Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Straatnaamgeving Nijmegen-Noord in de buurten Grote Boel,
Zuiderveld en Hof van Holland.
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Ruimte & Cultuurhistorie / 1031
Portefeuillehouder
B. van Hees
Samenvatting
Collegevoorstel voor het wijzigen van de thema’s voor
straatnaamgeving in de buurten Grote Boel, Zuiderveld en Hof van
Holland. Met dit voorstel worden voor Grote Boel de straatnamen
vastgesteld. De straatnamen voor de buurten Zuiderveld en Hof van
Holland zullen later worden voorgesteld.
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
IA30, Kiki van Heijst, 0621710889
Datum ambtelijk voorstel
2 oktober 2014
Registratienummer
14.0008087
Aan de Raad voor te stellen
1. Voor de buurten Zuiderveld en Grote Boel in de wijk Ressen,
woonplaats Nijmegen, de eerder vastgestelde thema’s voor
straatnaamgeving in te trekken, onder intrekking van het
Raadsbesluit van 19 november 2008 (RV nr. 188/2008)
beslispunt 3.
Steller
2. Voor de buurt Hof van Holland in de wijk Lent, woonplaats
Lent, de eerder vastgestelde thema’s voor straatnaamgeving in Kiki van Heijst
te trekken, onder intrekking van het Raadsbesluit van 19
november 2008 (RV nr. 188/2008) beslispunt 4.
3. Voor de straatnaamgeving in de buurten Zuiderveld en Grote
Boel de thema’s (internationale) filmregisseurs en
(internationale) moderne literatuur en oude toponiemen
vast te stellen.
4. Voor de straatnaamgeving in de buurt Hof van Holland de
thema’s forten en architecten en oude toponiemen vast te
stellen.
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
 Zie vervolgblad
 Ter besluitvorming door de Raad
Besluit B&W d.d. 14 oktober 2014
X Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
nummer: 4.2
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Collegevoorstel
Vervolg beslispunten (1)
5. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 472634, aan de
grijs gearceerde straten in de buurt Grote Boel de volgende namen
te geven:
Simone de Beauvoirstraat / Heinrich Böllstraat / Brink / Roald
Dahlhof / Grote Boel / Hella Haassestraat / Astrid Lindgrenhof
/ Ressense Wal / Nelly Sachsstraat / Annie M.G. Schmidthof /
Max Velthuijshof
6. Voor de in de toekomst aan te leggen straten in de buurt Grote
Boel de volgende straatnamen vast te stellen:
Louis Paul Boonstraat / Simon Carmiggeltstraat / Agatha
Christiestraat / Hugo Clausstraat / William Faulknerstraat /
Karel Glastra van Loonstraat / Ingrid Jonkerstraat / Kleine Boel
/ García Lorcastraat / Lucebertstraat / Gabriël García
Márquezstraat / Pablo Nerudastraat / Renate Rubinstraat /
Ananta Toerstraat / Marten Toonderstraat
7. De verdeling van de in punt 6 vastgestelde straatnamen over de
toekomstige straten aan het college over te laten.
8. Het college te machtigen om de exacte ligging en begrenzing van
de in beslispunt 6 genoemde straten te zijner tijd vast te stellen
9. Het college te machten om, indien het vanwege de aard van een
toekomstige straat passender is om het achtervoegsel –hof te
gebruiken, de straatnaam hier aan aan te passen.
