Jaarverslag 2013 - Speeltuinvereniging Kindervreugd

Het jaaroverzicht van Speeltuinvereniging Kindervreugd over het jaar 2013.
Zoals altijd is ook 2013 weer een jaar geweest die in het teken stond van de vele activiteiten die
Speeltuinvereniging Kindervreugd en haar afdelingen organiseerden. Activiteiten die niet denkbaar
zijn zonder de vele vrijwilligers die keer op keer hun inzet tonen. Maar ook zonder sponsoren zouden
vele activiteiten niet denkbaar zijn. Dit zijn sponsoren zoals bedrijven en plaatselijke middenstand,
maar ook onze bezoekers die jaarlijks gul geven / schenken tijdens activiteiten zoals; bingoavonden,
rad van avontuur en diverse huis aan huis acties.
Onderstaand vind u dan ook een korte uiteenzetting van wat er het afgelopen jaar allemaal is
gepasseerd. Zo ook andere zaken die bij het bestaan van een vereniging horen waar niet iedereen bij
stil zal staan zoals; vergaderingen met diverse instanties en gemeente, bijvoorbeeld over de
nieuwbouw van De Blokhut, subsidie zaken of andere zaken die direct verband houden met onze
verenigingen.
We blikken terug op zaken van Speeltuinvereniging Kindervreugd en de volgende afdelingen zoals; het
Gemeenschapshuis De Blokhut, Jeugdwerk Helwijk, Kindervakantie speelweek en Jeugdtoneelgroep
Fame.
Speeltuinvereniging Kindervreugd begon op 1 januari 2013 met 189 leden en 47 donateurs. Op 31
december 2013 waren dit 187 leden en 48 donateurs. Zoals ieder jaar is er een kleine schommeling te
zien in het aantal leden of donateurs. De contributie voor het (gezins-) lidmaatschap bedroeg 18,euro per jaar die is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Voor de behandeling van diverse verenigingszaken kwam het bestuur 1 keer in een officiële
bestuursvergadering bijeen. Overige zaken of voorbereidingen werden behandeld in kleinere werkgroepen.
Verder hebben er nog enkele externe vergaderingen plaats gevonden met de gemeente Moerdijk en
Woningbouwvereniging Brabantse Waard in zake de nieuwbouwplannen van De Blokhut.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 14 mei 2013 in ”De Blokhut”. Het aantal
aanwezige leden buiten de leden van het bestuur, bedroeg in totaal 4 personen terwijl 6 personen een
bericht van verhindering deden. Helaas een lage opkomst, maar blijkbaar hebben de leden vertrouwen in
het dagelijks bestuur en zijn het eens met de huidige gang van zaken.
Door de ledenvergadering werd Erik Maliepaard (secretaris / penningmeester) met algemene stemmen
opnieuw herkozen voor een periode van drie jaar. Geen van de aanwezigen wenste een schriftelijke
stemming. Er blijven nog twee openstaande vacatures staan voor nieuwe bestuursleden.
De bezetting van de kascontrolecommissie onderging geen wijziging; Nelly van Wensen en Kitty de Witte
controleerde over 2013 de financiële boekhouding zonder op- of aanmerkingen.
Zoals boven geschreven onderstaand een uiteenzetting van de vele activiteiten die in 2013 zijn gepasseerd.
Vele activiteiten zijn activiteiten die jaarlijks terug komen. Een enkele activiteit is nieuw. Een opsomming
van deze activiteiten zijn:
- 2 keer een bingoavond met uitsluitend geldprijzen en boodschappenmanden. Een activiteit die wat meer
bezoekers mag trekken, maar waar we t.o.v. 2012 iets meer bezoekers mochten ontvangen. Al met al wel
gezellige avonden. En dat is ook belangrijk.
1
- 16 keer een kaartavond waarbij men kon rikken, duizenden of klaverjassen. Ook dit zijn gezellige avonden
met een goed bezoekersaantal.
- Al weer enkele jaren in het programma de dans cursussen. In 2013 17 keer georganiseerd. Helaas met
nog weinig dansparen die over zijn.
