Lees verder.. - Philips Pensioenfonds

28
Actiefgepensioneerd:watdoeteenPhilips-gepensioneerde
zoalmetzijnvrijetijd?
“Eengoedgevoel vooriedereen”
InterviewmetWimvanMaasakkers,zolderopruimermethartvoormensen
“Zometeen ga ik naar Antwerpen. Morgen naar Middelbeers. Donderdag naar Maastricht.” Wim van
Maasakkers, 62 jaar en net drie maanden met pensioen, is een drukbezet man. Wim ruimt zolders op.
Veel mensen kunnen hulp gebruiken bij het opruimen van een zolder. Bijvoorbeeld bij een opname in een
verzorgingshuis of overlijden van een partner of ouder. Als er voor Wim een goede klik is, dan neemt hij
het opruimen voor zijn rekening. Wim gaat respectvol om met dingen die anderen ooit dierbaar waren.
En kijkt of hij er misschien iemand anders blij mee kan maken. Een bijzondere hobby die velen een goed
gevoel geeft. Generaties trok naar het Brabantse Vessem en trof daar Wim van Maasakkers in zijn ‘hok’.
Het ‘hok’ van Wim bevindt zich achterin de tuin. Het is een
handen gehad wat haar dierbaar was. Ze was zo blij dat we dit
schuur van ongeveer 5 x 12 meter, die barstensvol tweedehands
samen op deze manier konden doen. De emoties die daarbij
spullen staat. Meubels, lampen, vazen, gereedschap, speelgoed,
komen kijken, dat doet wat met me.”
boeken, schilderijen, miniaturen, pannen, serviesgoed, bestek,
teveel om op te noemen en alles netjes gesorteerd. “En dit is
Nieuwe dingen leren
nog maar mijn kleine opslag”, vertelt Wim lachend. “Even
Ondanks Wim’s gepensioneerde leeftijd vindt hij zichzelf niet
verderop heb ik bij een boer een enorme schuur tot mijn
te oud om te leren. “Nieuwe dingen leren, is ook een van mijn
beschikking. Die staat ook nog vol!” Het is het resultaat van een
drijfveren”, vertelt hij. “Ik heb opruimingen gedaan bij een
drukke periode met veel zolderopruimingen. Deze hobby van
tandarts, kapper, dokter en nog veel meer. Zo leer ik hoe men
Wim is in de loop der jaren uitgegroeid tot een dagvullende
vroeger werkte. Ook heb ik op een zolder eens een
vrijetijdsbesteding. “Toen ik begon had ik ongeveer drie
handgeschreven boek gevonden over een kasteel in België. Het
opruimingen per jaar. Een artikel in het Eindhovens Dagblad
is boeiend om te lezen over de geschiedenis van het kasteel en
twee jaar geleden leverde veel reacties op. Op dit moment
het nodigt uit tot nadenken. Binnenkort ga ik een opruiming
stromen de aanvragen binnen en heb ik bijna elke dag een
doen in een kasteel in Limburg. Daar verheug ik me op. Ik ben
kennismakingsgesprek.”
benieuwd wat ik daar ga tegenkomen. Ook heb ik bij Philips
een aantal fabrieksopruimingen gedaan. Dat is voor mij
Juiste klik
natuurlijk extra interessant.”
Een fijne kennismaking is voor Wim inmiddels een belangrijke
voorwaarde. “De juiste klik moet er zijn”, zegt hij. “Ik steek er
Droombaan
al mijn vrije tijd in en het levert mij in principe geen geld op.
Veertig jaar werkte Wim bij Philips. Hij begon als meet- en
Daarom help ik alleen mensen die mij een goed gevoel geven.
regeltechnicus bij Elcoma in Valkenswaard en werkte er aan de
Onlangs heb ik een laatste opruiming gedaan bij een vrouw die
eerste kerngeheugens. Daarna kwam hij terecht op de afdeling
ongeneeslijk ziek was en naar een hospice ging. Ik probeer me
marketingcommunicatie van Philips Semiconductors. Daar was
dan te verplaatsen in haar gevoelswereld. We hebben alles in
hij 28 jaar lang verantwoordelijk voor de financiën, direct
29
marketing en het inter- en intranet. Ook hield hij zich op
Goede afspraken
beperkte schaal bezig met facilitaire zaken. Wim viel op door zijn
Naast de zolderopruimingen verzamelt Wim zilveren en
efficiënte wijze van projecten uitvoeren en kon promotie maken.
