8.1 bijlage communicatie

Communicatie Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta.
Bijlage 1
De gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Deltaschap) is per 1 juli 2014 in werking getreden. Voor de communicatie naar gebruikers
van de recreatiegebieden hebben de schappen Haringvliet (HVL) en Grevelingen (GR) thans de beschikking over verschillende communicatieuitingen. Per 1-1-2015 gaat het
takenpakket van de twee recreatieschappen op in het Deltaschap. Communicatieuitingen in 2014 dienen de overgang naar het Deltaschap te begeleiden.
Hieronder een voorstel hiervoor, verdeeld in fase 1/2014 (ontwikkelen van de huisstijl) en fase 2/2015 (promotie in het gebied).
Fase1 2014
Huisstijl ontwikkelen
/algemeen
Logo voor Deltaschap,
ontwikkelen eigen huisstijl,
briefpapier, informatiepaneel,
omschrijving
toepassingsmogelijkheden
Promotie materialen
Deltaschap
Communicatiestrategie en
naam
Twitter Heerlijk Buiten
HVL
GR
Deltaschap
X
X
Het is nodig een huisstijl te ontwikkelen als symbool voor de nieuwe samenwerking in
de gemeenschappelijke regeling. Naast een huisstijl wordt bepaald hoe de twee
recreatiegebieden in relatie tot het Deltaschap worden genoemd, bijvoorbeeld
Haringvliet met de toevoeging: is partner in het Deltaschap.
X
X
Promotiematerialen ontwikkelen zoals presentatiebanners
X
X
Facebook Heerlijk Buiten
X
X
Website Heerlijk Buiten
X
X
Algemene pr persberichten,
nieuwsartikelen en
advertorials
Informatiepanelen in
deelgebieden
Algemeen
X
X
X
X
X
X
Waar staat het Deltaschap voor en welke visie wordt nagestreefd, belangrijk voor de
algemene communicatie. Naam: is naam GR ook de merknaam ?
Berichten over de twee recreatiegebieden worden op enig moment gepubliceerd
onder de naam van het Deltaschap of nieuwe merknaam, onderdeel algemene
communicatie
Berichten over de twee recreatiegebieden worden op enig moment gepubliceerd
onder de naam van het Deltaschap of nieuwe merknaam, onderdeel algemene
communicatie
Informatie van de verschillende recreatieschappen samenvoegen en op enig moment
onder de nieuwe naam publiceren
Deltaschap promoten in het gebied via advertorials. Twee prominente bestuurders
leggen apart van elkaar uit. Onderwerp kan terugkomen in de advertorials
Format ontwikkelen en uitvoeren, huisstijl wordt meegenomen in huisstijlopdracht. Bij
het realiseren van nieuwe panelen wordt het Deltaschap in de tekst opgenomen
Voor beide recreatieschappen wordt er na 1 juli 2014 in de communicatie rekening
gehouden met het Deltaschap. Hiervoor geldt per per schap een aparte vermelding.
Fase 2 per 2015
Promotie en bekendheid
Deltaschap
Naamsverandering kenbaar
maken in het gebied
Promotiematerialen zoals
vlaggen en promotie banners
Algemene recreatiefolder
HV
GR
X
X
X
X
X
X
Flyer
Prijsvraag gebruikers
Werkingsgebied
Deltaschap
In programmabegroting rekening houden met deze activiteiten
Algemene tekst Deltaschap samenstellen en zichtbaar maken en of op bestaande
communicatie uitingen
Ontwikkelen en realiseren van promotiematerialen zoals vlaggen ed.
Samenvoegen of apart houden, vormgeving, drukwerk en verspreiding. Is herdruk in
2015 nodig na uitgave wandelknooppunten- en fietsknooppuntenfolder. Hierover in
2014 beslissing nemen.
Ontwikkelen, drukken en (digitaal) verspreiden brief of flyer, uitleg en introductie
Deltaschap; bericht aan bestuurders, ondernemers, gebruikers ongeveer 10.000 stuks
drukwerk. Afstemmen met relatiebeheer en vastgoed.
Om Deltaschap onder de aandacht te brengen is het wellicht leuk om een prijsvraag
te ontwikkelen voor de gebruikers
Nieuwe cartografische kaart voor beide gebieden te gebruiken in communicatie met
recreatieve informatie.