informatiebrief downloaden - Open Coffee Hof van Twente

Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
Leden van de ondernemersverenigingen van
Gemeente Hof van Twente
Esther Sajet-Tenhagen en Robert Redeker
Open Coffee bijeenkomsten voor ondernemers
september/oktober 2014
-----------------------------------------
Geachte leden,
Op woensdag 8 oktober a.s. gaat in de Hof van Twente een nieuw ondernemersinitiatief
van start, namelijk “Open Coffee Hof van Twente”. Open Coffee is een concept, dat 7 jaar
geleden in Groot Brittannië op spontane wijze is ontstaan en dat zich in korte tijd
internationaal heeft uitgebreid. In Nederland zijn inmiddels 300 afdelingen actief met het
organiseren van Open Coffee bijeenkomsten voor ondernemers.
Open Coffee is een informele bijeenkomst, waarbij ondernemers laagdrempelig kunnen
netwerken. Ondernemers komen maandelijks – op een vaste dag in de maand - bijeen
om:
• Elkaar live te ontmoeten
• Te brainstormen
• Ideeën uit te wisselen
• Kennis te delen
• Contacten te leggen
• Verdere samenwerking en groei na te streven
Het concept van Open Coffee
In het concept van Open Coffee is het lidmaatschap gratis. Er wordt geen contributie
gevraagd, aanmelden voor een bijeenkomst is niet nodig en er zijn geen aanmeldings- en
aanwezigheidsverplichtingen. Veel ondernemers vinden deze manier van netwerken erg
plezierig. Open Coffee is dus een laagdrempelige manier van netwerken en bestemd voor
alle ondernemers in de gemeente en regio.
Naast de laagdrempeligheid biedt het Open Coffee concept het voordeel dat u als
ondernemer geheel vrij bent om ook bij Open Coffee bijeenkomsten in de regio aan te
sluiten op dezelfde basis als hierboven is beschreven: gratis lidmaatschap, zonder
contributie en zonder verplichtingen. Dat maakt netwerken wel heel aantrekkelijk! Het
enige wat u na de bijeenkomst betaalt, zijn uw “koffie” consumpties.
Waarom een Open Coffee Hof van Twente?
Binnen de Hof van Twente zijn 6 ondernemersverenigingen actief, elk met een eigen
structuur, leden en activiteiten. Door maandelijks een Open Coffee bijeenkomst te
organiseren voor alle ondernemers in Hof van Twente, wordt het mogelijk om de leden
van de ondernemersverenigingen en andere ondernemers met elkaar in contact te
brengen. Hiermee wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan het vergroten van de
bedrijvigheid in Hof van Twente. De Open Coffee bijeenkomsten spelen daarbij een
verbindende rol.
Voor wie is Open Coffee?
Het doel van Open Coffee Hof van Twente is om alle ondernemers de gelegenheid te
bieden om met andere ondernemers in contact te komen en allerhande zaken met elkaar
te bespreken. Open Coffee is er voor jonge en senior ondernemers, nieuwe en gevestigde
ondernemingen, kleine en grote ondernemingen en voor alle functies binnen een
onderneming.
Waarom is Open Coffee voor u interessant?
• U laat zien dat uw bedrijf bestaat, u presenteert uzelf en laat uw passie spreken
• U maakt kennis met ondernemers en professionals
• U kunt uw ondernemerstalenten ontwikkelen
• Eén goed gesprek kan meer waarde hebben dan tien kleine, vluchtige contacten
• Misschien treft u er wel uw toekomstige business partner
• Of uw toekomstige klant
• Of een professional die u kan bieden wat u al tijden zoekt
• Het is een plezierig concept om te netwerken
• Met een goede kop koffie
• En een goed zakelijk gesprek
Wanneer?
De Open Coffee bijeenkomsten in Hof van Twente vinden plaats op de 2e
woensdagmorgen van de maand, op verschillende en nader te bepalen locaties binnen
onze gemeente Hof van Twente. U bent elke keer van harte welkom voor een goed
zakelijk gesprek tussen 9.00 en 11.00 uur.
Over de invulling van de bijeenkomsten wordt nog gesproken. De data en locaties zullen
via Facebook, een nieuwsbrief en het Hofweekblad bekend worden gemaakt. Wilt u op de
hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de informatiebrief
[email protected]
Welkom!
U bent van harte welkom op de volgende bijeenkomsten, telkens van 9.00 tot 11.00 uur.
Woensdag 8 oktober 2014
locatie: Hotel de Zwaan, Delden
Woensdag 12 november 2104
locatie: Theater De Reggehof, Goor
Woensdag 10 december 2014
locatie: Cultuurcentrum Herberg De Pol, Diepenheim
Met vriendelijke groet,
Esther Sajet-Tenhagen
Robert Redeker
[email protected] of [email protected]
[email protected] of [email protected]