- 26 januari; een vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers zoals gebruikelijk. Helaas ook dit jaar weer een
lage opkomst. Het bestuur zal zich dan ook beraden om hier in 2014 een andere aanvulling aan te gaan
geven. De aanwezige vrijwilligers werden getrakteerd op een warm- en koud buffet en een
avondvullend programma in de vorm van een quiz en daarna muziek.
- 3 februari; voor de 23e keer een grote Boeken- en platenmarkt. Een markt die veel handelaren en
verzamelaars trekt en bekend staat in de weide omtrek.
- 8 februari; een carnavalsavond voor jong en oud met voorafgaande een leuke optocht door de wijk
m.m.v. Bouwclub “De Boerkus”, “De Strienespuiters” en “O vur Me kaor” en voorop drumband Duo uit
Fijnaart. Aansluitend een feestavond in de Blokhut met de DJ’s Ronald en Erik en een heuse dweilband
“Blaos t’um Op” uit Heiningen.
- 30 maart en 1 april; voor de 56e keer georganiseerd een groots opgezette rommelmarkt in en rondom
De Blokhut die ondanks de crises nog steeds zorgt voor een mooi financieel resultaat.
- 3 april; voor de elfde keer deelgenomen aan de Stadse Kwis, georganiseerd door de Heemkundekring
Willemstad. Dit jaar wederom met twee ploegen. Er werd gespeeld met een damesploeg (voor het
Jeugdwerk Helwijk) en een herenploeg (voor Speeltuinvereniging Kindervreugd). Twee teams die ondanks
de vele andere deelnemers een onderlinge competitie strijden en eindelijk weer eens is gewonnen door de
heren met een 10e plaats in de ranglijst. De dames bleven ver achter op een 13e plaats. Ik zou zeggen
volgend jaar beter!!
- 14 mei de jaarlijkse ledenvergadering. Zie hiervoor het bovenstaande.
- 20 mei; (2e pinksterdag) voor de dertiende keer deelgenomen aan een boekenmarkt georganiseerd door de
Culturele Raad te Willemstad in samenwerking met Speeltuinvereniging Kindervreugd.
- 1 juni; Een kaartmarathon georganiseerd voor mensen die graag een kaartje leggen. De start was om 13.30
uur en men kon duizenden, rikken of klaverjassen. Er waren 25 deelnemers, een paar minder dan vorig
jaar omdat door ziektes en vakantie enkele vaste deelnemers verstek moesten laten gaan. Bij het
duizenden won Trui Dubbelman, bij het rikken Mario Marijnissen en bij het klaverjassen Henk Vijfhoek.
- 15 juni; deelname aan de WSP dag door zowel de Speeltuinvereniging als het Jeugdwerk Helwijk. Een dag
waar we onze verenigingen kunnen promoten door te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De
stand van het Jeugdwerk Helwijk trekt altijd veel bezoekers die graag komen knutselen.
- 3 juli; begin van de Sport- en spelavonden met daarin de welbekende balonnenwedstrijd. Opvolgend zijn er
sport- en spelavonden georganiseerd op 10, 17, 24, 31juli en 7 augustus met daarbij het rad van avontuur
en het luchtbuksschieten op de vrije baan en voor de Helwijkse kampioenschappen. Altijd gezellige
avonden met veel plezier en na afloop een gezellig samen zijn.
- 10 augustus; De jaarlijkse Sport- en Speldag. Voor elke deelnemer is er die dag een waardebon te
verdienen. Tevens werden de prijzen van de grote verloting en de Helwijkse luchtbukskampioenschappen
uitgereikt. Altijd weer een gezellige drukke dag die centraal staat voor het einde van de schoolvakanties.
De prijswinnaars van alle sport- en spelactiviteiten worden genoemd in de bijlagen.
- 5 en 6 oktober; voor de 57e keer georganiseerd wederom een groots opgezette rommelmarkt in en
rondom De Blokhut.
- 25 oktober; voor de zesde keer een Halloween avond. Kinderen die zich opgegeven hadden werden om
18.00 uur in de Blokhut verwacht voor deelname aan een griezelspeurtocht met vele leuke verrassingen.
Vooraf aan de griezelspeurtocht werden de deelnemers getrakteerd op frietjes met een snack.
