Nieuwsbrief september 2014 - Stichting Welzijn Heiloo

WonenPlus Heiloo
Nieuwsbrief september 2014
NIEUW: HUISTEST
Door veranderingen in de wetgeving zullen ouderen de komende jaren
12,5 jaar gezelschapsbank
steeds langer thuis blijven wonen. Uw huis is uw thuis, hier wilt u graag
veilig en comfortabel wonen ook als u wat ouder wordt.
Afgelopen augustus hebben we een
bijzondere mijlpaal in de geschiedenis
De huistest helpt u hierbij, doe de gratis
van een huistest samen met een vrijwil-
van de Gezelschapsbank gevierd, deze
huistest en ontdek de verbeterpunten
liger of meer informatie neem contact
bestaat namelijk 12,5 jaar!
van uw woning. De huidige woning
op met Claudia Spit 072-5331297
Er zijn door de Gezelschapsbank
zal mogelijk aan andere eisen moeten
Informatieochtend: Huistest
heel veel contacten gelegd en mooie
gaan voldoen, die bij het ouder worden
Op 16 september van 10 tot 11 uur bent
vriendschappen ontstaan.
belangrijk worden. Deze test informeert
u welkom in het Trefpunt voor een infor-
u over hoe u de huidige woning kunt
matieochtend. Hier hoort u alles over de
Er zijn nu circa 190 mensen bij de
(laten) aanpassen. Via internet kunt u
mogelijkheden om uw huis te verbete-
Gezelschapsbank aangesloten; som-
hem gelijk doen (www.huistest.nl) of u
ren. Ook met nieuwe technologie!
migen doen aan veel activiteiten mee
kunt de test samen met een deskundige
Deze bijeenkomst is gratis (graag wel
en andere wat minder. Dit maakt alle-
vrijwilliger doen.
even vooraf aanmelden bij de receptie
maal niet uit, iedereen doet mee naar
Wilt u zich opgeven voor het uitvoeren
van het Trefpunt).
behoefte.
Om nog meer mensen kennis te laten
maken met de Gezelschapsbank kun-
PLEZIER MET FITHOCKEY
nen leden van WonenPlus nu gratis
Groot plezier bij het Fithockey op het veld van De Terriërs. Het spel wordt
lid worden (normaal € 15 euro per
gespeeld met een wat grotere bal die met een knots naar de goal van de
jaar). Meer informatie of opgave bij de
andere partij wordt gedreven.
receptie van het Trefpunt (vragen naar
Claudia Spit).
Bewegen naar vermogen waarbij het
Bleijs (81). “Ik ben hier verreweg de
spelelement de grote plus is. Som-
oudste, maar het is heel leuk om te
mige deelnemers tonen een behoorlijk
doen. Ik vind het verschrikkelijk leuk
fanatieke inzet. Voor meer dan twaalf
en gezellig. Ik gloeide van trots toen de
dorpsgenoten is de dinsdag op het hoc-
spelleidster zei dat ik een goed balge-
keyveld vaste prik geworden.
voel heb. De eerste keer dat ik hier op
Het spel is laagdrempelig, iedereen
het hockeyveld stond dacht ik wat doe
speelt op eigen niveau, en leeftijd speelt
ik hier en kreeg ook behoorlijk spierpijn,
geen rol. Dat laatste wordt geïllustreerd
maar ik heb toch doorgezet. Meer infor-
door het enthousiaste verhaal van Marjo
matie bij de receptie van het Trefpunt.
WonenPlus is onderdeel van de
Stichting Welzijn Heiloo. U kunt
ons vinden in het Trefpunt, dat
gevestigd is op het adres:
Abraham du Bois-hof 2
1852 EZ Heiloo
T 072 – 533 12 97
I www.welzijnheiloo.nl
Ondertekening sponsorovereenkomst met Kennemer Wonen
E [email protected]
VRIJWILLIGER IN BEELD
“Ik bezoek enkele keren in de maand de
heer Luijt (87), wiens vrouw onlangs is
overleden. Een paar jaar geleden heeft
hij een herseninfarct gehad. Met hulp
van o.a. de thuiszorg kan de heer Luijt
nog goed zelfstandig wonen. We praten
over hoe het gaat, wat er de laatste
weken is gebeurd en we zoeken samen
naar mogelijke verbeteringen. Als het
weer het toelaat gaan we ook een stukje
wandelen of fietsen. Het zijn altijd pret-
De heer Luijt (links) en de heer Poelman
tige contacten. In het bijzonder gaat het
om emotionele steun” .
helpen om vanuit eigen kracht meer tot
de wensen en mogelijkheden na die zijn
Aan het woord is de heer Poelman (67)
ontplooiing te komen. “Mijn ervaringen
gericht op het bewaren van zelfstandig-
die aan WonenPlus verbonden is als
zijn tot nu toe zijn heel positief. Ik ga op
heid. Ook vertel ik over de diensten van
vrijwilliger in het Samenkracht project.
bezoek, meestal bij alleenstaande ou-
WonenPlus, waarvan men niet altijd op
Daarbij is de insteek om mensen te
deren. We lopen zo’n eerste keer samen
de hoogte is.”
GOEDE VOEDING VOOR FITTE OUDE DAG
Nieuw
De warme avondmaaltijd is meestal het eerste wat senioren schrappen.
activiteiten
Minder eetlust door inactiviteit, ziekte, medicijngebruik of sociale omstan-
programma
digheden maakt dat mensen minder gaan eten en koken.
Het nieuwe
activiteiten
De warme maaltijd wordt dan bijvoor-
ouder wordt, moet je net even harder je
programma
beeld vervangen door een boterham of
best doen om fit te blijven en ouder-
boekje voor
soepje, Deze maaltijd is echter belang-
domskwalen te voorkomen”. Vrouwen
het seizoen
rijk is om tot op hoge leeftijd fit en
vanaf 50 en mannen vanaf 70 hebben
2014/2015
vitaal te blijven. Vlees, vis en toetjes
ook extra vitamine D nodig voor sterke
ligt vanaf nu
zitten boordevol eiwitten die nodig zijn
botten. Hen wordt aangeraden een sup-
weer klaar bij
om verlies aan spiermassa en spier-
plement te slikken.”
de receptie
kracht tegen te gaan. “Wie structureel
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een
van het Trefpunt. Er staan veel nieuwe
te weinig eiwitten binnenkrijgt, verliest
deel van de ouderen vitamine B12 niet
en leuke cursussen en activiteiten in op-
zoveel spiermassa dat niet alleen spor-
goed opneemt. B12 is nodig voor de
genomen. U kunt een gratis exemplaar
ten, maar ook het normale dagelijkse
aanmaak van rode bloedcellen en goede
afhalen of op laten sturen.
bewegen, zoals naar de winkel lopen of
werking van het zenuwstelsel. Laat
Als u over internet beschikt kunt u ook
fietsen, moeizamer gaat”.
uw bloedwaardes daarom regelmatig
via een link op onze website www.wel-
Door gebrek aan juiste voedingsstof-
nakijken !
zijnheiloo (bij cursussen en activiteiten)
fen is naar schatting 30 procent van
het programma bekijken. U kunt zich
de thuiswonende ouderen ondervoed.
Voor meer informatie over dit onder-
hier ook digitaal inschrijven.
Natuurlijk, het is op elke leeftijd belang-
werp kunt u contact opnemen met
Let op: als lid van WonenPlus ontvangt
rijk gezond te eten. “Maar naarmate je
Claudia Spit, 072-5331297
u 5 % korting op alle cursussen !