aanmeldingsformulier home made fair hellehondsdagen 2014

AANMELDINGSFORMULIER HOME MADE FAIR
HELLEHONDSDAGEN 2014
Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Omschrijving van uw product(en) / activiteit(en)
Kraam of standplaats

Overdekte marktkraam 3 meter breed
€ 27,50 per stuk per dag
Aantal:
Totaal
€

Partytent 3 x 3 meter
€ 35,- per stuk per dag
Aantal:
Totaal
€

Strekkende meter terrein (eigen kraam)
€ 10,- per meter
Aantal:
Totaal
€
Voorzieningen

Water
€ 2,50 per dag
Totaal
€

Elektriciteit
€ 2,50 per dag
Totaal
€
Totaal te betalen
€
Het te betalen bedrag dient u uiterlijk 31 mei 2014 over te maken op rekeningnummer 33.73.68.643 van de Rabobank,
onder vermelding van ‘Home Made Fair’. Nadat uw aanmeldingsformulier ontvangen is en de betaling binnen is, is uw
aanmelding definitief. U ontvangt hiervan geen bevestiging.
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, en
hiermee akkoord te gaan.
Ondertekening
Naam
Datum
Handtekening
Stuur dit formulier volledig ingevuld op naar:
Alice Scheper, Kerkenbospad 6, 7587 NA, De Lutte
Algemene voorwaarden
Annuleren
Indien u om welke reden dan ook na aanmelding toch af wilt zien van deelname aan de Home Made Fair, meld u dan
zo tijdig mogelijk af. Indien er al kosten gemaakt zijn, zijn wij helaas genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen.
Daarnaast is de organisatie te allen tijden gerechtigd om uw deelname aan de Home Made Fair te weigeren om welke
reden dan ook (bijvoorbeeld als uw product niet passend is binnen het concept van de Home Made Fair). Indien u op
dat moment de betaling al gedaan heeft, zullen wij deze uiteraard retourneren.
Opbouwen en afbreken
Het opbouwen van de kraam vindt plaats vanaf 7:30, om 10:00 dient alles gereed te zijn.
Het afbreken geschiedt vanaf 16:00. De standplaats dient te worden achtergelaten, zoals u deze ‘s ochtends aantrof.
Iedere deelnemer dient zijn eigen afval mee te nemen. De afvalbakken op het terrein zijn bedoeld voor bezoekers van
de fair.
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn opgelopen tijdens of ten gevolge van de Home Made
Fair.
Deelnemers volgen aanwijzingen en instructies van de organisatie op. In geval van calamiteiten beslist de organisatie
(zoveel mogelijk in overleg met de betrokken deelnemers). Beslissingen van de organisatie zijn bindend en hiertegen is
geen protest mogelijk.
Parkeren en routebeschrijving
De Home Made Fair vindt plaats aan de Plechelmusstraat in de Lutte, aan de achterzijde van dorpsboerderij Erve
Boerrigter.
De Lutte is bereikbaar via de A1 (afrit 34 - De Lutte). Nadat u de
snelweg af bent gereden komt u terecht op de Bentheimerstraat.
Blijf deze volgen, totdat u na ongeveer 2 kilometer linksaf de
Plechelmusstraat in kunt rijden.
Vervolgens vindt u na 200 meter het terrein van de Home Made Fair
aan de linkerkant van de straat.