10. De tekst voor de onderschriften van de straatnaamborden als volgt
te bepalen:
Simone Lucie Marie Bertrand de Beauvoir 1908-1986
Franse schrijfster, filosofe en feministe
Heinrich Theodor Böll 1917-1985
Duitse schrijver
Louis Paul Aalbrecht Boon 1912-1979
Belgische schrijver en dichter
Simon Johannes Carmiggelt 1913-1987
Nederlandse schrijver
(m.b.t. Agatha Christie)
Agatha Mary Clarissa Miller 1890-1976
Engelse schrijfster
Hugo Marie Julien Claus 1929-2008
Belgische schrijver, dichter en schilder
(m.b.t. Roald Dahl)
Engelse schrijver 1916-1990
William Cuthbert Faulkner 1897-1962
Amerikaanse schrijver
Karel Reinier Glastra van Loon 1962-2005
Nederlandse schrijver en publicist
(m.b.t. Grote Boel)
Groote Boel -nabijgelegen verdwenen boerderij
Collegevoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Collegevoorstel
Vervolg beslispunten (2)
Hélène Serafia Haasse 1918-2011
Nederlandse schrijfster
(m.b.t. Ingrid Jonker)
Zuid-Afrikaanse dichteres 1933-1965
(m.b.t. Kleine Boel)
Kleine Boel - nabijgelegen verdwenen boerderij
(m.b.t. Astrid Lindgren)
Astrid Anna Emilia Ericsson 1907-2002
Zweedse schrijfster
Frederico García Lorca 1898-1936
Spaanse dichter en schrijver
(m.b.t. Lucebert)
Pseudoniem van Lubertus Jaobus Swaanswijk 1924-1994
Nederlandse dichter en schilder
( m.b.t. Gabriël García Márquez)
Colombiaanse schrijver 1927-2014
(m.b.t. Pablo Neruda)
Pseudoniem van Ricardo Elicier Neftalí Reyes Basoalto 1904-1973
Chileense dichter
(m.b.t. Ressense Wal)
Middeleeuwse dwarsdijk ter bescherming (van Ressense landerijen) tegen overstromingen
Renate Ida Rubinstein 1929-1990
Nederlandse schrijfster
Leonie Sachs 1891-1970
Duitse dichteres
Anna Marie Geertruida Schmidt 1911-1995
Nederlandse dichteres en schrijfster
Pramoedya Ananta Toer 1925-2006
Indonesische schrijver
(m.b.t. Marten Toonder)
Nederlandse stripauteur 1912-2005
(m.b.t. Max Velthuijs)
Nederlandse schrijver en tekenaar 1923-2005
Collegevoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
12 november 2014
/ 135/2014
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Onderwerp
Straatnaamgeving Nijmegen-Noord in de buurten Grote Boel, Zuiderveld en Hof van Holland.
Programma / Programmanummer
Ruimte & Cultuurhistorie / 1031
Portefeuillehouder
B. van Hees
Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
14 oktober 2014
Samenvatting
Raadsvoorstel voor het wijzigen van de thema’s voor straatnaamgeving in de buurten Grote Boel,
Zuiderveld en Hof van Holland. Met dit voorstel worden voor Grote Boel de straatnamen
vastgesteld. De straatnamen voor de buurten Zuiderveld en Hof van Holland zullen later worden
voorgesteld.
Voorstel om te besluiten
1. Voor de buurten Zuiderveld en Grote Boel in de wijk Ressen, woonplaats Nijmegen, de
eerder vastgestelde thema’s voor straatnaamgeving in te trekken, onder intrekking van
het Raadsbesluit van 19 november 2008 (RV nr. 188/2008) beslispunt 3.
2. Voor de buurt Hof van Holland in de wijk Lent, woonplaats Lent, de eerder vastgestelde
thema’s voor straatnaamgeving in te trekken, onder intrekking van het Raadsbesluit van
19 november 2008 (RV nr. 188/2008) beslispunt 4.
3. Voor de straatnaamgeving in de buurten Zuiderveld en Grote Boel de thema’s
(internationale) filmregisseurs en (internationale) moderne literatuur en oude
toponiemen vast te stellen.
4. Voor de straatnaamgeving in de buurt Hof van Holland de thema’s forten en architecten
en oude toponiemen vast te stellen.
5. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 472634, aan de grijs gearceerde
straten in de buurt Grote Boel de volgende namen te geven:
Simone de Beauvoirstraat / Heinrich Böllstraat / Brink / Roald Dahlhof / Grote Boel /
Hella Haassestraat / Astrid Lindgrenhof / Ressense Wal / Nelly Sachsstraat / Annie
M.G. Schmidthof / Max Velthuijshof
6. Voor de in de toekomst aan te leggen straten in de buurt Grote Boel de volgende
straatnamen vast te stellen:
Louis Paul Boonstraat / Simon Carmiggeltstraat / Agatha Christiestraat / Hugo
Clausstraat / William Faulknerstraat / Karel Glastra van Loonstraat / Ingrid
Jonkerstraat / Kleine Boel / García Lorcastraat / Lucebertstraat / Gabriël García
Márquezstraat / Pablo Nerudastraat / Renate Rubinstraat / Ananta Toerstraat /
Marten Toonderstraat
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Kiki van Heijst, 0621710889, [email protected]
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
1
7. De verdeling van de in punt 6 vastgestelde straatnamen over de toekomstige straten aan
het college over te laten.
8. Het college te machtigen om de exacte ligging en begrenzing van de in beslispunt 6
genoemde straten te zijner tijd vast te stellen
9. Het college te machten om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat
passender is om het achtervoegsel –hof te gebruiken, de straatnaam hier aan aan te
passen.
10. De tekst voor de onderschriften van de straatnaamborden als volgt te bepalen:
Simone Lucie Marie Bertrand de Beauvoir 1908-1986
Franse schrijfster, filosofe en feministe
Heinrich Theodor Böll 1917-1985
Duitse schrijver
Louis Paul Aalbrecht Boon 1912-1979
Belgische schrijver en dichter
Simon Johannes Carmiggelt 1913-1987
Nederlandse schrijver
(m.b.t. Agatha Christie)
Agatha Mary Clarissa Miller 1890-1976
Engelse schrijfster
Hugo Marie Julien Claus 1929-2008
Belgische schrijver, dichter en schilder
(m.b.t. Roald Dahl)
Engelse schrijver 1916-1990
William Cuthbert Faulkner 1897-1962
Amerikaanse schrijver
Karel Reinier Glastra van Loon 1962-2005
Nederlandse schrijver en publicist
(m.b.t. Grote Boel)
Groote Boel -nabijgelegen verdwenen boerderij
Hélène Serafia Haasse 1918-2011
Nederlandse schrijfster
(m.b.t. Ingrid Jonker)
Zuid-Afrikaanse dichteres 1933-1965
(m.b.t. Kleine Boel)
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
Kleine Boel - nabijgelegen verdwenen boerderij
(m.b.t. Astrid Lindgren)
Astrid Anna Emilia Ericsson 1907-2002
Zweedse schrijfster
Frederico García Lorca 1898-1936
Spaanse dichter en schrijver
(m.b.t. Lucebert)
Pseudoniem van Lubertus Jaobus Swaanswijk 1924-1994
Nederlandse dichter en schilder
( m.b.t. Gabriël García Márquez)
Colombiaanse schrijver 1927-2014
(m.b.t. Pablo Neruda)
Pseudoniem van Ricardo Elicier Neftalí Reyes Basoalto 1904-1973
Chileense dichter
(m.b.t. Ressense Wal)
Middeleeuwse dwarsdijk ter bescherming (van Ressense landerijen) tegen
overstromingen
Renate Ida Rubinstein 1929-1990
Nederlandse schrijfster
Leonie Sachs 1891-1970
Duitse dichteres
Anna Marie Geertruida Schmidt 1911-1995
Nederlandse dichteres en schrijfster
Pramoedya Ananta Toer 1925-2006
Indonesische schrijver
(m.b.t. Marten Toonder)
Nederlandse stripauteur 1912-2005
(m.b.t. Max Velthuijs)
Nederlandse schrijver en tekenaar 1923-2005
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
1
Inleiding
In 2008 heeft uw Raad de thema’s voor straatnaamgeving in de toekomstige buurten van
Nijmegen-Noord vastgesteld (RB d.d. 19 november 2008 / RV nr. 188/2008). Als gevolg van
de bouwcrisis en onder invloed van veranderde inzichten zijn de plannen voor een aantal
buurten gewijzigd.
