Gemeentenieuws_Dordrecht_5_februari_2014

5 februari 2014
Stoeptegels tonen duurzame warmte Wethouder reikt
VVE certificaten uit
In Dordrecht legt Afvalenergiecentrale HVC een warmtenet aan. De gemeente
en de woningcorporaties Trivire en Woonbron ondersteunen dit project. Om
zichtbaar te maken dat gebouwen gebruikmaken van duurzame warmte komt
bij die gebouwen een speciale stoeptegel te liggen. Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid) legde afgelopen week de eerste tegel bij het Energiehuis.
De warmte die vrijkomt in de afvalenergiecentrale van HVC wordt straks
gebruikt om via een buizenstelsel
Wethouder Harry Wagemakers (links
op de foto) legde afgelopen week de
eerste warmtenet stoeptegel bij het
Energiehuis. Ook de directeuren van de
woningcorporaties Trivire en Woonbron
en van Afvalenergiecentrale HVC waren
hierbij aanweizg. (Foto: Kooyker Fotografie)
woningen en gebouwen te verwarmen.
Daarvoor is dan geen aardgas meer
nodig. Het doel is om omgerekend zo’n
acht- tot tienduizend woningen aan te
sluiten. Wethouder Harry Wagemakers
zegt hierover: “Het warmtenet maakt
Dordrecht veel duurzamer. Daarom
verlenen we graag onze medewerking
aan dit project van HVC. Het gebruikt
onbenutte warmte en bespaart zo
enorm veel energie. Bovendien stoot
een gemiddeld huishouden aangesloten
op duurzame warmte tot wel 75 procent
minder CO2 uit dan een woning met
een cv-ketel. Dat is vergelijkbaar met 22
zonnepanelen.”
Zichtbaar
Dat gebouwen aangesloten op een
ondergronds warmtenet duurzaam zijn,
zie je aan de buitenkant niet. Om dit
zichtbaar te maken, komt bij aangesloten complexen een speciale stoeptegel
te liggen. Behalve het Energiehuis
worden ook gemeentelijke gebouwen
zoals Kunstmin, het Johan de Witt Gymnasium, de Bavinckschool en scholen
op het Leerpark op het warmtenet aangesloten. Ook woningen van corporaties
Trivire en Woonbron sluiten aan op het
warmtenet. Dat betreft zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dat maakt
het Dordtse warmtenet bijzonder.
Tijdelijke warmte
Verschillende complexen krijgen al
warmte van HVC, zoals Trivires wooncomplex aan de Halleyweg. Die warmte
komt nu nog uit een tijdelijke warmtecentrale, tot het warmtenet er ligt. Dan
verdwijnen die tijdelijke centrales weer.
Aan 45 medewerkers Dordtse
peuteropvang
Afgelopen donderdag reikte wethouder Bert van de Burgt (Onderwijs en
educatie) de eerste certificaten uit aan 45 medewerkers uit de Dordtse
peuteropvang.
Alle medewerkers in deze branche hebben een toets afgelegd en volgen waar
nodig een scholingsprogramma bij het
Da Vinci College in Dordrecht. Bedoeld
om hun taalvaardigheid op het gewenste niveau te krijgen. Dit heeft een
gunstige invloed op de ontwikkeling van
kinderen.
Werk met werk
Het warmtenet is zo’n twaalf kilometer
lang. Een groot deel van de transportleidingen gaat dit jaar de grond in. Die
aanleg zorgt onvermijdelijk voor overlast, zo beaamt Dion van Steensel, directeur Grondstoffen bij HVC. “Maar we
overleggen met de gemeente om waar
mogelijk werk met werk te combineren,
zoals eerder gebeurd is in de ReewegOost. Die straat werd heringericht
en daarbij hebben we warmtebuizen
‘meegelegd’. Zo hoeft de weg maar één
keer open.”
Foto: Cees Schilthuizen
Interview met burgemeester Brok:
‘Verkiezingen mogen mensen niet
onverschillig laten’
Op woensdag 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De
gemeente Dordrecht roept inwoners op te gaan stemmen. Burgemeester Brok
legt uit waarom.
leving. Wie vindt dat het goed gaat, kan
dat herbevestigen in zijn of haar stem of
desnoods blanco stemmen. Daarnaast is er
een groep mensen die ontevredenheid is.
Ik zou zeggen: Ben je niet tevreden, dóe er
dan iets aan om dat de veranderen. Er doen
tien partijen mee aan de verkiezingen, dus
de keuze is ruim genoeg. Ten slotte is er
nog een kleine minderheid die uit principe
niet gaat stemmen. Ik ben bang dat ik daar
weinig aan kan veranderen.
Hebt u nog een bijzondere boodschap voor
nieuwe kiezers?
“Het stadsbestuur verdient uw stem. Ik wil
met name tegen diegenen die voor het eerst
mogen stemmen, zeggen: ga stemmen. En
neem je ouders en opa’s en oma’s mee.”
