Disclaimer

Disclaimer
De door HMS verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die
betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid
daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend
indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden
gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HMS
is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de website door
toedoen van derden (providers). HMS en de (eventuele) overige
leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. HMS
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet
door HMS worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die
verwijzen naar de site(s) van HMS. Afnemer van de informatie is
verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De
informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer
mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of
verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van HMS omtrent het
gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van
deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook
die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht
is van toepassing