Toezichthouden Vlinder v3

Sporthal De Vlinder Wageningen
Opening- en afsluitprocedures
Aanvulling toezichthouder zaterdag door Scylla.
Sporthal de Vlinder
Hollandseweg 1
Wageningen
0317-465210
Inhoud
Contacten lijst .......................................................................................................................................... 1
Plattegrond .............................................................................................................................................. 2
Openen Vlinder ......................................................................................................................................... 3
Toezichthouden ........................................................................................................................................ 4
Bediening tussenwanden ............................................................................................................................ 6
EHBO ruimte ............................................................................................................................................ 7
Toezicht houden tijdens en na de wedstrijden. .............................................................................................. 8
Schoonmaak kleedkamer door team. .......................................................................................................... 9
Corveedienst dames. ............................................................................................................................... 10
Corveedienst heren. ................................................................................................................................ 11
Eindcontrole Vlinder ................................................................................................................................ 12
Afsluiten Vlinder...................................................................................................................................... 13
Contacten lijst
naam
Peter Kwakkenbos,
Scylla
Functie / rol
Contactpersoon
toezichthouders Scylla
& Sleutelhouder
telefoon
e-mail
06-53912676
[email protected]
Angeline van de
Kraats
Locatie coördinator
06-51561521
[email protected]
Fred van der Knaap,
Kantjils/ Stichting
Alarm, centraal beheer
stichting
06-54984952
[email protected]
Ype Postma
Alarm
06-53721500
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
1
Plattegrond
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
2
Openen Vlinder
1. Als het goed is staat het stil alarm aan, dit kun je door de deur zien aan het kleine kastje tussen
de twee binnendeuren. Bij rood is het alarm aan, bij blauw is het alarm uit.
2. Met sleutel de linker voordeur openen. (deze deur is niet gekoppeld aan het systeem van dag
en nachtschakeling).
3. In de voorhal het stil alarm afzetten door eenmaal met de druppel langs het rode lampje te
gaan totdat het blauwe lampje gaat branden, (bij het niet overgaan van rood naar blauw,
procedure herhalen).
4. Met de sleutel de rechterdeur (Automatische deuren) alleen van het slot draaien.
5. Automatische bediening van de voordeuren op dag stand zetten met sleuteltje 3. Bediening
kastje bevindt zich tussen de twee voordeuren aan de binnenkant. (zie rechter afbeelding
hierboven)
6. Met dezelfde sleutels kun je het halletje, bedieningskamer en EHBO kamer openen.
7. De lichten van de bedieningskamer ontsteken en in de bedieningskamer de lichten van de
tussen hal en plaza ontsteken. (De lichten van de EHBO en de werkkasten moeten met de hand
worden ontstoken als je daar moet zijn, in de kasten de lichten steeds uit doen; op alle andere
verlichting zit een aanwezigheidsmelder, het licht gaat automatisch aan)
8. De verlichting in de sporthal en kleedkamers gaan automatisch aan en uit.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
3
Toezichthouden
Bij de thuiswedstrijden verzorgt Scylla het toezicht houden. De persoon die toezicht houdt dient met de
volgende zaken rekening te houden.
1. Voor het openen van de Vlinder heb je sleutels nodig, zie contacten lijst. Volg de procedure
open vlinder
2. Deuren van de kleedkamers openen voor de teams aan de hand van kleedkamer indeling in het
wedstrijd overzicht en display in de hal. Laatste nieuwsbrief met indeling staat op
http://www.scylla.info/page/download-pagina.php
LET OP !!!
Na openen kleedkamercontrole of deze schoon is. Indien dit niet het geval is dan een
aantekening maken in het boek. Kleedkamers die niet ingeroosterd staan of na schoonmaak niet
meer gebruikt gaan worden aan beide kanten afsluiten. Dit scheelt aan het eind van de dag
schoonmaken. (in de afsluitronde worden de deuren naar de hal dan weer ontgrendeld)
Daarbij krijgt elk Scylla team een kleedkamer toegewezen. Samen met de aanvoerder
controleren of de kleedkamer schoongemaakt is na hun eigen wedstrijd.