Verfraaien Dordtse
binnenstad
De gemeente werkt met veel partijen aan een levendige binnenstad. Samen
met Dordrecht Marketing maakt de gemeente bijvoorbeeld evenementen
bekend aan inwoners en bezoekers. Ook historische gebouwen en markante
plekken in Dordrecht worden in de schijnwerpers gezet.
Zo zijn parkeergarages verfraaid met
mooie foto’s van de vele gebouwen
en locaties die de stad rijk is. Zo hangt
boven de ingang van parkeergarage
Veemarkt nu ook een panoramabeeld
van de Grote Kerk.
Betere bereikbaarheid
Naast een levendige binnenstad wordt
de stad ook steeds beter bereikbaar.
Zo is P1 parking Drievriendenhof sinds
deze maand 24 uur per dag geopend.
Door de nieuwe openingstijden wordt
de binnenstad voor bezoekers nog beter
bereikbaar. Bezoekers kunnen zo genieten van een bezoek aan Cinema The
Movies, het Dordrechts Museum of de
horeca zonder zich te moeten haasten
om op tijd terug te zijn.
Meer informatie over parkeren in de
binnenstad vindt u op de websites
www.dordrecht.nl en
www.centrumdordrecht.nl.
“Ik roep mensen op om de democratie
levend te houden. Mensen horen niet
laconiek om te gaan met hun recht om
te stemmen. Ik ben van mening dat je als
kiesgerechtigde burger je verantwoordelijkheid moet nemen en moet gaan stemmen.
En wie niet gaat stemmen, moet daarna
ook niet klagen dat dingen niet goed
geregeld zijn in de stad. Wat ik hoop, is dat
de opkomst in ieder geval niet lager is dan
die in 2010. Toen was de opkomst 50,8
procent. Een sterk bestuur is belangrijk voor
de stad en dat begint bij een sterk mandaat
van de kiezer.”
Wat zou u willen zeggen tegen mensen die níet
van plan zijn te gaan stemmen?
“Ik denk dat veel mensen op zichzelf
tevreden zijn over hoe het nu gaat. Dat kan
voor sommigen een reden zijn om niet te
gaan stemmen. We moeten echter waken
voor onverschilligheid. Als we onverschilligheid toelaten in ons denken en handelen,
dan leidt dat tot een afbrokkeling van onze
waarden. En daarmee van onze samen-
De campagne waarmee de gemeente kiezers oproept te gaan stemmen, haakt in op de
woorden die burgemeester Brok sprak tijdens zijn Nieuwjaarsspeech aan de stad: “Als
mensen niet gaan stemmen, moeten ze daarna ook niet zeuren over de politiek”.
Sinds kort siert een panoramabeeld van de Grote Kerk de entree van parkeergarage
Veemarkt. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen)
5 februari 2014
Zaterdag 15 februari
Open huis Hofstraat 3
De Hofstraat is een van de mooiste straatjes van Dordrecht. Deze pittoreske
straat is het hart van het historisch centrum van Dordrecht en maakt deel uit
van het Hofkwartier. De gemeente heeft het pand op huisnummer 3 in eigendom en gaat het nu verkopen. Leerlingen van het Da Vinci Onderwijs Leerwerkbedrijf Parkmanagement hebben de woning geverfd en schoongemaakt.
Zaterdag 15 februari is er van 11.00 uur tot 13.00 uur een open huis.
Vanuit de woning kijkt u uit op karakteristieke Dordtse geveltjes aan de
overkant van de straat. In de directe
omgeving vindt u alle voorzieningen die
de binnenstad zo aantrekkelijk maken
om te wonen. Gezellige terrassen,
leuke restaurantjes, de weekmarkt, het
nieuwe Filmhuis The Movies, winkels
etcetera.
u per se een auto nodig hebt met alle
voorzieningen op loopafstand. De leuke
bovenwoning ademt een knusse sfeer
en beschikt over een gezellige woonkamer, leefkeuken en twee slaapkamers.
Monument
De monumentale woning, gebouwd
omstreeks 1700, beschikt over een inpandige, zeer ruime garage. Niet alleen
staat uw auto hier veilig; het biedt ook
veel extra opslagruimte. Nooit hoeft u te
zoeken naar een parkeerplaats! Niet dat
Open middag
De gemeente verkoopt dit bijzondere
woonhuis via makelaar Waltmann. Op
zaterdag 15 februari is er een open huis
van 11.00 uur tot 13.00 uur. U bent
van harte welkom een kijkje te komen
nemen.
Mooie brede grenen vloerdelen en
authentieke balken plafonds bepalen
de sfeer.
Schoonmaakregeling graffiti
uitgebreid
Nu ook voor 19e Eeuwse Schil
Wethouder Rinette Reynvaan maakte afgelopen donderdag een start met het verwijderen van graffiti van het gebouw
waar de ANWB is gevestigd, op de hoek Johan de Wittstraat-Spuiboulevard. Daarmee gaf ze het officiële startsein voor
de uitbreiding van de Schoonmaakregeling Graffiti van de Binnenstad naar de 19e Eeuwse Schil. Samen met medewerkers van het Buurt Service Team verwijderde ze graffiti door een pilaar te verven.
