Publicatie als PDF - Thea van den Heuvel Fotografie

Hoogbouw Weezenhof
Duurzame vernieuwing door betrouwbaar organiseren
Talis
Hoogbouw Weezenhof
Duurzame vernieuwing door betrouwbaar organiseren
Talis
Inhoud
Voorwoord 5
Weezenhof 6
Weezenhof in cijfers 8
Beelden van de vernieuwing 9
Groot onderhoud en duurzame vernieuwing
Weezenhof als HRO project 41
Colofon 48
Voorwoord
‘Hippe Hoogbouw’, een mooie naam voor ons complex de
Weezenhof. Begin 2012 besluiten we tot grootschalige
onderhoudswerkzaamheden. We starten met installatietechnische werkzaamheden. Wat me bijblijft is, dat het
koud, erg koud is en wij aan het verketelen zijn. Alle appartementen krijgen een eigen cv. Dat scheelt veel energiekosten.
Maar om dit te doen bij een aantal graden onder nul is voor
bewoners erg oncomfortabel. Hier kom ik snel achter als
ik met collega’s ter plaatse polshoogte neem. Petroleumkachels verzachten het leed gelukkig enigszins.
Na afronding van deze verder uitstekend verlopen eerste
fase bereiden we ons voor op fase twee. Al snel blijkt dat
een aantal administratieve onvolkomenheden leiden tot
hogere kosten dan was voorzien. Dit is het moment dat
we besluiten het project opnieuw op te zetten. Er wordt
gekozen voor een vernieuwende aanpak waarbij de samenwerking met de verschillende partijen en het betrouwbaar
organiseren centraal staan.
Zo ondervindt ook de architect. Niet eerder kreeg hij broodjes
bezorgd van de opdrachtgever om in het weekend door te
werken. Bij de gemeente bezorgden we een taart als blijkt
dat de vergunningen op tijd worden afgegeven. Intern hebben we het besluitvormingstraject dan al opnieuw gedaan.
Er is een nieuwe projectorganisatie en de aanbesteding is in
volle gang. Spannend! Zal het ons lukken om binnen de gestelde tijdslijnen, met een strakke planning 270 appartementen
aan te pakken? En houden we de bewoners betrokken?
Dit boekje geeft een weergave van de nieuwe manier van
werken. Naast het bereikte resultaat, wat zichtbaar is in de
fotoreportage, is vooral onze manier van samenwerken met
alle partijen de moeite waard om vast te leggen. Voor u als
huurder en voor ons als samenwerkende organisaties. Graag
bied ik u daarom dit boekje als herinnering aan. Met recht
kunnen we de Weezenhof opnieuw Hippe Hoogbouw noemen.
Ronald Leushuis, directeur Vastgoed
5
De Weezenhof
De appartementen van de Weezenhof zijn in het jaar 1973
opgeleverd en staan lange tijd bekend als de ‘Hippe Hoogbouw’. Het complex is echter niet aan de tand des tijds
ontsnapt. Het ontgroeit zijn imago en voldoet niet meer aan
de huidige eisen. Talis komt voor de keuze wat te doen met
de appartementen en kiest ervoor om de woningen grondig
te vernieuwen.
De heer Ton van Dijk, een bewoner die deelnam aan de
bewonerscommissie, verwoordt het als volgt:
De verbetering is enorm. We zijn van een ‘achterstandswoning’ naar een ‘Jan de Bouvrie-woning’ gegaan. Het is zo
mooi geworden! Iedereen is ook erg gecharmeerd van de
met de zon en het licht meekleurende platen.
Participatie bewoners
Klantparticipatie en klanttevredenheid zijn belangrijke
speerpunten voor Talis. In dit soort omvangrijke onderhoudsprojecten kiest de corporatie er bewust voor om
bewoners vroegtijdig te betrekken en mee te laten denken.
Groot onderhoud is ingrijpend voor bewoners. Daarom
wordt er een bewonersprojectgroep opgericht. Samen met
hen en architect Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur
kijkt Talis naar de ontwerpen en maakt keuzes.
De bewonersgroep brengt goede ideeën in om het ontwerp
te verbeteren. Resultaat is dat de verwarmingsbuizen nu
minder opvallend in de ruimtes aanwezig zijn. Een ander
resultaat is het glas in de balustrade. In het eerste ontwerp
zaten er spijlen op zithoogte. Door de verandering hebben
bewoners vanaf de bank nu een veel beter uitzicht.
Communicatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de bewoners
in hun appartementen blijven wonen. Dit zorgt voor overlast. De medewerkers van Talis, Plegt-Vos, architect en andere
partijen besteden vanaf het begin van het project veel aandacht aan de belangen van bewoners. Een informatiebrochure
en negen inloopbijeenkomsten in de modelwoning dragen
eraan bij dat 94% van de bewoners de akkoordverklaring
in zeer korte tijd ondertekent. Alle bewoners krijgen vooraf
persoonlijk een bezoek van een medewerker van Talis en
Plegt-Vos. Vier dagen wordt er gewerkt in de woningen.
Om de woningen leeg te maken, kunnen bewoners gebruik
maken van de hulp van 2Switch (Sociaal werk- en leerbedrijf).
Gedurende de bouw houdt Talis de bewoners op de hoogte
via (nieuws)brieven, inloopspreekuren en huisbezoeken.
De hoogbouw Weezenhof bestaat uit 270 appartementen,
verdeeld over vijftien woonblokken, die in hoogte variëren
van drie, zes, negen tot twaalf bouwlagen. Er zijn twee types
woningen, kleinere met één slaapkamer en grotere met twee
slaapkamers. Het merendeel van de bewoners is 65+. Velen
van hen zijn het huurcontact met Talis, of zelfs met haar
rechtsvoorganger, Kolping, al vele jaren geleden aangegaan.
Einddoel van het onderhoud is het verbeteren van de
woning en het verhogen van de duurzaamheid, veiligheid,
leefbaarheid en uitstraling. Betere woningen tegen lagere
woonlasten. De zittende bewoners krijgen hiervoor geen
directe huurverhoging. Het project kent twee fasen van
uitvoering:
Groot onderhoud
én duurzame vernieuwing
Fase I
Augustus 2012 – Februari 2013
Fase II
Juni – december 2013
. Vervangen collectieve CV installatie door individuele energiezuinige
hr combiketels
. Bouw scootmobielstalling en oplaadruimte
. Inrichting gemeenschappelijke huiskamer voor bewoners
.
.
.
.
.
.
.
Verwijderen asbesthoudend materiaal
Vernieuwen en isoleren buitengevels
Aanbrengen kozijnen met isolerende beglazing
Aanbrengen schuifpui naar balkon
Vervangen voordeuren en galerijhekwerken
Dak isolatie
Schilderwerk
Ter afsluiting worden de trappenhuizen en entrees van de
verschillende gebouwen nog opgeknapt en de omliggende
groenvoorzieningen in ere hersteld. Alle maatregelen leiden
ertoe dat het energielabel van de woningen gemiddeld
genomen van E en F naar B wordt verhoogd. 90 woningen
krijgen zelfs het energielabel A.
6
7
De Weezenhof in cijfers
Stad: Nijmegen
Wijk: Dukenburg
Woningen
Aantal woningen: 270
Garageboxen: 45
Scootmobielstalplaatsen: 30
Bouw: 1972 -1973
Eén en twee slaapkamerappartementen.
180 appartementen zijn met lift bereikbaar.
Er is geen galerij, maar er zijn drie woningen op
een hal/portiek .
Bewoners
Vooral alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
Gemiddelde woonduur: 13,3 jaar.
Meer dan de helft van de bewoners woont al langer dan
10 jaar in het complex, 5% al langer dan 30 jaar.
Enkele woningen verhuurd aan mensen met autisme.
Werkzaamheden
Investering: 12 miljoen euro
Gemiddeld per woning: 44.444 euro
Wetenswaardigheden
Er lopen 3 uitvoeringstreintjes qua planning door elkaar.
De opzichters spreken over het spoorboekje.
In de piek van ca. 16 weken werken ruim 90 mensen tegelijk
aan de Weezenhof.
Tijdens de Vierdaagse komen ruim 40.000 passanten langs
de Weezenhof . De bouw gaat door en bewoners en medewerkers van Talis en Pleg-Vos hebben een gezamenlijk
ontbijt.
De laatste pui zit er 2 weken eerder in dan was afgesproken.
Talis en Plegt-Vos hebben de opgedane kennis en ervaring
gedeeld met collega-corporaties en andere relaties via
projectbezoeken.
8
Bewoners: de heer en mevrouw Van Dijk
Dubo keurmerk voor de Weezenhof
(90% gerecycled aluminium).
Projectteam fase 2
De bewoners verwelkomen samen met Talis en Plegt-Vos de wandelaars van de Vierdaagse in de Weezenhof.
