Weekkrant week 42

Terwestenstraat 105, 2525 GG Den Haag
Directeur: Els de Jeu
Telefoon:070-3883594
[email protected]
Weekkrant 10 oktober 2014
Voorwoord
 Kinderboekenweek
Afgelopen week heeft de school bezoek gehad van echte (kinderboeken) schrijvers.
De kinderen mochten vragen stellen aan de schrijvers. De schrijvers hebben ook
hun handtekening geplaatst in boeken van de kinderen.
Wat een leuke herinnering is dat! De afsluiting op vrijdagmiddag van de
Kinderboekenweek was het ,,BOEKENBAL”. Alle kinderen kregen aan het eind een
gezonde traktatie…een appel met een boekenwurm! Leden van de Ouderraad
hebben deze traktatie gemaakt. Namens alle leerlingen heel erg bedankt.
 Ouderbijeenkomst voor VVE ouders
Afgelopen woensdag was er weer een ouderbijeenkomst voor de ouders van kinderen
uit groep 1. Er waren weer veel enthousiaste ouders. De ouders hebben samen met hun
kind mooie knutselwerkjes gemaakt! Aan het eind van de bijeenkomst werd de
huiswerkopdracht uitgedeeld zodat ouders thuis met hun kind aan de slag kunnen. De
volgende bijeenkomst, georganiseerd door juf Danielle, is voor de ouders van groep 2
op woensdagochtend 15-10-2014 om 08.30 uur.
 Pabostudenten
Vanaf donderdag 09-10-2014 lopen er twee Pabostudenten stage op school. Kim
Straathof gaat in groep 3 stage lopen en Nina Visee in groep 2. Na enige tijd gaan deze
studenten wisselen van stagegroep. Met ingang van 20-11-2014 gaat Esra Dogan in
groep 1 op de donderdag stage lopen.
 Naailes
Najat Sakaqui is donderdag gestart met de 1e naailessen van dit schooljaar. Op dit
moment zit de cursus vol, ouders die zijn uitgeloot, staan op een wachtlijst.We hopen
dat de dames weer veel van Najat zullen leren.
 Bibliotheekbezoek met ouders
Omdat het nog steeds Kinderboekenweek was, heeft juf Astrid samen met
belangstellende ouders afgelopen donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de
bibliotheek (Hobbemaplein). Juf Roos heeft ons wegwijs gemaakt in de bibliotheek. Alle
ouders die mee waren, weten nu welke boeken geschikt zijn voor hun kind(eren). Weet
u trouwens dat alle kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek kunnen worden?
Inschrijfformulieren liggen in de bibliotheek of u kunt een formulier ophalen bij juf
Astrid. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliotheek.nl
 EHBO
Wegens enorm succes gaat er weer een EHBO cursus van start voor ouders van onze
school.
U kunt zich door middel van het antwoordstrookje opgeven. De cursus bestaat uit 4
bijeenkomsten op de dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. De deelname is gratis
en de 1e les zal op 28-10-2014 van start gaan. Er kunnen maximaal 12 ouders meedoen
dus vol is vol! Als u zich opgeeft, is het wel de bedoeling dat u alle lessen volgt. Aan
het eind van de cursus krijgt u een certificaat.
 Koken met ouders
Donderdagmiddag 16-10-2014 om 13.00 uur wordt er weer gekookt door ouders. Dit
keer gaat de moeder van Efe Erbas voor ons koken! Dank je wel alvast. Inschrijven kan
via het antwoordstrookje en …vol is vol.
1
Groep 1, juf Danielle en juf Mirela,
Herfst in groep 1! In groep 1 is de herfst echt begonnen. In de herfsthoek kunnen wij ons verkleden als
een kabouter of slak onder de paddenstoel, bladeren zoeken en spinnen voelen. Aan de herfsttafel
tellen en sorteren wij de dennenappels, kastanjes, eikels en bladeren. Wij hebben geleerd dat de
blaadjes in de herfst geel, rood en bruin worden en daarna van de bomen vallen. Net als de kastanjes
en de eikels. Ook hebben wij geleerd dat een paddenstoel een hoedje en een steeltje heeft. In de
kleine kring hebben wij paddenstoelen getekend.