Wat betreft de buurten Grote Boel, Zuiderveld en Hof van Holland zijn de in 2008
vastgestelde thema’s nu minder passend en bruikbaar. Met dit voorstel wordt voor deze
buurten een themawijziging voorgesteld.
De bijgestelde plannen voor de Waalsprong zijn gepubliceerd in de Ontwikkelingsstrategie
Waalsprong (OSW, Gemeente Nijmegen, april 2013, vastgesteld door RV 72/2013:
Ontwikkelingstrategie Waalsprong. Een andere aanpak).
In deze nieuwe plannen is er meer aandacht voor de cultuurhistorie van het gebied en wordt
er gesteld dat landschap en erfgoed een inspiratiebron voor nieuwe ontwikkeling moeten zijn
(OSW blz. 15).
In 2008 was het geplande grootstedelijk karakter van de toekomstige buurt Hof van Holland
de belangrijkste overweging om het thema (internationale) filmregisseurs en (internationale)
moderne literatuur aan deze wijk toe te wijzen:
“De buurt Hof van Holland krijgt een stedelijke uitstraling. De voorgestelde thema’s
‘(internationale) filmregisseurs’ en ‘(internationale) moderne literatuur’ sluiten daar op
aan.”
Volgens de nieuwe plannen wordt Hof van Holland een woonwijk, met dichtbij Knooppunt
Lent stedelijke woonmilieus en langs de uiterwaarden meer exclusieve, landelijke
bouwvormen. Middenin de wijk ligt het negentiende-eeuwse fort Beneden Lent.
De OSW stelt met betrekking tot Hof van Holland: “Bij de nadere planvorming voor deze wijk
is het fort een centraal element” (OSW pagina 25).
Fort Beneden-Lent is een rijksmonument. Het is een tastbare herinnering aan het
vestingverleden van de stad. Terecht wordt het fort in de OSW weergegeven op de kaart met
de belangrijkste cultuurhistorische elementen in het gebied. Het wordt bovendien een locatie
genoemd die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voelbaar maken van het DNA van
het gebied.
In het raadsvoorstel van 2008 is het thema forten echter toegewezen aan de buurten
Zuiderveld en Grote Boel:
“M.b.t. Zuiderveld en Grote Boel
Deze buurten aan de noordrand van de gemeente Nijmegen worden beide ruim van
opzet. Deels om de relatie met Nijmegen te benadrukken en deels in overeenstemming
met eerdere besluiten van de Commissie straatnaamgeving worden voor deze buurten de
thema’s ‘forten’, ‘architecten’, ‘Indische Nijmegenaren' en ‘Nijmeegse evenementen’
voorgesteld.”
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
4
Er is in de buurten Zuiderveld en Grote Boel echter geen cultuurhistorische achtergrond die
het thema forten zou verklaren, terwijl de straatnamen in deze buurten dat straks wel
suggereren.
De GEM heeft te kennen gegeven dat zij in Grote Boel en Zuiderveld door middel van
straatnaamgeving wil verwijzen naar de cultuurhistorie van het gebied. Men wil op een aantal
markante locaties in deze buurt oude toponiemen in de straatnamen gebruiken. Er wordt
gedacht aan de locaties van de voormalige boerderijen Groote Boel en Kleine Boel, aan de
Ressense Wal en aan de in Zuiderveld aangetroffen archeologische resten uit het
neolithicum. De Werkgroep Straatnaamgeving wil dit graag ondersteunen.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Volgens de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” is de gemeenteraad
bevoegd de openbare ruimte te benoemen.
1.2 Relatie met programma
Straatnaamgeving valt onder het programma Ruimte en Cultuurhistorie en is een wettelijke
taak.
2
Doelstelling
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in Nijmegen.
