20140917 Nieuwsbrief Koetsveld Westmaas nr 9

September
2014
nummer 9
Nieuwsbrief ‘t Koetsveld Westmaas
Inleiding
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, is de
zomervakantie weer voorbij. Wanneer u al vakantie hebt
gehad, hopen wij dat u hebt genoten. Gaat u nog op vakantie de komende periode? Dan wensen wij u alsnog veel
plezier!
Het einde van de (school)vakantie brengt ons steeds dichter
bij de realisatie van project ’t Koetsveld. De komende periode wordt voor u heel zichtbaar dat we - letterlijk - bouwen
aan de toekomst van Westmaas.
Zoals u wellicht heeft gemerkt wordt er al hard gewerkt om
het tijdelijke schoolgebouw op de ijsbaan te plaatsen. Vlak
voor de vakantie is hiermee gestart en direct na de vakantie
is begonnen met de afwerking en inrichting van de units.
Inmiddels is bekend dat de scholen eind oktober naar hun
tijdelijke school verhuizen.
Na de verhuizing van de scholen wordt zo spoedig mogelijk
gestart met de sloop van de huidige scholen en gymzaal.
Concordia wordt na half december gesloopt, zodat de laatste activiteiten van het jaar, waaronder het sinterklaasfeest,
er nog plaats kunnen vinden.
Ondertussen bereiden wij een aanbestedingsprocedure voor
om een aannemer te kiezen die de nieuwe scholen en gymzaal gaat bouwen. Naar verwachting wordt eind november
de aannemer gekozen en wordt begin volgend jaar gestart
met de bouw.
Inhoudsopgave
•
Inleiding
•
Tijdelijke locatie scholen tijdens sloop en bouw
•
Vergunningaanvraag scholen, gymzaal en
Concordia
•
Informatieavond sloop scholen en gymzaal
•
Kindervragen
•
‘Sloopfeest’ De Weerklank
•
Eindfeest De Vlashoek
Tijdelijke locatie scholen tijdens sloop
en bouw
Na de herfstvakantie gaan de scholen van start in hun tijdelijke locatie op de schaatsbaan in Westmaas. Het dringende
verzoek aan alle ouders is hun kinderen zoveel mogelijk
met de fiets of lopend naar school te brengen.
In de eerste week na de verhuizing wordt de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke locatie gemonitord met verkeersregelaars. Wanneer nodig worden tijdelijke maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Heeft u
vragen over de verkeerssituatie? Stuur dan een e-mail naar
[email protected]
Om u te informeren over de sloopwerkzaamheden is een
informatieavond gepland. Deze vindt plaats op donderdag 2
oktober om 19.30 uur in Openbare Basisschool De Vlashoek
aan de Van Koetsveldlaan 19 in Westmaas.
Ondanks dat wij onze best doen om overlast tijdens de sloop
en bouw tot een minimum te beperken, zal dit niet altijd
volledig lukken. Wij vertrouwen er op dat u hiervoor begrip
heeft en verzoeken u om het ons te laten weten wanneer u
zaken als onprettig ervaart. Samen kunnen wij dan kijken of
een passende oplossing te vinden is.
Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer vier keer per jaar.
Volg ook het Twitter-account @KoetsveldWM voor de meest
actuele informatie.
De tijdelijke locatie voor de scholen wordt gereed gemaakt
Vergunningaanvraag scholen en gymzaal
Op 8 juli 2014 is de aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor de nieuwbouw van de
scholen ingediend. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt door de gemeente getoetst aan de regels van het
‘bestemmingsplan ’t Koetsveld Westmaas’ om bijvoorbeeld de juiste hoogte en situering van het plan te bepalen.
Daarnaast wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Die adviseren onder meer over de kleur en het
materiaal van de gevel. Tot slot wordt bekeken of het gebouw voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Wanneer alle
gegevens voldoen, verwachten we dat de omgevingsvergunning uiterlijk begin november wordt verleend. Hierna gaat
de bezwaartermijn van zes weken lopen. Binnen deze termijn kan iedereen die eventueel bezwaar heeft tegen de
nieuwbouw dit kenbaar maken.
Wilt u het plan inzien? Dat kan. De ingediende stukken zijn openbaar en kunnen tijdens openingstijden van het
gemeentehuis worden ingezien. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de balie Omgevingszaken via tel.
078 - 633 45 35 of per e-mail: [email protected]
Informatieavond sloop scholen, gymzaal en Concordia
Op donderdag 2 oktober om 19.30 uur is er in Openbare Basisschool De Vlashoek (Van Koetsveldlaan 19 in Westmaas) een
informatieavond over de sloop van de scholen, de gymzaal en Concordia. Tijdens deze bijeenkomst geeft René de Hoog
van Prohuis Amoveermanagement toelichting over de sloop en wat dit betekent voor de omwonenden. U bent van harte
welkom bij deze bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig.
Kindervragen
In de afgelopen periode zijn er twee vragen bij de redactie binnengekomen over de nieuwe scholen in het project
’t Koetsveld.
De eerste vraag komt van (de kleuters van) De Vlashoek: ‘De laatste zomer in het oude schoolgebouw loopt ten
einde. De kinderen van De Vlashoek hebben nog met volle
teugen genoten van het buitenspelen op hun vertrouwde
speelplein. Een beetje zand, een beetje gras en lekker fris
water maakte alle kinderen blij. De tuinslang en fontein
leidden tot verkoeling en urenlang speelplezier. De kleuters
vroegen zich af of het mogelijk is om in de nieuwe school
een buitenkraan te krijgen. Nu moet de tuinslang ergens op
een kraan in de school worden aangesloten. Dan moet de
tuinslang vervolgens door de gang en door een klapraam
naar buiten worden gebracht. De leerkracht moet dan altijd
een emmertje onder de kraan zetten tegen het lekken. En
vaak moet er dan toch nog gedweild worden. Best een gedoe, maar het levert wel erg veel plezier op!’
