Forensisch onderzoek plaats delict en SEH

Forensisch onderzoek
Ingmar de Heiden
Forensische opsporing
Amsterdam
Inhoud
Wat is forensisch onderzoek?
Rol van de forensische opsporing
Forensische onderzoeksmogelijkheden
Gebruik van verpakkingsmateriaal
Het forensisch werken
Vuistregels
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
2
Wat is forensisch onderzoek?
Het uitvoeren van technisch onderzoek om
bewijsmateriaal te verkrijgen bij misdrijven.
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
3
Wat is forensisch onderzoek?
Het uitvoeren van technisch onderzoek om
bewijsmateriaal te verkrijgen bij misdrijven.
Inbraak
Overval
Moord/doodslag
Brandstichting
Zeden
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
4
Wat is forensisch onderzoek?
Het uitvoeren van technisch onderzoek om
bewijsmateriaal te verkrijgen bij misdrijven.
Zoeken en onderzoeken van sporen en sporendragers
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
5
Wat is forensisch onderzoek?
Het uitvoeren van technisch onderzoek om
bewijsmateriaal te verkrijgen bij misdrijven.
Iets is pas bewijsmateriaal als de rechter dat
bepaalt
Sporen en sporendragers
Foto’s
Proces verbaal van bevindingen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
6
Wat is forensisch onderzoek?
Rol van de forensische opsporing
Eerste lijn
Forensisch rechercheurs
HVC
Maatwerk (+)
Tweede lijn
Frontoffice
Backoffice
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
7
Wat is forensisch onderzoek?
Rol van de forensische opsporing
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
8
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
Schotrestenonderzoek
Vormsporen
DNA sporen
Vezelonderzoek
Vreemde objecten
En soucheonderzoek
Reconstructie
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
9
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
Schotrestenonderzoek
Zijn het kruitresten?
Wat is de oorsprong?
Schootsafstand bepaling
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
10
De praktijk: Schotrestenonderzoek
Ontstaan schotresten
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
11
De praktijk: Schotrestenonderzoek
Waar kan ik schotresten vinden?
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
12
De praktijk: Schootsafstandbepaling
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
13
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
Vormsporen
Schoenzoolafdrukken
Hand(schoen)afdrukken
Textielafdrukken
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
14
De praktijk: Vormsporen
Afdrukken achtergelaten op kleding, voorwerpen
of het lichaam
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
15
De praktijk: Vormsporen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
16
De praktijk: Vormsporen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
17
De praktijk: Vormsporen
Wat is dit?
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
18
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
DNA sporen
Bloed
Speeksel
Wangslijmvliescellen
Sperma
Huidepitheel
Haren
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
19
De praktijk: DNA sporen
Van wie is het? (bronniveau)
Hoe komt het daar? (activiteitenniveau)
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
20
De praktijk: Bloed
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
21
De praktijk: Speeksel
Wat zien we hier
nog meer?
Vormsporen!
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
22
De praktijk: Wangslijmvliescellen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
23
De praktijk: Sperma
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
24
De praktijk: Huidepitheel
Gebruikerssporen
Drager sporen
Contactsporen (huid op huid)
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
25
De praktijk: Huidepitheel
Gebruikerssporen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
26
De praktijk: Huidepitheel
Drager sporen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
27
De praktijk: Huidepitheel
Contactsporen
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
28
De praktijk: Haren
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
29
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
Vezelonderzoek
Herkomst
Vergelijking
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
30
De praktijk: Vezelonderzoek
?
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
31
De praktijk: Vezelonderzoek
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
32
De praktijk: Vezelonderzoek
Herkomst? Vergelijking?
Slachtoffer is gestoken
Droeg een geel shirt
Mes was in het bezit van de verdachte
Vezels uit het mes komen overeen met de vezels van het shirt
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
33
Forensische
onderzoeksmogelijkheden
Vreemde objecten
In het lichaam
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
34
De praktijk: Vreemde objecten
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
35
De praktijk: Vreemde objecten en
soucheonderzoek
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
36
De praktijk: Reconstructie
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
37
Gebruik van verpakkingsmateriaal
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
38
Forensisch werken
Verpak goederen apart
Beschrijf de herkomst
Knip indien mogelijk om gaten/beschadigingen
heen
Knip niet door naden van kleding
Maak bij voorkeur gebruik van een kledingschaar
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
39
Vuistregels
Hulpverlening heeft de prioriteit
Wees je bewust van de (forensische)
mogelijkheden
Wees je bewust van het belang van je rol
Durf te vragen
Weet wie je contactpersoon is
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
40
Bedankt voor de aandacht!
20 november 2014
Amsterdam Spoed Symposium 2014: Forensisch onderzoek
41