Lees meer... - Oranjeplein

De vereniging is in de gelegenheid gesteld om voor alle leden kaarten te
reserveren voor het bijwonen van een ijshockeywedstrijd. Daar wij begrijpen
dat niet iedereen in de gelegenheid is om op Sinterklaasavond een wedstrijd bij
te wonen, zal deze avond verplaatst worden naar 12 December, zelfde tijd en
zelfde prijs.
Gaarne inschrijven voor deze avond vóór 28 November 2014 op de intakelijst in
de centrale hal van de vereniging.
Het bestuur