Meest gestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen over ondergrondse containers bij hoogbouw

Waarom worden er ondergrondse containers geplaatst?
Door gebruik te maken van ondergrondse containers wordt het straatbeeld verbeterd, worden
de kosten van afvalinzameling teruggedrongen en wordt er vanuit regionaal perspectief
toegewerkt naar een uniforme manier van afvalinzameling.

Wanneer worden de ondergrondse containers geplaatst?
Op basis van de planning worden de eerste ondergrondse containers in juni geplaatst.
Bewoners worden geïnformeerd over het moment van ingebruikstelling van de ondergrondse
container. Op dat moment zal de huidige bovengrondse of inpandige container buiten gebruik
gesteld worden.

Op welke wijze zijn de locaties voor ondergrondse containers vastgesteld?
De gemeente heeft gekeken naar mogelijke locaties aan de hand van fysieke criteria, zoals de
eisen die de speciale inzamelingswagen met zich meebrengt om de container te kunnen
legen, de aanwezigheid van kabels en leidingen, parkeerdruk en groen. We hebben zoveel
mogelijk de locaties van de huidige bovengrondse containers gehanteerd. Uiteraard streven
we ernaar de overlast voor bewoners zo gering mogelijk te houden en kijken we naar de kortst
mogelijke loopafstand van de woning naar de container. Het locatieplan is vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders.

Hoe weet ik wanneer ik een ondergrondse container mag gebruiken?
Zodra de ondergrondse afvalcontainer is geplaatst, wordt deze door de gemeente en HVC
getest en opgeleverd. Daarna ontvangt u een brief dat u de ondergrondse afvalcontainer kunt
gebruiken.

Heb ik een pasje nodig voor het inleveren van afval in de ondergrondse containers?
Vooralsnog heeft u geen pasje nodig. In de toekomst zal wel toegangscontrole worden
ingevoerd. U wordt te zijner tijd hierover geïnformeerd.

Wanneer worden de bovengrondse of inpandige containers verwijderd?
Na plaatsing en ingebruikstelling van de ondergrondse containers zullen de bovengrondse of
inpandige containers zo snel mogelijk weggehaald worden. Pas als de ondergrondse
containers goed functioneren worden de oude containers verwijderd.

Wanneer worden de ondergrondse containers geleegd?
Op basis van een ingebouwd volmeldsysteem krijgt HVC een melding wanneer de
inzamelauto naar de betreffende locatie gestuurd moet worden om een container te ledigen.
Algemene vragen over afvalinzameling

Wat mag WEL in de container?
Huishoudelijk restafval, groente, fruit en tuinafval in een gesloten zak mag in de ondergrondse
afvalcontainer. Het maakt niet uit of u daarvoor een vuilniszak, een pedaalemmerzak of een
draagtas gebruikt. De zak moet goed dicht zijn om te voorkomen dat de ondergrondse
container vies wordt en gaat stinken.

Wat mag NIET in de container?
De ondergrondse container is alleen bestemd voor huishoudelijk restafval, groente, fruit en
tuinafval. Klein chemisch afval, plastic, papier en karton, glas en textiel, elektrische apparaten,
bouw-en sloopafval mogen niet in de afvalcontainer.

Wat doe ik met mijn overige afval?
De ondergrondse container is alleen bedoeld voor huisvuil, groente, fruit en tuinafval. Voor uw
overige afval zoals grofvuil, glas, oud papier en klein chemisch afval blijft de manier van
inzamelen hetzelfde als voorheen

Zorgt de container voor stankoverlast?
De container bevindt zich onder de grond, waar het een aantal graden kouder is dan boven de
grond. Dit gaat de ontwikkeling van vieze geur tegen. Bij normaal gebruik zal er geen stank
ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op goede wijze om te gaan met
de inzamelvoorziening (afgesloten vuilniszak).

Moet ik betalen per keer dat ik de ondergrondse container open?
Nee, u betaalt een vast bedrag per jaar voor het aanbieden van uw restafval.

Mag ik als bedrijf gebruikmaken van de ondergrondse container?
Nee, alleen inwoners kunnen hun afval kwijt in de ondergrondse afvalcontainer.

Aan wie kan ik een storing doorgeven?
Als u een storing opmerkt, kunt u hierover contact opnemen met HVC via telefoonnummer
0800 - 0700 (gratis, werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) of e-mailadres
[email protected]

Mijn vraag over ondergrondse containers staat er niet bij. Wie kan ik bellen?
Als u nog vragen heeft over de plaatsing van ondergrondse containers bij hoogbouw, kunt u
contact met Gijs Erkelens van de afdeling Buitenruimte. Als u nog vragen heeft over
afvalinzameling in het algemeen, kunt u contact opnemen met Kees Okker van de afdeling
Buitenruimte. U kunt hem bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 078.