Nuttige tips en Best Practices

Nuttige tips en Best Practices Algemeen De risico’s op rugklachten kan vermeden worden of verminderen mits het in acht nemen van enkele nuttige tips en best practices. Zowel op een filmset, in een theater of op een evenement komen we zonder twijfel in aanraking met zware en moeilijk handelbare lasten. In de meeste locaties of situaties waarin wij werkzaam zijn, is het onmogelijk om de technische hulpmiddelen te gebruiken waar men in andere sectoren wel gebruik van kan maken. Om die reden is het ook belangrijk dat de opdrachtgever of producer er zich van bewust is dat stagehands, set-­‐crew of roadies enkel beroep kunnen doen op beperkte hulpmiddelen; toon daarom begrip voor deze beperkingen en de eventuele gevolgen hiervan. Nuttige Tips: Algemeen: ü Hou altijd rekening met individuele capactiteiten, de aard van de last en de omgeving. ü Plan het tillen: kan je hulpmiddelen gebruiken, naar waar moet de last, ... ü Vind de beste grip. ü Hijs met de benen en niet met de rug. Zorg er voor dat je benen niet strekken alvorens je het tillen aanvangt. ü Hou je hoofd recht en kijk recht voor je uit tijdens het tillen. ü Beperk draaiende, bukkende en reikende bewegingen. ü Vermijd tillen vanaf de vloer of boven de schouderhoogte. ü Ga voordien na hoe je de af te leggen afstand kan verminderen en verwijder obstakels. ü Bepaal het te dragen gewicht en indien mogelijk deel de last in kleinere paketten. ü Heb je een lange afstand te overbruggen, plan en rustpauze waar je de last op heuphoogte kan droppen en je grip kan aanpassen. ü Hou de last en zeker de zwaarste zijde van de last zo dicht mogelijk bij je lichaam. ü Draag in een stabiele houding en zorg er bij het tillen voor dat één voet altijd iets meer naar voren staat. Uitgebreid: Telt jouw onderneming of instelling geen 50 werknemers en ben je zodoende niet verplicht om een Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen aan te stellen, duid zelf iemand aan om toe te zien op het zo correct mogelijk opvolgen van VGV richtlijnen. ü Denk aan een zone voor alle leveringen, een zone die ongebruikt blijft en vermijdt hiermee het meermaals verplaatsen van dezelfde last. ü Gebruik uiteraard de nodige hulpmiddelen en leen deze tijdens een productie met plezier uit, zie je een collega lasten dragen zonder hulpmiddel, rijk hem dan proactief jouw hulpmiddel aan. ü Heb steeds eer dan voldoende rolwagens, wielplanken, steekwagens, palletwagens en andere hulpmiddelen ter beschikking op de locatie. 1 steekwagen en 1 wielplank per crew lid is geen overbodige luxe en een uiterst lage kost in vergelijking met de mogelijke risico’s. ü Label uw lasten met gewicht, aantal aan te raden personen, geschikt hulpmiddel. Wij werken aan thinksafe labeling. ü Pas de werkhoogte aan. Zware lasten die verplaatst dienen te worden til je best vanaf een hoogte tussen vuisten en schouders. Plaats de zware laste dus niet op de grond maar eerder op een flightcase, werktafel, stapel paletten op elkaar e til vanaf een veilige hoogte. ü Wanneer een last op hoogte bevestigt dient te worden, zorg ervoor dat je op gelijke hoogte komt door het bevestigingspunt te verlagen of een lift te gebruiken om tot het punt te komen. ü Dien je voortdurend gewichten te tillen of heb je vaak last van pijn in de lage rug, draag dan een gewichtheffersgordel om de spieren rond de rug te versterken.