Sinds 1 januari is de Schoonmaakregeling Graffiti uitgebreid naar de 19e
Eeuwse Schil. Tot die tijd was de regeling alleen beschikbaar voor panden in
de binnenstad. De regeling heeft in de
binnenstad veel succes opgeleverd. Niet
alleen door het verbeteren van het aanzicht en de uitstraling van de binnenstad, maar ook door de demotiverende
werking voor graffitischrijvers.
ze graffitischrijvers actief zien, zodat de
kans op aanhouding groter wordt. Op
www.dordrecht.nl/graffiti kunt u meer
lezen over de aanpak en de schoonmaakregeling.
Een flink aantal pandeigenaren en
–gebruikers in de 19e Eeuwse Schil
hebben eerder al aangegeven graag deel
te willen nemen aan de regeling. In de
kadernota voor 2014 is daarom extra
budget gereserveerd om de regeling te
kunnen uitbreiden. Inmiddels hebben
achttien pandeigenaren uit de 19e
Eeuwse schil zich al aangemeld voor de
regeling.
Aanpak graffiti
De schoonmaakregeling maakt het voor
particuliere pandeigenaren makkelijker
en goedkoper om iets te doen aan graffiti op hun eigendom. Deelnemen aan
de regeling kost vijftig euro per jaar. Met
de regeling wordt graffiti binnen enkele
werkdagen verwijderd als de pandeigenaar er melding van doet. Melden kan
via de Wijklijn app, de wijklijn op de
website of telefonisch via 14078.
De gemeente verkoopt de sfeervolle woning aan de Hofstraat 3, die ze nu nog in
eigendom heeft. Op 15 februari is er een open middag. (Foto: Jarko De Witte van
Leeuwen)
aan bewoners om direct te melden als
Energie Race gestart
Afgelopen vrijdag ging in Dordrecht de Energie Race officieel van start in groep
7/8 van de Don Bosco school. De Energie Race is een energiebesparingswedstrijd.
Afvalenergiecentrale HVC en Duurzaamheidscentrum Weizigt organiseren de
race. In totaal doen veertien schoollocaties uit de Drechtsteden mee.
In drie maanden tijd gaan de deelnemende scholen proberen zoveel
mogelijk energie te besparen. Het
startmoment in Dordrecht vond plaats
op de Don Bosco school. Samen met de
leerlingen van groep 7/8 hing Louise
Bergenhenegouwen, directeur Weizigt,
de officiele poster op. Met het ophangen
De regeling is een onderdeel van de
Dordtse aanpak om de vervuiling door
graffiti tegen te gaan. Andere onderdelen van de aanpak zijn het aanwijzen van
legale graffitizones en een oproep
van deze poster is ook de gemeente
Dordrecht nu echt van start gegaan met
de Energie Race.
Kijk voor meer informatie over de race
en de tussenstand op
www.samenbesparenhvc.nl of volg ons
via Twitter @energiebesparenDS.
Wat is sport voor jou?
Stuur jouw sportselfie in!
De Dordt Sport Week is het startsein van de online media campagne
#IKDordtSport. Breng met een
Sportselfie in beeld wat sport is voor
jou! En maak kans op kaarten voor
een Dordts sportevenement van jouw
keuze.
Is bijvoorbeeld zelf sporten jouw lust en
leven? Of moedig je als trouwe supporter wekelijks je favoriete club aan?
Geniet je dagelijks van een stevige wandeling met de hond? Of ben jij een van
de talenten die traint op topniveau?
Win kaarten sportevenement
De meest inspirerende, bijzondere of
humoristische inzending maakt kans
op kaarten voor een Dordts sportevenement naar keuze. Alle SportSelfies die
worden gedeeld met de hashtag
#IKDordtSport krijgen een plek op de
Dordt Sport portal, Facebook en Twitter.
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Wethouder Rinette Reynvaan bestrijdt graffiti op het ANW-gebouw op de hoek van de
Johan de Wittstraat en Spuiboulevard. (Foto: Jan van der Waal)
5 februari 2014
Spreekuur wethouders
De wethouders hebben wekelijks een
spreekuur. Wilt u een van de onderdelen
Park College geopend
Afgelopen woensdag was wethouder Bert van de Burgt (Onderwijs) aanwezig
bij de opening van het gerenoveerde schoolgebouw van het Park College aan
de S.M. Hugo van Gijnweg.
van de portefeuille met de betreffende
wethouder bespreken, dan kunt u
telefonisch een afspraak maken.
U hoort dan of het tijdstip nog
beschikbaar is en of uw onderwerp zich
Het Park College maakt deel uit van
Horizon, instituut voor Jeugdzorg en
Onderwijs in Rotterdam. De school geeft
onderwijs aan jongeren met complexe
leer- en/of gedragsproblemen in de
leeftijd van twaalf tot en met achttien
jaar. De openingshandeling werd gedaan
door Hans DuPrie, bestuurder Horizon
en Liza Bot.
leent voor een persoonlijk gesprek.
