4 - KBO Berkel

23 maart 2014 - NEGENDE JAARGANG Afl. 4
KBO – DE SCHALM TOERNOOI JOURNAAL
Leren en bekritiseren
“Stilte Partij” roept de arbiter –of zoals u wilt de teller– luidkeels
en enigszins verbeten. Het geroezemoes van de toeschouwers
verstoort de concentratie van de spelers op tafel twee, die juist
begonnen zijn aan hun ‘wereldpartij’.
De tijd van biljartcommentator Ben de Graaff is blijkbaar voorbij.
Zijn fluistertoon tijdens de wedstrijden op landelijk en wereld
niveau hoor ik nog steeds in mijn hoofd als ik de biljarters in De
Schalm gadesla. Tegelijkertijd besef ik dat ook ik deel uitmaak
van het wat onrustige publiek. Ook ik ben meer bezig met het
vertellen over mijn eigen, nipt en natuurlijk onterecht verloren
partij dan dat ik me bezig hou met de hoogstaande partij op tafel
twee.
Als C-speler zou ik toch op z’n minst geconcentreerd moeten
kijken naar die twee fenomenen aan het biljart, die moeiteloos –althans zo lijkt het– de ene carambole aan de andere
rijgen, ondanks het allesoverheersende geluid van de toeschouwers en het rinkelen van glazen en kopjes achter de bar.
Op dat moment neem ik me voor de komende dagen mijn loslippigheid in te tomen en met een serieuze blik de A- en Bspelers te volgen.
Vierentwintig uur later
Rond half tien stap ik de Schalm
binnen. Het is nog rustig. Op de
vier tafels liggen de ballen dicht
bij elkaar te wachten op wat
komen gaat. Er zijn nog weinig
toeschouwers en ik word dan ook
direct ingeschakeld om als teller
op te treden bij de eerste partij van die dag. Voor mij uiteraard
een goede gelegenheid de biljart grootheden van dichtbij te
bewonderen.
Bij iedere stoot denk ik: ”Zou ik die ook zo genomen hebben?” Het
werd een uiterst leerzame partij voor mij.
Daarna neem ik plaats op de publieke tribune en besluit ditmaal niet
alleen de biljarters,
maar ook de nu talrijk
aanwezige
toeschouwers te
observeren.
Enkele uurtjes later
besef ik dat het
biljarters publiek
grofweg in twee categorieën uiteen valt. Een groep die er op uit is om
te leren en een groep die ( meestal positief) commentaar levert. “ Had
ik ook zo genomen. Ik zou die toch over rood genomen hebben.
Waarom zo hard, zo krijg je die ballen nooit goed bij elkaar.”
Eigenlijk is er ook nog een derde categorie. De
meelevende toeschouwer, die bij iedere gemiste
carambole bijna een hartverzakking krijgt en de met
gebogen hoofd teruglopende deelnemer probeert een
hart onder riem te steken. “ Kom op Huub, het komt
allemaal nog wel goed.”
Juist die grote verschillen in beleving maken het
twintigste KBO/Schalm toernooi zo uniek. Een
toernooi waarbij deelnemen belangrijker is dan
winnen ( ook hebben sommigen daar een andere
mening over) en gezelligheid voorop staat. Dan mag er best wat
geroezemoes zijn, dan mogen de kopjes en de glazen achter de bar
best rinkelen en mag die telefoon af en toe wel eens ratelen.
Maar laten we wel wezen: Als de teller “ Stilte partij” luidkeels
roept, dan zijn we met z’n allen toch wat te luidruchtig.
Dikke Bums
Schrijver Anton Koolhaas publiceerde ooit een verhalenbundel “
Er zit geen spek in de val” Een van die verhalen gaat over een
groep biggen die samen een enorm plezier hebben en behoorlijk
wat geluid voortbrengen. De dikste big moet steeds het voortouw
nemen en met zijn achterwerk zo hard tegen de schotten van het hok botsen dat het geluid van verre is te horen. En
terwijl hij iedere keer weer tot groot plezier van de andere biggen keihard zijn boem boem laat horen onder luidkeels
geroep “ Dikke Bums, de biggenknijper, kan niet door de puntenslijper.” beseft hij niet wat de gevolgen van zijn daad
zijn. Even later wordt Dikke Bums afgevoerd door de boer, niet wetend welk lot hem boven het hoofd hangt.
Ik weet niet of Koolhaas zijn verhaal als parabel bedoeld heeft, maar enige vergelijking met het luidruchtige plezier in
de biljartzaal lijkt zeker niet onmogelijk. Al zal er in De Schalm niemand worden afgevoerd vanwege een te duidelijke
aanwezigheid.
“Stilte partij” en we weten voortaan genoeg.
Jan Harting
Ties van de Berg heeft
zich ondanks de steun
van zijn 3 broers niet
kunnen plaatsen voor de
volgende poule.
Naast het leren en bekritiseren is er natuurlijk
ook het resultaat in het toernooi.
We zijn nu zover dat de eindronde van start
gaat.
De kampioenen voor 2014 komen dus uit, onderstaande overgebleven 22 spelers.
Poule Ae1
Kees v.d.Ven
Ton van Gent
Jsn Mathijssen
Jan Freijse
Poule Ae2
Poule Be1
Poule Be2
Poule Ce1
Theo Boers
Adr. v. Mensvoort Jan Brands
Jo v. Doremalen
Ad de Jong
Ben Kolsteren
Huub v. Beurden Jan den Boer
Toon Verschuren Nico van Oirschot Peter Clijsen
Dré Verhagen
Jos Goijaerts
Hans IJzer
De eerste twee spelers van elke poule gaan door naar de finalepoules.
Namens het team willen we de schrijver (Jan Harting) en
de fotograaf (Peter Timmermans)
hartelijk danken voor hun inbreng.
HvB/23/3/2014
Poule Ce2
Jan Berkepeis
Hans.v.Oostrum
Ad Voogt
John Hopmans