gouden munten. “Dat is mijn andere passie. Als ik met
Hij gaf echter de voorkeur aan werken in de luwte. Maar
opruimingen bijzondere munten tegenkom, betaal ik daarvoor.
toen in Eindhoven aan de Luchthavenweg twee Europese
Ik vind het heerlijk om na een dag hard werken ’s avonds met
verkooporganisaties moesten worden samengevoegd, kwam
mijn muntenverzameling aan de slag te gaan. Ook ga ik graag
Philips voor het facilitaire management toch bij Wim terecht.
fietsen met mijn vrouw. Samen hebben we al heel veel van
Hij stelde zijn voorwaarden en rondde het ‘probleemproject’ in
Europa gezien, zoals Ierland, Rome en Praag. Overal tijd voor
2,5 maand succesvol af. Later deed hij voor Philips Real Estate
vinden, is mijn grootste probleem. Maar als je goede afspraken
grote facilitaire projecten op de High Tech Campus, aan de
maakt, is alles te regelen. Dat heb ik bij Philips
Boschdijk, Strijp en in Best. Hele mooie jaren beleefde Wim
ook geleerd.”
als facility manager bij de Philips Heritage Groep, waar hij
verantwoordelijk was voor het erfgoed van Philips. “Mijn hele
carrière is eigenlijk mooi geweest”, kijkt Wim tevreden terug.
“Ik heb een droombaan gehad en ben nooit met tegenzin naar het
werk gegaan. Ik heb ook risico’s genomen door altijd mijn eigen
Bent u gepensioneerd en heeft u een bijzondere hobby?
pad te kiezen. Maar mede dankzij mijn collega’s heb ik bij Philips
Misschien bent u dan wel de volgende die in deze rubriek
veel kunnen bereiken. Iedereen wilde mij altijd helpen. Voor
‘Actief gepensioneerd’ centraal staat. Als u het leuk vindt
elkaar werken en elkaar 100% vertrouwen, daar gaat het om!”
om uw activiteiten te delen met uw mede-Philipsgepensioneerden, schrijf dan een korte brief en stuur die
Blij maken
per post (Postbus 80040, 5600 JP Eindhoven) of per e-mail
Sinds 1 september is Wim met pensioen. Vanaf zijn 50-ste
([email protected]) naar de afdeling
werkte hij nog vier dagen per week. Vanaf zijn 60-ste twee
Communicatie Pensioenen van Philips Pensioenfonds.
dagen. Dat gaf hem de tijd en ruimte om zich meer bezig te
30
houden met zijn hobby’s. “Eind jaren zeventig ben ik begonnen
Op www.philipspensioenfonds.nl/generaties kunt u de
met opruimingen”, blikt Wim terug. “Mijn ouders verhuisden
verhalen nalezen van alle actief gepensioneerden die al
toen en vroegen zich af wat ze met hun spullen moesten doen.
eerder in Generaties stonden.
Ik ben er toen mee op de rommelmarkt in Eindhoven gaan staan
en vond dat eigenlijk heel leuk. Later gingen veel spullen ook
naar goede doelen: kleding naar de lokale korfbalvereniging,
kerstspullen naar de zorgboerderij en nog veel meer. Goede
spullen krijgen dan toch een tweede kans. Bij mij gaat niet veel
verloren. Geleidelijk aan heeft mijn hobby zich ontwikkeld tot
wat ik nu doe. Zeldzame spullen kom ik praktisch niet meer
tegen. Die worden tegenwoordig verhandeld op internet. Als ik
mijn onkosten eruit krijg, ben ik tevreden. Natuurlijk vind ik het
nog steeds geweldig als ik onverwacht leuke spullen tegenkom.
Daar ben ik heel eerlijk in. Maar andere zaken zijn waardevoller.
Als verenigingen iets nodig hebben, en ik heb het hier in mijn
‘hok’ liggen, dan kunnen ze het op komen halen. Ik hoef er geen
geld voor, vind het fijn dat ik mensen blij kan maken. De sociale
contacten, het helpen van mensen. Daar doe ik het voor. Wat dat
betreft heeft er bij mij ook een ontwikkeling plaatsgevonden: van
goed doel naar goed gevoel.”