P.H. (Piet) Sleeking
Lintjesregen 2015
U mag het zeggen
Kent u iemand die in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding?
Een werknemer, een collega, een goede buur die hiermee geëerd kan worden in
2015? Stuur ons dan uw voorstel vóór 1 juli 2014.
Een Koninklijke Onderscheiding wordt
uitgereikt aan mensen die met een
bijzondere verdienste of talent de
samenleving verbeteren. Hij of zij moet
wel woonachtig zijn in Dordrecht.
Wat moet u doen?
Neem ruim voor bovengenoemde
datum contact op met mevrouw A.S.A.
Weltevrede-De Lint van het Kabinet van
de burgemeester. Zij helpt u verder op
Wethouder Ruimtelijke ordening,
Vergunningverlening & Handhaving
en Bestuurlijke vernieuwing
weg met een brochure of het beantwoorden van uw vragen over de Koninklijke Onderscheidingen.
Kabinet van de burgemeester
Neem contact op via telefoonnummer:
(078) 770 41 23 of e-mail:
[email protected]
Kijk voor meer informatie ook op
www.lintjes.nl.
Portefeuille: Ruimtelijke ordening &
binnenstad, vergunningverlening &
handhaving (inclusief welstand en
bouw- en woningtoezicht), milieu
Foto: Thijmen Stolk
en water, personeel en organisatie,
huisvesting en ICT, bestuurlijke
vernieuwing en participatie, mediabeleid
en communicatie.
Telefoon: (078) 770 41 12
J. (Jasper) Mos
Wethouder Economische Zaken en
grondbedrijf, Cultuur en Verkeer &
Vervoer
Portefeuille: Economische zaken en
toerisme, havenbedrijf, stadsmarkten,
bovenregionale R&E ontwikkeling,
verkeer en vervoer, externe veiligheid,
grondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur,
monumentenzorg en archeologie.
Telefoon: (078) 770 41 13
E. (Bert) van de Burgt
Wethouder Onderwijs, Werk en
inkomen en Financiën
Portefeuille: Financiën en deelnemingen, werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en educatie,
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
en Essenhof.
Telefoon: (078) 770 41 14
H.P.A. (Harry) Wagemakers
Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd,
Duurzaamheid en Recreatie
Portefeuille: Zorg, welzijn en jeugd
(inclusief buurtwerk, maatschappelijke
Aanmelden voor jongerenonderscheiding kan tot 1 maart
Meld uw ‘Dordtse
Beloften’ aan
Kent u iemand uit Dordrecht die tussen de 6 en de 21 jaar is en die zich op een
bijzondere manier inzet voor de samenleving? Meld hem of haar dan aan voor de
jongerenonderscheiding ‘De Dordtse Beloften’ van de gemeente Dordrecht.
Aanmelden kan tot 1 maart.
De jongerenonderscheiding is een speciaal ontworpen gemeentelijke onderscheiding. De burgemeester reikt deze
onderscheiding één keer per jaar uit aan
maximaal vijf jongeren die een bijzondere
prestatie leveren voor anderen of voor de
stad. De uitreiking is op 23 april in het
Stadhuis.
Voorwaarden
In aanmerking komen jongeren tussen
6 en 21 jaar die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Of die een heldendaad hebben verricht. Het gaat niet om
jongeren die een bijzondere prestatie op
sportgebied hebben gedaan. Hier is een
andere (gemeentelijke) onderscheiding
voor. Houd rekening met de volgende
voorwaarden:
• het gaat om een Dordtse activiteit
•de activiteiten of prestaties zijn in
ieder geval gestart of hebben plaatsgevonden ná april 2013
•de persoon heeft geen banden met
de jury
• de persoon woont in Dordrecht
•de persoon is tussen de 6 en 21 jaar
Iemand voordragen
Om iemand voor te dragen voor de jongerenonderscheiding stuurt u vóór 1 maart
2014 een ingevuld aanmeldformulier
met ‘vertrouwelijk’ op de envelop naar:
Gemeente Dordrecht, Jongerenonderschei-
Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende dagen de volgende externe activiteiten op de agenda staan:
ding, t.a.v. Kabinet van de burgemeester,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Vergeet
niet te noemen bij wie we het verhaal
kunnen navragen (referenties). Dit om
onenigheid achteraf te voorkomen.
De jaarlijkse verkiezing van de Dordtse
sportman, sportvrouw, sportploeg,
sportcoach en sporttalent van het jaar
vindt voortaan plaats in het Postillion
Hotel aan de Rijksstraatweg. Verscheidene wethouders zijn aanwezig op deze
feestelijke avond van 19.00 uur tot
22.00 uur.
Op www.dordrecht.nl vindt u het aanmeldformulier. Voer als zoekterm ‘jongerenonderscheiding’ in en kies vervolgens het
bovenste zoekresultaat. U kunt ook bellen
met het Kabinet van de burgemeester,
via telefoonnummer: (078) 770 41 23. U
krijgt het formulier dan thuisgestuurd.