- 4 november; Deelgenomen aan de jaarlijkse schietwedstrijden van S.V. Prins Maurits met drie ploegen
waarin Speeltuinvereniging Kindervreugd, Jeugdwerk Helwijk en de Kindervakantie Speelweek waren
vertegenwoordigd. De ploeg van de Kindervakantie Speelweek eindigde op een 1e plaats met 312 punten.
Gunther Strauss was de beste van alle heren met een totaal aantal punten van 112.
- 29 november; bracht Sinterklaas met zijn vele pieten weer een bezoek aan de Speeltuinvereniging.
Een spannende avond waar aan het einde ieder kind met een mooi cadeau en snoepzak naar huis ging.
- 14 december; hadden we de jaarlijkse Kerst(rommel)markt. Tijdens de kerstmarkt werd tevens de
trekking van de kerstverloting gedaan.
2
- 27 december t/m 2 januari; was de speeltuin gesloten voor een ieder in verband met het oud en nieuw. De
enigste periode dat onze speeltuin niet geopend is voor publiek.
Buiten deze activiteiten zijn er ook nog activiteiten zoals het wekelijks ophalen van spullen voor de
rommelmarkt, kleding inzamelen via de kledingbak achter “De Blokhut” en de vele
onderhoudswerkzaamheden aan de speeltuin en- of De Blokhut waarvan enkele zaterdagen worden
georganiseerd met behulp van vrijwilligers en verder de reguliere maaiwerkzaamheden van het gras. Via de
actie Moerdijk Doet van de gemeente Moerdijk waarbij de ambtenaren zich vrijwillig in zetten voor diverse
verenigingen / organisaties hebben wij hiervan gebruik gemaakt in de vorm van onderhoud in de speeltuin.
Ook in 2013 hebben de speeltoestellen een jaarlijkse keuring ondervonden. De gebreken die hierbij werden
geconstateerd zijn voor zover mogelijk gerepareerd of verholpen.
Ook heeft Speeltuinvereniging Kindervreugd Helwijk deze zomer weer in de bloemetjes gezet in het kader
van Helwijk Fleurig met een kleine vergoeding van de gemeente Moerdijk.
Ook het bijhouden van de websites is een jaarlijkse bezigheid die overigens goed wordt bezocht. Alle
activiteiten, nieuwsfeitjes en gemaakte foto’s zijn hier te lezen of te downloaden.
Zoals het er nu voor staat is het in 2014 alweer 5 jaar geleden dat er een feestweek is gehouden. Dat wil
zeggen dat we op 15 oktober weer zijn gestart met de eerste voorbereidingen voor de Feestweek Helwijk
die in het teken staat van het 60 jarig bestaan van Helwijk, 30 jarig bestaan van de Kindervakantie
Speelweek en het 25 jarig bestaan van Tafeltennisvereniging Witac ’89. De feestweek wordt gehouden van
11 t/m 16 augustus 2014 met een week vol activiteiten, maar daarover volgend jaar meer.
Het Jeugdwerk Helwijk wat deel uitmaakt van Speeltuinvereniging Kindervreugd organiseerde dit jaar 13
keer een instuifavond en 2 keer een discoavond voor de jeugd tot en met 12 jaar. 13 instuif avonden zijn er
georganiseerd voor de jeugd vanaf 12 jaar en ouder. De jongereninstuif werd afgesloten met een
bingomiddag op 20 maart. Nieuw dit jaar is dat Tafeltennisvereniging Witac ’89 tijdens een instuifavond
voor de jeugd vanaf 12+ op 15 februari een dubbeltoernooi organiseerde en op 18 oktober een
tafeltennistoernooi dit ter kennismaking van de tafeltennissport.
9 maart stond weer de traditionele talentenjacht gepland die wederom door het weinige deelnemersaantal
niet door kon gaan. Voorlopig word deze activiteit geschrapt uit ons programma.
Op 7 mei is er weer met succes snoep verkocht huis aan huis voor een extra centje in de kas van het
Jeugdwerk Helwijk.