Het projectteam van fase II tijdens een kennismakingsopdracht in de kick-off bijeenkomst.
Beelden van de Weezenhof van
voor en na de werkzaamheden.
Groot onderhoud en duurzame vernieuwing
Weezenhof als HRO project
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Het onderhoud en de verduurzaming van de Weezenhof is
een groots en belangrijk project. De werkzaamheden zijn
ingrijpend en de gevolgen voor de bewoners groot. Talis
streeft ernaar dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
De manier waarop het projectteam samenwerkt en zich
organiseert heeft grote invloed op het verloop van een
project en de prestaties daarvan. Met dit inzicht voor ogen
kiest Talis voor een vernieuwende aanpak: High Reliability
Organizing (HRO), in het Nederlands: Hoog betrouwbaar
organiseren. HRO is een manier van werken die we aantreffen
in hoog-risico-organisaties. Denk hierbij aan kerncentrales,
vliegdekschepen en bosbrand bestrijdingsteams. Medewerkers in deze organisaties werken op zo’n manier samen
en organiseren het werk zodanig dat zij continu zijn voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. De HRO aanpak is
ook zeer geschikt voor een project als de Weezenhof. Onverwachte gebeurtenissen en incidenten kunnen immers
ook hier grote gevolgen hebben. Aan Apollo13, het HRO
bureau van Nederland, wordt gevraagd het project Weezenhof fase II te begeleiden. Bert van Dalen en Gaby Erens
nemen dat op zich. De begeleiding richt zich op het samengestelde team van Talis, Plegt-Vos en de architecten van
Pieter Oosterhout en bestaat grofweg uit drie stappen:
1 de Kick off
2 de tussentijdse reflectie
3 de evaluatie
De begeleiders houden gedurende de hele periode contact
met projectteamleden. In alle drie bijeenkomsten wordt
met het hele team gewerkt aan het ontwikkelen van een
hoog betrouwbare samenwerking waarin de projectleden
weerbaar en flexibel zijn en gezamenlijk met onverwachte
gebeurtenissen kunnen en leren omgaan. De momenten
van de verschillende bijeenkomsten worden bewust gekozen
en gerelateerd aan de fasen in het project. Voordat we meer
over dit proces vertellen, volgt eerst een overzicht van
kenmerken en condities van HRO organisaties.
41
HRO kenmerken
en condities
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Meer lezen:
Mindful organiseren
Bert van Dalen, Bert Slagmolen,
Robert Taen, 2010
ISBN 978 90 13857 1 8
De sleutel voor een echt HRO team ligt in mindful denken,
organiseren en handelen. De belangrijkste kenmerken
hiervan zijn:
Focus op afwijkingen en leren van kleine incidenten.
Iedereen is continu alert op ‘zwakke signalen’, zorgpunten,
afwijkende situaties. Tijdig bespreken voorkomt escalatie.
Niet simplificeren. Voorkom dat te simpele conclusies het
beeld bepalen. Medewerkers delen hun beeld op gebeurtenissen en ruimen gezamenlijk oude en hinderlijke veronderstellingen op. Dat bespaart tijd.
Focus op het primaire operationele proces. Iedereen
verbindt zijn denken en doen aan de primaire operationele
processen en kent deze ook werkelijk.
Veerkracht en vasthoudendheid. Oefen en leer je op
situaties voor te bereiden die kunnen voorkomen en de
performance in de weg kunnen staan.
Respect voor expertise. Geef mensen de ruimte die de situatie
en spelers het beste kennen of de meeste expertise hebben, om
snel en alert op onverwachte ontwikkelingen in te spelen.
Het is niet vanzelfsprekend en eenvoudig bovenstaande
in praktijk te brengen. Dat vraagt om aandacht voor de
fundamenten van samenwerking; de condities voor Mindful
Organiseren. De belangrijkste zijn:
Het creëren van een geïnformeerde cultuur. Men informeert
elkaar over alle zaken die belangrijk (kunnen) zijn met betrekking tot het operationele proces.
Het creëren van gemeenschappelijke referenties. Blijf in
gesprek, ook over de grenzen van de eigen organisatie:
Wat is onze gezamenlijke doel en wat is het doel van elke
betrokken partij?
Zorgen voor redundantie. Creëer bij alle betrokkenen meer
ruimte in het hoofd om meerdere wegen naar Rome te
kunnen bewandelen.
Relaties centraal: zorg voor goede onderlinge relaties.
