Slobkousnieuws 14 jrg 4 - Natuurpunt Noord

SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg4
Op maandag 28 april gingen Ine, Nicole, Rens, Gerard en Jan op stap met de Limburgse Plantenwerkgroep.
Plaats van afspraak Genoelselderen, plaats van het delict: kilometerhok E7 32 44. Het werd een mooie en leerrijke
uitstap met een flora die ons vreemd is. Verderop kunnen jullie genieten van enkele mooie plaatjes die Gerard en
ikzelf er maakten.
Terwijl op woensdag 30 april de harde kern terug op een donkere zolder met de loep zat te speuren naar kafnaalden,
oortjes of schoudertjes genoten 13 slobkousjes onder leiding van Luc van een wandeling in de omgeving van het
Venlokaal. En ze deden ook heel hard hun best want ze kwamen met niet minder dan 176 waarnemingen naar huis!
Suze en Luc zorgden er voor dat alle gegevens netjes in mijn mailbox terecht kwamen waarvoor dank. De volledige
lijst met waarneming vindt je verderop in deze nieuwsbrief net zoals enkele leuke plaatjes die me door Luc werden
toegestuurd.
Volgende woensdag 7 mei trekken we naar de watering in Lommel en onderzoeken er de oostelijke kant van
de blokken 4, 5 en 6. Volgens een recente studie zou deze strook de meeste potentie bezitten op vlak van planten.
Reden genoeg voor de slobkousjes om er eens te gaan rondneuzen. Intussen heb ik ook de vergunning gekregen van
de stad Lommel om ons daar op het terrein te begeven. We kunnen onze aanwezigheid dus legitimeren.
We starten om
Groeten Jan
19:00
uur aan het wateringhuis
WAARNEMINGEN
adderwortel
gewone engelwortel
kraailook
straatgras
adelaarsvaren
gewone ereprijs
kropaar
tamme kastanje
akkerdistel
gewone esdoorn
kruipend zenegroen
tengere rus
akkervergeet-me-nietje
gewone hennepnetel
kruipende boterbloem
tuinjudaspenning
amerikaanse eik
gewone hoornbloem
lidrus
veelbloemige veldbies
beuk
gewone margriet
liesgras
veld (gladde) iep
bieslook
gewone raket
look zonder look
veld ereprijs
biezeknoppen
gewone smeerwortel
madeliefje
veldlathyrus
bijvoet
gewone veldbies
mannetjesvaren
veldrus
bittere veldkers
gewone vlier
melganzenvoet
veldzuring
bitterzoet
gewone vogelmelk
moeras vergeet me nietje
vlasbekje
blauwe bosbes
gewoon biggenkruid
moerasmuur
vogelmuur
bochtige smele
gewoon struisriet
moerasrolklaver
watermunt
boerenwormkruid
glad walstro
moerasspirea
watermuur
bonte gele dovenetel
bosanemoon
glanshaver
okkernoot
waterpeper
grote bevernel
paardebloem spec-
waterviolier
bosbies
grote brandnetel
penningkruid
wijfjesvaren
bosklimopereprijs
grote egelskop
peterselievlier
wilde hyacint
bosveldkers
grote kattestaart
pijpestrootje
wilde kamperfoelie
Brede wespen-orchis
grote muur
pilzegge
wilde lijsterbes
brem
grote vossestaart
pinksterbloem
witte dovenetel
corsicaanse den
grote waterweegbree
pitrus
witte els
dagkoekoeksbloem
grote wederik
ratelpopulier
witte klaver
daslook
grote weegbree
reukgras
zachte dravik
donkere ooivaarsbek
hangende zegge
ridderzuring
zachte ooievaarsbek
dotterbloem
harig wilgenroosje
riet
zevenblad
douglasspirea
hazelaar
rietgras
zoete kers
drienerfmuur
heermoes
robertskruid
zomereik
duinriet
hemelsleutel
rode klaver
zwarte els
duizendblad
herderstasje
ruige zegge
duizendknoop fonteinkruid
herfststijlloos
ruw beemdgras
echte koekoeksbloem
hondsdraf
ruwe berk
echte valeriaan
hop
ruwe smele
eendenkroos spec.
