Titel en inhoud - Dissertations

Short dental implants
Felix L. Guljé
Short dental implants
Proefschrift
This research was supported by:
DENTSPLY implants (www.dentsplyimplants.nl)
ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit Groningen
op gezag van de
Further funding was generously provided by:
Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium (www.barneveldsttl.nl)
rector magnificus prof. dr. E. Sterken
en volgens besluit van het College voor Promoties.
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (www.nvoi.nl)
Nederlandse Vereniging voor Mondziekte, Kaak- en Aangezichtschirurgie (www.nvmka.nl)
De openbare verdediging zal plaatsvinden op
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (www.knmt.nl)
woensdag 17 december 2014 om 16.15 uur
Colofon
Lay-out: sgaar groningen
Printing: Drukkerij van der Eems, Heerenveen
Publisher: Felix L. Guljé
ISBN: 978-90-9028362-3
ISBN e-pub: 978-90-822465-0-6
door
Felix Louis Guljé
geboren op 9 januari 1958
Copyright: Felix L. Guljé, 2014
All rights reserved. No part of this publication may be reported or transmitted, in any
form or by any means, without permission of the author.
te ’s-Gravenhage
Promotores
Prof. dr. H.J.A. Meijer
Prof. dr. G.M. Raghoebar
Prof. dr. A. Vissink
Beoordelingscommissie
Prof. dr. M.S. Cune
Prof. dr. C. de Putter
Prof. dr. F.R. Rozema
Paranimfen
Drs. J.W. ter Meulen
Ir. J.C. van der Poel
Contents
Chapter 1
9
General introduction.
Chapter 2
15
Implants of 6-mm versus 11-mm lengths in the posterior maxilla and mandible:
a 1-year multicenter randomized controlled trial.
Chapter 3
33
Mandibular overdentures supported by 6-mm dental implants:
a 1-year prospective cohort study.
Chapter 4
49
Single restorations in the resorbed posterior maxilla supported by either
6-mm implants or by 11-mm implants combined with sinus floor elevation surgery:
a 1-year randomized clinical trial.
Chapter 5
65
Single restorations in the resorbed posterior mandible supported by 6-mm implants:
a 1-year prospective case series study.
Chapter 6
79
Impact of crown-implant ratio of single restorations supported by 6-mm implants.
Chapter 7
85
General discussion and conclusions.
Summary
90
Samenvatting
94
Dankwoord
Curriculum vitae
The research project was supported by DENTSPLY Implants
Mölndal Sweden
Aminogatan 1
Box 14
431 21 Mölndal
SWEDEN
98
102