Relaties tussen medewerkers en teams vormen een belangrijk aandachtspunt. Anonimiteit en afstandelijkheid wordt
als risico gezien.
42
Organisaties presteren beter door aan deze kenmerken en
condities te werken. Mensen vervallen snel in oude routines
en opvattingen. Daarvoor is expliciete en regelmatige aandacht nodig, zoals in het project Weezenhof is gebeurd.
De kick-off
De kick-off is één maand voor de start van fase II. Deelnemers
zijn kernspelers van Plegt-Vos, Talis en Pieter Oosterhout
Buro voor Architektuur. Vanzelfsprekend is de samenstelling van de groep multidisciplinair. Er zijn technische
en bouwkundige mensen, de wijkadviseur, een projectleider
sociale innovatie en een wijkbeheerder van Talis. De sessie
vindt deels in de ‘De huiskamer’ van de Weezenhof plaats.
Twee bewoners verzorgen de catering. Zij zijn getuige van
het samenzijn en kunnen hun inbreng daarin hebben.
Het doel van de kick-off is de projectleden bekend te maken
met het HRO gedachtegoed en de aanpak. Er is gewerkt aan
het leggen van een stevig fundament voor de samenwerking
en de teamgeest. Een weerbare en standvastige organisatie
vraagt om mensen die elkaar kennen en vertrouwen.
Mensen zoeken elkaar gemakkelijker op, delen zorgen en
feedback eerder als ze meer weten van de mens achter de
functionaris. In een ontspannen sfeer delen de deelnemers
op speelse wijze informatie waardoor ze elkaar beter leren
kennen en begrijpen.
Ook wordt gewerkt aan gemeenschappelijke referenties.
Hiertoe wordt in gemengde subgroepen met elkaar gedeeld
hoe ieder tegen het project aankijkt en waar ieder zich
vooral zorgen over maakt. In de plenaire terugkoppeling
delen we die beelden en zorgen met elkaar. Het gesprek in
de grote groep leidt tot een rijk en gedeeld beeld van de
grote gezamenlijke opdracht. Er worden kleinere groepen
geformeerd die zich daarna over de meest belangrijke zorgpunten buigen voor het geval dat nodig blijkt. Een andere
uitkomst van de bijeenkomst is een verzameling van spelregels waar iedereen zich aan wil houden.
De kick-off bestaat uit twee dagdelen en een gezamenlijke
maaltijd. We sluiten af met een groepsfoto voor één van de
gebouwen van de Weezenhof. Die foto wordt later, voorzien
van de gezamenlijke spelregels, aan iedereen uitgereikt.
43
Intermezzo
Uit het verslag van de kick-off, april 2013
Alle flappen zijn uitvoerig toegelicht en besproken. Er zit
uiteraard veel overlap in.
De belangrijkste acties en afspraken die uit de discussie zijn
gekomen:
De start van de
werkzaamheden
Afspraak 1
Groep onverwachte gebeurtenissen
Er komt een groepje ‘Onverwachte gebeurtenissen’ dat zich
nog eens buigt over het proces en met elkaar scenario’s
doorspreekt m.b.t. mogelijk optredende onverwachte
gebeurtenissen. Zij lopen alle genoemde zorgpunten nog
eens langs en houden de zaak scherp.
Op 20 juni start de uitvoering van fase II. Bewoners zijn
betrokken en goed geïnformeerd middels een brochure en
inloopbijeenkomsten. Er is een actieve bewonersprojectgroep. Als reactie op signalen van een aantal bewoners
wordt een enquête uitgezet over de balkonafscheidingen.
De keuze die de bewoners daarin uitspreken, leidt tot aanpassingen in de uitvoering, een voorbeeld van veerkracht
en geïnformeerde cultuur in de projectorganisatie.
Al snel verandert de omgeving van aanzien. Overal komen
werkwagens, steigers, bouwmaterialen en er ontstaan
lastige parkeersituaties. Toch blijft de sfeer behoorlijk goed.
Ondanks alle hinder en druk zijn er weinig conflicten en
irritaties. Bij klachten van bewoners wordt samengewerkt
door elkaar snel te informeren en actie te ondernemen.
De bouw verloopt voorspoedig en volgens planning. Tegenslagen en lastige thema’s zoals bijvoorbeeld rondom asbest,
worden voortvarend, snel en doeltreffend opgepakt. Het team
functioneert als een echt HRO team, pakt zwakke signalen snel
op en voorkomt daarmee dat grote problemen ontstaan.