Prijsuitreiking
De prijs bestaat uit een beeldje en een
medaille. De burgemeester reikt de jongerenonderscheiding uit in het Stadhuis op
woensdag 23 april 2014 om 14.30 uur. Bij
de uitreiking zijn familieleden en vrienden
van harte welkom.
opvang en individuele voorzieningen),
gezondheidszorg (inclusief oggz en
ver-slavingszorg), recreatie en energie,
afval en NMC Weizigt.
Telefoon: (078) 770 41 15
College in de stad
Diverse wethouders
Woensdag 5 februari:
Postillion SportProm 2013
Bert van de Burgt
Woensdag 5 februari:
Eerste steenlegging project
Neptunuslaan
Het project Neptunuslaan bestaat uit
de ontwikkeling en realisatie van een
dag- en woonverblijf voor mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Wethouder Bert van de Burgt
verricht de officiële openingshandeling
vanaf 15.00 uur aan de Neptunuslaan
26 en vanaf 16.00 uur op de locatie ‘Open Hof’, Herschelstraat 27 in
Dordrecht.
Harry Wagemakers
Woensdag 5 februari:
Duurzaamheidscafé
Het Duurzaamheidscafé staat in het
teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Onder leiding van procesbegeleider Bert den Boer en journalist
Conny Taheij gaan de politieke partijen
met elkaar en met de bezoekers in
debat. Ook kunnen mensen met een
duurzaam initiatief dat tijdens het
Duurzaamheidscafé kort toelichten.
Wethouder Harry Wagemakers woont
een deel van de avond bij. Inloop vanaf 19.30 uur, start programma 20.00
uur. Locatie: Duurzaamheidscentrum
Weizigt, Van Baerleplantsoen 30.
Rinette Reynvaan
Vrijdag 7 februari:
Sluiting Dordt Olympics
De Dordt Olympics worden afgesloten
in de ijshal van de Sportboulevard. Wethouder Rinette Reynvaan woont deze
bijeenkomst bij en geeft het startsignaal
voor de Shorttrack Games.
Doet jouw vriend of vriendin
iets heel bijzonders voor
anderen of voor de stad?
R.E.C. (Rinette) Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, Leefbaarheid
en Sport
Portefeuille: Wonen, stedelijke
vernieuwing, wijkgericht werken,
­stadsbeheer en sport
Grote projecten: Herstructurering
Dordt West en Sportboulevard
Meld hem of haar dan aan voor de jongerenonderscheiding
1 maart
De Dordtse Beloften. Dit kan nog tot 15
maart2014.
2013.
Telefoon: (078) 770 41 16
Scan de qr-code of kijk op www.dordrecht.nl, zoekterm jongerenonderscheiding
Wethouder Harry Wagemakers (links op de foto) legde afgelopen week de eerste
warmtenet stoeptegel bij het Energiehuis. (Foto: Kooyker Fotografie)
5 februari 2014
Woensdag 5 februari
Duurzaamheidscafé in
teken van verkiezingen
Het Duurzaamheidscafé op woensdag 5 februari in Duurzaamheidscentrum
Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.
Wat staat er op het gebied van duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s? Wat
is er de afgelopen vier jaar gerealiseerd?
Waar maken politieke partijen zich de
komende periode hard voor? Onder leiding
van procesbegeleider Bert den Boer en
journalist Conny Taheij gaan de partijen
met elkaar en met de bezoekers in debat.
U bent van harte welkom om mee te
komen praten.
Initiatief
Naast dit debat kunnen mensen met een
duurzaam initiatief dit tijdens het Duurzaamheidscafé kort toelichten. Het Duurzaamheidscafé, een initiatief van de stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht,
vindt plaats in Duurzaamheidscentrum
Weizigt, aan het Van Baerleplantsoen 30.
U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen, het
programma start om 20.00 uur. De toegang
is gratis en aanmelden is niet nodig.
Dinsdag 11 februari
Drechtstedendinsdag
in Dordrecht
Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en raadsleden
in de Drechtsteden, vindt op 11 februari plaats in het Stadskantoor èn in het Stadhuis van Dordrecht.
Om 19.30 uur start de Carrousel Bestuur
& Middelen. In de Carrousel wordt
gesproken over ondersteuning van de
Drechtraad, het inkoop- en aanbestedingsbeleid en over geld om Drechtwerk
te integreren in de gemeenschappelijke
regeling. De laatste twee punten staan ook
op de agenda van De Drechtraad. Het is
de laatste keer dat de Drechtraad in deze
samenstelling vergadert. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart verandert
ook de samenstelling van de Drechtraad.
Andere agendapunten voor de vergadering
van de Drechtraad, die om 20.45 uur
begint, zijn de Agenda Openbaar Vervoer,
de Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden
en het Overdrachtsdossier. De raad heeft
dat dossier samengesteld om de nieuwe
raad te informeren over de resultaten van
de afgelopen vier jaar en over de keuzes,
waarvoor de nieuwe raad in komende tijd
komt te staan.
