De Linge te Elst - De Rietvoorn Elst

De Linge te Elst
Algemene beschrijving
Coördinaten:
Grootte:
Max. diepte:
Gem. breedte:
Watertype:
Opgenomen in:
Naam HSV:
Plaats HSV:
51.93077552027581, 5.852735137939491
5.3 ha
1.5 meter
16 meter
wetering of vaart
Gezamenlijke lijst van viswateren
HSV De Rietvoorn - Elst
Elst
Visrecht
Verhuurder visrecht:
Visrecht hengelsportvereniging:
Waterschap Rivierenland
volledig visrecht gehuurd van eigenaar
Huidige ecologie & milieu
Waterplantenbedekking zomer:
Totaal waterplanten
Bovenwaterplanten:
Drijfbladplanten:
Onderwaterplanten:
Viswatertype:
Milieu overig:
40 %
10 %
10 %
20 %
Doorzicht:
Bodemsoort:
Bagger:
Vismigratie
mogelijk:
Meest voorkomende vissoorten:
80 – 100 cm
klei
10 - 25 cm
Ja
blankvoorn
Snoek-blankvoorn viswatertype
snoekbaars
brasem
Sportvisserij
Let op: Viswedstrijdtrajecten aanwezig!
Meest gewaardeerd door de sportvisser
● belangrijk wedstrijdwater
● veel verschillende vissoorten
● veel vis
Belangrijkste knelpunten / wensen
sportvisserij:
● teveel waterplantengroei
● omgeving van het water onveilig voor
jeugd
recreatievisser
wedstrijdvisser
Sportvisserij
Omschrijving
wedstrijdtraject(en)
Bijzondere regels
Aanwezige
voorzieningen
Aantal vissers per dag
gedurende zomerperiode
A325 t/m proefboerderij
geen
aangepaste visplaats (mindervalide sportvisser)
●
●
●
Visserijbeheer
Vissterfte:
(laatste 5 jaar)
Visuitzettingen:
(laatste 5 jaar)
Visonttrekking:
Is er een visserijkundig
onderzoek uitgevoerd?
Overige/bijzonderheden
werkdag: 2
weekend: 5
topdag: 8
geen
geen
Nee
Ja
Door het Waterschap Rivierenland
geen
Wensen/actieplan komende 5 jaar
Wensen
Het water uitbaggeren waardoor de plantengroei afneemt.
Actieplan:
Jaartal
Omschrijving
(laatste 5 jaar)
2014
Bemonsteren water 4 keer per jaar.
Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
Worden er aangepaste visplaatsen gemaakt. (mindervalide sportvisser)
2015
Bemonsteren water 4 keer per jaar.
Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
2016
Bemonsteren water 4 keer per jaar.
Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
2017
Bemonsteren water 4 keer per jaar.
Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
2018
Bemonsteren water 4 keer per jaar.
Minimaal 1 keer per jaar schoonmaak oevers. (zie bijlage 1)
Overige bijzonderheden
-Ivm extreme groei waterplanten en nog geen maaiwerkzaamheden in begin september is vissen in dit traject
zeer beperkt. -Gaarne maaiplanning in overleg met visrechthebbende (HSV De Rietvoorn).