Scholengemeenschap Augustinianum

Scholengemeenschap Augustinianum
Datum:
Periode/schooljaar:
Pakketlijst per leerling
01-09-2014
2014-2015
A3a
nummer
naam
Aantal verstrekt
Aantal nog te verstrekken
0
33
ath klas 3
Van Wassenhovestraat 26
Eindhoven
Boeken
Ingeleverd
Nog in te leveren
Verstrekt
Boeknr
ISBN
Omschrijving
Status
Aardrijkskunde onderbouw
AK100
Topografie Nederland, Europa, wereld
eigendom
AK903-3
9789006433333
De geo (8e editie) basisboek
uitleen
40,80
AK906-1
9789006433395
De geo (8e editie) 3v lesboek
uitleen
41,80
AK906-2
9789006433401
De geo (8e editie) 3v werkboek deel a+b
eigendom
17,30
AK906-4
9789006437454
De geo (8e editie) 3v startpagina
totaallicentie leerling
eigendom
47,50
Cambridge FCE-2
CA003
9780521698252
Complete First Certificate Student's Book
uitleen
13,53
CA004
Complete first certificate workbook
uitleen
22,45
Drama
geen
Bij dit vak zijn geen leermiddelen nodig
tekst
0,00
Duits onderbouw
DU104-1
Tekstboek-werkboek klas 3 vwo deel 1
eigendom
6,25
DU104-2
Tekstboek-werkboek klas 3 vwo deel 2
eigendom
6,25
9780521698313
Prijs
9788853013378
Auf der Suche nach Toby
uitleen
8,90
DU215
9788853013385
Mord im Grand Hotel
uitleen
8,90
Economie onderbouw
EC000
9789461100375
Fundament kopen en werken
eigendom
10,90
Engels onderbouw
EN005-1
9789006147308
New interface blue label 3 coursebook
uitleen
39,10
EN006
9789006147315
New interface blue label 3 workbook
eigendom
23,90
EN007-1
9789042536579
Hce examenidioom engels vmbo-gt
uitleen
23,40
Grammatica & tekst 3v
eigendom
0,50
EN238
9789001839260
Carrie's War (Young Blackbirds 2014)
uitleen
5,95
EN239
9789001825997
The Fault in our Stars (Young Blackbirds
2013)
uitleen
5,95
Frans onderbouw
FA905-1
9789001710828
Grandes lignes (4e ed) 3v
uitleen
41,50
FA905-2
9789001500061
Grandes lignes (4e ed) 3v livre d'exercices
deel a+b
eigendom
24,75
FA905-3
8717927069363
Grandes Lignes 4e ed vwo 3 tabletlicentie +
online
eigendom
18,78
Geschiedenis projectbundel 3v
eigendom
15,00
Geschiedenis onderbouw
GS104
Kunst beeldende vorming onderbouw
KB701
9789006481402 Arti toolbox tekenen. Ontvangen in brugklas
tekst
0,00
KB702
tekst
0,00
9789006481419
Rapport uit LogiBoek - online
Arti toolbox handenarbeid. Ontvangen in
brugklas
Schade
Opmerkingen
1,70
DU214
EN114
Onbruikbaar(schade/kwijt)
Digitale licentie.
Digitale licentie.
Pagina 1 van 2
Scholengemeenschap Augustinianum
Datum:
Periode/schooljaar:
Pakketlijst per leerling
Levensbeschouwing onderbouw
LB005-1
9789055738489 Wegen naar wijsheid 3a
uitleen
LB006
Wegen naar wijsheid werkboek 3a
eigendom
8,25
De leermiddelen worden door de docent
verstrekt
tekst
0,00
9789055738496
Mentorles
docent
21,90
Natuur en Techniek onderbouw
NA903-1
9789034560056 Nova nieuwe natuurkunde 3hv
uitleen
42,85
NA903-2
9789034560018
Nova nieuwe natuurkunde 3hv
leerlinglicentie
eigendom
10,85
NA903-3
9789034557834
Nova nieuwe natuurkunde 3hv
opdrachtenboek
uitleen
24,45
Nederlands onderbouw
NE006-1
9789006101683
Op nieuw niveau 3v basisboek
uitleen
64,80
Scheikunde onderbouw
SK002-1
9789011111226
Chemie overal (6e editie) 3v
uitleen
59,35
SK902-2
9789011111233
Chemie overal (6e editie) 3v uitwerkingen
uitleen
18,65
SK902-3
8717927067666
Chemie Overal 6e ed vwo 3 tabletlicentie +
online
eigendom
12,48
Wiskunde onderbouw
WI011-1
9789011112568
Getal en ruimte (10e ed) 3v deel 1
uitleen
42,25
WI012-1
Getal en ruimte (10e ed) 3v deel 2
uitleen
42,25
9789011112957
Rapport uit LogiBoek - online
01-09-2014
2014-2015
Digitale licentie.
Digitale licentie.
Pagina 2 van 2