Op de thuisspeeldagen van Scylla, blijven standaard kleedkamer 15 en 16 dicht.
Kleedkamer 7 is voor Dames 2 en Dames 1, en kleedkamer 8 is voor Heren 1.
Als het turnen op zaterdagmorgen klaar is dan deze kleedkamers aan beide zijde afsluiten.
3. Hallen indelen op het gebruik. Stem dit af met de zaalwacht. Standaard staan de wanden naar
beneden. Alleen de wand van Veld 3 blijft naar beneden. De tribune wand van veld 3 kan
omhoog voor publiek. Zie hoofdstuk bediening tussenwanden.
4. De deuren van de werkkasten (veld 1 en veld 6) naast de toestelhokken in houten en blauwe
zaal openen. Hier staan de tafels en stoelen voor de tellers.
5. De deuren naar de tribunes openen.
6. Zorg dat bij aanvang van het sporten de EHBO ruimte open is en toegankelijk. De
toezichthouder ziet erop toe dat deze ruimte netjes blijft. In deze ruimte worden ook in een kast
de gevonden voorwerpen bewaard.
7. In elke kleedkamer/douche schoonmaakspullen (veger, stoffer en blik, trekker) plaatsen. Deze
spullen staan op een kar in het schoonmaakkast tegenover de kantine. (zie plattegrond)
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
4
8. Achter de deur in de bedieningskamer vindt je een sleutelkastje met de rest van de sleutels.
9. In de keuken la tref je extra sleutels aan voor de kleedkamers & sleutel voor bediening
afvalbakken.
10. Bij het verlaten van de besturingskamer deze steeds afsluiten in verband met aanwezigheid van
bedieningsapparatuur. Voor de bereikbaarheid, dien je de telefoon en de draadloze oproep bel
bij je te houden. Via de bel aan de
11. Inlog gegevens PC, zie voorblad logboek.
12. Voor vragen op de thuisspeeldagen kun je de contactpersoon van je vereniging benaderen.
13. Als toezichthouder evt. bijzonderheden op de blocnote en in het logboek noteren.
14. Om 22.00 uur de automatische bediening van de voordeuren in de avondstand zetten (alleen uit
en niet meer in). Zie opening punt 5 voor locatie.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
5
Bediening tussenwanden
1. Standaard staan alle tussenwanden naar beneden.
2. Op de thuisspeeldagen van Scylla gaan op veld 3 na van de houten zaal (i.v.m. D1 en H1), de
tussenwanden omhoog. Na afloop dient alles weer naar beneden.
3. De tussen wanden kun je omhoog en omlaag doen met een sleutel.
4. De bediening in de blauwe zaal zit aan de binnenwand van veld 2.
5. De bediening in de houtenzaal zit op de achterwand boven de tribune ter hoogte van veld 2.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
6
EHBO ruimte
1. Naast de bedieningsruimte bevindt zich de EHBO. Tijdens de wedstrijden dient deze open te
staan. Het is niet de bedoeling dat sporters hun ballen tassen e.d. in deze ruimte opbergen.
2. De AED hangt in de gang tussen de EHBO ruimte en bedieningsruimte.(Oranje box aan de
wand)
3. In de linker kast van de EHBO ruimte bevindt zich de gevonden voorwerpen.
4. Pleisters: liggen in de grijze verbandkist op de tafel in de EHBO kamer.
5. Icepack: ligt in kleine koelkast in de EHBO kamer.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
7
Toezicht houden tijdens en na de wedstrijden.
1. De toezichthouder ziet er op toe dat er in de Plaza en op de tribunes geen gevaarlijke situaties
ontstaan.
2. Indien prullenbakken al vol zijn tijdens de wedstrijden deze dan tussentijds legen.
3. Controle op kleedkamers met de aanvoerder van het team na elke wedstrijd.
4. Indien kleedkamers niet meer gebruikt worden en schoon zijn, deze dan aan beide zijde
afsluiten.
5. Alle wanden naar beneden.
6. Na de laatste wedstrijd er op toe zien dat het materiaal op de juiste wijze wordt opgeruimd.
7. Alle overgebleven gevonden voorwerpen naar EHBO ruimte in bovenste wand.
Houten Zaal :
Netten over de hele lengte terug hangen.