ijle zegge
schaafstro
eenstijlige meidoorn
inlandse vogelkers
schapenzuring
egelboterbloem
jacobskruiskruid
scherpe boterbloem
engels raaigras
Japanse duizendknoop
scherpe zegge
es
japanse lork
sint janskruid
fluitekruid
jeneverbes
slangelook
framboos
kale jonker
slanke sleutelbloem
gekroesde melkdistel
kantig hertshooi
sleedoorn
gelderseroos
kleefkruid
slipbladige ooievaarsbek
gele lis
klein hoefblad
smalle weegbree
gele waterkers
Kleine watereppe
smalle wikke
gestreepte witbol
klimop
speenkruid
gevlekte dovenetel
klimopereprijs
speerdistel
gewone berenklauw
kluwenhoornbloem
sporkehout
gewone berm zegge
knopig helmkruid
sterrenkroos spec.
gewone braam
koninginnekruid
stinkendegouwe
LEUKE PLAATJES
Genoelselderen
we waren eerst even in ons
buitenverblijfje langs
geweest
bij zoveel pracht moet zelfs Nicole even gaan zitten!
als afsluiter even een dankgebed voor zoveel moois
ACHEL
adderwortel
daslook
een rij
slobkousjes
Luc die koeien stonden niet op je aanwezigheidslijst ze lijken nochtans erg geïnteresseerd! Als je hun e mail
adres bezorgt stuur ik ze de nieuwsbrief.
Onze jongste slobkous Marie was ook weer van de partij
WETENSWAARD
Wie met Annemie Nouters op plantenpad wil gaan in de omgeving van Bocholt kan dat op volgende datum:
- maandag 26 mei 2014 19u Balken. Wij komen samen om 19u op de parking van rijschool Nouwen op de kruising
van Kaulillerweg-Bosstraat
Dankzij het noeste werk van Pieter Cox kunnen we nu ook beschikken over een gloednieuwe website!
Ga zeker eens kijken op
http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hij is echt gloednieuw. Dus zie je nog wat foutjes of heb je voorstellen om verder te verbeteren laat het dan zeker
horen.
Vergeet ook niet in je browser de oude link (http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html) te
vervangen. Hij brengt je nergens meer!
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.
Datum
Woe 07 mei
Organisator
SAP
Onderwerp
D6 37 13 Zonhoven
Woe 07 mei
Slobkousjes
Za 10 mei
HPW
Ma 12 mei
LPW
Lommel Wateringen
oostelijke dijk
E6 55 43, Kasteel
Bovelingen
D6 12 2x Genendijk
Woe 14 mei
SAP &
Slobkousjes
D6 37 22 Zonhoven
Ma 19 mei
NP
Lanaken
Ma 19 mei
LPW + HPW
D7 53 24
Gemeentebossen
Rekem (Molenberg)
E 6 36 22 Broekbeemd
Wellen
Woe 21 mei
SAP
D6 37 31 Zonhoven
Woe 21 mei
Slobkousjes
Pomperik Diepenbeek
Za 24 mei
HPW
E6 54 32 Borlo
Ma 26 mei
LPW
E7 45 1x Lanaye
Woe 28 mei
Woe 28 mei
SAP
Slobkousjes
D6 37 41 Zonhoven
Tongelreep
Ma 02 juni
Ma 02 juni
NP
Lanaken
LPW
Woe 04 juni
SAP
D7 54 24 Domein
Daalbroek; OPZ Rekem
D7 15 13 - 31 Bergerven
(Neeroeteren)
D6 45 31 Stokrooie
Woe 04 juni
Za 07 juni
Slobkousjes
HPW
Ma 09 juni
LPW
Woe 11 juni
SAP
D6 46 31 Kuringen
Woe 11 juni
Slobkousjes
C62822 Neerpelt
Za 14 juni
HPW
Ma 16 juni
Ma 16 juni
NP
Lanaken
LPW
Woe 18 juni
SAP
E6 24 11 Selfheide
Nieuwerkerken
D7 55 31 Rekemcentrum; Heidestraat
D6 17 22 - 24 Helchteren
(fietspad)
D6 46 33, Kuringen
Woe 18 juni
Slobkousjes
Lommel Riebos
Ma 23 juni
LPW
D6 26 41-42 Mangelbeek
Woe 25 juni
SAP
D6 37 42 Zonhoven
Dommel afwaarts
E6 26 33 Boswinning
Ulbeek
C7 54 11 - 13 Opitter
vallei Itterbeek
Vertrek
18.30u Kruising HulsbergwegSchunissensteeg
19.00u Wateringhuis Oude
Maai 80 Lommel