Spreekrecht Carrousel
Tijdens de Carrousel kunnen burgers
gedurende maximaal vijf minuten per
persoon en met een maximum van dertig
minuten voor alle insprekers samen het
woord voeren over onderwerpen die op de
agenda staan en over andere onderwerpen, voorzover dit binnen de vergadertijd
past. Degene die van het spreekrecht
gebruik wil maken, meldt dit ten minste
één dag voor de vergadering aan de coördinerend griffier via e-mail: [email protected]
drechtsteden.nl. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is
aangetekend en benoemingen zijn van het
inspreekrecht uitgezonderd.
Subsidies
Drechtsteden stoppen subsidies
cultuur
Vanaf 1 januari 2014 subsidieert de
gemeenschappelijke regeling (gr)
Drechtsteden niet langer culturele
activiteiten. Er kan voor dit doel geen
subsidie meer worden aangevraagd bij
de gr Drechtsteden.
In de jaren 2009 tot en met 2012 is - in
het kader van de provinciale Regionale
Agenda Samenleving (RAS) - een stimuleringsprogramma voor cultuurparticipatie uitgevoerd. In die jaren is een
Drechtstedelijk budget voor cultuurparticipatie van 69.000 euro gehanteerd.
Dit bedrag werd meer dan verdubbeld
door een provinciale bijdrage, waardoor
drie jaar lang ongeveer 200.000 euro
per jaar aan culturele activiteiten in
het kader van participatie kon worden
besteed.
In 2012 maakte de provincie bekend
per 1 januari 2013 volledig te stoppen
met de bijdrage aan cultuurparticipatie. De Drechtsteden hebben 2013 als
afbouwjaar gebruikt. Daarom werden
in 2013 “nadere regels voor subsidies culturele activiteiten” opgesteld.
Verschillende organisaties hebben in
het afgelopen jaar nog subsidie van
de Drechtsteden ontvangen voor hun
culturele activiteit.
Begin dit jaar heeft het Drechtstedenbestuur besloten de “nadere regels
subsidies culturele activiteiten” in te
trekken. Vanaf 1 januari 2014 wordt
door de gr Drechtsteden geen middelen
meer ingezet in het kader van subsidies
culturele activiteiten en kunnen instellingen geen subsidies meer bij de gr
Drechtsteden aanvragen.
Verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014? Dat kan
zelfs als u tijdens de verkiezingen in het
buitenland bent, bijvoorbeeld vanwege
een vakantie.
Onderhands overdragen of
machtigen
Als u niet zelf kunt gaan stemmen, kunt
u (door het invullen van de achterkant
van de stempas) uw stempas onderhands overdragen aan een andere kiezer
binnen de gemeente. Is het voor u, bijvoorbeeld wegens verblijf in het buitenland, niet mogelijk om de ontvangst van
de stempas af te wachten? Dan kunt u
door een schriftelijk verzoek een andere
kiezer binnen de gemeente machtigen.
Volmachtbewijs aanvragen
Wilt u een andere kiezer machtigen? Vul
dan formulier L8 in. Dit formulier kunt
u downloaden via www.dordrecht.nl of
ophalen in de Stadswinkel. Stuur het
ingevulde formulier naar of lever het in
bij de Stadswinkel in het Stadskantoor,
aan de Spuiboulevard 300. Dat kan tot
en met 14 maart 2014. Let er wel op
dat het aanvraagformulier helemaal is
ingevuld en door beiden ondertekend.
Lever bij het formulier ook een kopie van
een geldig legitimatiebewijs van u en de
gemachtigde in.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt
de gemachtigde een volmachtbewijs. De
volmachtstem moet gelijktijdig met de
eigen stem worden uitgebracht. Kiezers
mogen maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen naast hun eigen stem.
Stemmen in een stembureau naar
keuze
Vóór 5 maart aanstaande ontvangt u via
de post een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
Met de stempas kunt u, als u kiesgerechtigd bent, stemmen in een stembureau
naar keuze in onze gemeente. Zonder
stempas en een geldig legitimatiebewijs
(niet langer dan vijf jaar verlopen) kunt u
uw stem niet uitbrengen.
Welk stembureau ligt voor u op
de route?
Stemmen doen mensen over het algemeen graag op weg naar het werk, vlakbij
de supermarkt, hun woning of in een
nabije school. Ook dit jaar is daar weer
rekening mee gehouden. Wij bieden u in
75 stembureaus de gelegenheid om te
stemmen, zoals bij het centraal station
en in het Albert Schweitzer Ziekenhuis,
locatie Dordtwijk. Een overzicht van alle
stembureaus in onze gemeente ontvangt
u thuis, samen met uw stempas. U vindt
het overzicht ook op www.dordtkiest.nl.
Toegankelijk voor mindervaliden
Bent u mindervalide? Dan is het goed om
te weten dat bij de aanstaande verkie-
zing alle stemlokalen (met uitzondering
van het Stadhuis) op zodanige wijze zijn
ingericht, dat voor mindervalide kiezers
de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig
hun stem uit te brengen.
Bewaar uw stempas goed!
Het is niet mogelijk om zonder stempas te stemmen. Bewaar uw stempas
daarom goed. Raakt u hem toch kwijt?