2 rijen banken links bij de netten, de andere 2 rijen voor de brug bij veld 3.
3 scheidsrechter stoelen naast elkaar, met daarop de tellers borden.
Tafels inklappen en stoelen stappelen en opbergen in ruimte naast materiaal hok. ( werkkast veld 1)
Blauwe Zaal :
Netten oprollen op de houten planken en ophangen onder de palen.
4 palen aan de muur, en nog 2 palen op de muur achter de grote mat.
2 scheidsrechterstoelen tegen de wand en een bij de deur van middelste veld 5.
Alle banken per 2 tegen de binnen muur van de blauwe zaal.
Tafels inklappen en stoelen stappelen en opbergen in ruimte naast materiaal hok. (werkkast veld 6)
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
8
Schoonmaak kleedkamer door team.
De kleedkamers worden door de Scylla teams zelf schoongemaakt.
Toewijzing kleedkamer is terug te vinden in de nieuwsbrief.
Na schoonmaken afmelden door aanvoerder aan toezichthouder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kleedkamer aanvegen, troep weggooien.
Achtergelaten kleding in bovenste mand in kast EHBO-ruimte plaatsen.
Doucheruimtes en kleedkamer moeten met de trekker worden droog getrokken
Haren etc. van putjes verwijderen (gebruik hiervoor toiletpapier)
Toiletpot schoonborstelen en doortrekken.
Trekker, stoffer & blik en bezem na afloop buiten zetten na de laatste wedstrijd.
Afmelden door aanvoerder bij toezichthouder voor schoonmaak controle.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
9
Corveedienst dames.
Deze corveedienst betreft de blauwe zaal, tribunes blauwe zaal, prullenbakken Plaza aan de kant van
de blauwe zaal en alle prullenbakken van de dameskleedkamers. De kleedkamers zelf worden door de
teams schoongemaakt.
Meld je bij aanvang bij toezichthouder, om even door te nemen wat er nog moet gebeuren en de
bijzonderheden.
Schoonmaakmaterialen staan in de rechter schoonmaakkast in de Plaza. Mocht er iets ontbreken dan
mag er in de linker kast gekeken worden, maar dan moet alles weer goed worden teruggezet, want
deze kast is alleen voor het schoonmaakbedrijf bedoeld.
1. Blauwe zaal, 3 velden aanvegen en opruimen. Veger staat in de werkkast. De veger schoon
maken met de stofzuiger die daar staat.
2. Tribune Blauwe zaal aanvegen.
3. In de dames kleedkamers, Plaza en op verdieping ingang tribunes de afvalbakken legen indien
meer dan halfvol. Met een speciale sleutel kan de afvalbak worden losgemaakt.
4. De afvalbak op het dames toilet wordt door een bedrijf geleegd.
5. Afvalzakken kun je vinden in de schoonmaakkast.
6. Toiletten in Plaza nalopen, en waar nodig doorspoelen.
7. Vuilniszakken in vuilcontainer in het afval hok achter het gebouw in container plaatsen.
Sleutel in sleutelkast met zwarte label.
8. Dameskleedkamers na controle met dweil (met behulp van emmers op schoonmaakkar)
schoonmaken. Schoonmaakkar is te vinden in het schoonmaakhok.
9. Vegers, stoffer & blik en trekkers terugzetten op de kar.
10. Vegers schoon, dweil schoon en emmers leeg achterlaten.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
10
Corveedienst heren.
Deze corveedienst betreft de houten zaal, tribunes houten zaal, prullenbakken Plaza aan kant houten
zaal en alle prullenbakken van de herenkleedkamers. De kleedkamers zelf worden door de teams
schoongemaakt.
Schoonmaakmaterialen staan in de rechter schoonmaakkast in de Plaza. Mocht er iets ontbreken dan
mag er in de linker kast gekeken worden, maar dan moet alles weer goed worden teruggezet, want
deze kast is alleen voor het schoonmaakbedrijf bedoeld.
