Meest gestelde vragen en antwoorden Van

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO
1.
Wat gaat er veranderen vanaf januari 2015 in de AWBZ?
Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente
regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wmo. Dat betekent dat u zo lang mogelijk thuis
ondersteuning krijgt. U blijft dus langer zelfstandig wonen, met ondersteuning en zorg thuis.
En met meer hulp vanuit uw eigen sociale netwerk.
2.
Waar gaat de gemeente per 1 januari 2015 precies over?
De gemeente gaat nu al over taken als huishoudelijke hulp, voorzieningen zoals rolstoel,
aanpassingen in de woning, vervoer in de regio (regiotaxi), maaltijdverzorging en
maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2015 komen daarbij de individuele begeleiding,
groepsbegeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf en vervoer daar naartoe. Ook wordt
de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen, dagbesteding, dagopvang,
kortdurend verblijf (even uit logeren) en daarbij behorend vervoer.
3.
Gaan verpleging en verzorging ook over naar de gemeente?
In principe niet. De functies verpleging en verzorging worden uit de AWBZ gehaald.
Persoonlijke verzorging gaat voor een deel naar de Zorgverzekeringswet; voor een ander deel
naar de Wmo. Gemeenten gaan over de verzorging die nauw samenhangt met begeleiding.
Verzekeraars zijn verantwoordelijk voor verpleging.
4.
Waar moet ik vanaf 1 januari 2015 terecht voor het aanvragen van een voorziening?
In Vianen kunt u terecht bij het Wmoloket voor al uw vragen en advies over Wmovoorzieningen. Het Wmoloket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur via (0347) 369911. Ook kunt u langskomen op het inloopspreekuur, van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
5.
Ik hoor dat gemeenten minder geld krijgen voor de uitvoering Wmo. Hou ik nog wel de
voorziening die ik nu heb?
Het klopt dat de gemeente flink moet bezuinigen. De clienten die over komen behouden
echter hun indicatie tot uiterlijk 31 december. Voor nieuwe cliënten en op het moment dat
de indicatie afloopt, kijkt de gemeente opnieuw in overleg met u welke hulp nodig is.
6.
Ik heb een indicatie voor huishoudelijke hulp. Hou ik die hulp en het aantal uren in 2015?
Gemeenten krijgen voor huishoudelijke hulp te maken met een forse bezuiniging van 40% in
2015. Daar moeten we dus nieuwe, creatieve oplossingen voor bedenken. Cliënten met een
indicatie die langer duurt dan 1 januari 2015 hebben een overgangsrecht. Dat betekent dat
zij in 2015 de zorg houden die ze nu ook krijgen.