Dan kunt u tot en met 18 maart 2014,
12.00 uur persoonlijk in de Stadswinkel
een vervangende stempas aanvragen.
Schriftelijk aanvragen is mogelijk tot en
met 14 maart 2014.
Kortgeleden in- of uitgeschreven bij
de gemeente?
Kiesgerechtigden worden opgenomen
in het kiezersregister van de gemeente
waar zij op 3 februari 2014 (de dag van
de kandidaatstelling) zijn ingeschreven in
de basisregistratie personen (BRP). Alleen
binnen die gemeente kunt u uw stem uitbrengen of een gemachtigde aanwijzen.
Kijk voor meer informatie op
www.dordrecht.nl. U kunt ook terecht
in de Stadswinkel, bureau Verkiezingen,
Spuiboulevard 300, telefoon: 14 078.
Stembus
meer info
www.dordtkiest.nl
Algemene Plaatselijke Verorderingen
Horeca
Op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht (APV)/Drank- en
Horecawet heeft de burgemeester een
Exploitatievergunning en/of een Dranken Horecawet vergunning verleend voor
de exploitatie van:
Evenementen, optochten,
ontheffingen en dergelijke
Er zijn vergunningen, verklaringen van geen
bezwaar of ontheffingen verleend voor:
- Een informatiestandplaats ter hoogte
van het Achterom op 28 februari 2014
(1141169, datum besluit 28 januari
2014);
- Een ontheffing voor artikel 35 aan de
Gravensingel 118 tijdens de koningsavond en koningsdag op 25 en 26 april
2014 ( 1146433, datum besluit
28 januari 2014);
- Een stoomfunmarkt aan de Sarisgang op
25 mei 2014 (1133560, datum besluit
28 januari 2014);
- Een Sint Nicolaas funmarkt aan de Sarisgang op 30 november 2014 (1133561,
datum besluit 28 januari 2014);
- Een Kerst funmarkt aan de Sarisgang op
14 december 2014 (1133558, datum
besluit 28 januari 2104);
- Een Smulbosloop recreatieloop en Run
Bike Run Bike Run Dordrecht duathlon
in en rondom De Elzen op 29 mei 2014
(1135406, datum besluit 28 januari
2014);
- Carnaval 2014 met een optocht door
het centrum en het Reeland op 1 maart
2014 (1129846, datum besluit
29 januari 2014);
- Een haringparty in en bij het pand van de
Roei- en Zeilvereniging aan het Wantij
op 19 juni 2014 (1129596, datum
besluit 28 januari 2014).
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen.
U dient uw bezwaarschrift te richten
aan: het college van burgemeester en
wethouders óf de burgemeester, Postbus
8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder
moet het ten minste bevatten: uw naam
en adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit(en) kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. Indien daarvoor
naar uw mening aanleiding bestaat, kunt
u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50959, 3007
BX Rotterdam, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.
Bezwaar
De volledige tekst van het besluit staat
op www.officielebekendmakingen.nl/
staatscourant. Als u het niet eens bent
met dit besluit, kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan: het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de
è
Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Halleyweg ter hoogte van huisnummer 323.
5 februari 2014
Waar vindt u wat?
Internet en social media
Informatie van de gemeente vindt u
op www.dordrecht.nl. Dordrecht heeft
ook een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/gemeente.dordrecht
en Twitteraccount: @gemdordrecht.
Telefoon
Het algemene telefoonnummer van de
gemeente is: 14 078.
Klachten en meldingen
Voor klachten en vragen over onderhoud
aan de wegen, groenvoorziening, straatverlichting en zo meer belt u de Wijklijn,
telefoonnummer 14 078, of meld uw klacht
via internet op www.dordrecht.nl/antwoord
Stadswinkel
Het adres van de gemeente is:
Spuiboulevard 300
Openingstijden:
Met of zonder afspraak
maandag t/m woensdag: 8.30 – 17.00 uur
donderdag: 8.30 – 19.30 uur
vrijdag: 8.30 - 12.00 uur*
* Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort
of identiteitskaart kan tot 17.00 uur.
Let op! Alleen op afspraak:
Omgevingsvergunning, APV-,
naturali­satie- of optieaanvraag.
Een afspraak maken kan via internet:
www.dordrecht.nl/antwoord of
telefonisch op nummer: 14 078.
Via www.dordrecht.nl/antwoord kunt u veel
zaken direct regelen. Antwoord© is zeven
dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar.
Let op! Vanaf 1 januari 2014 uitsluitend
betalen met pin in de Stadswinkel.
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
www.socialedienstdrechtsteden.nl
Regionaal Archief Dordrecht/Stadsarchief
Stek 13
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
Griffie gemeenteraad
Spuiboulevard 300
www.dordrecht.nl/ris
Gemeentelijke begraafplaatsen en
crematorium De Essenhof
Nassauweg 200
www.essenhof.nl
Weizigt Natuur- en Milieucentrum
Van Baerleplantsoen 30
www.weizigtnmc.nl
Verkeer vervolg
Algemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder
moet het ten minste bevatten: uw naam
en adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
Redactie
Afdeling Communicatie
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: [email protected]
Eindredactie : Jarko De Witte van Leeuwen
In spoedeisende gevallen kunt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. U kunt het
verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor de behandeling van
een verzoek om voorlopige voorziening
brengt de rechtbank een bedrag van 160
euro aan griffierecht in rekening.
