Vraag en antwoordlijst Van Kolplein, Velp Zuid

Vraag en antwoordlijst Van Kolplein, Velp Zuid
26 augustus 2014
Vivare informeerde u in een brief over de plannen voor de woningen die onderdeel zijn
van het project Van Kolplein in Velp Zuid. In deze vraag en antwoordlijst geeft Vivare u
aanvullende informatie.
Over de plannen
Wat zijn de plannen voor de 86 woningen aan het Van Kolplein e.o.?
Vivare kiest ervoor om de 86 woningen aan het Van Kolplein te slopen en nieuw te
bouwen. Eerdere plannen gingen uit naar uitgebreide renovatie. Die plannen gaan niet
door. Vivare wil in 2015 starten met de werkzaamheden in de wijk.
Waarom wil Vivare de woningen aan het Van Kolplein aanpakken?
Vivare voorziet problemen in de technische staat van de woningen en in de verhuur op
lange termijn. Daarom is een ingrijpende aanpak noodzakelijk. In 2011 besloot Vivare
om voor uitgebreide renovatie te gaan. Nu blijkt dat sloop / nieuwbouw een betere en
betaalbare mogelijkheid is.
Waarom kiest Vivare nu toch voor sloop/ nieuwbouw?
Er zijn een aantal redenen waarom Vivare nu toch voor sloop / nieuwbouw kiest:
1. Vivare heeft veel informatie opgehaald vanuit de huisbezoeken en inloopuren die
afgelopen maanden geweest zijn. De vele klachten over gehorigheid, vocht, krakende
en scheve vloeren neemt Vivare serieus. Uitgebreide renovatie kan deze klachten niet
volledig oplossen. Daarom onderzocht Vivare nogmaals of het in de huidige markt
mogelijk is de woningen te slopen en nieuw te bouwen. Dit is het geval! Met
nieuwbouw komen er kwalitatief betere woningen terug.
2. In 2011 waren de kosten voor sloop/ nieuwbouw veel hoger dan voor renovatie.
3. De plannen voor sloop/nieuwbouw in 2011 gingen uit van rijtjeswoningen: Vivare
voorzag dat Welstand daar niet akkoord mee zou gaan. Inmiddels kunnen er ook
nieuwbouwwoningen met dezelfde opzet en uitstraling als de bestaande bouw op een
betaalbare manier gerealiseerd worden. Deze opzet en uitstraling komen tegemoet
aan de eisen van Welstand en hierbij verwacht Vivare dan ook geen overkomelijke
bezwaren (aangezien de woningen aan het Van Kolplein bestempeld zijn als
Cultuurhistorisch waardevol vastgoed).
Hoe ziet de planning eruit nu Vivare voor een andere optie gekozen heeft?
De planning blijft nagenoeg hetzelfde als bij renovatie. Eind 2013 vraagt Vivare de
bewoners in te stemmen met de nieuwbouwplannen (bij renovatie was dit in het najaar).
Bij een meerderheid van de bewoners gaat Vivare verder met het plan. Het sociaal plan
gaat dan begin 2014 in. Naar verwachting start Vivare in 2015 met de werkzaamheden in
de wijk.
Hoeveel woningen worden er teruggebouwd binnen het project?
Er worden 80 woningen teruggebouwd. Naar verwachting 71 woningen met 3
slaapkamers en 9 met 2 slaapkamers. Dit zijn dezelfde aantallen als bij renovatie. Op de
plek van de overige 6 woningen maken we meer parkeergelegenheid: er komen
zogenaamde parkeerkoffers die u misschien ook nog kent uit de renovatieplannen.
1
Over de nieuwe woningen
Hoe komen de nieuwbouwwoningen eruit te zien?
Er worden, net zoals het er nu staat, 2- en 3- onder- 1 kappers terug gebouwd. Dit is
anders dan het eerste nieuwbouwplan: daar ging Vivare uit van rijtjeswoningen. Ook de
uitstraling van de wijk probeert Vivare in ere te houden. Vanaf september begint de
selectie van de aannemer. In het najaar hoort Vivare graag uw reactie op schetsen van
minimaal 2 mogelijke partijen.
Hoe groot worden de nieuwbouwwoningen?
Verwachting is dat de woning in m2 iets groter wordt dan de gerenoveerde woning (circa
80m2.). Dit betekent dat de achtergevel van uw woning +/- 1 meter verder naar achter
komt als in de renovatieplannen.
Welk energielabel heeft mijn nieuwbouwwoning?
Bij een nieuwbouwwoning heeft u energielabel A. Bij de uitgebreide renovatie zou dit B
zijn. U krijgt dus een comfortabelere woning.
Over de tuinen, garages en schuren
Blijft mijn tuin nu even groot?
