Tijdens de Music for Life actie, vragen we een ”gul hart" te tonen

Tijdens de Music for Life actie, vragen we een ”gul hart" te tonen
voor allen die te maken hebben
met deze ziekte.
Wij verkopen 4 setjes van 3
wenskaarten, samen met
een infoblaadje over
Parkinson voor 5
euro/setje.
De opbrengst wordt geschonken aan
wetenschappelijk onderzoek rond de ziekte
van Parkinson.
Per post binnen de 14d. na overschr. van 6 euro (5 euro per set + 1euro zendkosten)
op rek.nr.BE68 0014 7822 5234 Vlaamse Parkinson Ligavzw – Leuven.
Wie helpt ons er
opnieuw een
succes van
maken?