3
Argumenten
Betreffende beslispunt 1
1. De in 2008 vastgestelde thema’s voor Grote Boel en Zuiderveld passen niet in de
nieuwe plannen voor de ontwikkeling van de Waalsprong waarin een belangrijke rol is
weggelegd voor landschap en cultuurhistorie.
2. De in 2008 vastgestelde thema’s voor Grote Boel en Zuiderveld bieden onvoldoende
mogelijkheden voor het benodigde aantal straatnamen in deze buurt.
3. De in 2008 achterliggende gedachte “om de relatie met Nijmegen te benadrukken” is
niet meer actueel. Nijmegen-Noord is een onlosmakelijk deel van Nijmegen
geworden, straatnaamgeving hoeft dit niet (meer) te bevestigen.
4. Voor het in 2008 vastgestelde thema Indische Nijmegenaren wordt een alternatieve
locatie gezocht.
Betreffende beslispunt 2
1. De in 2008 vastgestelde thema’s voor Hof van Holland passen niet in de nieuwe
plannen voor de ontwikkeling van de Waalsprong waarin een belangrijke rol is
weggelegd voor landschap en cultuurhistorie.
2. De destijds belangrijkste motivatie voor het thema, het benadrukken van het
stedelijke karakter van de toekomstige buurt, is niet meer van toepassing omdat Hof
van Holland niet meer het stedelijk centrum van Nijmegen-Noord wordt.
Betreffende beslispunt 3
1. De Werkgroep Straatnaamgeving wil aan de hand van een bruikbaar thema een
behoorlijk aantal straatnamen voor Grote Boel en Zuiderveld kunnen voorstellen. De
thema’s ‘(internationale) filmregisseurs’ en ‘(internationale) moderne literatuur’
zijn daarvoor geschikt en bieden een breed scala aan mogelijkheden voor passende
straatnamen.
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
5
2. Het gebruiken van oude toponiemen in de straatnamen past in geactualiseerde
plannen voor de ontwikkeling voor de Waalsprong.
3. Door oude toponiemen te gebruiken in de straatnaamgeving wordt tegemoet
gekomen aan de wens om op een aantal opvallende plaatsen de cultuurhistorie van
het gebied zichtbaar te maken.
4. In Grote Boel wordt het thema (internationale) moderne literatuur gebruikt, voor
Zuiderveld wordt het thema (internationale) filmregisseurs gereserveerd.
Betreffende beslispunt 4
1. Het thema forten en architecten past uitstekend bij Hof van Holland, een buurt met
een fort in het hart.
2. het toewijzen van het thema forten en architecten aan de buurt Hof van Holland is
een versterking van de geactualiseerde plannen voor de ontwikkeling voor de
Waalsprong. Straatnaamgeving werkt zo mee aan het zichtbaar maken van het
verleden van het gebied.
3. Door oude toponiemen te gebruiken in de straatnaamgeving wordt tegemoet
gekomen aan de wens om de cultuurhistorie van het gebied zichtbaar te maken.
Betreffende beslispunt 5 en 6
1. De voorgestelde schrijvers worden gelezen door een internationaal publiek en
hebben internationale erkenning en bekroningen ontvangen.
2. De voorgestelde schrijvers zijn een afspiegeling van de moderne (wereld)literatuur. Er
is sprake van een evenwichtige verdeling tussen schrijvers die bij een breed publiek
bekend zijn en schrijvers die vooral bij liefhebbers bekend zijn, tussen schrijvers van
literatuur voor volwassenen en schrijvers van jeugdliteratuur, en tussen mannelijke en
vrouwelijke auteurs. De voorgestelde schrijvers vertegenwoordigen een breed scala
aan literatuurgenres; proza, poëzie, toneel, columns.
3. Simone de Beauvoir, Renate Rubinstein en Nelly Sachs zijn voorgedragen door het
Vrouwen Documentatiecentrum De Feeks, gespecialiseerd in het werk van
vrouwelijke auteurs. Deze namen staan sinds enkele jaren op de reservelijst van de
Werkgroep Straatnaamgeving.