19 december; zijn er diverse kerstbakjes gemaakt door vrijwilligers i.s.m. leerlingen van school De Ruigenhil
voor de oudere en langdurige zieke inwoners van Helwijk.
En dankzij Elly Ekelschot die jaarlijks zorgt voor de vele kerstkaarten die gemaakt worden, kregen de
bewoners van Helwijk en het steunpunt In de Veste weer een kerstkaartje.
Het Jeugdtoneel Fame heeft dit jaar onder leiding van Inge Maliepaard en Marlon Koomans op 25 en 26 mei
het stuk “ Hommeles in het Weeshuis” op de planken gezet. Een stuk dat door de beide dames en met
behulp van medespeler Shirley Maliepaard is geschreven. De bijbehorende liedjes zijn geschreven en
bewerkt door Henk Moerland.
Om de uitvoering tot een goed einde te brengen werd er vanaf september tot aan de voorstelling wekelijks
gerepeteerd. Ook deze activiteiten zijn maandelijks terug te vinden in ons informatiebulletin dat huis aan
huis word verzorgd.
De Kindervakantiespeelweek werd dit jaar voor de 29e keer georganiseerd van 29 juli t/m 2 augustus.
Ook dit jaar weer op het schoolplein van De Ruigenhil met het bouwen van hutten en tal van andere
activiteiten allemaal in het teken van “ Piraten”. Dit jaar een spetterende afsluiting met een openluchtfeest
waarin heerlijk gegeten en gedronken werd in de sfeer van piratenrij met een echt varken aan het spit.
Al met al een geslaagde week.
3
Gemeenschapshuis “De Blokhut”.
Ook deze werd weer intensief gebruikt, door de diverse verenigingen en particulieren gebruikers.
En natuurlijk als speerpunt het 25 jarig bestaan van het gebouw wat van 4 t/m 7 september werd gevierd.
Tijdens deze dagen kwam een ieder aan bod in alle leeftijdscategorieën. Zo werd er een Variété middag
georganiseerd voor de jeugd t/m 12 jaar. Met de oudere jeugd zijn we gaan karten in Roosendaal en voor de
50 + was er een seniorenmiddag met bingo, een tonprater en als afsluiting een Brabantse koffietafel. Een
erg gezellige middag voor herhaling vatbaar. Als afsluiting van dit feest werd er op zaterdag een
Kindervrijmarkt gehouden en een demonstratiemiddag waarin alle verenigingen die gebruik maken van De
Blokhut konden laten zien waar ze voor staan. S ’avonds was er een feestavond in Black Light stijl met
muziek tot in de late uurtjes.
M.b.t de nieuwbouw zijn er diverse besprekingen met zowel de woningbouwvereniging Brabantse Waard als
de gemeente Moerdijk geweest die tot op heden nog weinig vooruitgang boeken.
Al met al zoals u boven leest een bewogen jaar. Tot slot wil Speeltuinvereniging Kindervreugd alle mensen,
bedrijven maar in het bijzonder onze vrijwilligers namens het bestuur en de bijbehorende afdelingen
bedankt voor alle inzet of ondersteuning in 2013.
Hiermee wordt dit beknopte jaaroverzicht van 2013 afgesloten.
Erik Maliepaard, 8 april 2013.
4
Uitslagen sport- en spelactiviteiten 2013.