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing
is, hebben ontvangen:
Voor: het verlengen van de vergunning
van de woonunit
Locatie: Zuidendijk 331 A
Datum ontvangst: 27 januari 2014
Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Activiteit bouwen
Voor: het maken van een kantoor met
bedrijfshal
Locatie: Kerkeplaat 10
Datum besluit: 27 januari 2014
Activiteit bouwen en het
onderhouden, restaureren,
veranderen of slopen van een
rijksmonument
Voor: het transformeren van een
restaurant naar een zelfstandige woning
Locatie: Voorstraat 179A
Datum besluit: 28 januari 2014
Voor: het intern verbouwen van het
pand en het plaatsen van een dakraam
Locatie: Voorstraat 262-265
Datum besluit: 31 januari 2014
Activiteit het onderhouden,
restaureren, veranderen of slopen
van een rijksmonument
Voor: renovatie aan het dak
Locatie: Steegoversloot 12
Datum besluit: 31 januari 2014
Activiteit bouwen en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Voor: het plaatsen van een transformator/inkoopstation
Locatie: Merwedestraat 48
Datum besluit: 27 januari 2014
Activiteit vellen van houtopstanden
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (sierpeer (Pyrud calleriana
‘Chanticleer’))
Locatie: Nieuwstraat ongenummerd
Datum besluit: 29 januari 2014
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
het gemeentebestuur van Dordrecht.
en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook
het telefoonnummer vermelden, waarop
u overdag te bereiken bent? Het indienen
van een bezwaarschrift houdt de werking
van het besluit niet tegen.
Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat de volgende omgevingsvergunning
van rechtswege hebben verleend omdat
binnen de beslistermijn geen besluit is
genomen:
Activiteit bouwen
Voor: het maken van een dakopbouw en
het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Van Manderstraat 4
Datum besluit: 31 januari 2014
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben geweigerd:
Activiteit bouwen en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Voor: het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en het intern verbouwen van het pand
Locatie: Grote Spuistraat 37
Datum besluit: 31 januari 2014
HUISVESTINGSVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende
splitsingsvergunning te verlenen:
Verleende splitsingsvergunningen
Voor: het splitsen van de woningen in
twee appartementsrechten
Locatie: Vossiusstraat 42 en 44
Datum besluit: 29 januari 2014
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht.
Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het besluit waartegen het
is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.
Een verzoek om schorsing van het
bestreden besluit kunt u indienen
bij de president van de rechtbank
Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.
Activiteit brandveilig gebruik
Voor: aanvraag gebruiksvergunning
Locatie: Baanhoekweg 25
Datum ontvangst: 29 januari 2014
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen:
Activiteit bouwen
Voor: het verbouwen van het pand tot
appartementencomplex
Locatie: Wijnbrug 5
Datum ontvangst: 27 januari 2014
Voor: het wijzigen van een winkelfunctie
in een woonfunctie
Locatie: Spuiweg 72
Datum ontvangst: 27 januari 2014
Voor: het verbouwen van een woning
Locatie: Weeshuisplein 19
Datum ontvangst: 27 januari 2014
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Oudendijk 85
Datum ontvangst: 28 januari 2014
Activiteit vellen van houtopstanden
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand
Locatie: Wijnstraat 134
Datum ontvangst: 28 januari 2014
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (sierpeer (Pyrud calleriana
‘Chanticleer’))
Locatie: Nieuwstraat ongenummerd
ter hoogte van huisnummer 125
Datum ontvangst: 28 januari 2014
HUISVESTINGSVERORDENING
Ingekomen aanvragen om een
onttrekkingsvergunning
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte ten behoeve
van kamerverhuur
Locatie: Camphuijzenstraat 35
Datum ontvangst: 28 januari 2014
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Vergunningen en Meldingen,
5 februari 2014
Welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig
is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk
van het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving.
De toetsende instanties zijn de Grote en de Kleine Welstandscommissies. De Grote
(voltallige) Commissie toetst de grotere plannen en plannen die een sterke invloed hebben op het stadsbeeld aan de criteria in de Welstandsnota. Kleine bouwplannen (zoals
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of erfafscheidingen) worden in eerste instantie getoetst door een ambtenaar
van Stadsontwikkeling aan de zogenoemde ‘sneltoetscriteria’. Als het plan daaraan niet
voldoet, wordt het alsnog beoordeeld door de Kleine Welstandscommissie.
Welstandsvergaderingen
De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de oneven weken op
maandag. De agenda’s van de Grote en de Kleine Commissie zijn te vinden op
www.dordrecht.nl/welstandscommissie. Daar zijn ook de Welstandsnota en de daarin
opgenomen sneltoetscriteria te vinden.