Robbe, Emma-Rose, Joris en Gijs van De Weerklank
hebben over het schoolplein vragen gesteld: ‘Krijgen
we een mooi schoolplein? Is het groot of klein? Krijgen we
ook een voetbalveld met echt gras? Komen er ook weer
klimrekken?’
V.l.n.r. Robbe, Emma-Rose, Joris en Gijs
Redactie: ‘Jullie krijgen straks ook weer een mooi plein. We
weten nu nog niet welke speeltoestellen daarop komen te
staan en of er gras op het plein komt. We gaan jullie vraag
doorgeven aan de scholen. Zij betalen namelijk zelf de inrichting van het schoolplein en mogen dus ook zelf bepalen
wat voor toestellen er op het schoolplein komen.’
Redactie: ‘De architect van architectenbureau Valtos, Rene
Meere, heeft blijkbaar zelf ook kinderen want hij snapte
deze vraag meteen. Allebei de scholen krijgen een buitenkraan op het plein zodat het spelen met water ook in de
nieuwe school mogelijk is!’
Heb jij ook een vraag over je nieuwe school of een
ander onderdeel in het project ’t Koetsveld Westmaas? Je
kunt die vraag stellen aan Esther van Munster. Zij is de projectsecretaris en gaat proberen jouw vraag zo goed mogelijk
te beantwoorden. Stuur je vraag via e-mail naar [email protected] of bel Esther via 078 - 633 46 83.
Wie weet staat jouw vraag wel in de volgende nieuwsbrief!
‘Sloopfeest’ De Weerklank
Op donderdag 17 juli was het eindfeest van het schooljaar
2013-2014 van basisschool De Weerklank. Het eindfeest
stond in het teken van de sloop van de huidige school aan
het Mastland. In oktober verlaten de leerlingen hun huidige
schoolgebouw en krijgen zij ruim een jaar les op de ijsbaanlocatie. Daarna zal op de plek van de ‘oude’ school een
gloednieuw schoolgebouw zijn gebouwd.
Er werd op die donderdag op De Weerklank een waar ‘sloopfeest’ gehouden. Waar ouders gewoonlijk zeggen; ‘kijk uit,
niet kapot maken!’ en ‘niet vies maken!’, mochten de leerlingen zich nu helemaal uitleven. De leerlingen mochten hutten bouwen op de schoolplein. De mooiste creaties werden
gebouwd en de architecten in spe gingen flink aan de gang
met hout, stofjes en verf. Niet alleen de hutten werden geverfd, ook het schoolgebouw ontkwam niet aan de artistieke
uitspattingen van de leerlingen. Na de huttenbouw mochten
de kinderen de muren en ramen van hun oude schoolgebouw schilderen. Op de ramen en muren ontstonden prachtige kunstwerken. Als echte bouwvakkers hadden de leerlingen daarna natuurlijk enorme trek gekregen, die gestild
werd met dikke pannenkoeken en broodjes knakworst die
ze in hun eigen hut mochten op smullen. Verder mochten de
leerlingen allerlei apparatuur ontleden in het onderdeel ‘uitmekaar’. Na een laatste versnapering mochten alle stoere
jongens en meiden hun eigen hut slopen en werd het eindfeest afgesloten.
Kinderen versieren het gebouw wat straks gesloopt
gaat worden
Eindfeest De Vlashoek
Voor de zomervakantie was er een groot schoolfeest op De
Vlashoek. Een feest was wel op zijn plaats, want alle leerkrachten vierden hun verjaardag en Acis, het schoolbestuur
van het openbare onderwijs in de Hoeksche Waard, bestaat
10 jaar. Alle openbare scholen vieren dit feest op eigen wijze, in estafettevorm na elkaar. Voor De Vlashoek was er nog
een extra reden voor feest. Er komt een nieuwe school! Dit
schoolfeest was dus het laatste op deze locatie.
Er is een ‘lipdub’ gemaakt van het schoollied, deze kun je
op www.obsdevlashoek.nl bekijken. Overdag werd feestgevierd met de kinderen en ‘s avonds waren ook ouders en andere belangstellenden welkom. Er was een sponsorloop voor
de kleuters op het plein en voor oudere kinderen rondom de
school. Echt spectaculair werd het toen de moeders, juffen
en oma’s ten tonele verschenen, allemaal voorzien van vervaarlijk hoge hakken. Helemaal klaar voor de Stilettorace!
Speciaal hiervoor werd de Johannes Kolfstraat tijdelijk afgezet en werd dit eventjes de P.C. Hooftstraat van Westmaas!
En voor de vaders, meester en opa’s was er ook nog een
Jasje-Dasje-Race. De mannen gingen echt voor goud! Tot
slot was er nog een braderie waar naast leuke tweedehands
kinderkleding, boeken en speelgoed, ook nog heerlijk gegeten kon worden. Een feest waar iedereen van genoten heeft
en waar het oorverdovende geroffel van de hoge hakken
over de straatstenen nog heel lang in de oren naklonk.
Colofon
De moeders en juffen rennen in de stilettorace
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs, Christelijke
Scholengroep De Waard en gemeente Binnenmaas. In de uitvoering van het project zijn echter veel meer organisaties
betrokken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.