Dit liedje hebben wij geleerd. Het is op de wijs van “hoedje van papier” en leuk om samen thuis nog
eens te zingen:
1,2,3,4, appels hmm, appels hmmm
1,2,3,4 appels lust ik graag
In de boom en op de grond
Zie ik appels dik en rond
1,2,3,4 appels in mijn mond
Woensdag hadden wij bezoek in de klas. Omdat het kinderboekenweek is, kwam Jet Boeke bij ons
langs. Jet Boeke is de tekenaar van Dikkie Dik. Natuurlijk las zij voor uit haar boeken, maar wij
mochten ook zelf voorlezen. Ook liet zie ons zien hoe je Dikkie Dik kan tekenen. Na afloop kregen wij
allemaal een Dikki Dik diploma met haar handtekening erop.
Ook was er deze week weer een ouderbijeenkomst voor groep 1. Onze moeders hebben geleerd om
luister- en fluisterspelletjes te doen. En daarna ………… Knutselen in de klas. We hebben
regenkokers gemaakt. Wat fantastisch dat bijna alle moeders en zelfs een vader er waren!
2
Groep 2 juf Chandra en juf Saskia
Vanaf deze week hebben wij een stagiaire juf Nina, Zij komt één keer per week op de donderdag.
Rabiya was op 5 oktober jarig. Van harte gefeliciteerd .Zij is 6 jaar geworden en bedankt voor de
traktatie. Woensdag was de schrijfster Jet Boeke schrijfster van de Dikkie Dik boeken op school. Zij
heeft voorgelezen in de groepen 1 en 2. De kinderen vonden het prachtig en hebben genoten van de
verhalen. Alle kinderen hebben een Dikkie Dik diploma gekregen. Duwa en Efe lezen samen met de
schrijfster een boek voor.
.
Nisa gul pakt het klasse
groep
cadeau uit.
De kinderen van groep 6 hebben voorgelezen in de
De kinderen hebben de afgelopen week ook veel woorden geleerd nl. het boek, de kaft, de voorkant,
de achterkant, de bibliotheek, het pasje, lenen, de letters , de woorden ,de zinnen ,(voor)lezen en
luisteren en het verhaal .
3
De kinderboeken week is vrijdag feestelijk afgesloten met een boekenbal.
We zijn nog steeds bezig met het thema de HERFST . We hebben ook een versje geleerd.
Herfst in het bos.
Schoppen, schoppen door de blaadjes.
Rennen , rennen over paadjes.
Kijken , ruiken in het bos
Jagen als een echte vos.
Ren en schop maar met mij mee
Door die hoge blader zee.
Blaadjes dansen rood en bruin
waaien boven op je kruin.
Juf Chandra
Groep 3, juf Kieren en juf Veronica
Het was deze week Kinderboekenweek. De juf heeft een boek voorgelezen, elke dag een stukje.
En ……..als topper van de week kwam Vivian den Hollander donderdag op bezoek in de klas!
Wat was dat leuk! We hadden allemaal vragen voorbereid, maar daar is eigenlijk niet veel van
gekomen, omdat Vivian zelf zo’n leuk verhaal had. Over Bas, hij houdt van voetballen.
4
En over Pip, zij houdt van dansen. We hebben 3 boeken gekregen voor in de klas, waar ze haar
handtekening in heeft gezet..
En we kregen allemaal een vel met leuke stickers, van Bas en van Pip, en nog van andere verhalen.
Groep 4, juf Saskia en juf Annick
Deze week zijn wij met taal met het nieuwe thema "vakantie" begonnen. We hebben onder andere de
volgende woorden geleerd: het gebied, het binnenland,de kust en de duinen. Om duidelijk te
maken dat een gebied een stuk land is heeft de juf in de klas met schilderstape het gebied voor het
digibord afgebakend.