Om voldoende woonoppervlakte te realiseren en de vorm van de woning te kunnen
behouden wordt de tuinoppervlakte iets kleiner. In verhouding met de huidige situatie
komt de achterzijde van de woning ongeveer 2m1 naar achteren te liggen.
Kan mijn eigen schuur/carport/aanbouw blijven staan?
Vivare ziet de aanpassingen van de woningen als kans om de wijk op te frissen en wil
graag de schuren, garages etc. verwijderen. Alles wat nu tegen uw woning aangebouwd
staat, moet vanwege de nieuwbouw sowieso gedemonteerd worden. Alles wat minimaal
5 meter van de huidige gevel afstaat (gerekend vanaf de keukenachterwand) kan blijven
staan, mits dit stedenbouwkundig en/of technisch wenselijk/toegestaan is.
Wat gebeurt er met de stenen ‘Vivare’ schuur?
De stenen schuur die er nu staat wordt waarschijnlijk een houten schuur van 6m2. De
huidige schuren passen straks niet meer voldoende in het beeld. Dus om een goed totaal
beeld te creëren plaatst Vivare overal houten schuren. Daarnaast krijgt u in de woning
zelf meer bergruimte. Vivare heeft positieve reacties op de houten schuren gekregen bij
het project ‘Daalhuizerweg/Bergweg e.o.’.
Ik heb nu geen schuur in de tuin. Krijg ik deze straks wel?
Ja, woningen die nu geen schuur hebben, krijgen bij nieuwbouw een houten schuur
geplaatst in de tuin (6m2). Daarnaast krijgt u in de woning zelf meer bergruimte.
Wat wordt er gedaan met de erfafscheidingen?
Daar waar de tuinen grenzen aan het openbaar gebied worden er nieuwe schuttingen
geplaatst. Tussen de tuinen in plaatst Vivare niets. Dit is aan de bewoners zelf of ze een
tuinafscheiding willen.
Over de bouwperiode
Is er meer overlast bij nieuwbouw in de wijk dan bij renovatie?
Vivare wil een aannemer die slim en snel kan bouwen, zodat er bij nieuwbouw minder
overlast is in de wijk dan bij renovatie. In september start de inschrijving voor het slim
en snel bouwen van de woningen voor de aannemers.
2
Hoe lang moet ik naar een wisselwoning bij sloop/nieuwbouw?
Vivare kan pas aan de slag met de plannen om de periode van bouw zo prettig mogelijk
te organiseren voor de bewoners nadat de aannemer geselecteerd is. Pas dan wordt
duidelijk hoe er wisselwoningen en andere voorzieningen worden ingezet. De verwachting
is dat u ongeveer 10 weken in een wisselwoning verblijft als u terug wilt keren naar een
woning binnen het project van Kolplein e.o.
Ik heb klachten over mijn woning. Waar kan ik Vivare nog voor benaderen tot
de sloop begint?
Voor onderhoudsklachten en reparatiemeldingen kunt melden via nummer: (026)
3849191. Vivare voert geen planmatig onderhoud meer uit aan de bestaande woningen.
Over de mogelijkheden en gevolgen voor u als huurder
Welke huurprijs ga ik betalen na de ingreep?
Als u terugkeert naar een nieuwbouwwoning binnen het project gaat u een huurprijs
betalen van € 574,35 (prijspeil 2013). Dit is dezelfde huurprijs zoals deze na renovatie
zou zijn. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de stadsvernieuwingsurgentie, kiest
u uit de aangeboden vrijkomende woningen op de Entree site. Daarbij geldt de huurprijs
zoals deze in de advertentie staat vermeld. De kleinere woningen binnen het project
(type D) worden € 535,91 (prijspeil 2013).
Kan ik terugkeren op dezelfde plek als waar ik nu woon bij sloop/nieuwbouw?
U krijgt de garantie terug te kunnen keren binnen het project (terugkeergarantie).
Wanneer dat mogelijk is, kunt u terugkeren naar de huidige plek: we proberen hier
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Toch kan het in de praktijk zo zijn dat er
bijvoorbeeld op de plek van uw huidige woning parkeerplaatsen komen. Dat weten we als
het definitieve plan klaar is. Uit ervaring weet Vivare dat slechts zo’n 30% van de
bewoners terugkeren binnen het project.
Waar heb ik recht op als ik mijn woning uit moet?
Als het project definitief is, krijgt u, net als bij de variant renovatie, een sociaal plan van
Vivare aangeboden. Dit houdt onder andere in dat u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt
en recht heeft op een verhuiskostenvergoeding (€ 5.650,- prijspeil 2013).
Ik wil graag de wijk uit. Kan ik niet nu al een urgentie krijgen?