3 juli 2013, Sport- en spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Sanne Knook
1e prijs: Patrick Voet
2e prijs: Leen Breure
3e Prijs Kika van Wensen
2e prijs: Kaylee Diepstraten
3e Prijs Marleen Konings
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Chris Bosdijk
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Jennifer Marijnissen
3e Prijs Daan Knook
2e prijs: Lotte Deijkers
3e Prijs Anky Roelse
12+
1e prijs: Shirley Maliepaard
2e prijs: Marc Roelse
3e Prijs Demi Breure
10 juli 2013, Sport- en spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Naomi de Rooy
2e prijs: Michelle Heijstek
1e prijs: Marleen Konings
2e prijs: Roxanne Vijfhoek
3e Prijs Sanne Knook
3e Prijs Marjolein Breure
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Sonja Fransen
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Aryonne Breure
2e prijs: Anky Roelse
3e Prijs Caroline Breure
3e Prijs Djamilla van Kralingen
12+
1e prijs: Samantha Vroegh
2e prijs: Clint Heijstek
3e Prijs Shirley Maliepaard
5
17 juli 2013, Sport- en spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Pita Eichhorn
1e prijs: Nienke Vergunst
2e prijs: Naomi de Rooy
2e prijs: Patrick Voet
3e Prijs Jaidan Bervoets
3e Prijs Marleen Konings
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Jennifer Marijnissen
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Maik Maliepaard
3e Prijs Daan Knook
2e prijs: Mariska Rutten
3e Prijs Dylano Koorneef
12+
1e prijs: Shirley Maliepaard
2e prijs: Cas Kuipers
3e Prijs Stan Deijkers
24 juli 2013, Sport- en spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Pita Eichhorn
2e prijs: Calvin Strauss
1e prijs: Declan Strauss
2e prijs: Floortje Kaufman
3e Prijs Sanne Knook
3e Prijs Marleen Konings
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Rick Vijfhoek
1e prijs: Sven Bakker
2e prijs: Daan Knook
3e Prijs Caroliene Breure
2e prijs: Anky Roelse
3e Prijs Dylano Koorneef
12+
1e prijs: Clint Bestebreur
2e prijs: Mark Roelse
3e Prijs Cas Kuipers
6
31 juli 2013, Sport- en spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Naomi de Rooy
2e prijs: Leen Breure
1e prijs: Marleen Konings
2e prijs: Timo van de Ploeg
3e Prijs Lois Rozeboom
3e Prijs Floortje Kaufman
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Daan Knook
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Bas de Rooy
3e Prijs Caroline Breure
2e prijs: Kees Vrolijk
3e Prijs Dylano Koorneef
12+
1e prijs: Wesley van Lier
2e prijs: Max van Sprundel
3e Prijs Demi Breure
7 augustus 2013, Sport- en Spelavond:
0-5 jaar
6 - 7 jaar
1e prijs: Jaidan Bervoets
2e prijs: Fenne Marijnissen
1e prijs: Marleen Konings
2e prijs: Romee Verkaik
3e Prijs Amber Vergunst
3e Prijs Kaylee Diepstraten
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
1e prijs: Jennifer Marijnissen
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Bas de Rooy
3e Prijs Rick Vijfhoek
2e prijs: Mariska Rutten
3e Prijs Sven Bakker
12+
1e prijs: Shirley Maliepaard
2e prijs: Clint Heijstek
3e Prijs Stan Deijkers
7
10 augustus 2013, Sport- en Speldag:
0-5 jaar / Jongens
0-5 jaar / Meisjes
1e prijs: Calvin Strauss
2e prijs: Jaidan Bervoets
1e prijs: Naomi de Rooy
2e prijs: Amy van der Vliet
3e Prijs Gijs Marijnissen
3e Prijs Pita Eichhorn
6 - 7 jaar / Jongens
6 - 7 jaar / Meisjes
1e prijs: Marijn Verbaan
1e prijs: Vivienne Weber
2e prijs: Jamy van de Ree
3e Prijs Tygo Marijnissen
2e prijs: Marleen Konings
3e Prijs Roxanne Vijfhoek
8 - 9 jaar / Jongens
8 - 9 jaar / Meisjes
1e prijs: Rick Vijfhoek
1e prijs: Jennifer Marijnissen
2e prijs: Bas de Rooy
3e Prijs Daan Knook
2e prijs: Serena Koorneef
3e Prijs Rosa van der Vliet
10 - 11 jaar / Jongens
10 - 11 jaar / Meisjes
1e prijs: Sven Bakker
1e prijs: Daphne Verkaik
2e prijs: Dylano Koorneef
3e Prijs Michael Vroegh
2e prijs: Amber Sinnema
3e Prijs Amy van de Ploeg
12+ / Jongens
12+ / Meisjes
1e prijs: Max van Sprundel
2e prijs: Terrence van Kempen
3e Prijs Stan Deijkers
1e prijs: Shirley Maliepaard
2e prijs: Demi Breure
3e Prijs Samantha Vroegh
8