Download presentatie

Samen sterk?
Aspirant-leraren als partners in de klas
VFO studiedag - 18 september 2014
Marlies Baeten & Mathea Simons
Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen – Universiteit Antwerpen
Partners
2
Probleemstelling
• Stageconcept in de lerarenopleiding vaak traditioneel
 Individuele stage, enkele lessen observeren, enkele lessen
geven
 Beperkte verantwoordelijkheid voor de student
 “Praktijkschok”
3
Probleemstelling
• Evolutie in schoolculturen
 Samenwerking tussen collega’s wint aan belang
•
Bv. vakdidactische leergemeenschappen, GON-begeleider in de
klas, hospiteren bij collega’s
 Samenwerking tussen leerlingen wint aan belang
•
Bv. projectweek, peer tutoring, probleemgestuurd onderwijs
4
Team teaching
• Samenwerking
• Tussen 2 of meer leraren
• Op vlak van lesvoorbereiding,
lesuitvoering en lesevaluatie
» Aspirant-leraar en aspirant-leraar
» Aspirant-leraar en mentor
» …
-> Aspirant-leraren zoeken, op vlak van lesvoorbereiding, lesevaluatie en persoonlijke zaken,
vaker steun bij peers dan bij mentoren (Hsu, 2005).
5
Onderzoeksvragen
OV1
Welke modellen van team teaching kunnen we
onderscheiden?
OV2
Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan team
teaching?
OV3
Welke zijn de condities van succesvolle implementatie?
6
Methodologie
•
Focus: team teaching van aspirant-leraren
•
Literatuurstudie
Databanken: ERIC, FRANCIS, PsycInfo, Scopus, Web of Science
•
Selectiecriteria voor opname: 2000-2013; peer-reviewed
•
50 manuscripten
7
OV1
Welke modellen van team teaching
kunnen we onderscheiden?
8
Vijf team teaching modellen
9
OV2
Welke voor- en nadelen
zijn verbonden aan team teaching?
3 perspectieven
- Aspirant-leraar
- Mentor
- Leerling
10
Aspirant-leraar
Voordelen
Steun
- Emotionele steun
- Professionele steun
Dialoog
- Minder bedreigend
- Leren andere visie kennen
Professionele groei
- Lesgeven
- Samenwerken
- Reflectie
Persoonlijke groei
Nadelen
Gebrek aan compatibiliteit
- Op vlak van persoonlijkheid, mening, capaciteiten,
…
Onderlinge vergelijking/competitie
Moeilijkheden bij geven van feedback
- Vaak positief
Hoge werklast
- Samen lessen voorbereiden
Minder individueel lesgeven
- Vrees voor te sterke afhankelijkheid van peer
- Zelfvertrouwen
- Verantwoordelijkheid/controle
11
Mentor
Voordelen
Lage werklast
- Aspirant-leraren zoeken steun bij elkaar
Leerwinst
- Nieuwe ideeën, recente kennis, technische
vaardigheden, …
Meer samenwerking op school
Nadelen
Hoge werklast
- Meer aspirant-leraren
- Gezamenlijke en individuele feedback
Minder sterke relatie met aspirant-leraar
- Aspirant-leraar steunt minder op mentor, meer op
peer
12
Leerling
Voordelen
Steun en individuele aandacht
- Mogelijkheden tot differentiatie, observatie
Rijke en gevarieerde lessen
Nadelen
Verwarrend
- Verschillende richtlijnen, verschillende antwoorden,
…
- Experimenteren met didactische werkvormen,
meer visies op zelfde topic
Leerwinst
13
OV3
Welke zijn de condities voor succesvolle
implementatie?
14
Condities voor implementatie
• Voorbereiding op de nieuwe rollen
- Aspirant-leraar
 Gebrek aan compatibiliteit
> Training in samenwerken, relatievormende activiteiten
 Onderlinge vergelijking/competitie
> Stage op zelfde moment starten
 Moeilijkheden bij geven van feedback
> Training in feedback geven (en ontvangen)
 ‘Modeling’: Als lerarenopleider les geven aan de hand van team teaching
- Mentor
 Gepersonaliseerde feedback/taken
• Aandacht voor groepssamenstelling
- Rekening houden met voorkeuren
- Ad random ~ reële professionele situatie
15
Condities voor implementatie
• Combinatie van team teaching en individuele stage
- Team teaching bij aanvang, later individuele stage
- Starten met modellen die weinig samenwerking vereisen, later modellen die meer
samenwerking vereisen
- Voldoende aandacht voor individueel lesgeven
• Andere voorwaarden
-
Individuele en gezamenlijke feedback
Beperk aantal mentoren per student
Locatie (grote klaslokalen, voldoende klaslokalen)
Schoolcultuur
16
Meer info
Baeten, M., & Simons, M. (2014). Student teachers’ team
teaching:
Models,
effects,
and
conditions
for
implementation. Teaching and Teacher Education, 41,
92-110.
[email protected]
[email protected]
17