Ook hebben we de rekentoets van blok 1 gedaan. Een aantal leerlingen heeft toch nog moeite met het
klok kijken van de hele en halve uren. Dit kunt u thuis zelf ook oefenen met uw kind! Deze week stond
ook in het teken van de Kinderboekenweek. We kregen bezoek van de auteur(moeilijk woord voor
schrijver/schrijfster) Vivian den Hollander. Het bezoek was superleuk!.Een aantal kinderen had uit de
bibliotheek boeken van haar geleend. WAT TOP! Vrijdag was de afsluiting van de Kinderboekenweek
met heus "boekenbal", een feestje waar gedanst mocht worden dus.....de voetjes gingen van de vloer!
Een plezierig weekend en een goede leerweek toe gewenst!
5
Groet juf Annick en juf Saskia
Groep 5, juf Véronique
Deze weekkrant gaat vooral over de Kinderboekenweek. Groep 5 heeft van deze week genoten!
Afgelopen vrijdag gingen we naar de peuters en kleuters om daar voor te lezen. Wat was de juf trots
op de kinderen. Van tevoren hadden we ons goed voorbereid in de klas. We vonden het allemaal een
beetje spannend, maar het was heel erg leuk en het ging zó goed! De kleintjes luisterden aandachtig
naar ons. De juf heeft foto’s gemaakt van zowel de voorbereiding vooraf, als van de voorleesochtend
zelf.
Donderdag 9 oktober is kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander bij ons in de klas geweest. Van
tevoren hadden we allerlei vragen bedacht om aan haar te stellen en ze heeft ons voorgelezen. We
vonden het erg spannend en leuk.
Ook hebben we deze week onze eerste rekentoets gehad, op de laptops. Met de digitale tijd moet er
nog goed geoefend worden! Ook merkte de juf dat nog niet iedereen de tafels goed onder de knie
heeft. Hierbij een oproep aan alle ouders: stimuleer uw kind om de tafels thuis te blijven herhalen!
Het is belangrijk dat er over een antwoord niet lang nagedacht hoeft te worden. Heel belangrijk; voor
onder andere de CITO toets. Op internet zijn er veel leuke spelletjes om de tafels te oefenen. ‘Online
Klas’ bijvoorbeeld. Heeft u geen computer of tablet thuis, kunt u uw kind ook overhoren. Stampen,
stampen, stampen van de tafelsommen! Vooral de tafel van 7, 8 en 9 vinden de meeste leerlingen nog
lastig.
6
* Het huiswerk voor volgende week:
- Maandag 13 oktober: rekenen maakwerk 3 bladzijden
- Dinsdag 14 oktober: rekenen tafeltoets (de juf hoopt dat iedereen nu een voldoende haalt! Kom op
groep 5; YOU CAN DO IT !)
- Donderdag 16 oktober: woordenschat toets!
* Belangrijk om te weten; het huiswerk voor na de herfstvakantie:
- Donderdag 30 oktober: inleveren eerste boekverslag van een boek dat je nog niet kent (als je hier
nu nog niet mee begonnen bent; BEGIN ER DAN DIRECT MEE want je redt het niet in een week!)
1. Zoek een boek uit dat je leuk lijkt, 2. Lees het boek helemaal uit, 3. Maak een boekverslag (de juf
heeft iedereen vorige week vrijdag een A4 gegeven waar duidelijk op staat wat er in het verslag moet
staan). Als er vragen zijn, mag je áltijd om extra uitleg komen vragen! Veel succes.
Fijne week allemaal!
Vrolijke groetjes van juf Véronique
Groep 6, juf Linda en meester Önder
Wij hebben voorgelezen in groep 2.
Eerst hebben we zelf de boeken goed bekeken en gelezen. Vrijdagochtend gingen we ze voorlezen in
de groep van juf Chandra. De kleuters vonden het erg leuk en wij ook! Wij vinden dat ouders meer
moeten voorlezen thuis. Dat is gezellig en leerzaam. Zelf lezen we elke dag 10 minuten in onze
boeken in de klas en de meester en juf lezen ook voor. Lezen is leuk !!!
Groetjes van de kinderen van groep 6 , meester Onder en juf Linda.
Groep 7, mevrouw Margreet.