14.00u Kerk MechelenBovelingen (Darisstraat 2)
18.30u Kerk Genendijk
(Kerkstraat Ham)
18.30u Kruising KoolmijnlaanSchansbeemdenweg
(Houthalen)
18.30u OC Ter Dennen
(Molenbergstraat 101)
Info bij
Jan Wyers
18.30u, Kerk Wellen
(Dorpsplein 1)
Bieke Geukens Bert
Berten
18.30u Kruising De Drij Dreven
Vogelsancklaan
19.00u Visvijvers Pomperikweg
1
14.00u, Kerk Borlo
(Dorpsplein 1)
18.30u Lanaye brug
Albertkanaal
18.30u thv Vilhoekstraat 17
19.00u Parking Leenderheide
nabij Achelse Kluis
18.30 Bezoekersparking OPZ
Rekem (Daalbroekstraat 106)
18.30u Kapel van de
Weerstand (Weerstandlaan)
18.30u Vliegeneinde 35
Spalbeek
Nog te bepalen
14.00u Kerk Ulbeek
(Ulbeekstraat 32)
18.30u Pollismolen
(Molenstraat Bree)
Jan Wyers
18.30u Kruising
HerkenrodedreefSacramentstraat
19.00u Parkeerplaats
basisschool Boseind
Lepelstraat 23
14.00u Kerk Nieuwerkerken
(Kerkstraat 111)
18.30u Sporthal Rekem
(Heidestraat 43)
18.30u Molenheidestraat
(hoekpunt)
18.30u, Larestraat 138
Jan Wyers
19.00u Parking Taverne
Blauwe Kei
18.30u kerk Zolder
(Dorpsstraat)
18.30u Boddenveldweg –
parking ING-Imelco
Jan Leroy
Jan Leroy
Bieke Geukens
Marc Meert
Jan Wyers
Bart Hoelbeek
Luc Vanoppen
Bieke Geukens
Luc Vanoppen
Jan Wyers
Luc Berger
Bart Hoelbeek
Limburgs Landschap
Jan Wyers
Robert Vandingenen
Bieke Geukens
Bert Berten
Rutger Barendse
Bieke Geukens
Bart Hoelbeek
Richard Pawlowski
Jan Wyers
Georges Peters
Veerle Cielen
Jan Wyers
Datum
Woe 25 juni
Organisator
Slobkousjes
Onderwerp
Hechtel Resterheide
Za 28 juni
HPW
E6 43 32 Velm
Ma 30 juni
LPW
Woe 02 juli
SAP
D6 35 12 Lummen
Kolenhaven
D6 37 32 Zonhoven
Woe 02 juli
Slobkousjes
Za 05 juli
HPW
Ma 07 juli
Ma 07 juli
NP
Lanaken
LPW
Woe 09 juli
Woe 09 juli
SAP
Slobkousjes
Za 12 juli
HPW
Ma 14 juli
LPW +SAP ?
Woe 16 juli
Woe 16 juli
SAP
Slobkousjes
Ma 21 juli
NPLanaken
Ma 21 juli
LPW
Woe 23 juli
SAP
D7 54 11 Rekem
Gemeentebossen
(Langenberg)
E6 58 22 Jekervallei
Koninksem
D6 37 43 Zonhoven
Woe 23 juli
Slobkousjes
Mol Buitengoor
Ma 28 juli
LPW
D6 35 42 / 36 31
Bolderberg Vijverstraat;
De Kluis
Maasmechelen
Connectera
E6 53 43 Niel-bij-SintTruiden
D7 54 41 Neerharenbos;
Droogmeervijver
D7 24 xx Heuvelsven en
omgeving
D6 37 14 Zonhoven
Vliegveld Kleine Brogel
E6 44 xx Vliegveld
Brustem
D7 31 32-34 Terril
Winterslag
D6 45 33 Stokrooie
Peer Abeek
Vertrek
19.00u Parking Begijntje,
Begijnenstraat
14.00u Kerk Velm (SintMartinusstraat 15)
18.30u Kruising IndustriestraatHavenstraat
18.30u Halfweg
Timmerveldweg
19.00u Maasmechelen
Zetellaan 54
14.00u Kerk Niel (Naamse
straat 18 Gingelom)
18.30u Manège Ter Biessen
(Begijnenbos 11)
18.30u Heuvelsven (DilsenStokkem)
18.30u Eikenenweg thv Kapel
19.00u Ingang basis Einde
Onze Lieve Vrouwelaan
14.00u Kerk Brustem
(Burggracht 1)
18.30u koolmijn Winterslag
18.30u Spalbeekstraat 32
19.00u Parking Meubelen
Heylen Baan naar Bree
18.30u OC Ter Dennen
(Molenbergstraat 101)
18.30u Kerk Koninksem
(Kerkstraat)
18.30u Grote Eggestraat thv
nr. 23
19.00u Ecocentrum De Goren,
Postelsesteenweg 71
18.30u Parking De Kluis (SintJobstraat)
Info bij
Theo Geuens
Bieke Geukens
Bert Berten
Jan Wyers
Dirk Delchambre
Bieke Geukens
Bart Hoelbeek
Jan Verstraeten
Jan Wyers
Robert Vandingenen
Bieke Geukens
Bert Berten Jan
Wyers ?