Meld je bij aanvang bij toezichthouder, om even door te nemen wat er nog moet gebeuren en de
bijzonderheden.
1. Houten zaal, 3 velden aanvegen en opruimen. Veger staat in de werkkast. De veger schoon
maken met de stofzuiger die daar staat.
2. Tribune Houten zaal aanvegen.
3. In de heren kleedkamers, Plaza en op verdieping ingang tribunes de afvalbakken legen indien
meer dan halfvol. Met een speciale sleutel kan de afvalbak worden losgemaakt.
4. Afvalzakken kun je vinden in schoonmaak kast.
5. Vuilniszakken in vuilcontainer in het afvalhok achter het gebouw in container plaatsen.
Sleutel in sleutelkast met zwarte label.
6. Heren kleedkamers na controle met dweil (met behulp van emmers op schoonmaakkar)
schoonmaken. Schoonmaakkar is te vinden in het schoonmaakhok.
7. Vegers, stoffer & blik en trekkers terugzetten op de kar.
8. Kar, Vegers schoon, dweil schoon en emmers leeg achterlaten in de schoonmaakkast.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
11
Eindcontrole Vlinder
1.
2.
3.
4.
Met de afteken lijst de eindcontrole doen, lege lijst ligt in bedieningskamer.
Materiaalhokken nalopen, of alles netjes is opgeruimd, verlichting uit doen en deuren afsluiten.
De werkkasten naast de materiaal hokken afsluiten.
Controle dat alle nooduitgangen in de hal dicht zitten, ook de 2 buitenvluchtdeuren van de
trappen huis naar de achter tribune in de houten zaal en de 2 deuren naar de tribune boven aan
de trappen in de houten zaal.
5. Afsluiten van de deuren op de 1e verdieping van de Plaza naar de tribunes van de sporthallen.
6. Controleren of de andere deuren op de 1e verdieping van de Plaza zijn afgesloten.
7. Controleren of alle deuren tussen de Plaza en kleedkamers van beide sporthallen op slot zitten;
de binnendeuren van kleedkamer naar hal toe niet op slot doen.
8. Scheidsrechterkamers en wc’s afsluiten, vergeet niet de beide schoonmaakkasten!
9. Wc-ruimten in de hal controleren op gebruik en afsluiten.
10. Lichten van de hal in de bedieningskamer uitzetten.
11. Bedieningskamer en EHBO-kamer en gangdeur afsluiten, lichten in EHBO-kamer,
bedieningskamer en schoonmaakkasten niet vergeten.
12. De aftekenlijst ingevuld achter laten in de bedieningskamer.
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
12
Afsluiten Vlinder
1. Beide deuren aan de achterzijde van de plaza van binnenuit op slot draaien.
2. Automatische bediening van de voordeuren op nacht stand zetten met sleuteltje 3.
Bediening kastje bevindt zich tussen de twee voordeuren aan de binnenkant. (zie rechter
afbeelding hierboven)
3. Met de sleutel de linkerdeur (Automatische deuren) op slot draaien.
4. Alarm inschakelen, dus het stil alarm aanzetten door eenmaal met de druppel langs het
blauwe lampje totdat het rode lampje gaat branden, (bij het niet overgaan van rood naar
blauw, procedure herhalen, de druppel niet te snel er langs heen halen, lukt het niet maak
met een zakdoek het blauwe c.q. rode lampje schoon, wanneer dat ook niet werkt, bellen
met Ype Postma, BGG Fred van der Knaap. Het kan zijn dat er ergens nog een vluchtdeur
open staat. Voor de zekerheid alle vluchtdeuren nalopen, ook in de materiaal hokken en
trappenhuis naar tribunes achterkant van houten zaal.
5. Als het goed is staat het stil alarm aan, dit kun je door de deur zien aan het kleine kastje
tussen de twee binnendeuren. Bij rood is het alarm aan, bij blauw is het alarm uit.
6. Alle voordeuren afsluiten, op slot
Sleutel kan ingeleverd worden bij (of door de brievenbus) :
Peter Kwakkenbos
Brinkmanlaan 12
6708 RR Wageningen
Toezichthouden Vlinder Scylla - vers. 3.1
13