Deze week hebben de leerlingen van groep 7 de map met huiswerk meegenomen. Na de
herfstvakantie wordt op de aftekenlijst in de map aangegeven of het huiswerk gemaakt en geleerd is.
7
In de herfstvakantie krijgen de leerlingen de opdracht om een boek te lezen. De kernvragen die ze
meekrijgen moeten netjes ingevuld worden en aan de hand daarvan geven ze allemaal een korte
presentatie voor de klas.
Voor ouders die het op prijs stellen komende week een les bij te wonen: U bent van harte welkom!
Nog even dit: er zijn nog leerlingen zonder pauzehap en drankje in de tas voor een lange middag. In
de klas is een klein fonteintje en wat te krap gezien de ruimte er omheen. Een flesje water meegeven
zou wel handig zijn. Voor een rustige start in de ochtend en middag wil ik de leerlingen er nadrukkelijk
op wijzen om thuis nog even naar de wc te gaan voordat ze de klas binnenstappen.
Komende woensdagmiddag mogen de leerlingen extra oefenen op de PC en huiswerk maken.
Dawry, Samir en Mohamed; jullie geschreven stukjes komen
volgende keer in de weekbrief te staan.Goed gedaan jongens!
Groep 7
In groep 7 gaat het wel goed.
Soms doen we een break (een break is een korte pauze).
We doen ons best voor de cito.
Voor de entree ga ik voor minimaal tl .
Het is Kinderboekenweek en we vieren het.
hopelijk leest iedereen thuis een boek.
Want dan lukt het beter !
Groeten van Yuzuf!
Groep 7!
Het gaat heel goed in groep 7, we doen hard ons best. Soms doen we leuke dingen in de klas.
Sommige kinderen die luisteren soms niet, maar dat komt goed! We willen een goede score voor ons:
Cito en de Entreetoets!
We hebben al heel veel geleerd. We zijn een beetje kalmer geworden. En soms komen er mensen bij
ons kijken dan gaat het ook best wel goed!
Groetjes Durukan.
..
Groep 8, Meester Bram en juf Jolanda
Het zit er bijna op! Vandaag sluiten we op Het Spectrum de Kinderboekenweek van 2014 af met een
spetterend Kinderboekenbal! Dat wordt vast een feest!
De afgelopen week hebben we veel gelezen. Nog meer dan normaal! Hieronder volgen een aantal
bladzijden uit het klassendagboek van groep 8:
Woensdag 8 oktober
Vandaag kwam Koos Meinderts op bezoek!
Het was
geweldig!
Hij zong
een lied,
vertelde
verhalen
en las
voor uit
8
een boek dat pas in januari verschijnt.
Ook gaf hij antwoorden op al onze vragen. Hele lange antwoorden! Ieder antwoord was een verhaal
op zich.
Hij nam hij ook nog de tijd om handtekeningen uit te delen en met ons op de foto te gaan. Ook
vertelde hij dat hij nog graag een keer terug komt.
Aan het eind las Hicham zijn eigen gedicht voor aan Koos. Hij vond het zo mooi dat hij Hicham ter
plekke aanwees als schooldichter! Op zijn website heeft Koos een verslag geschreven van zijn dag
op Het Spectrum. Hier kun je het lezen: http://www.koosmeinderts.nl/schrijfblok?page=1
Donderdag 9 oktober
Vandaag hebben we een speeddate met boeken gedaan. Dwars door de klas lagen verschillende
kinderboeken op tafelgroepjes. Bij elk boek lag een formulier. Op het formulier moest je, samen met je
groepje, het boek beoordelen. Dat moest heel snel, want na twee minuten moest je al weer naar het
volgende boek! Hieronder zie je de top drie van boeken met de meeste punten:
De man in de wolken
Het raadsel van alles wat leeft
Nederland
Vrijdag 9 oktober
Deze ochtend zijn we de dag begonnen met voorlezen aan groep 4. Het was erg gezellig en er werd
goed gelezen. Sommige kinderen van groep
4 wilden liever zelf lezen. Ze konden dat
vaak al heel goed! Volgend jaar weer?
9
Groetjes van de kinderen en meester Bram
10