
Amersfoort, 10 juni 2014
Zorg dat je kinderen gezonde producten zien in
huis. Zet bijvoorbeeld een schaal tomaten op
het aanrecht of een gevulde fruitmand op tafel.
Kattenkreet
Beste ouders en verzorgers,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Lisanne Froon en Kris Kremers sinds 1 april 2014 worden vermist in Panama. Bij de
Stichting voor KPOA komt dit nieuws recht in het hart, ook
omdat Diny Froon (de moeder van Lisanne) onze collega op
het bestuursbureau is. Lisanne is tevens het nichtje van Marjanne Froon (onze administratief medewerkster) en Wil Ellenbroek (de voorzitter van het College van bestuur van de
KPOA). KPOA wil graag iets betekenen in de vindtocht naar
de meiden en vindt het belangrijk dat de verdwijning van de
meiden in de publiciteit blijft. Daarom is de actie ‘KPOA gaat
voor Lisanne en Kris’ bedacht, waarbij KPOA een weekend
lang aandacht vraagt voor deze vermissing.
Vrijdag 13 juni: Actie op school
Ook wij als De Breede Hei willen ons steentje bijdragen en organiseren daarom
Vrijdag 13 juni het Breede Hei café
Het café is geopend van 10.30 uur tot 11.45 uur
Komt u allen gezellig bij ons op de koffie of thee. De leerlingen van groep 8 zullen zorgen voor de bediening.
Er staat een collectebus met daarop het logo en rekeningnummer van de stichting. De school neemt een
enveloppe of een cheque met het binnengehaalde bedrag mee naar de actiemiddag op maandag 16 juni.
Wij zorgen voor de koffie en de thee maar het is natuurlijk extra leuk als er ook iets lekker bij geserveerd
kan worden. Vindt u of uw kind het leuk om voor dit doel vrijwillig iets te bakken? Dan kunt u uw baksel ‘s ochtends afgeven in de hal van de Dopheide.
Komt allen naar het Breede Hei café!
Ook plaatsen wij in de hal een kraampje/tafel waar zelfgemaakte spullen verkocht worden. Heeft u een hobby en maakt u leuke dingen die u wij mogen verkopen? Dan kunt u deze ook vrijdagochtend afleveren in de
hal. De gehele opbrengst gaat naar de Stichting Vind Kris en Lisanne. De overgebleven spullen kunt u eind
van de ochtend weer ophalen.
Zondag 15 juni: Marathon Amersfoort
Medewerkers die meelopen met de marathon (maar ook de 5, 10 km en de halve marathon) mogen dit doen
in een speciaal KPOA-shirt met daarop het rekeningnummer van de Stichting Vind Kris en Lisanne.
Maandag 16 juni: KPOA gaat voor Lisanne en Kris
Samen met ALLE collega's gaan we onder begeleiding van een fanfare voor de
Stichting Vind Kris en Lisanne van de Tafelronde locatie Joris, Schimmelpenninckkade 2, naar Zandfoort
aan de Eem lopen. Daar laten we een ballon op om de Stichting te ondersteunen. We sluiten af met een
drankje bij Zandfoort aan de Eem. We verzamelen om 16.00 uur Tafelronde locatie Joris.
Met vriendelijke groet,
Team De Breede Hei
Attentie Attentie, alle ouders opgelet! Fijn Plein actie!
Vrijdag 4 juli as willen we verder met het creëren van een leuk en
veilig schoolplein op locatie De Engweg
Hier voor zoeken we nog een aantal ouders die het leuk vinden
om mee te helpen.
De activiteiten die we gaan uitvoeren zijn eenvoudig, je hoeft
geen vakman/vrouw te zijn.
We gaan vier kingvelden overschilderen.
Zie je dat wel zitten?
Trek je schilderoutfit aan en kom dan vrijdag 4 juli om 13.00 naar school op De Engweg.
Tot dan!
Fijn Plein
Verdwenen School T-shirts
De Ouderraad heeft alle school T-shirts weer verzameld, geordend en verdeeld over alle klassen.
Helaas kwamen we 21 kinder T-shirts uit groep 3
t/m 8 en 9 volwassen T-shirts tekort. Daardoor
moeten sommige kinderen gebruik maken van de
‘oude school T-shirts’. Niets mis met de oude Tshirts, maar wel jammer dat niet alle kinderen in
hetzelfde T-shirt konden lopen bij de avondvierdaagse.
Mocht u nog een T-shirt thuis hebben liggen, wilt u
er dan voor zorgen dat dit weer bij de betreffende
leerkracht terechtkomt?
Voor eventuele vragen kunt u een email sturen
naar: [email protected]
Bring back that
De Breede Hei
T-shirt
Mede namens alle kinderen van de Breede Hei:
Hartelijk dank!
Namens de Ouderraad,
Nynke Oosting
Joost Geise
Leuke impressie van de Avondvierdaagse
Druk op de link voor een alleraardigst filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=La7EJoXpKt4&feature=youtu.be
familieviering in de St. Martinuskerk
Zaterdag 14 juni om 7 uur is er weer een familieviering in de St. Martinuskerk in Hoogland.
De kinderen die vorige maand hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, heten
we dan nog eens extra welkom in deze eucharistieviering.
Het thema van deze viering is: De Heilige Drie-eenheid. Dat betekent dat God in 3
vormen bestaat.
Omdat dat best moeilijk te begrijpen is , gaan we het duidelijk en leuk uitleggen.
Jullie komen toch ook?
De werkgroep familievieringen
nieuwsbrief leerlingenwijkraad
De verkeersactie: op donderdag 6 februari hielden we een verkeersactie samen met de politie en de wijkagent. We hielden bestuurders aan die te hard reden, maar ook bestuurders die goed reden. Die goed reden kregen een sleutelhanger. Wij proberen nog een keer zo'n actie te houden!
De disco: 1x per maand op een vrijdagavond organiseren wij voor jullie een disco, dit is voor de groepen 7
en 8 in de Neng. De entree is 1 euro. Houd in de gaten wanneer de flyer wordt uitgedeeld in de klas.
Het multifunctionele sportveld: de rechter heeft beslist dat dit sportveld vlakbij het winkelcentrum Emiclaer er
mag komen. Na de zomervakantie van dit jaar moet dit sportveld ingericht zijn.
Sportactiviteiten: iedere vrijdag na school van 15.30 uur tot 17.30 uur kun je in de sportzaal aan de Dopheide komen sporten. Dit kost je slechts 1 euro entree!
Speeltuin Okee: uit de enquête is gebleken dat jullie de speeltuin heel belangrijk vinden, zeker de kabelbaan. Daarom proberen we de kabelbaan terug te krijgen. Maar ook komen er misschien nieuwe toestellen.
We praten erover met mensen van de gemeente Amersfoort.
met vriendelijke groet,
de leerlingenwijkraad Kattenbroek