Jan Wyers
Nicole Rinkes
Bart Hoelbeek
Carine Richerzhagen
Jan Wyers
Ine Reynders?Andre
Van Hooff ?
Luc Vanoppen
Limburgs Landschap
Datum
Woe 30 juli
Organisator
SAP
Onderwerp
D6 46 34 Kuringen
Woe 30 juli
Slobkousjes
Za 02 aug
HPW
Dommel Hoksent
Hechtel-Eksel
E6 24 33 Metstermolen
Ma 04 aug
E7 15 31 Smeermaascentrum
Woe 06 aug
Woe 06 aug
Za 09 aug
NP
Lanaken +
LPW
SAP
Slobkousjes
HPW
Ma 11 aug
LPW
D7 51 32 KaatsvijversDiepenbeek
Woe 13 aug
SAP
D6 47 21 Zonhoven
Woe 13 aug
Slobkousjes
Veewei Eksel
Ma 18 aug
NPLanaken
Woe 20 aug
Slobkousjes
D7 53 44
Gemeentebossen
Lanakerheide
Hageven Neerpelt
Za 23 aug
HPW + LPW
E6 55 24 Egoven
Ma 25 aug
LPW
Woe 27 aug
Woe 27 aug
Ma 01 sep
Woe 03 sep
SAP
Slobkousjes
NP
Lanaken
Slobkousjes
Do 04 sep
C6
Za 06 sep
HPW
Woe 10 sept
Slobkousjes
D7 32 21-23 Terril
Waterschei
D6 47 42 Kiewit-Hasselt
Terril Heusden-Zolder
E7 24 13 Veldwezeltcentrum; Kesseltse Kip
Kolisbos/Rode pier
Neerpelt
C6 48 41
Mullemerbeemden
E6 25 44 Eigen
Zepperen
Lommel werkplaatsenKanaal Beverlo
D6 45 32 Stokrooie
Maaskant
E6 46 43 Gutschoven
Vertrek
18.30u Kruising Rode
Rokstraat-Albertkanaalstraat
19.00u Zuiveringsstation
Eikelbosstraat
14.00u Kerk Melveren (SintGodfriedstraat 15)
18.30u Parking kerkhof
Smeermaas (Kerkhofstraat)
Info bij
Jan Wyers
18.30u Holrakkerstraat 138
19.00u Kerk Kessenich
14.00u Kerk Gutschoven
(Wijngaardstraat 1)
18.30u (Voormalige) kerk
Lutselus (kruising Pastorijstraat
Nieuwstraat)
18.30u Kruising Beverzakstraat
en Weuterwijerweg
19.00u Parking Pijnven
Kiefhoekstraat
18.30u Parking
Bessemerstraat (tov ZOL
campus Sint- Barbara)
19.00u De Wulp, Tussenstraat
10
14.00u Aulenteerhuis
(Kleinveldstraat 54 Gelinden)
18.30u Parking koolmijn
Waterschei
18.30u Putvennestraat 112
19.00u Halstraat
18.30u Sporthal Veldwezelt
(Omstraat 24)
18.30u Parking brandtoren
Torenstraat
17.30u Peer: kruising
Goudbergstraat- Vinkstraat
14.00u Kerk Zepperen (SintGenovevaplein 8)
18.30u Ankerstraat, kruising
met de N712
Jan Wyers
Luc Berger
Bieke Geukens
Contacten:
LPW: Bert Berten, [email protected]
SAP (NP Hasselt-Zonhoven): Jan Wyers, [email protected]
C6: Rutger Barendse, [email protected]
Slobkousjes: Ine Reynders, [email protected]
Jan Leroy [email protected]
Voerense Plantenwerkgroep: Maurice Heusèrr, [email protected]
HPW (Hesbania): Bieke Geukens, [email protected]
NP Lanaken: Bart Hoelbeek: [email protected]
Gerard Jannis?
Bieke Geukens
Bart Hoelbeek Bert
Berten
Jean Vangrinsven
Jan Wyers
Albert Geuens
Bart Hoelbeek
Ine Reynders
Bieke Geukens
Bert Berten
Freddy Zwakhoven
Jan Wyers
Nicole Rinkes
Bart Hoelbeek
Luc Berger
Rutger Barendse
Bieke Geukens
Jan Leroy