Scratch handleiding

- ontmoeten
- bedenken
- programmeren
- delen
www.devoxx4kids.com
Wat is het ?
Scratch is een programmeertaal die helpt bij het maken van:
verhalen, tekenfilms, spelletjes, muzikale composities,
simulaties, enz.
Samengevat : het is een programma om
programma's te maken.
www.devoxx4kids.com
Ok, maar wat is een programma?
Een programma is een opeenvolging van
instructies, bevelen, computergegevens zodat
bepaalde acties uitgevoerd worden.
Daarvoor moeten we met de computer in
dezelfde taal « praten »
www.devoxx4kids.com
Scratch taal
Menselijke taal
Wanneer ik op de
spatiebalk druk, dan zal
de kat « Hoi!» zeggen
gedurende twee
seconden.
www.devoxx4kids.com
Het speelveld en de objecten
• Scratch is een Object georienteerde taal
• Dat wil zeggen dat we grafische objecten
(sprites) gaan besturen in een plaats, die het
scherm genoemd wordt.
www.devoxx4kids.com
Het scherm : de plaats
waar het verhaal, het spel,
het programma zich
afspeelt.
De bibliotheek: de plaats,
waar alle sprites samen
staan.
Er is ook een icoon om het
scherm te veranderen.
www.devoxx4kids.com
Waarvoor dienen die knoppen?
- kopie maken
Programmeren :
- verwijderen
- Klein scherm
- vergroten
- Groot scherm
- verkleinen
« spelen » :
- Volledig scherm
- Nieuwe sprite tekenen
- Een sprite importeren
- Verrassings-sprite
toevoegen
www.devoxx4kids.com
Je sprite beheren en besturen
Naam
Versleepbaar
Positie : X = horizontaal
Y = vertikaal
De manier van roteren
Richting: oriëntatie van de sprite
www.devoxx4kids.com
(360°)
Scripts
Uiterlijkheden
Geluiden
Om scripts te plaatsen,
die instructies aan de
sprites geven.
Om beelden van de
sprite toe te voegen of te
bewerken
Om geluiden te
importeren, die je sprite
dan kan spelen.
www.devoxx4kids.com
8 categorieën van blok scripts
Om de sprite te verplaatsen
Om de sprite « commando's » te geven
Om de sprite te veranderen
(grootte, kleur,…).
Om interacties
tussen sprites te
maken.
Om het te laten « spreken »
Om een geluid te laten
spelen door de sprite
Om wiskundie operaties uit te
voeren (+,-,x ,>,<,…)
Om de sprite te laten « tekenen »
Maken en veranderen van
variabelen (bv : een score maken)
www.devoxx4kids.com
Voorbeeldscript
Het script begint als :
Leesrichting
Herhaling
www.devoxx4kids.com
Niet vergeten :
Groene vlag = start het programma
Rode vlag = Stopt het programma
www.devoxx4kids.com
Bewaar regelmatig je
project
Scratch 1.4 VS Scratch 2.0
Versie 2.0 is online beschikbaar
op het adres:
www.scratch.mit.edu
En de resultaten van de workshops
zullen beschikbaar zijn op :
http://scratch.mit.edu/users/devoxx/
www.devoxx4kids.com
Nu,
Zijn we klaar om ons eerste
programma te beginnen
Julien leresteux – [email protected] – leresteux.net
www.devoxx4kids.com