informatieblad penitentiair (pdf)

Penitentiair portefeuille
a rc h i v o l t a rc h i t e c t e n b v
Vanuit de vaardigheid die het bureau in de
sociale woningbouw ontwikkeld had, namelijk
“optimalisatie tussen kwaliteit en kosten”
is archivolt sinds 1985 ingeschakeld bij
opgaven voor penitentiaire inrichtingen. Bij
de jeugdinrichting de Corridor is de essentie
van het ontwerp ontstaan vanuit de (tijdelijke)
gedwongen “woonfunctie” voor jongeren. Het
ontwerp voor de nieuwe gevangenis te Grave
kenmerkt zich door de grote eenvoud van de
ruimtelijke structuur en het menselijke karakter
ondanks de verregaande kostenreductie die
bereikt is ten opzichte van andere nieuwe
gevangenissen uit die tijd.
ook in België en mogelijk andere landen. De
kern van onze benadering is het faciliteren van
een humane uitvoering van detentie conform
de doelstelling van onze opdrachtgevers.
Door toetreding van achtereenvolgens Hans
Putter, Martin van Dort en Frits Toben is de
expertise op het gebied van gevangenisbouw
aanzienlijk verbreed en verdiept. Het
bureau heeft zich in de loop van 30 jaar
ontwikkeld tot een gespecialiseerd bureau
in deze bijzondere categorie gebouwen. Dit
betreft zowel inrichtingen voor jeugdigen
als voor volwassenen met verschillende
beveiligingsniveaus in Nederland en inmiddels
De
projecten
waaraan
het
bureau
gedurende 30 jaar onder regie van
verschillende
projectarchitecten
heeft
gewerkt zijn ogenschijnlijk van verschillende
architectonische
signatuur.
Daarbij
hebben deze gebouwen echter een aantal
essentiële gemeenschappelijke kenmerken:
daglichtbeleving, overzichtelijkheid, oriëntatie,
relatie binnen-buiten en differentiatie van
verblijfssferen.
Vanwege de omvangrijke en complexe eisen
van gebruik, logistiek en veiligheid wordt
het ontwerp voor deze gebouwen weliswaar
in grote mate bepaald door functionele
eisen maar altijd in combinatie met de
belevingskwaliteit ervan. Het gedrag van
mensen wordt nadrukkelijk mede beïnvloed
door de belevingskwaliteit, zodat dit ook een
voorwaarde is voor de functionaliteit.
huisvesting humane uitvoering detentie
daglichtbeleving • overzichtelijkheid • oriëntatie • differentiatie belevingskwaliteiten • duidelijkheid • individu en groep
veiligheid gedetineerden en medewerkers: “zien en gezien worden”
Penitentiair portefeuille
a rc h i v o l t a rc h i t e c t e n b v
gerealiseerd:
De Corridor Zeeland (NBr) uitbreiding
PI Grave
PI “Blue Band” Arnhem Zuid
PI “de Glasbak” Hoorn
POI Hoorn
Mesdagkliniek Groningen Uitbreiding
PI Lelystad
PI Almelo
PI Grave uitbreiding
PI Zwolle Zuid 1
PI Zuyder Bos Heerhugowaard
PI Hoorn uitbreiding
PI de Kruisberg Doetinchem
PI Almere
PI Zoetermeer
PI de IJssel Krimpen a/d Ijssel
PI Oyershoek Zutphen
PI Nieuwegein
PI Ter Apel
PI Amerswiel
PI de Berg Koepelgevangenis
PI Zwolle Zuid 2
PI Zwolle Zuid 1 uitbreiding
POI Roermond
PI Roermond HvB
PI Nieuwegein Reservecapaciteit
PI Almere Reservecapaciteit
PI Zoetermeer Reservecapaciteit
PI Krimpen a/d Ijssel Reservecapaciteit
RIM De Lindenhorst Zeist verbouw
uitbreiding
DCL Lelystad Fase 1
BBA Amsterbaken Amsterdam
JJI Amsterbaken Amsterdam
Zwolle Zuid 1 & 2 verbouw tbv FPC
Zwolle Zuid 2 uitbreiding Separeerafd.
JJI Het Anker Harreveld
Verbouw&uitbreiding
PI Beveren DBFM 4G België
PI Dendermonde DBFM 4G België
niet gerealiseerd:
PI Leuze-en-Hainaut DBFM 4G België
PI Marche DBFM 4G België
Detentiecentrum Rotterdam Airport DBFM
PI Wylich Duitsland
PI Dresden Duitsland
PI de Kruisberg uitbreiding
Stadgevangenis Amsterdam
feiten en cijfers
5.555 cellen • 5.798 plaatsen • 412.480 m2 BVO • gerealiseerd tussen 1985 tot heden • inrichtingen voor jeugd en volwassenen
vanaf studiefase tot integraal ontwerp incl directievoering bij de bouw
Nederland • België • Duitsland