Royal Belgian Institute of Marine Engineers

Royal Belgian Institute of Marine Engineers
Antwerpen, 25 april 2014
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering 2013
Locatie:
Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Datum:
4 april 2014: 20 h
Voorzitter:
Walter Van der Stighelen
Agendapunten:
1. Goedkeuring jaarrekening 2013 + goedkeuring budget 2014
2. Ledenbestand per 31.12.2013
3. Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4. De winteractiviteiten
5. Technische en familiale bezoeken
6. Goedkeuring bestuursmutaties
7. Goedkeuring voor wijziging KGG statuten
8. Allerlei / Diversen
De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de
aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, medewerkers van de vergaderingvoor hun medewerking.
1. Goedkeuring jaarrekening 2013 + goedkeuring budget 2014
Ook binnen onze kringen is de crisis voelbaar en dat uit zich uiteraard op de inkomsten en uitgaven. De inkomsten van ons
tijdschrift/advertenties zijn iets gedaald t.o.v. 2012, maar liggen nog steeds op budget.
De uitgaven van voordrachten zijn gestegen. De uitgaven voor de bezoeken echter zijn gedaalt t.o.v. 2012.
Ook is er bespaard op de algemene kosten door efficienter te werken (minder papierverbruik, minder post, meer gebruik van Emogelijkheden, etc…). We eindigen het boekjaar 2013 met een verlies van 1078,00€. Dit is dan ook de reden dat het lidgeld
verhoogd wordt voor 2015 naar 35,0€ en 18,0€ voor studenten. Twee leden hier aanwezig tekenen de balans waarmede
ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2013. Daarnaast wordt ook het budget voor 2014 voorgelegd
en goedgekeurd door de aanwezigen.
2. Ledenbestand
Ons ledenbestand is in 2013 met ongeveer 7% gedaald t.o.v.2012. 19 nieuwe leden hebben we mogen verwelkomen, maar we
53 leden hebben ons verlaten. Reden hiervan zijn niet betaald, overlijden en vertrek zonder rede.
Van 5 leden hebben we in 2013 spijtig genoeg definitief afscheid moeten nemen: Mr. Claus Arnold, Mevr. De Wever Nicole, Mr.
Sturbois Daniël, Mr. Geens Alfons, Mr. Vertongen Désiré.
3. Tweemaandelijks Technisch Tijdschrift
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift, onder leiding van Michael Fortemps en Tom Van Campenhout, blijft het ook dit jaar
weer goed doen. De gemiddelde kostprijs is ongveer hetzelfde gebleven t.o.v. 2013(€ 5,30). Het aantal oplagen is gereduceerd
naar 520 stuks. Proficiat aan de heer Michael, Tom en de redactieleden.
Ook onze website wordt druk bezocht: de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en
ook de studenten hebben deze site gevonden. We dienen ook op te merken dat we via deze weg eveneens nieuwe leden hebben
zien toetreden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers die onze website “levendig” houden.
4. De winteractiviteiten
Ook dit jaar werden we weer vergast op een aantal bijzondere lezingen. Er was in 2013 een gemiddeld aantal aanwezigen van
86. Dit is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De HZS is, zoals steeds, een uitstekende locatie en we kunnen steeds op een
correcte assistentie rekenen. Ook dit jaar mogen we meer studenten en professoren op de lezingen begroeten. Dit is een
uitstekende manier van netwerking en contacten leggen. De voordrachten voor het volgende jaar (2014):23-01-2014: “Pieter
Schelte, the biggest vessel in the world” Fred Regtop, Master Pieter Schelte van Allseas. 20-02-2014: “De geheimen van de
Bermuda Driehoek, en blik op het verleden om de toekomst te begrijpen” - Kapt Guy Bultinck door Motec. 13-03-2014
: “Hyperbaric Welding: facts and fiction” Bart Cassiers van Divewise-Tec. 03-04-2014: Jaarvergadering - Het verhaal v.d. S/v
“Belgica”. 23-10-2014: “Mechanical Antifouling Protection” - Harsonic door Longueville NV. 20-11-2014: Wärtsilä – in option.
5. Bezoeken in 2013
Op 03 mei 2013 – Bezoek aan de fabriek en het 100 jaar museum van Anglo Belgian Corporation in Gent Lunch in de jachtclub
van Gent - 43 pers. Op 21 september 2013 – Studenten & Bierstad Leuven. Bezoek aan de brouwerij Inbev/AB. Lunch midden in
de stad bij restaurant Mykene. Bezoek met gids door de studentenstad - 24 pers
6. Bestuursmutaties .
De volgende leden hebben actueel het mandaat van de Raad van Bestuur 01/2013-12/2016
•
W. Van der Stighelen
- T. Cools
•
R. Marechal
- Michael Fortemps
•
T. Van Campenhout
- R. Macka
•
C. Jacob
- B. Dickers
•
R. Van Peteghem
- M. Van Mieghem
•
H.Ghys
- A. Klaijsen
•
H. Van Opstal
- R. Roef
•
G. Reuse
- H. De Souter
•
M. Grignard
- A. Good
De actuele Bestuursmandaten van de Raad van Bestuur zijn:
W. Van der Stighelen
- Voorzitter
T. Cools
- Ondervoorzitter
R. Marechal
- Schatbewaarder
C. Jacob
- Secretaris
Er werden geen aanpassingen uitgevoerd aan de Statuten.
Allerlei/Diversen
 Open campusdag HZS op 20/03/2013
 Dag der zeelieden 2013, Hwtk Manfred Grignard werd herdacht op 7 september 2013 voor zijn heldendaden tijdens de
tweede wereldoorlog op zee. KGG legde een persoonlijke krans neer.
 Hogere Zeevaartschool: Mr. Robert Roef werd gekozen als naamdrager van de 18de promotie van de Werktuigkundigen op
de Hogere Zeevaartschool.
 De nieuwjaarsreceptie met de verschillende Maritieme verenigingen was weer een succes met +/- 200 aanwezigen.
 Het Lid van Verdienste van KGG 2013 werd Mr. Ludo Van Vynckt