download hier onze patiëntenfolder.

Ligging
Wachtdiensten:
Gelijkheidstraat 1 bus 00.01, 8400 Oostende
Wachtdienst huisartsen: 059/ 70 97 98

Zaterdag, zon- en feestdagen

Op werkdagen tussen 19u00 en 07u00
Wachtdienst apotheek: 0900/ 10 500 of
http://www.apotheek.be
Politie van Oostende : 059/ 70 11 11
Gelijkheidstraat 1 bus 00.01
8400 Oostende
Wachtdienst tandarts: 059/ 51 02 02
059/70 37 00
Bel 112 bij levensbedreigende situaties.
Consultatie na afspraak:
Met het openbaar vervoer :
Via de website
Haltes op minder dan 100 m.
Telefonisch liefst tussen 08u00 en 12u00
Stadslijn: 5 – 7
Streeklijn: 51 - 52 - 53
Aanvraag huisbezoeken:
Telefonisch tussen 08u00 en 10u00
Kom bij voorkeur zelf naar de raadpleging.
Raadpleging
Huisbezoek
Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)
Hoe kan u dit boeken?
Het kabinet is ideaal voor onderzoek en
De
behandeling. Huisbezoeken zijn tijdrovend. Kom
Dit dossier bevat al uw medische, sociale en
dus bij voorkeur naar de praktijk.
administratieve belangrijke gegevens.
Wanneer dit echter niet mogelijk is, kunt u een
U moet hiervoor éénmaal per kalenderjaar
huisbezoek telefonisch aanvragen. Gelieve voor
betalen of een klever van de mutualiteit afgeven.
Hoe vroeger u boekt, hoe meer kans dat we u
10 uur te bellen.
Dit bedrag wordt volledig door de ziekenkas
nog de dag zelf kunnen verder helpen. Bent u
Hoe laat de dokter langs komt hangt af van de
- Online: www.praktijkdehoek.be.
- Telefonisch: 059/ 70 37 00
- Ter plaatse via secretariaat tussen 8u en 12u.
ernstig ziek en zijn er geen plaatsen meer
beschikbaar online, dan mag u steeds bellen. Wij
doen ons best om u te helpen. Zieke kinderen
proberen wij altijd nog de dag zelf te zien.

30 % vermindering op het remgeld en de
avondtoeslag wordt terugbetaald.
Wacht
niet
bij
een
levensbedreigende
situatie en bel 112!
Consultaties die meer tijd vragen of technische
andere vragen.
ingrepen... ) regelt u best met de dokter zelf.
terugbetaald.
Totaalbeeld van uw gezondheidstoestand.
tussen 11u en 12u voor labo resultaten en
heelkundige
bij.

Telefonische info
longfunctie,
dossier
aangevraagde bezoeken.
Wij nemen standaard 15 min. per raadpleging.
(ECG,
dit medisch
Voordelen:
Er is afwisselend één van de artsen bereikbaar
onderzoeken
houdt
drukte op de raadpleging en van de andere
Gelieve tijdig te verwittigen indien u een afspraak
niet kan nakomen !
dokter
Wij kunnen geen consultatie voeren over de
telefoon !
Tarieven
Beide artsen zijn geconventioneerd. U betaalt het
officiële tarief, vastgelegd tussen uw ziekenfonds
en het RIZIV.
Indien u in aanmerking komt voor een verhoogde
tegemoetkoming, dan betaalt u via de
derde-
betalersregeling enkel het remgeld.
Indien u zich in een financiële noodsituatie
Voorschriften, attesten of allerlei formulieren kan
u enkel aan de dokter zelf vragen via een
bevindt, kan u dit steeds met de dokter
consultatie.
oplossing.
bespreken. Wij zoeken dan naar een gepaste