Afspraak 2
Groep planning 3 dagen en vakantieperiode
Er komt een groepje (T & PV) dat zich nog eens uitvoerig
buigt over de haalbaarheid van de drie dagen per woning.
In dat groepje worden ook alternatieve scenario’s besproken
die gevolgd kunnen worden bij tegenslag. Ook bespreekt
dit groepje mogelijkheden om de vakantieperiode te overbruggen.
Afspraak 3
Kaartje
Er komt een geplastificeerd kaartje met daarop onze spelregels en de namen/telefoonnummers van de diverse medewerkers. Ieder lid van het team ontvangt dit kaartje.
Spelregels
Ieder meldt twijfels, zorgen of andere zwakke signalen.
Zwakke signalen worden altijd besproken.
We houden ons aan de afgesproken lijn van wie waarvoor
verantwoordelijk is (zie telefoonlijst).
Als er incidenten zijn, evalueren we die zo spoedig mogelijk
op een blamefree wijze, zodat we er van kunnen leren.
We zien elkaar aanspreken en het geven van feedback als
positief gedrag.
Ieder houdt zich aan de afspraken die we met elkaar maken.
44
Naarmate het begin van de uitvoering dichterbij komt,
wordt het spannender. De motivatie om te starten is
groot, iedereen staat in de startblokken. Talis en Plegt-Vos
kiezen ervoor om dicht bij elkaar te zitten en niet ieder in
een aparte bouwkeet. De modelwoning wordt daarvoor
ingericht. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen mensen
onderling snel schakelen. Bovendien ademt dit de sfeer van
samenwerken uit voor ieder die de bouwplaats bezoekt.
Voortgang projectteam:
de tussentijdse reflectiebijeenkomst
Iedereen is hard aan het werk om onder hoge tijdsdruk alles
goed te laten slagen. Toch is ook niets menselijks dit team
vreemd; gedurende het werk ontstaan lichte irritaties, zaken
lopen niet helemaal zoals gedacht, er is een en ander dat opnieuw met elkaar geregeld moet worden of aandacht vraagt.
Vandaar dat een aantal weken na de kick-off een tussentijdse
reflectiebijeenkomst is georganiseerd. Tijdens deze sessie
kijken de projectleden terug op het proces van de afgelopen
weken en worden irritaties en onduidelijkheden uitgesproken.
We staan met elkaar stil bij alles wat goed gaat én we onderzoeken samen wat toch beter zou kunnen.
45
Intermezzo
1
2
3
4
Uit het verslag van de reflectiebijeenkomst
Thema: Communicatie blijft veel aandacht vragen.
Zoek (nog) meer het persoonlijk gesprek i.p.v. alleen te
communiceren via de email.
Het contact tussen de projectleiders en manager moet
worden versterkt.
Er moeten huisregels komen in de ‘directiekeet/woning’.
Het is er soms te druk om rustig te kunnen werken.
De overlegstructuur (Hoe vaak bij elkaar? Wie aanwezig? etc.)
moet nog eens onder de loep worden genomen en
eventueel aangepast.
Een ander kenmerk van het project is dat er veel aandacht
is geweest voor ontspanning en leuke evenementen.
Tijdens het Nijmeegse vierdaagse wandelevenement staat
een tribune klaar voor het complex. Bewoners, medewerkers, en gasten moedigen samen de wandelaars aan.
Er is een barbecue voor alle medewerkers van de bouw.
Op een ander moment wordt een frietkraam geregeld.
Bewoners en medewerkers ontmoeten elkaar en voelen
zich gewaardeerd.
De evaluatie
Andere belangrijke actiepunten zijn nog:
– Signalen van en m.b.t. onderaannemers moeten we nog
beter oppikken en bespreken.
– Er moet meer inzicht komen in de besluitvorming: Tijdlijn
opstellen wat wanneer besloten moet worden.
– Er moet duidelijke info komen voor bewoners o.a. m.b.t.
parkeren, vergoedingen etc.
Als meerdere mensen in een groot project werken, zoals
de verduurzaming van de Weezenhof, is tijd nemen voor
reflectie heel belangrijk. Zeker als de samenwerking bestaat
uit mensen die afkomstig zijn uit verschillende organisaties
en er een variëteit aan belangen in het spel is. De mensen
worden geleefd door de waan van de dag en nemen vaak
geen tijd om samen stil te staan en te reflecteren. Ook het
projectteam van de Weezenhof ondervindt deze druk. Juist
daarom zijn er reflectiemomenten ingebouwd die hun
vruchten afwerpen doordat er nieuwe afspraken worden
gemaakt en acties gepland en uitgevoerd worden.