4. De voorgestelde schrijvers waren vernieuwend en in een aantal gevallen belangrijk
voor de emancipatie van de literatuur uit hun land. Ook is een aantal van de
schrijvers politiek actief geweest en heeft zich ingezet voor de democratie en
mensenrechten in hun land.
5. Van de meeste auteurs is de voor- èn achternaam in de straatnaam opgenomen
omdat deze vaak in één adem worden genoemd, of om mogelijke verwarring met
personen met dezelfde achternaam te voorkomen. In een aantal gevallen is in
verband met de uitspreekbaarheid en spelling van de straatnaam juist voor alleen de
achternaam gekozen.
Betreffende beslispunt 6
1. Het stratenpatroon van de vervolgfase is nog indicatief. Wanneer dit definitief is kan
de geometrie van deze straten worden vastgesteld
2. Om nu een samenhangend geheel van straatnamen rond het thema ‘Internationale
moderne literatuur’ te verkrijgen worden nu alle straatnamen voor de buurt Groote
Boel vastgesteld.
Betreffende beslispunt 7 en 8
1. Dit valt binnen de bevoegdheid van het college
Betreffende beslispunt 9
1. Het is wenselijk dat het achtervoegsel van een straat past bij het karakter van de straat.
Op dit moment is de geometrie van de toekomstige straten nog niet bekend en hebben
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
6
alle voorgestelde straatnamen het achtervoegsel –straat gekregen. Wanneer het
passender is dient dit achtervoegsel gewijzigd te worden in –hof of –plein.
4
Klimaat
De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing.
5
Risico’s
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.
6
Financiën
De kosten van deze naamgeving komen ten laste van de Grondexploitatie van de GEM
Waalsprong
7
Participatie en Communicatie
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Vervolgens wordt het breed met
de wijk gecommuniceerd. Daarnaast is er een grote lijst van “afnemers” betreffende
naamgeving, zoals de hulpdiensten, PostNL, de NUON en de kaartbeheerders van diverse
(stads)plattegronden en navigatiesystemen. Deze worden eveneens geïnformeerd over de
besluitvorming.
8
Uitvoering en evaluatie
Het vervaardigen en aanbrengen van naamborden wordt gerealiseerd binnen dit project,
volgens de kwaliteitseisen die de Afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert.
Voor de buurten Zuiderveld en Hof van Holland worden in een later stadium, wanneer er een
concreet plan ligt, straatnamen vastgesteld binnen de met dit besluit vastgestelde thema’s.
Het Regionaal Archief Nijmegen zal worden betrokken bij de keuze van de historische
namen.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage: situatietekening
Raadsvoorstel straatnaamgeving Grote Boel
l
e
g
n
i
s
I
kV
i
r
d
n
He
r
e
z
i
Ke
enweg
l
ha van Meche
Margaret
Sa
ch
ss
tra
at
Ne
l
l
y
m egen
j
n Arnhem -Ni
j
i
Spoorl
raat
est
a Haass
l
Hel
l
l
s
t
r
a
a
t
Bri
nk
He
i
n
r
i
c
hB
S
i
m
on
e
d
e
f
o
h
s
j
i
u
h
t
l
e
xV
Ma
l
e Boe
Grot
B
ea
u
vo
i
rs
t
r
aa
t
f
o
h
l
h
a
dD
l
a
Ro
k
j
di
t
f
Gri
id
tr
s
A
f
o
h
n
re
g
d
in
L
ie
n
n
A
M
.G
G
m
h
c
S
.
te
ro
se
en
s
es
R
f
o
th
id
W
al
l
e
o
B
Versie:
Aangemaakt: Wim
Stadsontwikkeling
Gewijzigd:
Postbus 9105, 6500 HG, Nijmegen
Bestand:
Bos
Wim Bos
1
d.d.02-09-2014
d.d.17-09-2014
140902_grote boel_01.dgn
Grote Boel (fase 1)
Te betrekken in de straatnaamgeving
0
50
100
Tekeningnummer:
472634