Verleende omgevingsvergunning - Badweg 4, (11000077) plaatsen

Verleende omgevingsvergunning
- Badweg 4, (11000077) plaatsen van 2 units tbv. fietsenstalling /
rookruimte, verzenddatum 10-07-2014.
- Ds. Boersstrjitte 2 te Reduzum, (11000584) bouwen van een schuur,
verzenddatum 04-07-2014.
- Folsingadijk (kad. hzm, sectie k, nummer 933), (11000809) bouwen van
een fietsviaduct, verzenddatum 08-07-2014.
- Het Hop 2, (11001206) wijzigen van een kozijn en een interne
wijziging, verzenddatum 02-07-2014.
- Hôflân en Leechlân te Wergea-Grou, (11000193) realiseren van een nieuw
fietspad, verzenddatum 07-07-2014.
- J.H. Van IJsselstrjitte 16 te Hempens, (11000653) uitbreiden van de
woning, verzenddatum 01-07-2014.
- Kerkstraat 8 te Grou, (11000125) vervangen van de buitendeur en de
dakramen, verzenddatum 09-07-2014.
- langs Drachtsterweg (kad. perceel hzm, sectie k, nummer 933),
(11000808) bouwen van fiets- en verkeersviaduct, verzenddatum 07-072014.
- Molehiem 14 te Jirnsum, (11001069) bouwen van een steiger,
verzenddatum 09-07-2014.
- Morseweg 17, (11000708) oprichten van 6 silo's, verzenddatum 02-072014.
- Nieuwestad 98, (11000530) wijzigen van de entree pui aan de
achterzijde, verzenddatum 02-07-2014.
- Rengerslaan 8, (10832110) intern verbouwen van het restaurant
gedeelte, verzenddatum 26-06-2014.
- Ruiterskwartier 155 en 157, (11000746) verbouwen van de ondergevel en
opknappen gevel van het pand, verzenddatum 03-07-2014.
- Schilkampen 5-37, (11000737) vervangen van de damwand, verzenddatum
04-07-2014.
- Schouwstraat 3-13c, Giekstraat 8-18c, Tjalkstraat 2-8c en tj,
(11000846) vervangen van de hekwerken, verzenddatum 08-07-2014.
- Slotmakersstraat 4, (11000770) verbouw van winkel tot appartement,
verzenddatum 04-07-2014.
- Tijnjedijk 47, (11000820) plaatsen van een aanbouw en het verlengen
van de kap van het hoofdgebouw, verzenddatum 01-07-2014.
- Trosdravik 2, (11001193) aanbrengen van een keerwand tbv. opvang van
grond, verzenddatum 09-07-2014.
- Walburgastraat 15 t/m 29 (oneven), (11000312) oprichten van 2 kappers
en rijwoningen, verzenddatum 03-07-2014.
Geweigerde omgevingsvergunning
- Zuiderplein 1, (10832340) plaatsen van een damwand /
walbescherming, verzenddatum 03-07-2014.
Verleende standplaatsvergunning
- Cambuurplein, (11001497) verkoop van haring, van 9 juli t/m 27
september 2014, verzenddatum 08-07-2014.
- Lange pijp, (11001547) promotieactie Coca-Cola Regular, op 23 augustus
2014, verzenddatum 03-07-2014.
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte
- Engelseplein, (11001097) plaatsen van een ondergrondse textiel en
papiercontainer , verzenddatum 03-07-2014.
- Grovestins, (11001098) plaatsen van een ondergrondse glas, textiel en
papiercontainer , verzenddatum 03-07-2014.
- Herenwaltje, (11001394) plaatsen van een afzetcontainer, van 15 t/m 21
juli 2014, verzenddatum 03-07-2014.
- Kelders/Poststraat, (11001352) plaatsen van een sonderingauto, op 7
juli 2014, verzenddatum 03-07-2014.
- Maerten Gerritszstraat 10, (11001622) plaatsen van een container, van
15 t/m 16 juli 2014, verzenddatum 07-07-2014.
- Nieuweburen/Leeuwerikstraat, (11001517) plaatsen van een torenkraan,
op 7 juli 2014, verzenddatum 03-07-2014.
- Noordersingel thv. nr.80, (11001513) afsluiten van de straat tbv.
plaatsen kraan, van 10 t/m 11 juli 2014, verzenddatum 03-07-2014.
- Willem Loréstraat, (11001096) plaatsen van een ondergrondse glas,
textiel en papiercontainer, verzenddatum 03-07-2014.
Verleende evenementenvergunning
- Spechtstraat, (10863016) straatfeest, op 16 augustus 2014,
verzenddatum 08-07-2014.
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing
- Binnenstad div. locaties, (11000151) Leip! Intro, op 25 augustus 2014,
verzenddatum 03-07-2014.
- Gouverneursplein, (10829140) City Jazz, op 30 augustus 2014,
verzenddatum 03-07-2014.
- Hoofdstraat te Warten, (11000459) Drakenbootrace, op 13 september
2014, verzenddatum 11-06-2014.
- Huizumerlaan, (10859368) rommelmarkt/wijkfeest, op 6 september 2014,
verzenddatum 07-07-2014.
- Prinsentuin, Oldehoofsterkerkhof, Gouverneursplein, (10829182)
Uitmarkt, op 31 augustus 2014, verzenddatum 04-07-2014.
- Rengerspark, (11001356) wijkfeest, op 30 augustus 2014, verzenddatum
07-07-2014.
- Wilhelminaplein en defilé Vliegbasis-Wilhelminaplein, (11000235)
Regimentsdag Johan Willem Friso, op 28 augustus 2014, verzenddatum 1906-2014.
- Wilhelminaplein, (10859616) Opvoedmarkt, op 11 oktober 2014,
verzenddatum 07-07-2014.
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en
Horecawet)
- Dokkumertrekweg, (11001638) wijkfeest op 30 augustus 2014,
verzenddatum 08-07-2014.
- Droppingsstraat, (11001569) Horizon Festival, op 23 augustus
2014, verzenddatum 03-07-2014.
- Nieuwe Kade, (11000961) Skutsjesilen, verzenddatum 05-06-2014.
- Rengerspark, (11001559) wijkfeest, op 30 augustus 2014,
verzenddatum 03-07-2014.