Gedurende de zomerperiode wordt er hard gewerkt om de
planning te halen. Omdat mensen met vakantie gaan,
worden vervangende teams op werkvloer ingezet. Plegt-Vos
en Talis besteden tijd en aandacht aan het inwerken van en
informatievoorziening aan deze teams. De noodzaak van
het zorgen voor een geïnformeerde cultuur en redundantie
raakt verankerd in het team.
46
Over Apollo13 en de adviseurs
Apollo13 (www.a13c.nl) is een
adviesbureau dat zich heeft
gespecialiseerd in het begeleiden
van organisaties bij het leren
managen van onverwachte
gebeurtenissen. Zij werken daarbij
samen met de grondleggers van het
HRO gedachtegoed in de VS, Karl
Weick en Kathleen Sutcliffe.
In 2013 heeft Apollo13 de HRO
Academy Nederland opgericht
(www.hroacademy.nl). Deze
academie ontwikkelt en verzorgt
opleidingen en cursussen op het
gebied van HRO.
Twee weken voor de deadline is het grootste deel van het
project gerealiseerd. Alle werkzaamheden in de woningen
zijn gereed voor de winterperiode. We kunnen spreken van
een groot succes en het team mag trots zijn op dit succes.
Het is ook belangrijk om samen terug te kijken en te evalueren om te leren voor de toekomst.
In de HRO benadering staat leren centraal. Het is belangrijk
om samen terug te kijken en te evalueren om te leren voor
de toekomst. Aan het eind van het project op 21 november
is daarom een uitvoerige evaluatiebijeenkomst waarin de
teams van Talis, Plegt-Vos en Pieter Oosterhout Buro voor
Architektuur elkaar weer ontmoeten. We spreken met
elkaar en onderzoeken hoe het komt dat veel goed ging,
maar ook waarom andere zaken toch nog beter hadden
gekund. Welk aandeel heeft het team en haar leden daarin?
Waar zijn zwakke signalen onvoldoende opgepakt? Alle
leerpunten en verbeterpunten zijn vastgelegd en de deelnemende organisaties nemen deze mee, zodat ook andere
projecten van die ervaringen kunnen profiteren. Dat de
HRO benadering heeft gewerkt is door alle betrokkenen
bevestigd.
Bert van Dalen is partner bij
Apollo13 en managing director van
de HRO Academy.
Gaby Erens is organisatieadviseur
en coach (www.gabyerensadvies.nl).
Gaby werkt nauw samen met
Apollo13 en de HRO Academy.
47
Colofon
Ik bedank alle bewoners voor hun
begrip tijdens de werkzaamheden.
Daarnaast bedank ik alle medewerkers van de aannemers, ondernemers en Talis die zich hebben
ingezet voor de werkzaamheden
voor de Weezenhof. In het bijzonder
bedank ik:
Bewonersprojectgroep
De heer Van Dijk
De heer Jacobs
De heer Brunt
De heer Velthuysen
De heer Sustrunck
De heer Van Berkel
Mevrouw Cornelissen
De heer Hermens
De heer Van der Plaats
Mevrouw De Bruijn
Mevrouw Verreijt- Gijsbers
Medewerkers Plegt-Vos
o.a. Martin Weghorst
Johan Timmer
Jos Evers
Danny Peters
Michel Wijenberg
Eric Kraayvanger
Steffen Kersten
Kemkens Installatieburo:
o.a. Ivo Hanssen
Hendriks Onderhoud en Beheer :
o.a. Gerrie Arts
Wesso elektro Wijchen bv:
o.a. Joris Maas
Pieter Oosterhout, Buro voor
Architektuur:
o.a. Pieter Oosterhout,
Giel Sengers
Medewerkers Talis:
o.a. Sietse Jager
Jan Koning
Jan Janssen
Maaike van Orsouw
Johan Jansen
Hilda Menke
René Arnts
Richard Waltman
48
En verder:
Myron Jacobs
Charl Geven
Anneke Hers
Bert van Dalen
Gaby Erens
Ronald Leushuis
eindredactie Talis
fotografie Thea van den Heuvel
(omslag, 9, 10, 13, 18, 19, 22-38),
Recticel Insulation (16, 40),
Bert van Dalen (15, 20)
ontwerp Robbert Zweegman, Malden
druk Thoben Offset Nijmegen
binden Patist, Den Dolder
oplage 1000
© Talis, 2013