Symposium VKC presentatie verwachtingen

6/27/2014
Vaccins varkenshouderij NL
Verwachtingen van
vaccinatie
VKC symposium
2 juli 2014
Martijn Steenaert
Marktonderzoek 2013
Verschillen antibiotica en vaccins
Verwachtingen
Praktisch gezien:
antibiotica
anti-bacteriëel
breedwerkend
werkzame stof
passieve immunisatie
korte termijn
curatief
resistentie
Verwachtingen
Bij de varkenshouder
(350 zeugen, 2500 vleesvarkens)
Feb.
Feb.
Mrt.
Mrt.
Jun.
Nov.
Dec.
Mrt.
Mrt.
Vleesvarkens hoesten
Kuur
USO  ‘mycoplasma like leasions’
Bestelt Mycoplasmavaccin
Hoesten wordt minder
Weer hoest, begint bij biggen
Ander Mycoplasmavaccin
Werkt niet
Onderzoek  PRRS en griep
vaccins
anti-kiem
smalwerkend
immuunsysteem
actieve immunisatie
lange termijn
preventief
geen resistentie
Immuunsysteem
Barrières
Huid
Slijmvlies
Trilhaar
Maagsap
1
6/27/2014
Immuunsysteem
Immuunsysteem
Niet specifieke afweer
Specifieke afweer
“Geheugencellen”
Lymfocyten
“Witte bloedcellen”
Fagocyten
Immuunsysteem
Immuunsysteem
STRESS
•Spenen
•Transport
•Bezettingsgraad
•Klimaat
•Huisvesting
•Voer & voermanagement
•Drinkwater
•Andere ziektes
•Pijn
•Ruwe omgang
Vaccinatie beslisboom
Diagnose - Kent Schwartz
The hidden profit robber (You Tube)
Diagnose
Tijdstip vaccinatie
Vaccinkeuze
Behandeling vaccin
Toedienen vaccin
Verwachting vaccinatie
Dr. Watson
“Deze opmerking is een mysterie. Wat denkt u dat
het betekent?“
Sherlock Holmes
“Ik heb nog geen gegevens.
Het is een grote fout om te gaan redeneren
voordat je gegevens hebt.
Het is onvermijdelijk dat je de feiten gaat
verdraaien zodat ze passen bij de redenatie.
In plaats van te redeneren op basis van
gegevens.”
(Sir Arthur Conan Doyle, A Scandal in Bohemia, 1887)
2
6/27/2014
Diagnose ?
Monitoring
• Prevalentie kiem?
• Zekerheids %
• Kolonisatie of infectie?
Diagnose: welke onderzoeken
Vorming van populaties microorganismen van een zelfde type
Besmetting van een organisme door
ziektekiemen… vermeerdering…
afweerreactie…
Diagnostiek
• Prevalentie hoger (?)
• Infectie
• “Waarschijnlijkheidsdiagnose”
• Kliniek  afwijkende organen  histologie/ antigeen
Diagnose: sectie
welke onderzoeken
Sectie/ pathologie AFRs
Aanvullende onderzoeken:
• Histologie
• Immuunhistochemie
• PCR
Voordeel:
• Een brede blik
Nadeel:
• Geschikt materiaal inzenden
 Bewijs van afwijkende weefsels met daarin evt de veroorzaker.
Kliniek
• Omschrijving kliniek
• Leeftijd – morbiditeit – mortaliteit – verloop
• Probleemomschrijving
Pathologie
• Acute fase dieren!
• Passen afwijkingen bij kliniek
Ziektekiem
• Wanneer waar aantoonbaar
• Kolonisatie of infectie
Antistoffen
• Wanneer wat aantoonbaar
Hoeveel bloedmonsters nemen?
Aantal monsters in populatie:
10 = Nederlands (of 5…)
20 = Deens
30 = Amerikaans
Prevalentie in %, zekerheid 90%
50
Koppelgrootte
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
500
1000
5000
10000
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
15
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
Vaccinatie beslisboom
Tijdstip vaccinatie
Diagnose
• Vaccineer op tijd, maar niet te vroeg
Tijdstip vaccinatie
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
5
14
16
17
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
22
20
30
38
45
52
57
61
65
69
80
87
102
108
113
114
114
• Immuunapparaat volwassen op 10-12 wkn lft
• Effect minder in aanwezigheid biestantistoffen
• Opbouw immuniteit kost (2-) 3 weken
Vaccinkeuze
• “Joa joa”
Behandeling vaccin
• Koppel immuniteit   individuele immuniteit
Toedienen vaccin
• Wat is op tijd?
Verwachting vaccinatie
2
16
24
27
30
32
34
35
36
37
40
41
43
44
45
45
45
• Voor kolonisatie
• Voor infectie/ kliniek (op koppelniveau!)
3
6/27/2014
Vaccinatie en biestantistoffen
Vaccinatie en biestantistoffen
Hoogte
Bescherming
Kritische
bescherming
leeftijd
IPVS2014; P.544, REG NL 102344
www.ema.europa.eu , EPAR REG NL 102344
Tijdstip vaccinatie
Resultaten NL speeksel onderzoek 2009-2011
(Groenland IPVS2014, P.414)
APP (ApxIV)
• Vaccineer op tijd, maar niet te vroeg
• Koppel immuniteit   individuele immuniteit
• Wat is op tijd?
• Voor kolonisatie
• Voor infectie/ kliniek (op koppelniveau!)