Nee, dat is niet mogelijk. Het sociaal plan gaat pas in nadat het plan definitief is en
goedgekeurd door het Raad van Bestuur van Vivare. U krijgt dan bericht van Vivare dat u
gebruik kunt maken van een sociaal plan (verwachting begin 2014). Tot die tijd heeft u
geen stadsvernieuwingsurgentie en heeft u ook geen recht op de
verhuiskostenvergoeding.
Is het mogelijk dat ik in één van de opgeknapte woningen in de Troelstrastraat
e.o. kan gaan wonen als Vivare hier aan de slag gaat?
De woningen die vrijkomen in de Troelstrastraat worden straks via het reguliere systeem
van Entree verhuurd. Uiteraard kunt u straks met uw stadsvernieuwingsurgentie
reageren op vrijgekomen woningen in deze wijk.
Ik vind nooit meer een woning met zo’n lage huur als nu. Hoe komt Vivare
hierin tegemoet?
Met een stadsvernieuwingsurgentie komt u in aanmerking voor veel woningen, waarbij u
de keuze heeft in huurprijs. Daarnaast wordt uw huurtoeslag hoger als uw maandhuur
stijgt (als u voor huurtoeslag in aanmerking komt). Op de site van de Belastingdienst
kunt u eenvoudig een berekening maken van wat u gaat betalen in een andere woning.
Daarnaast heeft Vivare voor de terugkeerders de regeling dat zij niet meer gaan betalen
dan de huurtoeslaggrens (€ 574,35 prijspeil 2013).
3
Ik heb een inkomen van boven de € 34.229,-. Hiermee kom ik niet in
aanmerking voor een sociale huurwoning en kán ik dus niet verhuizen.
Deze inkomensgrens geldt niet voor stadsvernieuwingsurgenten. U kunt, als u boven
deze inkomensgrens zit, met uw stadsvernieuwingsurgentie ook op deze woningen
reageren.
Welke invloed heb ik als huurder op het hele traject?
Vivare heeft met een werkgroep bestaande uit bewoners samengewerkt aan de
uitwerking van het plan. Er kwam geen eenduidige voorkeur uit de werkgroep of uit de
wijk. Vivare besloot daarom in 2012 de knoop door te hakken en te kiezen voor
uitgebreide renovatie. Zoals we in de eerste vraag beschrijven, kiest Vivare nu toch voor
sloop en nieuwbouw. In het najaar 2013 wordt er nog een inloopmoment georganiseerd
waarbij u uw mening kunt geven over de nieuwbouwtekeningen. Vivare gaat graag met u
in gesprek om te horen wat u van de plannen vindt.
Overige vragen
Worden de straten ook nog opgeknapt?
Het project ‘Van Kolplein e.o.’ is een samenwerking van gemeente Rheden en Vivare.
Naast de woningen worden ook de straten en het openbaar gebied aangepakt. Hierover
wordt u volgend jaar geïnformeerd en bij betrokken.
Wat gebeurt er met het Inloophuis?
De oprichters van het Inloophuis zijn ervan op de hoogte dat Vivare met de woningen
aan de slag wil en dat deze locatie slechts tijdelijk kan zijn.
De media schrijft volop over de problemen in corporatieland. Treft dit Vivare
niet?
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de sociale huursector. Een daarvan is dat
woningcorporaties vanaf dit jaar worden gedwongen om jaarlijks veel geld aan de staat
te betalen. Vivare dus ook. Vanaf 2017 betaalt Vivare elk jaar € 20 miljoen aan de
staatskas. Dit geld kunnen we maar één keer uitgeven. Er is dus minder geld voor
onderhoud, renovatie en nieuwe woningen, of voor grote investeringen. In de praktijk
betekent dit dat het definitieve besluit over of de plannen doorgaan, pas bij de start van
de uitvoering genomen wordt. Dit geeft Vivare en bewoners helaas onzekerheid. U kunt
van Vivare verwachten dat we er alles aan doen om toch aan de slag te kunnen met onze
woningen.
Nog vragen???
Waar kan ik terecht met vragen die niet in deze vraag en antwoordlijst staan?
Zijn er vragen die niet in de vraag- en antwoordlijst beantwoord worden, of wilt u uw
mening of emoties kwijt? Een aantal medewerkers van Vivare zijn de volgende
momenten aanwezig op het Van Kolplein (bij het speeltuintje) om u te woord te staan:
• Woensdag 28 augustus van 12:00-13:00 uur
• Woensdag 28 augustus van 17:00-18:00 uur
• Donderdag 29 augustus van 17:00-18:00 uur
Bij regen wordt uitgeweken naar het kantoor van HVR (Dr. Schaepmanstraat 17).
Verder kan altijd telefonisch of per mail contact opgenomen worden met Ellen Mollen.
Zij is op maandag, woensdag en donderdag te bereiken op telefoonnummer
(026) 384 91 04 of via de mail [email protected]
4