M.hyo
PCV2
PRRS EU
70%
Prevalentie (%)
• “Joa joa”
InflA
80%
• Immuunapparaat volwassen op 10-12 wkn lft
• Effect minder in aanwezigheid biestantistoffen
• Opbouw immuniteit kost (2-) 3 weken
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3-8
8-10
10-12
12-16
Lft groep (wkn lft)
>16
32 bedrijven, 156 speekselmonsters
Vaccinatie beslisboom
Diagnose
Bijsluiters Mycoplasma hyopneumoniae
- indicaties
Tijdstip vaccinatie
Voor actieve immunisatie van biggen vanaf een leeftijd van 3 dagen ter vermindering
van longlesies veroorzaakt door infectie met Mycoplasma hyopneumoniae bij
vleesvarkens.
REG NL 10190
Vaccinkeuze
Actieve immunisatie van varkens ter vermindering van longbeschadigingen als gevolg
van infectie met Mycoplasma hyopneumoniae
REG NL 10362
Behandeling vaccin
Toedienen vaccin
Verwachting vaccinatie
Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 3 weken ter vermindering
van longlaesies als gevolg van infectie met Mycoplasma hyopneumoniae.
REG NL 104086
Voor actieve immunisatie van varkens met een minimum leeftijd van 7 dagen ter
vermindering van longlesies veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.
REG NL 102300
4
6/27/2014
Bijsluiters Mycoplasma hyopneumoniae
- bijwerkingen
Vaccinkeuze
Een voorbijgaande verhoging van de rectale temperatuur (tot 1.9 °C boven de
normale temperatuur) kan tot 4 dagen na de vaccinatie worden waargenomen.
• Effectiviteit
• Aangetoonde werking
• Gedurende de gewenste periode
• van voor het infectiemoment
• t/m slachten
REG NL 10190
Een voorbijgaande toename van de lichaamstemperatuur van ongeveer 0,3ºC, bij
enkele varkens tot 2ºC, kan de eerste twee dagen na vaccinatie voorkomen. De dag
erna is bij de dieren de temperatuur weer normaal.
REG NL 10362
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief
geïsoleerde rapporten)
• Veiligheid
• Voor de big
• Voor de boer (medewerker)
• …
• Gemak
• Voor de big (combo vaccins)
• Arbeid
• …
REG NL 104086
Systemische bijwerkingen, zoals een verhoging van lichaamstemperatuur (tot 1,9°C),
depressie, rillen en borstelen, komen vaak voor 4 uur na vaccinatie.
REG NL 102300
Vaccinatie beslisboom
Behandeling vaccin
Diagnose
Bijsluiter
Tijdstip vaccinatie
Levende vaccins
• Gevriesdroogd
• “Gevoelig voor afwijkende temperatuur”
Vaccinkeuze
Behandeling vaccin
Toedienen vaccin
Dode vaccins
• Emulsies/ oplossingen
• “Gevoelig voor te lage temperatuur”
Verwachting vaccinatie
Na aanmaken e/o mengen:
• Alles helemaal opmaken!
Vaccinatie beslisboom
Toedienen vaccin
Diagnose
• Bijwerkingen
Tijdstip vaccinatie
•
•
•
•
•
Vaccinkeuze
Behandeling vaccin
Toedienen vaccin
‘Empfähig’
Adjuvans
Conserveringsmiddelen (thiomersal = kwik)
Temperatuur vaccin bij toedienen
Naald
• Scherp
• Juiste maat
• Infecties
• Stress/ omgang met dieren
Verwachting vaccinatie
5
6/27/2014
Vaccinatie beslisboom
Verwachtingen
Diagnose
•
•
•
•
•
•
Tijdstip vaccinatie
Vaccinkeuze
Behandeling vaccin
Bespreek vooraf de resultaten en verwachtingen
Leg afspraken vast
Wie doet wat wanneer
Wees realistisch
Bewaak de voortgang
Communiceer vroeg en vaak
• Evalueer!
Toedienen vaccin
Verwachting vaccinatie
Verwachtingen
Vaccinatie in varkenshouderij
Bij de varkenshouder
(350 zeugen, 2500 vleesvarkens), versie 2
Vaccins trainen immuunsysteem tegen ziektekiemen
Vaccins werken niet tegen slecht management…
Feb. Vleesvarkens hoesten
Feb. Onderzoek  Mycoplasma hyopneumoniae
Mrt. Plan: vaccinatie op 3 wkn lft,
voor spenen,
door varkenshouder
Evaluatie in nov.
(kliniek, longafwijkingen, groei, sterfte, serologie, €)
Okt. Serologie op luchtwegkiemen
Nov. Weer hoest, begint bij de biggen
Nov. Onderzoek  PRRS en griep
Nov. Evaluatie  t/m okt
minder hoest, daling longafwijkingen en technisch beter, + € 2/ varken
Optimaliseer management:
• Verlaag infectiedruk
• Doorbreek infectieroutes
• Batchproduktie
• Hygiëne
• Verbeter immuniteit
• Gezonde dieren
• Verlaag stress
• Vaccins
Verwachtingen vaccinatie
Neem mee naar huis boodschap
Onterechte verwachtingen:
• Geen infectie meer
• Geen ziekteverschijnselen meer
• Vaccinatie moet renderen
Terechte verwachtingen:
• Op koppelniveau minder ziekteverschijnselen
• Verbetering technische resultaten
• Diagnostiek
• Evalueer (€)
• Vaccineren is maatwerk
•
•
•
•
•
Moment
Keuze
Behandeling
Uitvoering
Verwachtingen
• De (VKC) dierenarts heeft
de kennis in huis
6